Hlavní stránka NK 1/2004 Bulletinplus

Na knihy jsem zatížen odjakživa

Ing. Pavel Weigel

Do Univerzitní knihovny v Klementinu jsem poprvé zamířil v roce 1960, kdy jsem začal studovat v Praze. Měl jsem totiž velice dobré zkušenosti z Univerzity Komenského v Brně, kde měli knihy jinde skoro nesehnatelné. Jako vášnivý čtenář jsem pochopitelně nemohl pražskou knihovnu pominout, následně ani Technickou a Slovanskou knihovnu, které také sídlily a dodnes sídlí v prostorách Klementina. Pro beletrii jsem sice častěji chodil přes ulici do Městské knihovny, Univerzitní knihovna však byla nenahraditelná. Byla především daleko rozsáhlejší, a přestože se řada titulů nedala půjčit, bylo do nich možné alespoň nahlédnout. Zde jsem třeba poprvé četl předválečné noviny. Nejvíc jsem ji však oceňoval jako zdroj informací. Lístkovnice ve výpůjčním sále jsem pokládal a dodnes pokládám za bibliografický katalog. Třeba při psaní literárních studií jsem zde nalézal informace skoro o všech českých (a mnoha zahraničních) vydáních, navíc bylo možné je vzít do ruky. Při úvahách, kterou knihu pře-ložit, bylo možné rychle zjistit, zda už přeložena byla, popřípadě kým a kdy. V předinternetové době byly takové informace nezastupitelné.
V sedmdesátých a osmdesátých létech jsem intenzivně navštěvoval Slovanskou knihovnu a získával zde znalosti hlavně o polských autorech, jejichž knihy neměli v Polském kulturním středisku na Václavském náměstí (dnes zrušeno), ani přímo v Polsku. Nesmím zapomenout ani na Všeobecnou studovnu, kde jsou stěny obestavěny spoustou knih, do nichž je možné kdykoliv nahlédnout pro zjištění rychlé informace (např. naučné slovníky, sbírky zákonů atd.). Potěšil mě i smysl

pro humor zdejších pracovníků. Když jsem napsal knihu o Stanisławu Lemovi, uvedl jsem ji tzv. Lemovým zákonem: “Nikdo nečte. Pokud čte, stejně nerozumí. Pokud čte a rozumí, stejně zapomene.” Jednoho dne jsem tento zákon našel vyvěšený nad výpůjčním pultem.
Nedávno jsem objevil další zdejší kouzlo – výstavy. Pochopitelně už předtím jsem si s vět-ším nebo menším zájmem prohlížel exponáty, které se střídaly zejména v přízemní chodbě, nenapadlo mě však, že bych se mohl v  tomto směru angažovat.
V novém století se tato situace změnila a pra-covníci Národní knihovny (na kterou se Univer-zitní knihovna mezitím přejmenovala) vyšli vstříc nápadu uspořádat v roce 2001 výstavu k 80. výročí narození Stanisława Lema. Proběhl zde i odborný seminář (s účastí přednášejících až z Austrálie), v Zrcadlové kapli byly v pre-miéře uvedeny ukázky z opery Vlastislava Matouška a Jana Buriana “Šestá cesta Ijona Tichého” podle Lemovy povídky. Příznivě byla přijata i výstava o Obci překladatelů “Perly a perličky českého překladu” (o jejíž osud jsem se obával právě v době povodně, hladina se však zastavila v suterénu Klementina a na výstavu nedosáhla). Doufám, že se v příštím roce přesvědčíte, že to nebyla výstava posled-ní.
Na knihy jsem zatížen odjakživa a četba zabrala značnou část mého života, do kterého tudíž knihovny neodmyslitelně patří. Jsem rád, že prá-vě v instituci, kterou lze pokládat za nejpřed-nější v této zemi, mám řadu přátel a dobrých známých, za kterými mohu přijít a povídat si nejen o literatuře.


Z vernisáže výstavy Perly a perličky českého překladu. Obec překladatelů (1990–2002), pořádané v Národní knihovně v říjnu 2002 Obcí překladatelů. Vlevo ředitel Národní knihovny dr. Vojtěch Balík, za ním Jarmila Zelenková, tajemnice Obce překladatelů, uprostřed ing. Pavel Weigel, napravo Kateřina Bužgová, v té době pracovnice výstavního oddělení a Tatiana Haváčková, pracovnice výstavního oddělení Národní knihovny.

From an opening of on exhibit entitled Large and Small Gems (Pearls) of Czech Translating held atThe National Library in October 2002 The Translators´Society (1990–2002).
At left: the National Library Direktor PhDr. Vojtěch Balík, in the middle Ing. Pavel Weigel.
(Foto: Zuzana Havelková.)


BIOGRAFIE

Překladatel Pavel Weigel (narozen 26. května 1942 v Brně) vystudoval chemickou průmyslovku v Brně a Vysokou školu chemickotechnologickou v  Praze (1965). Poté pracoval jako technolog v Severočeských chemických závodech v Lovosicích, ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky Praha, a více než dvacet let se zabýval ochranou životního prostředí na ministerstvu lesního a vodního hospodářství, ministerstvu životního prostředí a pražském magistrátu. Již na vysoké škole vedl studentský časopis, v létech 1987–1990 odborný časopis Ochrana ovzduší. Překládá od šedesátých let, nejčastěji z polštiny.
Pavel Weigel obdržel řadu cen Akademie science fiction, fantasy a hororu za překlady a dlouho-letou práci pro SF, prémii v soutěži Josefa Jungmanna za překlad Summy technologiae. Je autorem názvu Skřipec pro anticenu za překlad. V roce 1990 založil Společnost Stanisława Lema, v roce 2002 Syndikát autorů fantastiky (kolektivní člen Obce spisovatelů). Je předsedou dozorčí rady DILIA, pracoval v komisích životního prostředí, Českého literárního fondu, Obce spisovatelů a Obce překladatelů. Je porotcem literárních soutěží (např. Magnesia Litera).


Vyjmenovaná slova

B
Bystrý býk byl obyvatelem Bydžova a se Zbyňkovou přibyslavskou kobylou bydlel obyčejně v příbytku s bytovým nábytkem z babyky a bylin.

L
Volyňský mlynář slyne blýskavým lysým lýtkem, plýtvá vzlyky, polyká pelyněk
a plynule slýchá o plytkém plyšovém
vlysu a lyžích z lýka.

M
My od kamýckého mysu mylně myslíme,
že zahmyzená myš smýká
nachomýtnuvšího se hlemýždě mýtinou
k mýtu u Litomyšle, odemyká a dmýchá mykané chmýří na umytého sumýše.

P
Spytihněv z Chropyně pykavě pýří pyšný
pysk a s pytlem pylového pýří klopýtá
na třpytivých kopytech pýrem k Pyšelům zpytovat slepýše a pyj netopýra.

S
V syré sychravě sychrovský sýček syčel
syslu: sytý syn sypal sýkorám usychající
syrový sýr.

V
Vyškovské vyžle zvyklé vykat vysokému výtoňskému výru žvýká vydře vyzu
z výhně a bez cavyků výská, vyje a jako
vy povykuje o předponách vy a vý.

Z
U Ruzyně brzy jazyk nazývám.


Miniznělka

Cí-
tím
tí-
seň

Ci-

pí-
seň

Svi-
ta-
va

vy-
dá-


Slabikování

U dubu Bubu bulila.
Zprava Vava varoval spoluhráče.
Krve ve veverce by se nedořezal.

Jendo, dodo do dolejší poličky nepatří.
To kolo, Lolo, Lolobrigidě neslibuj.
Taková obrana, Nana, na našince neplatí.

V Chrudimi mi Mimi mimice nenaučili.
Kdysi si Sisi sisinky nosila s sebou.
Očisti od nečistot, Oto, toto topůrko.

V Michli lili Lili liliputánce vodu do vína.
 

Ukázky ze sbírek Mezitexty a Lemování.

 


Pavel Weigel a Kir Bulyčov. (Foto: Reček.)

Pavel Weigel v kresbě Kira Bulyčova.


Z PŘEKLADŮ:

Science fiction:
Stanisław Lem: Nepřemožitelný, MF, 1976; Knižní klub 1994; Fiasko, MF, 1990; Summa technologiae, Magnetpress, 1995; Deník nalezený ve vaně, Baronet, 1999; Tajemství čínského pokoje, MF, 1999; Solaris, MF, 2003; Pánův hlas [s Františkem Jungwirthem], Nakladatelství Svoboda, 1981; Hvězdné deníky, Baronet, 1999; Kyberiáda, Baronet, 2000; Bajky robotů, Laser, 2002; Janusz A. Zajdel: Právo na návrat [in: Pozemšťané a mimozemšťané], Nakladatelství Svoboda, 1981; Edene, Albatros, 2000; Rafał A. Ziemkiewicz: Červené kober-ce,odměřený krok, AF167, 1997] Ewa Białołęcka: Tkáč iluzí, Netopejr, 1999; Konrad T. Lewandowski: Kočkodlak Xin, Laser, 20002; Návrat kočkodlaka, Laser, 2002; Kočkodla-kova mise, Laser, 2003; Andrzej Pilipiuk: Kroniky Jakuba Vandrovce, Laser, 2002; Čaroděj Ivanov, Laser, 2002; Vezmi černou slepici, Laser, 2003; Feliks W. Kres: Král Nesmírna, Laser, 2003; Achája, Laser, 2004; Dorota Terakowska: Dcera čarodějek, Alba-tros, 2002; Vládcové času [antologie povídek], Albatros, 1988; Polská ruleta, Laser, 2003; Kir Bulyčov: Alenka z planety Země, Nakladatelství Svoboda, 1985; Alenčiny narozeniny, Naklada-telství Svoboda, 1987; Mimozemšťané v Gus-laru [s Ivo Králem], Triton, 2002; Vynálezci v Guslaru, Triton, 2002.

Literatura faktu:
Aleksander Grobicki: Poklady na dně moří
, MF, 1980; Jan W. Kowalski: Encyklopedie papežství, Academia, 1994; Anatolij Karpov: Šachy s Anatolijem Karpovem, Egmont, 1998; Andrzej Perepeczko: Bitva o Atlantik, Alba-tros, 2001; Nikolaj Zeňkovič: Kremelské atentáty, Jota, 2000; Kremelská tajemství, Jota, 2001.

Dětská literatura:
(nakladatelství Egmont)
Alenka v kraji divů, 1996; 101 dalmatinů, 1997; Šípková Růženka, 1997; Nová kniha hádanek, 1997; Třetí velká kniha hádanek, 1998; Małgorzata Fabianowská a Małgorzata Nes-teruková: Mazaní Slované, 2002; Školní kalendáře Kačera Donalda [od roku 2000]; Diář WITCH [od roku 2003]; Srdce Kondrakaru [komiks], 2003; Kačer Donald, WITCH a Kyber-Myš [časopisy].

Z původních prací:
Plánování a ekonomické stimulování ochrany ovzduší, SZN, 1984; Čistota ovzduší, ČSOP, 1986; Ochrana čistoty ovzduší, VÚOŠ, 1987; Stanisław Lem, Magnetpress, 1995; Mezitexty, Straky na vrbě, 1999; Lemování, Straky na vrbě, 2003; Ludvík Souček [audiovizuální pořad], Planetárium Praha, 1986; Encyklopedie litera-tury science fiction, [spoluautor], H+H, 1995.


Summary

I Have Always Been Attached to Books

Pavel Weigel, born on May 26, 1942 in Brno, has translated mostly from Polish since the 1960s. He has obtained a number of Academy prizes for translating science fiction, fantasy and horror novels and for many years of science fiction work and a bonus in a Josef Jung-mann contest for his a work entitled Summy technologiae. He is the autor of a work entitled A Bad Translation Prize for an antiprize translation. In 1990 he founded the Stanisław Lem Society and in 2002 The Fantastica Authors´ Syndicate (a collective member of the Writers´ Society). He chairs over the DILIA Inspection Council and has worked in various commissions focussing on the natural environment, the Czech Literature Fund as well as the writers´and translators´societies. He is a literature contest juror (i.e. Magnesia Litera, the Jiří Levý prize.)


Literatura: KDO JE KDO – Osobnosti české současnosti, Agentura KDO JE KDO, Praha, 2002.


Předchozí stránka Obsah Další stránka