Doplňování fondů NK ČR

Obecná charakteristika

Rámec akviziční politiky NK ČR je dán obecným obsahovým vymezením doplňování fondů, které stanoví statut NK ČR. V praxi to znamená, že knihovna systematicky doplňuje fond bohemikálních dokumentů vydaných v ČR (zejména na základě práva povinného výtisku), výběrově doplňuje fond zahraničních dokumentů z oblasti společenských věd, přírodních věd, kultury a umění, výběrově doplňuje fond historických dokumentů, výběrově doplňuje dokumenty pro specializované fondy zejména z oboru slavistiky, knihovnictví a muzikologie.

 

Garanci za doplňování fondů mají jednotlivá akviziční pracoviště:Mezinárodní metoda KONSPEKT
Novinky z akvizice
Nabídka neprofilových dokumentů a duplikátů

Edita Lichtenbergová

01.12.12