Informace a služby


 

Slovanská knihovna jakožto specializované pracoviště poskytuje svým uživatelům komplexní informaci o tématu slavistiky. Nabízí svým blízkým i vzdáleným uživatelům širokou paletu přímých i nepřímých služeb. Využívá k tomu jak svého knihovního fondu, tak různých typů elektronických informačních zdrojů. Slovanská knihovna poskytuje poradenské a bibliograficko-informační služby. Registrovaným uživatelům umožňuje mimo jiné přístup k internetu, využívání vnitrostátní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, reprografických služeb. Ve studovně mají uživatelé k dispozici volný výběr cca 20 000 svazků a příručku slovníků a encyklopedií o rozsahu cca 3000 svazků. V půjčovně mohou využít volného výběru 120 titulů periodik. Na základě požadavků vypracovává knihovna odborné rešerše.

 

Provozní doba a kontakty 
Registrace uživatelů a výpůjční služby 
Přístup k internetu 

 Meziknihovní výpůjční služba
 Reprografické a digitální služby
 Prodej vydaných publikací
 


 

Lukáš Babka 

01.12.12