eDDO - dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy
 


 

Agentura DILIA

Ceník

Všeobecné podmínky - Knihovní řád eDDO

Kontakty


 

Co je eDDO?

eDDO je služba umožňující především objednávat a přijímat elektronické kopie částí dokumentů v internetovém prostředí. Je určena fyzickým osobám starším 18-ti let s trvalým či přechodným bydlištěm na území ČR, a knihovnám splňujícím podmínky § 2 písm. a) Knihovního zákona (Zákon č. 257/2001 Sb.).


Co je předmětem eDDO?

Zhotovujeme kopie částí knih nebo sborníků v max. rozsahu 20 stran na jednu objednávku, a kopie článků z periodik. Kopie jsou dodávány v pdf formátu do 48 hodin od zadání požadavku.

Kopírované materiály:

Knihovny mohou prostřednictvím eDDO objednávat i mezinárodní meziknihovní služby v plném rozsahu.

Všechny materiály poskytované prostřednictvím eDDO slouží výhradně pro osobní/interní potřebu, studium, vědu a výzkum.


Jak eDDO funguje?

Vše probíhá prostřednictvím tzv. Uživatelského konta. K jeho zřízení a aktivaci je třeba:

  1. uzavřít s NK ČR písemnou Smlouvu o uživatelském kontě (Smlouvy)
  2. složit počáteční hotovost jako předplatné (více)

Po splnění výše uvedených podmínek obdržíte e-mailem přihlašovací údaje a návod, jak postupovat při zadávání požadavků.

Podrobné informace najdete v odkazech Všeobecné podmínky – Knihovní řád eDDO a Ceník.

Pravidla pro vyřizování požadavků MMS včetně ceníku jsou součástí Knihovního řádu NK ČR.

 

Informace pro digitalizační pracoviště

eDDO

Informace pro uživatele