BŘEZEN  2008
Archiv výstav 2008
Archiv výstav 2001 - 2007
Otevírací doba uvedena u jednotlivých výstav - sledujte mimořádná uzavření

PROPAGAĆNÍ PŘEDMĚTY


 
tisková zpráva 17.12. 2007 - doc tisková zpráva 19.9. 2007 - doc tisková zpráva 10.9. 2007 - doc vernisáž výstavy 19.9. 2007 tisková konference 19.9. 2007

CODEX GIGAS - ĎÁBLOVA BIBLE
Tajemství největší knihy světa

Digitalizovaná verze (v Národní knihovně Švédska)
Digitalizovaná verze (v Manuscriptoriu)
20. 9. 2007 –  9. 3. 2008

 

Na výstavě se veřejnosti představuje Codex gigas, zvaný též Ďáblova bible, který je pokládán za největší známý rukopis na světě. Vznikl na počátku 13. století v podlažickém klášteře v Čechách a roku 1648 jej ze sbírek císaře Rudolfa II. ukořistila švédská vojska. Po více než 350 letech se alespoň načas vrací do Čech, kam ho zapůjčila vůbec poprvé Královská knihovna ve Stockholmu. Návštěvníci výstavy se mohou seznámit s knihu samotnou, s jejím obsahem a uměleckým ztvárněním, významem i funkci a zároveň mohou sledovat její cestu od vzniku až po její osudy ve Švédsku.

Výstava je pořádaná pod záštitou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka, ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí Švédska Carla Bildta, ministra kultury ČR Václava Jehličky, velvyslankyně Švédska v ČR J. E. Catherine von Heidenstam, primátora hl. m. Prahy Pavla Béma a velvyslankyně ČR ve Švédsku J. E. Marie Chatardové.

Vstupné: 100 Kč - dospělí; 50 Kč - studenti, senioři, děti od 10 do 15 let;
50 Kč/1 osoba - skupina 10 a více osob; zdarma - děti do 10 let (rezervace nutná)

Galerie Klementinum - přízemí 1. patro, po-ne: 10.00 - 19.00 hod.


MILNÍKY NA CESTĚ K NOVÉ BUDOVĚ NÁRODNÍ KNIHOVNY
Pohled do minulosti a současnost
stálá expozice
Výstava přibližuje opakující se snahy o zajištění nového objektu pro Národní knihovnu,
které lze vysledovat již od druhé poloviny 19. století.


Vstupné 5 Kč pro návštěvníky, kteří se neprokáží čtenářským průkazem NK ČR.
Výstavní chodba v přízemí, pondělí – sobota: 9 - 19 hodin


DOTEKY ZATRACENCŮ
5.2. - 11.4. 2008

Obrazy s motivy ruské klasické literatury s prozaickým doprovodem Moniky Neumannové
Výstavu pořádá Slovanská knihovna, jejím autorem je Leo Vaniš.

Výstavní prostory Slovanské knihovny
pondělí - pátek: 9 - 19 hodin, sobota: 9 - 14 hodin

 


SYNERGIE SLOVINCŮ S ČECHY
19. 3. - 20. 5. 2008

Výstava, pořádaná Národní knihovnou ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím Slovinské republiky, se věnuje historii vzájemné součinnosti obou národů. Ukazuje tendence navázat na plodná meziválečná léta a snahy vrátit vzájemným kontaktům někdejší společenskou prestiž a kulturní rozmanitost.

Ředitelská chodba v 1. patře
pondělí – pátek: 9 - 19 hodin 

01.12.12