Slovanská knihovna
Databáze českých slavistů

Elektronická databáze
KDO JE KDO v české slavistice
 
Přírůstky ve Slovanské knihovně

Elektronický čtvrtletník
Přírůstky odborné literatury
 
Databáze mezinárodních sjezdů slavistů
Konference Slavistika


Slovanská knihovna

 

Slovanská knihovna je veřejně přístupná specializovaná vědecká knihovna pro obor slavistiky. Systematicky doplňuje, zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje fond světové slavistické literatury, zejména historické, filologické a politologické a vybrané původní tvorby slovanských národů. Poskytuje knihovnické a informační služby o politickém, ekonomickém a kulturním životě slovanských národů, jejich vzájemných vztazích a vztazích k jiným národům v minulosti a současnosti. Zpracovává a rediguje odborné bibliografie a publikace ve svém oboru. Spolupracuje s českými a zahraničními knihovnami a odbornými pracovišti své specializace, spolu s nimi organizuje odborné semináře a konference. Pořádá kulturní akce k propagaci svých fondů. Z rozhodnutí Mezinárodního komitétu slavistů plní funkci centra pro evidenci a zpracování materiálů, vztahujících se k mezinárodním sjezdům slavistů.  

studovna - volný výběr knih  půjčovna studovna půjčovna

Informace a služby 
O knihovně 
Katalogy a databáze 

 

 Odborné činnosti a projekty
 Publikační činnost


Rychlé hledání v online katalogu Slovanské knihovny - bázi SLK i
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi SLK.

  

 

 

Kontakty

English

Lukáš Babka

01.12.12