Publikační činnost Slovanské kni

Publikační činnost Slovanské knihovny


Nejnovější publikace | Charakteristika publikační činnosti | Přírůstky odborné literatury | Soupisy vydaných publikací | Prodej publikací


Nejnovější publikace 
Russkaja akcija pomošči v Čechoslovakii: istorija, značenije, nasledije / sostaviteli Lukaš Babka i Igor' Zolotarev

1. vyd. – Praha, 2012 – 359 s. – (Publikace Slovanské knihovny: 71) – ISBN 978-80-7050-609-7 (Národní knihovna ČR); ISBN 978-80-905145-1-5 (Ruská tradice)

Soubor studií věnovaných 90. výročí zahájení Ruské pomocné akce, unikátního organizačního a finančního projektu československé vlády, jenž od roku 1921 podporoval mnohatisícovou vlnu uprchlíků z bývalého carského Ruska, zmítaného krvavou občanskou válkou a hladomorem.
Obsah monografie čerpá z programu stejnojmenné konference konané v roce 2011 v pražském Klementinu. Mezi hlavní okruhy témat 39 příspěvků patří: 1) geneze programu Ruské pomocné akce, postoj československé politické scény k akci i obecně k fenoménu ruské (ukrajinské, běloruské) emigrace; 2) pozice tehdejšího Slovenska v problematice emigrace, vybraná témata spojená s ukrajinskou a běloruskou emigrací; 3) vliv Ruské pomocné akce na fakt, že se meziválečné Československo stalo centrem vědy, vzdělanosti a čilého občanského a kulturního života emigrantů; 4) vydavatelské aktivity emigrace, knihověda či knihovnictví; 5) dědictví Ruské pomocné akce; 6) osudy vybraných jednotlivců, jejichž odborný rozvoj po odchodu z vlasti umožnila právě podpora plynoucí z programu Ruské pomocné akce.
Kniha, kterou vydaly společně Slovanská knihovna a občanské sdružení Ruská tradice, obsahuje texty v ruském jazyce opatřené českými a ruskými resumé. Doplňují ji zajímavé dobové fotografie a jmenný rejstřík.

Cena: 380 Kč

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     
Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky (Díl VII, Archivy Jihomoravského kraje) / red. B. Szunyogová

1. vyd. – Praha, 2012 – 341 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 78) –ISBN 978-80-7050-608-0

Sedmý svazek bibliografické řady mapující archivní dokumenty k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 v českých archivech obsahuje 1806 záznamů pocházejících z archivů bývalého Jihomoravského kraje (podle současného územně správního uspořádání kraje Jihomoravského, Zlínského a části Kraje Vysočina), tedy z Moravského zemského archivu v Brně, státních okresních archivů, Archivu města Brna a podnikových archivů. Jeho součástí je rovněž jmenný rejstřík.

Cena: 135,- Kč

Obsah knihy (PDF)
Další informace o řadě Soupisů

 

 
     
Ukrajins‘ka Povstans‘ka Armìja ìnakše (v lìteraturì, mystectvì, kul’turì) / Ukrajinská povstalecká armáda jinak (v literatuře, umění a kultuře) / sestavila Anastázia Lukáčová

1. vyd. – Praha, 2011 – 212 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 69) – ISBN 978-80-7050-602-8

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou a občanským sdružení Ruta ve dnech 21.–22. října 2010 v Klementinu. Studie se nezabývají vojensko-politickým významem Ukrajinské povstalecké armády, nýbrž analyzují projevy tohoto historického fenoménu v oblasti kultury, výtvarného umění, psaného slova, architektury, hudby… Kniha obsahuje sedmnáct příspěvků připravených v ukrajinštině.

Cena: 120,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     
Vzájemným pohledem. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století / V očeh drugega. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju / sestavila Alenka Jensterle-Doležalová

1. vyd. – Praha, 2011 – 315 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 68) – ISBN 978-80-7050-604-2

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané ve dnech 4.–5. listopadu 2010 v Klementinu. Odborné texty třiadvaceti autorů připravené česky nebo slovinsky přibližují vzájemné vztahy mezi Čechy a Slovinci především v oblastech historie, kultury, literární vědy, jazykovědy, vzájemných překladů a recepce jednotlivých autorů. Kniha vyšla díky finanční podpoře Veřejné agentury pro knihu Republiky Slovinsko (JAK).

Cena: 160,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Úvod – česky (PDF)
Úvod – slovinsky (PDF)

 

 
     
Ivan Aleksejevič Bunin: bibliografija pervych izdanij v gazetach, žurnalach, literaturno-chudožestvennych aľmanachach i sbornikach (1887–1987) / sost. Jitka Kržesalkova; sost. ukazatelej Michaela Ržegakova

1. vyd. – Praha, 2011. – 335 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 76) – ISBN 978-80-7050-592-2

Bibliografie prvních vydání prací významného ruského spisovatele I. A. Bunina publikovaných v letech 1887–1987 v novinách, časopisech, literárně-uměleckých almanaších a sbornících. Kniha obsahuje 1861 bibliografických záznamů. Její součástí je rejstřík básnických a prozaických prací I. A. Bunina a soupis použité literatury. Bibliografie je připravena v ruštině.

Cena: 120,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     

01.12.12