Publikační činnost Slovanské kni


Publikační činnost Slovanské knihovny


Nejnovější publikace | Charakteristika publikační činnosti | Přírůstky odborné literatury | Soupisy vydaných publikací | Prodej publikací


Prodej publikací

Knihy vydávané Slovanskou knihovnou lze nejsnáze zakoupit:

  • v hotovosti v půjčovně Slovanské knihovny (3. patro Klementina), nebo v informacích Národní knihovny u vchodu do budovy
     
  • na fakturu (cena bude navýšena o poštovné)
     

Kontaktní údaje:
Mgr. Tereza Rejdová – prodej publikací Slovanské knihovny
Národní knihovna ČR – SLOVANSKÁ KNIHOVNA
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Tel: +420 / 221 663 365
      +420 / 221 663 356

E-mail: Tereza.Rejdova@nkp.cz

Elektronické verze vybraných publikací distribuuje společnost DiBiDo (eBooks on Central, East and Southeast Europe)

V půjčovně zajišťuje Slovanská knihovna prodej dvou titulů periodik svých mediálních partnerů:

Navýchod

Ukrajins’kyj žurnal

01.12.12