Registrace uživatelů a výpůjční

Registrace uživatelů a výpůjční služby


Slovanská knihovna poskytuje své základní služby bezplatně. Za registraci čtenářů, reprografické a kopírovací služby a některé specializované služby (např. rešerše) účtuje knihovna poplatky.

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za specializované služby, jistota, sankční poplatky) jsou účtovány podle zásad Knihovního řádu NK ČR a Výpůjčního řádu SLK a ve výši stanovené ceníkem placených služeb a poplatků.


Čtenářské průkazy

Čtenářem se stává fyzická osoba nebo instituce či jiná právnická osoba zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu.

Vystavují se dva druhy čtenářských průkazů :


Čtenářský průkaz s možností absenčních a prezenčních výpůjček s dobou platnosti jeden rok od vystavení:

 • občanům ČR a cizím státním příslušníkům s trvalým pobytem na území ČR starším 18 let
   
 • cizím státním příslušníkům s dlouhodobým pobytem v ČR po složení jistoty u Komerční banky s platností po celou dobu jejich pobytu: max. 2.000,- Kč - možnost 5 absenčních výpůjček


Čtenářský průkaz s možností pouze prezenčních výpůjček se vystavuje:

 • cizím státním příslušníkům s krátkodobým pobytem
   
 • cizím státním příslušníkům s dlouhodobým pobytem v ČR starším 15 let, pokud nesloží jistotu
   
 • občanům České republiky starším 15 let a všem zájemcům o krátkodobé prezenční využívání služeb Slovanské knihovny


Registrační poplatky

Registrační poplatek při vystavení, případně obnovení čtenářského průkazu:

Čtenářský průkaz prezenční:
 

důchodci nad 70 let
ostatní fyzické osoby
 

na 1-9 měsíců
na 10-12 měsíců
zdarma
10 - 90 Kč
100 Kč


Čtenářský průkaz absenční:
 

důchodci nad 70 let
ostatní fyzické osoby

na  1 rok
zdarma
100 Kč

 

Výpůjčky

O způsobu půjčení díla rozhoduje knihovna.

Absenčně (mimo budovu) se půjčují:

 • české a slovenské knihy vydané po roce 1918
 • ostatní knihy vydané po roce 1945

Pouze prezenčně se půjčují:

 • vzácné a staré tisky, archivní rukopisy a obrazové materiály uložené v trezoru
 • české a slovenské knihy vydané do r. 1918
 • ostatní knihy vydané do r. 1945
 • bibliofilie a vzácnější obrazové publikace
 • díla zařazená do příručních knihoven
 • noviny a časopisy


Ve Slovanské knihovně je zaveden automatizovaný výpůjční systém. Čtenáři a výpůjčky (prozatím pouze absenční) jsou registrovány na základě čárového kódu v systému Aleph. Čtenáři mají možnost zadávat žádost o výpůjčku prostřednictvím elektronického katalogu v režimu on-line (OPAC), pokud v něm najdou záznam o požadované knize.


Výpůjční lhůta
je zpravidla jeden měsíc. Studentům, kteří pracují na diplomové práci a vědeckým pracovníkům se výpůjční lhůta prodlužuje na 3 měsíce. Po překročení výpůjční lhůty se automaticky počítají pokuty za každý překročený den a není povoleno další půjčování.

Prodlužování knih je možné zpravidla třikrát, pokud knihu nežádá další čtenář.

Čtenáři si mohou knihy prodlužovat sami prostřednictvím veřejně přístupného katalogu v režimu on-line.

Veškerá agenda spojená s registrací, půjčováním, prodlužováním a vracením knih probíhá v půjčovně, pouze signatury uložené ve skladišti u studovny (sign. Rd, Rn, Rp, Ma) a knihy z volného výběru se půjčují ze studovny. Ve studovně je k dispozici prezenční příručka základní encyklopedické a slovníkové literatury.


Expedice dokumentů

Výpůjčky ze skladiště v Klementinu se vyřizují ihned.

Výpůjčky z depozitáře v Hostivaři - knihy se sign. B, K, L, Mk, O, P, R (tzv. decimálka) a noviny všech signatur od r. 1946 - dostanou čtenáři druhý den odpoledne.

Přibližně 20.000 svazků odborné literatury převážně od 80. let do současnosti je uživatelům přímo dostupných ve volném výběru ve studovně. Knihy jsou utříděny do jednotlivých národních oddělení, v rámci nich podle třídníků MDT a dále abecedně podle autorů či názvů. Čtenáři si ve volném výběru vyhledávají knihy sami, je možné si je půjčit mimo budovu.Pravidla registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně

Knihovní řád Národní knihovny ČR

Ceník placených služeb a poplatků Národní knihovny České republiky

Lukáš Babka

 

01.12.12