Odd. analytického zpracování | Báze ANL | Plnotextová báze ANL FULL | Granty | Metodika popisu článků | English

 

 

Přehled polí pro bibliografický záznam článků - UNIMARC                                                                                                  

                                                                                          

        Přehled polí pro bibliografický záznam článků - UNIMARC - 2001

                                           

 

Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC

UNIMARC

Příklady

 

Doplňky a změny
5.1.2005 Aplikace metody popisu u článků - aktualizace pole 615.
Aplikace Metody Konspektu v praxi viz příklady z báze ANL (do rok/datum zadejte 200501? a záznamy si zobrazte v MARCu a stand. formuláři). Používejte nejvíce dva konspekty a přiměřeně analytických předmětových kategorií.

V polích 6XX se v podpoli 9 již neužívají kódy KSANK, KSARE, KSAOD


Povinná pole/podpole (dle Záznamu pro soubornou databázi) označena *

Neopakovatelné pole/podpole označeno N.

Opakovatelné pole/podpole označeno O.

Návěští a pole 001, 005, 014, 100, 102, 801, 856, 910 se týkají bibliografického záznamu jako celku.

Části dokumentu se týkají pole 010, 011, 014, 101, 200, 205, 215, 225, 3--, 423, 451, 452, 453, 454,455, 456, 470, 488, 500-517, 540-545, 675, 6--, 7--. Z pomocných polí pro ALEPH se části dokumentu týká ZAR, z národních polí prozatímní pole 911, 912, 967 a nadstandardní pole 975, 976.

Zdrojového dokumentu se týkají pole 014, dále pole 461, 463 (v rámci nich propojená pole 010, 011, 200, 205, 210,500, 530, 532, 7--.)

Z pomocných polí pro ALEPH se zdrojového dokumentu týká pole ZAZ.

Recenzovaného dokumentu se týká pole 470 (v rámci nich propojená pole, 200, 205, 210,500, 530, 532, 7--.). Pokud je recenzovaný dokument popisován v rámci věcného popisu, pak pole 604, 605.

V rámci vazebních polí 452/488 je navrženo používat pole 200, 7XX, 856.

Poznámka : V budoucnu bude možný pravděpodobně přechod pro pole 4XX od techniky vložených polí k technice standardních polí (viz UNIMARC manuál : bibliogafický formát. Dodatek 2)

1.
 

*XXX

 

NÁVĚŠTÍ

   Neopakovatelné pole, neobsahuje tag, indikátory ani identifikátory podpolí
   pozice 5 - stav zápisu: c,d,n,o,p
   pozice 6 - typ dokumentu: a
   pozice 7 - bibliografická úroveň: a
   pozice 8 - kód hierarchické úrovně: #
   pozice 17 - kód úrovně: #,1,2,3
   pozice 18 - forma popisné katalogizace: #

 

0--

 

BLOK IDENTIFIKAČNÍCH ČÍSEL

 *001  Identifikační číslo záznamu
   Neopakovatelné pole
   Pole neobsahuje indikátory
   Pole neobsahuje podpole
 005  Poslední datum zpracování
   Doporučené, neopakovatelné pole
   Pole neobsahuje indikátory
   Pole neobsahuje podpole

Oblast 8 - Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti (AACR2R 1.8. 2.8, 12.8.)

 • *a - Číslo (ISBN) /N/
 010  Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)1
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 011  Mezinárodní standardní číslo seriálu (ISSN)1
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • *a - Číslo (ISSN) /N/
 014  Identifikační číslo článku
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Identifikační číslo článku /N/
 • z - Chybné identifikační číslo článku /O/
 • 2 - Kód systému /N/
 • *9- Identifikační číslo článku - plného textu /N/
 020  Číslo národní bibliografie
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Kód země /N/
 • b - Číslo /N/
 • z - Chybné číslo /O/


 

1--

 

BLOK KÓDOVANÝCH INFORMACÍ

 100  Všeobecné údaje zpracování
   Neopakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • *a - Všeobecná data zpracování (N) (pouze pozice 0-7, 21, 22-24, 26-33)
 101  Jazyk popisné jednotky
   Neopakovatelné pole
   Indikátor 1:  Indikátor překladu
     0 - Dokument je v originálu
     1 - Dokument je přímým nebo zprostředkovaným překladem
     2 - Dokument obsahuje překlady (mimo resumé)
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
 • *a - Jazyk textu popisné jednotky /O/
 • b - Jazyk zprostředkujícího textu, pokud dokument není přeložen z originálu /O/
 • c - Jazyk originálu /O/
 • d - Jazyk resumé /O/
 • e - Jazyk "obsahu", je-li v jiném jazyce než text popisné jednotky /O/
 • f - Jazyk titulní stránky, liší-li se od jazyka popis jednotky /O/
 • g - Jazyk hlavního názvu, není-li prvním jazykem popisné jednotky /N/
 • h - Jazyk libreta /O/
 • i - Jazyk doprovodného materiálu /O/
 102  Země vydání nebo výroby dokumentu
   Neopakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • *a - Země vydání /O/
 • b - Místo vydání /O/
 105  Pole kódovaných dat: textové dokumenty - monografie
   Doporučené, neopakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Kódovaná data textových dokumentů - Monografie /N/

 122  Pole kódovaných údajů: Časové období obsahu popisné jednotky
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:   Indikátor počtu dat
     0 - Jedno datum
     1 - Více jednoduchých dat
     2 - Rozmezí dat
   Podpole:
 • a - Časové období, od roku 9999 př. Kr. do současnosti /O/
 

2--

 

BLOK POPISNÝCH INFORMACÍ

Oblast 1 - Oblast údajů o názvu a odpovědnosti (AACR2R 1.1, 2.1, 12.1)
Obsahuje pole 200

 200  Údaje o názvu a odpovědnosti1
   Neopakovatelné pole
   Indikátor 1:  Indikátor významnosti názvu
     0- Název není významný
     1- Název je významný
   Indikátor 2:   Není definován
   Podpole:
 • *a - Hlavní název /O, povinné/
 • b - Označení druhu dokumentu /O/2
 • *c - Hlavní název díla jiného autora /O/
 • d - Souběžný název /O/
 • *e - Další názvová informace /O/3
 • *f - První údaj o odpovědnosti /N/
 • *g - Další údaj o odpovědnosti /O/
 • *h - Číslo části /O/
 • *i - Název části /O/
 • *v - Označení svazku /N/4
 205  Údaje o vydání1
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Označení vydání /N/
 210  Nakladatelské údaje 5
   Neopakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • *a - Místo vydání /O/
 • *c - Jméno nakladatele/název nakladatelství /O/
 • *d - Datum vydání /O/
 215  Údaje fyzického popisu 6
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:

 • *a - Specifické označení druhu dokumentu a rozsah popisné jednotky /O/6*
 • *c - Další fyzické údaje /N/
 • e - Doprovodný materiál /O/
 225  Údaje o edici7
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Indikátor formy názvu
     0 - Odlišný od stanovené formy
     1 - Neexistuje stanovená forma
     2 - Identický se stanovenou formou
   Indikátor 2:   Není definován
   Podpole:
 • a - Hlavní název edice /N/
 • h - Číslo části /O/7*
 • i - Název části /O/
 • v - Označení svazku /O/
 

3--

 

BLOK POZNÁMEK8

 300  Všeobecné poznámky
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • *a - Text poznámky /N/
 301  Poznámky k identifikačním číslům
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 302  Poznámky ke kódovaným informacím
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 303  Všeobecné poznámky k popisným informacím
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 304  Poznámky k údajům o názvu a odpovědnosti
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 305  Poznámky k údajům o vydání a k bibliografické historii
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 307  Poznámky k údajům fyzického popisu
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 310  Poznámky k vazbě a k dostupnosti
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 311  Poznámky k propojovacím polím
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 312  Poznámky k variantám hlavního názvu
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 313  Poznámky k údajům věcného popisu
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 314  Poznámky k údajům o intelektuální odpovědnosti
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 320  Poznámka o skryté bibliografii a rejstřících
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 321  Poznámka k externím rejstříkům, abstraktům a citacím
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Typ indexování
     # - bez upřesnění
     0 - Indexováno v ...
     1 - Citováno v ...
  Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
 • a - Poznámka o rejstřících, abstraktech a citacích /N/
 • b - Data registrace /N/
 • x - ISSN /N/
 323  Poznámky o účinkujících (filmy, videozáznamy, zvukové záznamy)
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 324  Poznámky o původní verzi (originálu) díla
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 325  Poznámky o reprodukci díla
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 327  Poznámka k obsahu
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Úplnost zápisu obsahu
     0 - není úplný
     1 - je úplný
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 330  Anotace či referát
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 333  Poznámky k uživatelskému určení
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Text poznámky /N/
 345  Poznámka o akvizici
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Zdroj akvizice, adresa pro předplatné /O/
 • b - Skladové číslo dodavatele /O/
 • c - Nosič /O/

SELEKČNÍ ÚDAJE

 

4--

 

BLOK PROPOJENÍ ZÁZNAMŮ

Pro všechna pole bloku platí:

   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Nedefinován
   Indikátor 2:  Indikátor poznámky
     0 - Nezobrazit poznámku
     1 - Zobrazit poznámku
   Podpole:
 • 1 - Propojení

Pozn.: Za podpolem 1 následují připojená pole ve vzestupném pořadí tagů. UPOZORNĚNÍ: Podpole 1 je nutné zopakovat před každým připojeným tagem.

 423  Vydáno s
 451  Jiné vydání na stejném nosiči
 452  Vydání na jiném nosiči
 453  Překlad (volitelné)
  454  Originál
 455  Je reprodukcí
 456  Reprodukce
  *461   Soubor (zdrojový document -seriály) 9*
   vazba 011, 200/530, 205, 210, 7XX
 *463  Jednotka (monografie)9*
   vazba 010, 011, 200, 205, 210, 225,7XX
 470  Recenzovaný dokument
   vazba 010, 011, 200, 205, 210, 225, 323, 500, 530, 7XX
 488  Jiné související práce
   vazba 200, 5xx, 7XX, 856
 

5--

 

BLOK SOUVISEJÍCÍCH NÁZVŮ8

 500  Unifikovaný název
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Indikátor významnosti názvu
     0 - Není významný
     1 - Je významný
   Indikátor 2:   Indikátor hlavního záhlaví
     0 - Netvoří hlavní záhlaví
     1 - Tvoří hlavní záhlaví
   Podpole:
 • a - Unifikovaný název /N/
 • b - Označení druhu dokumentu /O/
 • h - Označení dílu nebo části /O/
 • i - Název dílu nebo části /O/
 • k - Datum vydání /N/
 • l - Formální zpřesnění /N/
 • m - Jazyk (je-li součástí záhlaví) /N/
 • n - Další různé informace /O/
 • q - Verze (nebo datum verze) /N/
 • r - Obsazení (pro hudebniny) /O/
 • s - Číselné označení (pro hudebniny)/N/
 • u - Tónina (pro hudebniny) /N/
 • v - Označení svazku /N/
 • w - Údaj o aranžmá (pro hudebniny) /N/
 • x - Věcné zpřesnění /O/ jen pro použití v 604
 • y - Geografické zpřesnění /O/ jen pro použití v 604
 • z - Chronologické zpřesnění /O/ jen pro použití v 604
 • 2 - Kód systému /N/
 • 3 - Číslo autoritního záznamu /N/
 501  Skupinový unifikovaný název
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Indikátor typu skupinového názvu
     0 - Sebraná díla
     1 - Vybraná díla
     2 - Výběry
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
 • a - Skupinový unifikovaný název /N/
 • b - Označení druhu dokumentu /O/
 • e - Skupinový unifikovaný podnázev /N/
 • k - Datum vydání /N/
 • l - Formální zpřesnění /N/
 • m - Jazyk (je-li osučástí záhlaví) /N/
 • r - Obsazení (pro hudebniny) /N/
 • s - Číselné označení (pro hudebniny)/N/
 • u - Tónina (pro hudebniny) /N/
 • w - Údaj o aranžmá (pro hudebniny) /N/
 • x - Věcné zpřesnění /O/ jen pro použití v 4XX
 • y - Geografické zpřesnění /O/
 • z - Chronologické zpřesnění /O/
 • 2 - Kód systému /N/
 • 3 - Číslo autoritního záznamu /N/
 503  Unifikované konvenční záhlaví
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Významnost názvu
     0 - Není významný
     1 - Je významný
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
 • a - Hlavní záhlaví formy /N/
 • b - Zpřesnění formy /N/
 • d - Měsíc a den (4p) /N/
 • e - Příjmení (jm.rod.) /N/
 • f - Křestní (rodné) jméno /N/
 • h - Kvalifikátor osobního jména /N/
 • i - Název části /N/
 • j - Rok /N/
 • k - Číslování arab. /N/
 • l - Číslování řím. /N/
 • m - Lokalita /N/
 • n - Instituce /N/
 510  Souběžný název
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Indikátor významnosti názvu
     0 - Souběžný název není významný
     1 - Souběžný název je významný
   Indikátor 2:   Není definován
   Podpole:
 • a - Souběžný název /N/
 • e - Další názvová informace /O/
 • h - Označení části /O/
 • i - Název části /O/
 • j - Svazek nebo data související se souběžným názvem /N/
 • n - Další různé informace /N/
 • z - Jazyk souběžného názvu /N/
 512  Obálkový název
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Významnost názvu
      0 - Není významný
      1 - Je významný
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
   Jakékoli podpole 510
 • a - Obálkový název /N/
 • e - Další názvová informace /O/
 • h - Označení části /N/
 • i - Název části /O/
 513  Název na doplňkové titulní stránce
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Významnost názvu
     0 - Není významný
     1 - Je významný
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
   Jakékoli podpole 510
 • a - Název na doplňkové titulní stránce /N/
 • e - Další názvová informace /O/
 • h - Označení části /N/
 • i - Název části /O/
 514  Hlavičkový název
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Významnost názvu
     0 - Není významný
     1 - Je významný
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
   Jakékoli podpole 510
 • a - Hlavičkový název /N/
 • e - Další názvová informace /O/
 • h - Označení části /N/
 • i - Název části /O/
 515  Živé záhlaví
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Významnost názvu
     0 - Není významný
     1 - Je významný
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
   Jakékoli podpole 510
 • a - Živé záhlaví /N/
 • e - Další názvová informace /O/
 • h - Označení části /N/
 • i - Název části /O/
 517  Další variantní názvy
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Významnost názvu
     0 - Není významný
     1 - Je významný
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
   Jakékoli podpole 510
 • a - Variantní název /N/
 • e - Další názvová informace /O/
 • h - Označení části /N/
 • i - Název části /O/
 530  Klíčový název (Seriály)
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Indikátor hlavního názvu
     0 - Klíčový název je totožný s hlavním názvem
     1 - Klíčový název se liší od hlavního názvu
   Indikátor 2:  Prázdný (mezera)
   Podpole:
 • a - Klíčový název /N/
 • b - Kvalifikátor /N/
 • j - Svazek nebo data související s klíčovýn názvem/N/
 • v - Označení svazku /N/
 532  Rozšířený název
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Významnost názvu
     0 - Není významný
     1 - Je významný
   Indikátor 2:   Typ rozšíření
      0 - Iniciály
      1 - Číslice
      2 - Zkratky
     3 - Jiné nelatinkové znaky
   Podpole:
 • a - Rozšířený název /N/
 • z - Jazyk názvu /N/
 540  Další název dodaný katalogizátorem
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Významnost názvu
     0 - Není významný
     1 - Je významný
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
 • a - Další název dodaný katalogizátorem /N/
 541  Překlad názvu dodaný katalogizátorem
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Významnost názvu
     0 - Není významný
     1 - Je významný
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
 • a - Přeložený název /N/
 • e - Další názvová informace /O/
 • h - Číslo části /N/
 • i - Název části /N/
 • z - Jazyk překladu názvu /N/
 545  Název řady
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Významnost názvu
     0 - Není významný
     1 - Je významný
   Indikátor 2:  Prázdný (mezera)
   Podpole:
 • a - Název řady /N/

 

6--

 

BLOK PŘEDMĚTOVÉ ANALÝZY

 600   Osobní jméno jako předmět
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Není definován
   Indikátor 2:  Indikátor formy jména
     0 - Jméno uvedené pod rodným jménem nebo v přímém pořadí
     1 - Jméno uvedené pod příjmením
   Podpole:
 • a - Vstupní prvek /N/
 • b - Část jména jiná než vstupní prvek /N/
 • c - Doplňky ke jménu jiné než data /O/
 • d - Římské číslice /N/
 • f - Data /N/
 • x - Věcné zpřesnění /O/
 • y - Geografické zpřesnění /O/
 • z - Chronologické zpřesnění /O/
 • 2 - kód systému /N/
 • 3 - Číslo autoritního záznamu /N/
 • 9 - Označení selekčního jazyka /N/ 10
 601  Jméno korporace nebo akce použité jako předmět
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Indikátor korporace
     0 - Jméno korporace
     1 - Akce
   Indikátor 2:  Indikátor formy jména
     0 - Jméno v invertovaném pořadí
     1 - Vstupním prvkem je jméno místa nebo jurisdikce
     2 - Jméno v přímém pořadí
   Podpole:
 • a - Vstupní prvek /N/
 • b - Zpřesnění (nebo jméno, je-li vstupním prvkem místo)/O/
 • c - Doplňky ke jménu nebo kvalifikátor /O/
 • d - Číslo akce a/nebo části akce
 • e - Místo konání akce
 • f - Datum konání akce
 • g - Invertovaný prvek
 • h - Část jména jiná než vstupní a invertovaný prvek
 • x - Věcné zpřesnění /O/
 • y - Geografické zpřesnění /O/
 • z - Chronologické zpřesnění /O/
 • 2 - Kód systému /N/
 • 3 - Číslo autoritního záznamu /N/
 • 9 - Označení selekčního jazyka /N/ 10
 602  Jméno rodiny (rodu) použité jako předmět
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Vstupní prvek /N/
 • f - Data /N/
 • x - Věcné zpřesnění /O/
 • y - Geografické zpřesnění /O/
 • z - Chronologické zpřesnění /O/
 • 2 - Kód systému /N/
 • 3 - Číslo autoritního záznamu /N/
 • 9 - Označení selekčního jazyka /N/10
 604  Jméno/název použité jako předmět
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • 1 - Propojení

Pozn.: Za podpolem 1 následují připojená pole ve vzestupném pořadí tagů. Upozornění: Podpole 1 je nutné zopakovat před každým připojeným tagem.

 605  Název použitý jako předmět
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Vstupní prvek /N/
 • h - Číslo části /O/
 • i - Název části /O/
 • k - Datum vydání /N/
 • l - Formální zpřesnění /N/
 • m - Jazyk (je-li částí hesla)/N/
 • n - Další různé informace /O/
 • q - Verze (nebo datum verze)/N/
 • x - Věcné zpřesnění /O/
 • y - Geografické zpřesnění /O/
 • z - Chronologické zpřesnění /O/
 • 2 - Kód systému /N/
 • 3 - Číslo autoritního záznamu /N/
 • 9 - Označení selekčního jazyka /N/ 10
 606  Věcné téma použité jako předmět
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Indikátor úrovně
     0 - Nespecifikovaná úroveň
     1 - Primární téma
     2 - Sekundární téma
     # - Informaci nelze zjistit
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
 • a - Vstupní prvek /N/
 • x - Věcné zpřesnění /O/
 • y - Geografické zpřesnění /O/
 • z - Chronologické zpřesnění /O/
 • 2 - Kód systému /N/
 • 3 - Číslo autoritního záznamu /N/
 • 9 - Označení selekčního jazyka /N/10
 607  Geografické jméno použité jako předmět
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Vstupní prvek /N/
 • x - Věcné zpřesnění /O/
 • y - Geografické zpřesnění /O/
 • z - Chronologické zpřesnění /O/
 • 2 3 - Číslo autoritního záznamu /N/ - Kód systému /N/
 • 9 - Označení selekčního jazyka /N/10

 608  Forma, žánr či jiné fyzické vlastnosti dokumentu použité jako předmět
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Vstupní prvek /N/
 • x - Věcné zpřesnění /O/
 • y - Geografické zpřesnění /O/
 • z - Chronologické zpřesnění /O/
 • 2 - Kód systému /N/
 • 3 - Číslo autoritního záznamu /N/
 • 9 - Označení selekčního jazyka /N/10

 610  Volně tvořené předmětové skupiny
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:   Indikátor úrovně klíčových slov
     0 - Nespecifikovaná úroveň
     l - Primární úroveň
    2 - Sekundární úroveň
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
 • a - Volně tvořená klíčová slova /O/

 615  Analytická předmětová kategorie
   Opakovatelné pole
  Indikátor 1: prázdný
Indikátor 2: 9
   Podpole:
 • a - Text vstupního prvku předmětové kategorie /N/
 • x - Text zpřesnění předmětové kategorie /O/

 615  Předmětová kategorie
   Opakovatelné pole
  Indikátor 1: nedefinován
Indikátor2: kód zdroje
7 - zdroj specifikován v podpoli 2
  Podpole:
 • a - slovní označení skupiny Konspektu /N/
 • n - Klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu
 • 2 - Kód zdroje - Konspekt ?
 • 9 - pořadové číslo Konspektu ?

 620  Místo původu publikace
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Země /N/
 • b - Stát nebo provincie (region) /N/
 • c - Kraj, okres /N/
 • d - Město /N/
 660  Kód geografické oblasti (GAC)
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Kód /N/
 661  Kód časového období
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a Kód časového období /N/
 675  Mezinárodní desetinné třídění
   Neopakovatelné pole
   Indikátor 1:  Indikátor úrovně MDT
     # - MDT-MRF
     9 - vybrané znaky MDT
   Indikátor 2:   Indikátor není definován
   Podpole:
 • a - Znak MDT /N/
 • v - Vydání /N/
 • z - Jazyk vydání /N/
 • *9 - označení použité varianty /N/10
 676  Deweyovo desetinné třídění
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Znak DDT /N/
 • v - Vydání /N/
 • z - Jazyk vydání /N/
 686  Další systematický selekční jazyk
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Znak /O/
 • b - Registrační číslo /O/
 • c - Zpřesnění znaku /O/
 • 2 - Kód systému /N/

 

7--

 

BLOK INTELEKTUÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI

 700  Osobní jméno - primární intelektuální odpovědnost
   Neopakovatelné pole
   Indikátor 1:  Není definován
   Indikátor 2:  indikátor formy jména
     0 - vstup pod křestním (rodným) jménem nebo v přímém pořadí
     1 - vstup pod příjmením
   Podpole:
 • *a - Vstupní prvek /N/*
 • *b - Část jména jiná než vstupní prvek /N/*
 • *c - Doplňky ke jménu jiné než data /O/*
 • *d - Římské číslice /N/*
 • *f - Data /N/*
 • *g - Rozpis iniciál rodného jména /N/*
 • p - Adresa pracoviště /N/
 • 3 - číslo autoritního záznamu
 • 4 - Kód role /O/
 *701  Osobní jméno - alternativní intelektuální odpovědnost
 *702  Osobní jméno - sekundární intelektuální odpovědnost*
    Volitelná, opakovatelná pole (dále jako pole 700)
 710   Jméno korporace nebo akce - primární intelektuální odpovědnost
   Neopakovatelné pole
   Indikátor 1:  Indikátor korporace
     0 - Jméno korporace
     1 - Akce
   Indikátor 2:   Indikátor formy jména
     0 - Invertovaná forma jména
     1 - Vstupním prvkem je jméno místa nebo jurisdikce
     2 - Jméno v přímé formě
   Podpole:
 • *a - Vstupní prvek /N/*
 • *b - Zpřesnění /O/*
 • *c - Doplňky ke jménu nebo kvalifikátor /O/*
 • *d - Číslo akce a/nebo části akce /O/*
 • *e - Místo konání akce /N/*
 • *f - Datum konání akce /N/*
 • *g - Invertovaný prvek /N/*
 • *h - Část jména jiná než vstupní či invertovaný prvek /O/*
 • p - Adresa pracoviště /N/
 • 3 - číslo autoritního záznamu
 • 4 - Kód role /O/
 *711  Jméno korporace nebo akce - alternativní intelektuální odpovědnost
 712  Jméno korporace nebo akce - sekundární intelektuální odpovědnost

Povinná, opakovatelná pole (podpole jako u pole 710)
 720  Jméno rodiny (rodu) - primární intelektuální odpovědnost
   Neopakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Vstupní prvek /N/
 • f - Data /n/
 • 3 - Číslo autoritního záznamu
 • 4 - Kód funkce /O/
 721   Jméno rodiny (rodu) - alternativní intelektuální odpovědnost
 722  Jméno rodiny (rodu) - sekundární intelektuální odpovědnost
Opakovatelná pole. (Podpole jako u pole 720.)

 

8--

 

ZDROJOVÝCH INFORMACÍ

 801  Zdroj původní katalogizace
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  Není definován
   Indikátor 2:  Funkce agentury
     0 - původní katalogizace
     1 - převod do strojem čitelné podoby
     2 - modifikace záznamu
     3 - distribuce
   Podpole:
 • *a - Země /N/
 • *b - Agentura /N/
 • *c - Datum poslední transakce (RRRRMMDD) /N/
 • *g - Použitá pravidla popisu /O/
 • 9 - Úplnost záznamu /N/ 10*
 856  Elektronické umístění a přístup
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  způsob přístupu
     prázdný
     0 - e-mail
     1 - FTP
     2 - vzdálený login (telnet)
     3 - komutovaná linka (dial-up)
     4- HTTP
     7-způsob je specifikován v podpoli $y
   Indikátor 2:  Není definován
   Podpole:
 • a - Jméno hostitelského počítače /O/
 • d - Cesta /O/
 • f - Elektronické jméno /O/
 • u - Unifikovaný lokator zdroje /O/
 • y - Způsob přísupu /N/
 • z - Veřejná poznámka /O/
 • 9 - HTM
 

9--

 

POLE BLOKU 9XX

 910  Lokální údaje 11
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • *a - Sigla /N/
 • *t - Typ dokumentu /N/
 911  Akce ( stejná podpole jako v ISIS) 12
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • n - Název akce /N/
 • f - Formální název akce /N/
 • m - Místo (obec) konání /N/
 • z - Země konání /N/
 • p - Datum zahájení akce /N/
 • u - Datum ukončení akce /N/
 • b - Osoby - role v nekódovaném tvaru /O/
 • k - Osoby - křestní jméno /O/
 • j - Osoby - příjmení /O/
 • y - Korporace - role v nekódovaném tvaru /O/
 • x - Název korporace /O/
 912  Organizátor akce (stejná podpole jako v ISIS) 12
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • b - organizátor - role v nekódovaném tvaru /N/
 • n - název organizátora /N/
 • m - sídlo organizátora - místo (obec) /N/
 • z - sídlo organizátora - země /N/
 935  Osobní jméno použité jako předmět - anglická verze
 936  Jméno korporace/akce použité jako předmět - anglická verze
 937  Jméno rodiny (rodu) použité jako předmět - anglická verze
 938  Jméno a název použité jako předmět - anglická verze
 939  Název použitý jako předmět - anglická verze
 940  Věcné téma použité jako předmět - anglická verze
 941  Geografické jméno použité jako předmět - anglická verze
 942  Forma, žánr či fyzické vlastnosti použité jako předmět - anglická verze
 967  Regionální třídění 15
   Opakovatelné pole
   Indikátory nejsou definovány
   Podpole:
 • a - Geografický název /N/
 • b - Okres /N/
 • c - Nadřazená územní jednotka /N/
 975  Ostatní personální autoři (osoby)12
   stejné jako 70X
 976  Ostatní korporace12
   stejné jako 71X

2.

POLE PRO INTERNÍ POUŽITÍ NKČR


 ZAR  Recenzovaný dokument
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:  0 - Rec. dokument je tištěný text
     1 - Rec. dokument je film či zvukový dokument
   Indikátor 2:   0 - Osoby jsou autory
     1 - Osoby nejsou autory
   Podpole:
 • r Název recenzovaného dokumentu /N/
 • h Druh recenzovaného dokumentu /N/
 • f Podnázev recenzovaného dokumentu /N/
 • b Autoři - osoby, role v nekódovaném tvaru /N/
 • k Autoři - osoby, křestní jméno /O/
 • p Autoři - osoby, příjmení /O/
 • o Autoři - osoby, form. křestní jméno /O/
 • q Autoři - osoby, form. Příjmení /O/
 • c Autoři - osoby, údaj za jménem /O/
 • t Autoři - osoby, údaj o kolektivu /N/
 • y Korporativní autor, role v nekódovaném tvaru /N/
 • x Korporativní autor - název /O/
 • v Označení vydání (N)
 • m Místo vydání (N)
 • n Název nakladatele (N)
 • d Datum vydání (N)
 • u Specifické údaje (N)
 • s Rozsah recenzovaného dokumentu (N)
 • z Citace zdrojového dokumentu (N)
 *ZAZ  Zdrojový dokument
   Opakovatelné pole
   Indikátor 1:   0 - Zdroj. dokument je seriál
      1 - Zdroj. dokument je monografie
   Indikátor 2:   Není definován
     
   Podpole:
 • n Název neperiodika (monografie) /N/
 • a Druh dokumentu /N/
 • g Název periodika (seriálu) /N/
 • y Podnázev zdrojového dokumentu (souboru) /N/
 • i Označení a číslo části (řady/podřady) /O/
 • j Název části (řady, podřady) /O/
 • b Autoři, role v nekódovaném tvaru /O/
 • k Autoři, křestní jméno /O/
 • p Autoři, příjmení /O/
 • o Autoři, form. Křestní jméno /O/
 • q Autoři, form. Příjmení /O/
 • c Autoři, údaj za jménem /O/
 • t Autoři, údaj o kolektivu /N/
 • x Korporativní autor, název /O/
 • v Označení vydání /N/
 • m Místo vydání /N/
 • e Název nakladatele /N/
 • h Standardní číslo /N/
 • s Svazek (ročník) /N/
 • u Specifické údaje /N/
 • r Rok (u monografií) /N/
 • z Číslo sešitu /N/
 • d Datum (u seriálů) /N/
 • l Lokace (strany) /N/
 BIB  Skrytá bibliografie
   Opakovatelné pole
   Podpole:
 • a Název (N)
 • b Podnázev (N)
 • d Autoři - role v nekód. tvaru /N/
 • e Autoři - křestní jméno /O/
 • f Autoři - příjmení /O/
 • g Autoři - formalizované křestní jméno /O/
 • h Autoři - formalizované příjmení /O/
 • i Autoři - údaj za jménem /O/
 • j Autoři - údaj o kolektivu /O/
 • k Korporace - název /O/
 • l Počet záznamů /N/
 • m Lokace /N/
 • s Skrytá bibliografie bez názvu a autorů /N/
 PVA  Pomocné údaje pro tvorbu věcných autorit
   Opakovatelné pole
   Podpole:
 • a Vstupní prvek /N/
 • b Část jména /N/ nebo Část názvu /O/
 • c Doplněk jména nebo přívlastek /O/
 • d Římské číslice nebo číslo shromáždění /N/
 • e Místo konání shromáždění /N/
 • f Data /N/
 • g Invertovaný prvek /N/
 • h Část názvu...(korp.) /N/, číslo části díla (v 605) /N/
 • i Název části díla /O/
 • l Podheslo formy /N/ li> n Další informace /O/
 • v ? Místo narození osoby
 • w ? Místo úmrtí osoby
 • y ? Místo působení osoby
 PAN  Pomocné údaje analytického popisu
   Opakovatelné pole
   Podpole:
 • a Křestní jméno - základní tvar /N/
 • b Příjmení - základní tvar /N/
 • c Údaj za jménem - základní tvar /O/
 • d Křestní jméno viz /N)/
 • e Příjmení viz /N/
 • f Údaj za jménem viz /O/
 • g Charakter. odkaz. Formy /N/
 • h Křestní jméno viz též /N/
 • i Příjmení viz též /N/
 • j Údaj za jménem viz též /O/
 • k Další odkazy /N/
 DTR  Pomocné pole pro revizi
   Opakovatelné pole
   Podpole:
 • a MDT (vybraný znak) - 1. výskyt pole 67513
 *STZ  Stav záznamu
   Opakovatelné pole
   Podpole:
 • a Stavový kód (N) a datum 14
 • b ID osoby, která mění stav. kód (N)
Doplněk (ALEPH):
Další pole používaná v konverzi (ALEPH)

 LKR  Vazba
   Podpole:
 • a - Druh vazby up, down
 • b - identifikátor (sysno) přivázaného záznamu
 • i - číslo
 • l - kód knihovny
 • p - číslo
 • r - pole
 • n - text vysvětlující up vazbu
 • m - text vysvětlující down vazbu
 • y - rok
 • v - svazek

PODPOLE PRO VYUŽITÍ V RÁMCI ŘÁDNÝCH POLÍ UNIMARCU


 9  Různé použití
   600-608,615 Označení systému předmětových hesel
   675 Označení použité varianty MDT
   801 Úplnost záznamu
   615 Označení selekčního jazyka
 s  Nestandardní doplňky k personálním jménům (nad rámec AACR2)
   použití: 700, 701, 702
   615 Zpřesnění předmětové kategorie - asociovaný pojem
 t  Revize autoritních záhlaví
   Použití: 500, 600, 601, 70-, 71-, 72-
   
hodnoty:
r - záhlaví revidované katalogizátorem pro přenos do báze autorit
x - nerevidované záhlaví

Pole pro interní využití v NKP v rámci řádných polí UNIMARCu
 m  Jazyk verze
   V polích 423 s hodnotou 1. Indikátoru 9
   
Hodnota indikátoru 9
 327  druhý indikátor
   Indikuje selekční poznámku
 423  první indikátor
   Nadstandardní názvové záhlaví
 454  první indikátor
   Nadstandardní záhlaví pro název originálu
 675  první indikátor
   MDT podle staré metodiky

Vysvětlivky:

1 - týká-li se části dokumentu, uvádí se v popisu části dokumentu, týká-li se popisu zdrojového dokumentu, uvádí se v popisu zdrojového dokumentu, tj v poli 461/46
3 2 - výraz tištěný text se v poli 200b neuvádí
3 - uvádí se povinně v popisu části dokumentu, v popisu zdrojového dokumentu (pole 461/463) se uvádí v případě nepřesných názvů (iniciály, akronym, obecný název)
4 - údaje o lokaci, uvádí se v popisu zdrojového dokumentu
5 - uvádí se vždy u monografií, u seriálů se uvádí pouze v případě nutnosti rozlišit seriály se stejnými názvy
6 - uvádí se pouze, není-li již uveden v rámci lokace v popisu zdrojového dokumentu, tj v poli 461/ (poddpole 200$v)
7 - není povinné
8 - poznámky a unifikované názvy jsou povinné jen v případech vymezených v AACR2, uvádí se pouze v popisu části dokumentu
9 - pole 461 je určeno pro popis seriálů, pole 463 pro popis monografií, doporučuje se vazby s polem 200, nikoli s polem 500 a 530, pole 856 je určeno pro popis elektronických zdrojů
10 - vysvětlivky pro použití pole 9
Pro pole 600-607, 615
(viz záznam pro souborný katalog UNIMARC, příl. D)
 • MeSH - Medical Subject Headings
 • EUROVOC - Tezaurus Evropského parlamentu
 • PSH Polytematický strukt. heslář STK
 • PEDAG - Český pedag. tezaurus
 • PHNK - Předmětová hesla NKČR
 • AGRIS

Nepovinné (pro Kooperační systém článkové bibliografie)
KSANK - Předmětové kategorie v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie vytvořené v Národní knihovně ČR
KSARE - Předmětové kategorie v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie vytvořené v regionálních knihovnách
KSAOD - Předmětové kategorie v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie vytvořené v oborových (odborných) knihovnách
   Pro pole 675
   (viz záznam pro souborný katalog UNIMARC, příl. C)
   Poznámka k indikátorum: oproti minimálnímu záznamu došlo k nové definici v indikátorech
    u - úplné vydání
    s - střední vydání
    v - vybrané znaky
    z - výtah pro veřejné knihovny
   h - hrubší třídění na úrovni jednotlivých oborů (např. 5, 51)
    m - MDT - MRF
    n - vybrané znaky MDT-MRF
    Pro pole 801
    0 nestandardní (neopovídá minimu údajů)
    1 minimální (obsahuje povinné minimum údajů)
    2 nadstandardní (nad rámec povinného minima)
11 - pole slouží pro provozní účely souborné databáze v UNIMARCu
Kódy označující typ zdrojového dokumentu, který slouží k základnímu uspořádání záznamů do bází prezentovaných na WWW - podpole 910t:
    rm - rozpis monografií
    rs - rozpis seriálů
    rpp - rozpis (pravých) periodik+/
    rnp - rozpis nepravých periodik+/
    rd - rozpis deníků

Ty knihovny, které nepotřebují rozlišovat pravá a nepravá periodika, nepoužívají kódy rpp a rnp, nýbrž kód pro seriály rs.
 12  - údaje nad rámec AACR2
   911, 912 akce, které nemohou být dle AACR2 považovány za korporativního autora, nepojmenované akce - tato pole jsou provizorní pro dobu přechodu na UNIMARC, od června v NKČR nepoužívané
   975 - autoři (osoby), 976 korporace nad rámec AACR2
 13  pomocné pole určené pro revizi
 14  stavové kódy:
   sa - jmenný a věcný popis (analytika)
   ja - jmenná revize (analytika)
   va - věcná revize (analytika)
 15  -provizorní pole pro dobu přechodu na UNIMARC a do schválení zeměpisných kódů pro kraje v rámci ČR - od července 2001 v NKČR již nepoužívané

Poznámka 1: Propojení s jiným vydáním na jiném nosiči nebo verzí tištěného dokumentu je v polích 452/488.

Propojovací pole:

452 Vydání na jiném nosiči
Pole se používá k propojení popisné jednotky s jiným vydáním nebo verzí popisné jednotky na jiném nosiči.
Indikátor 2: indikátor poznámky
   0 - nebude se tvořit poznámka
   1 - bude se tvořit poznámka
   1 identifikátor podpole (data propojení: vazba 200, 7XX, 856)

488 Jiná související díla
Pole se používá k propojení popisné jednotky s jinou popisnou jednotkou, jedná-li se o specifický vzájemný vztah, který nemůže být postižen v jiných polích 4--.
Indikátor 2: indikátor poznámky
   0 - nebude se tvořit poznámka
   1 - bude se tvořit poznámka
   1 identifikátor podpole (data propojení: vazba 200, 7XX, 856)

Poznámka 2: V budoucnu bude možný pravděpodobně přechod pro pole 4XX od techniky vložených polí k technice standardních polí (viz UNIMARC manuál : bibliografický formát. Dodatek)


06.2009 Ivana Anděrová
01.12.12