Rešeršní služby

 

Umožní získat soupis literatury na dané téma z českých i zahraničních zdrojů podle Vašeho požadavku:

 • jednorázové rešerše
 • opakované rešerše - služba SDI
 • rešerše strojové z  elektronických zdrojů
 • rešerše klasické z lístkových katalogů NK ČR a tištěných bibliografií

Rešeršní služby jsou převážně služby placené. K vypracovávání rešerší jsou využívány všechny dostupné informační zdroje NK ČR, online rešerše z internetu nejsou zpracovávány.

 


Rešeršní služby  v NK ČR poskytují:

 

Referenční centrum

rešerše
 • strojové  - z elektronických zdrojů (báze NK ČR, CD-ROM, online zdroje, Kramerius - dle možností systému) - doba zpracování 3-5 dnů závisí na rozsahu zadání
 • klasické - soupis literatury z lístkových katalogů NK ČR a tištěných bibliografií - doba zpracování do 1 měsíce
 • nezpracovává rešerše ze zdrojů, které jsou volně dostupné na internetu
objednávky
 • rešerše je možné objednat osobně, poštou nebo faxem (221 663 121) prostřednictvím objednávky
 • v objednávce rešerše je třeba vyplnit všechny požadované údaje včetně vlastnoručního podpisu, u organizací i razítko
 • objednávku služby SDI je nutné projednat osobně v Referenčním centru, žadatel o zpracování rešerše nebo SDI nemusí vlastnit platný čtenářský průkaz NK
 • zpracování rešerše k získání vysokoškolských a vědeckých titulů je podmíněno souhlasem vysoké školy (vedoucího práce)
ceník


Knihovna knihovnické literatury

rešerše
 • z katalogů, dokumentačních kartoték a bází dat dostupných v Knihovně knihovnické literatury
 • klasické i strojové rešeršní služby jsou poskytovány knihovníkům a institucím z knihovnictví
 • KKL rovněž poskytuje služby SDI (adresné strojové rešerše podle uživateli zadaných tematických profilů)
ceník

 

Slovanská knihovna

rešerše
 • z fondů a zdrojů dostupných ve Slovanské knihovně
ceník

Oddělení hudební

rešerše zpracovává pouze na základě předchozí dohody


Jana Huňová

 

 

 

01.12.12