_
Odd. analyt. zpracování | Báze ANL | ANL FULL | Koop. systém článkové bibliografie | Granty | Metodika popisu článků | English
PŘÍKLADY

(26.6.2001)

Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC
Věcný popis
Přehled polí pro bibliografický záznam

Změny a doplňky

21.12.2005

Z pole zdrojový dokument 461 odstraněny zbytečné podnázvy zejména u příloh (slovo příloha se uvádělo dříve v hranaté závorce).

 Místo vydání doporučujeme uvádět jen u deníků vycházejících v mutacích (dříve se uvádělo místo vydání v hranatých závorkách u všech deníků).

1.8. 2005 Konspekt , tj. předmětové kategorie - pole UNIMARC 615## ,  analytické předmětové kategorie - pole UNIMARC 615#9.

23.5. 2005
Aktualizace příkladu č. 168 - návrh popisu článku obsaženého ve svazku monografické edice. U zdrojových dokumentů - seriálů, resp. pokračujících zdrojů, změna pole 463 na 461.


7.4. 2005
Aktualizace chronologických údajů v podpoli 6XX$z : pro velké množství příkladů je v jejich rámci ještě invertovaná podoba časových údajů. Začátkem r. 2005 bylo rozhodnuto invertovanou podobu nepoužívat - viz následující příklady.Př.:
606#0$z1948

606#0$z1948-

606#0$z16. stol.

606#0$z16.-18. stol.

606#0$z9.-7. stol. př. Kr.

606#0$z4. stol. př. Kr.-12. stol. po Kr.

606#0$z2004, červen

606#0$z20. stol., 1. polovina

606#0$z20. stol., konec

606#0$z21. stol., počátek

606#0$z20. stol., 20. léta

606#0$z17./18. stol.


Koncem r. 2004 a v r. 2005 - Aplikace metody konspektu
Návrh aplikace metody konspektu v Kooperačním systému článkové bibliografie

Uvedené příklady slouží jako "vzorové" nebo lépe doporučené pro kooperační systém v současné době. V některých případech se popis ještě bude vyvíjet. Je třeba zlepšit vazbu MDT na předmětová hesla, tj. aby vždy byly zohledněny v MDT zejména tito entity: téma, osoby, forma článku, země - kterých se článek týká. To ještě není zatím důsledně v příkladech reflektováno.

Záznamy jsou příklady z báze ANL. Záznamy psané v UNIMARCu mají automaticky VAHu 18, záznamy vytvářené ve spolupráci s ANOPRESSEM 16, záznamy konvertované z ISISu 14.

Písmenná pole se týkají pouze NKČR a institucí, které pracují v ALEPH. SYSID je systémové číslo. LDR je návěští (000). Pole FMT a STZ se týká pouze NKČR. Různý variantní věcný popis v poli 610 suplovalo neúplnost souborů autorit a jejich propojení na bibliografické záznamy v r. 2001. Pole 014 obsahuje ID plného textu. Pole 856 obsahuje URL plného textu. Věnujte prosím pozornost poli 615#9 předmětové kategorie (hrubší - obecnější vystižení tématiky článku) a jeho vazbě na pole 606 (konkrétní téma článku).

Protože pole pro zdrojový dokument 461/463 a recenzovaný dokument 470 nelze v ALEPH zobrazovat ani z nich vyhledávat, jsou použita pomocná pole ZAZ a ZAR. Pole 461/463 a 470 mají proto v ALEPH 2. indikátor 0. Ostatní systémy budou mít v polích 461/463 a 470 2. indikátor 1. Pole ZAZ a ZAR se nepoužívají.

Pole 461 se používá u seriálů, resp. pokračujících zdrojů. Pole 463 u monografií a děl, které nepokračují.

Podpole 910t obsahuje pro celý kooperační systém kód pro deník RD, pro seriál RS. Podpole 4 v polích 7XX jsou nepovinná.

Upozornění: pole 660 ještě není všude důsledně použito - ve všech příkladech jsou doplněny nové kódy pro kraje v rámci ČR , kódy pro zahraničí jsou postupně doplňovány, podobně řešena MDT.

Kód 660 a k němu MDT doplňujeme vždy, je-li u 6XX přítomno podpole y, dále je-li přítomno pole 607, dále u místa konání akce. Víme-li, kde se osoba narodila, zemřela či působila, uvádíme rovněž kód v poli 660.

Záznamy jsou očíslovány a označeny:

P - vytvořený záznam do 26.6.2001, N - nový záznam po 26.6.2001, A - aktualizovaný záznam (1. 8. 2001, kódy v 660, pole 675), B - aktualizovaný záznam (2.5.2003 pole 606 a 610)


Použitá klíčová slova (pole 610) se postupně stávají autoritními termíny tak, jak se plní báze AUT (autoritní báze). Podle časových možností jsou příklady aktualizovány.

Obecný trend: omezit klíčová slova, řídit se autoritami, omezení více výskytů podpole zpřesnění v předmětových heslech.

Konspekt

Aplikace Metody Konspektu v praxi viz příklady z báze  ANL (do rok/datum zadejte 200506? a záznamy si zobrazte v M21 a stand. formuláři).
Používejte nejvíce dva kosnpekty a příměřeně analytických předmětových kategorií. Aplikace konspektu v UNIMARCu je analogická jako v M21 (přehled polí: konspekt UNI 615##, M21 072#7; anl. předmětové kategorie UNI 615#9, M21 695##).

Doporučuje se používat pole pro Konspekt.
V záznamech ABA001 (NKČR) se používají obě pole.
Pole pro konspekt není zatím v příkladech doplněno. Má tuto formu:
615##$nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

Věcné zpracování. Věcné autority


1. P
Rozhovor, korporace jako předmět, znak MDT pro rozhovor
SYSID 662225
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdr0001572
100## $a20010615j20010614u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aKlaus se už uklidnil$fLibuše Benešová$gLukáš Bek
215## $c1 il.
330## $aPředseda ODS Václav Klaus letos na ideové konferenci nicméně prohlásil, že
ODS čeká nejdelší a nejnáročnější kampaň v historii
461#0 $1011##$a1211-2119$12001#$aPrávo$vRoč. 11, č. 138 (20010614), s. 1,
7$1210##$aPraha
60102 $aObčanská demokratická strana
6060# $apolitické strany$yČesko$zr. 2001
608## $arozhovory
6100# $apolitika ODS
6100# $avedení ODS
615#9 $apolitika$xvnitřní politika
660## $ae-xr---
675## $a329.1/.6$9n
675## $a(047.53)$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aBenešová$bLibuše$4070
702#1 $aBek$bLukáš$4470
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010615
801#2 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fPR20010614000008$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gPrávo$hISSN 1211-2119$sRoč. 11$zč. 138$d20010614$ls. 1, 7$mPraha
STZ $asa20010615$bjich
VAH 16
014## $9PR20010614000008

2. P
Osoba a korporace jako předmět
SYSID 662226
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdr0001573
100## $a20010615j20010614u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aLanger versus Dostálová$fJana Bobošíková
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Publicistika
330## $aKateřina Dostálová je neřízenou střelou, která se omylem dostala do Poslanecké
sněmovny, má ambice hrát sólo a chybí jí vzdělání, tvrdí na stránkách tisku místopředseda
ODS
461#0 $1011##$a1211-2119$12001#$aPrávo$vRoč. 11, č. 138 (20010614), s.
7$1210##$aPraha
5451# $aPublicistika
600#1 $aLanger$bIvan$f1967-
600#1 $aDostálová$bKateřina
60102 $aObčanská demokratická strana
6060# $apolitici$yČesko$zr. 2001
6060# $apolitičky$yČesko$zr. 2001
6060# $apolitické strany$yČesko$zr. 2001
6100# $ačeští politici
6100# $ačeské političky
615#9 $apolitika$xvnitřní politika
660## $ae-xr---
675## $a32-051$9n
675## $a329.1/.6$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aBobošíková$bJana
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010615
801#2 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fPR20010614000039$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gPrávo$hISSN 1211-2119$sRoč. 11$zč. 138$d20010614$ls. 7$mPraha

STZ $asa20010615$bjich
VAH 16
014## $9PR20010614000039

3. P, A
Nesamostaná příloha zdrojového dokumentu, literární text, v poli 105## kód g

SYSID 662216
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdc0001475
100## $a20010615j20010615u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000gy
2001# $aKdyby. Něžná$fVladimír Brandejs
215## $c1 il.
330## $aKdyby na celém světe palčivé rány solí a lidmi nebyly znovu otvírány, Šťastný až k
úžehu sel bych plným létem
461#0 $1011##$a1210-1494$12001#$aHaló noviny$vRoč. 11, č. 139
(20010615)
461#0 $12001#$aObrys kmen$vs. 1
608## $abásně
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
675## $a821.162.3-1
700#1 $aBrandejs$bVladimír
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010615
801#2 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fHA20010615010001$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gHaló noviny$hISSN 1210-1494$sRoč. 11$zč. 139$d20010615
ZAZ0# $gObrys kmen$ls. 1
STZ $asa20010615$bjima
VAH 16
014## $ $9HA20010615010001

4. P, A
Recenzovaný dokument - pole 470 (pro stručnější popis je možno užít pole
604##/605##), ilustrace v poli 215##, 307##, kód a v podpoli 105##, popis recenze
filmu - v poli 105## je r, znak MDT pro recenzi
SYSID 662137
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboc0001464
100## $a20010615d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aMistrovy sny$f[autor recenze] Stanislav Buzek
215## $c2 il.
307## $a2 fot.
461#0 $1011##$a0015-1068$12001#$aFilm a doba$vRoč. 47, č. 1 (2001), s. 47-49
470#0 $12001#$aSny Akiry Kurosawy$bfilm$frežisér Akira Kurosawa$a210##$d1990$1700#1$aKurosawa$bAkira$4300
6060# $ahrané filmy$ySpojené státy americké$zr. 1990
608## $arecenze
615#9 $akinematografie$xamerická kinematografie
615#9 $afilmy$xamerické hrané filmy
660## $an-us---
660## $aa-ja---
675## $a791.43$9n
675## $a(73)$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aBuzek$bStanislav$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
910## $aABA001$trd
ZAR11 $rSny Akiry Kurosawy$hfilm$brežisér$kAkira$pKurosawa$d1990
ZAZ0# $gFilm a doba$hISSN 0015-1068$sRoč. 47$zč. 1$d2001$ls. 47-49
STZ $asa20010615$bjima
VAH 18

5. P, A
Záznam z oblasti hudby, osoba jako předmět, rozhovor
SYSID 662200
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdf0001231
100## $a20010615j20010614u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aChci vyzkoušet své nové písně$fJohn Cale$g[zapsal] Josef Vlček
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Hudba
461#0 $1011##$a0862-5921$12001#$aLidové noviny$vRoč. 14, č. 138
(20010614)
461#0 $12001#$aKultura special$vS. 19
5451# $aHudba
600#1 $aCale$bJohn$f1940-
6060# $ahudebníci$ySpojené státy americké$zstol. 20.

608## $arozhovory
615#9 $ahudba$xpopulární hudba
6100# $aamerická populární hudba
6100# $aameričtí skladatelé
6100# $aameričtí kytaristé
660## $an-us---
675## $a78$9n
675## $a78.071.1$9n
675## $a(73)$9n
675## $a(047.53)$9n
700#1 $aCale$bJohn$4460
702#1 $aVlček$bJosef$4470
801#0 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gLidové noviny$hISSN 0862-5921$sRoč. 14$zč. 138$d20010614
ZAZ0# $gKultura special$lS. 19
STZ $asa20010615$bjale
VAH 18

6. P
Záznam z oblasti politiky, osoba jako předmět, rozhovor, příloha zdrojového dokumentu
SYSID 662198
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdf0001230
100## $a20010615j20010614u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aJako ministr se nikdy nenudím$fPavel Dostál$g[zapsala] Jana Machalická
461#0 $1011##$a0862-5921$12001#$aLidové noviny$vRoč. 14, č. 138
(20010614)
461#0 $12001#$aKultura special$vS. 17, 25
600#1 $aDostál$bPavel
6060# $apolitici$yČesko$zr. 2001
6060# $aministři$yČesko$zr. 2001
608## $arozhovory
6100# $ačeští politici
6100# $ačeští ministři
615#9 $apolitika$xvnitřní politika
660## $ae-xr---
675## $a32-051$9n
675## $a(047.53)$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aDostál$bPavel$4460
702#1 $aMachalická$bJana$4470
801#0 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gLidové noviny$mPraha$hISSN 0862-5921$sRoč. 14$zč. 138$d20010614
ZAZ0# $gKultura special$y[příloha]$lS, 17, 25
STZ $asa20010615$bjale
VAH 18

7. P, B
Hudební skupina jako předmět
DB ANL01
SYSID 662144
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboa0001635
100## $a20010615d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###a###000yy
2001# $aSepultura$fDerick Leon Green$gFilip Zoubek
215## $c4 il.
320## $aDiskografie
461#0 $1011##$a1210-1443$12001#$aMuzikus$vRoč. 11, č. 4 (2001), s. 54-55
60102 $aSepultura$chudební skupina
6060# $ahudební skupiny$yBrazílie$zr. 2001

608## $arozhovory
615#9 $ahudba$xpopulární hudba
6100# $abrazilská populární hudba
6100# $arocková hudba
6100# $abrazilské hudební skupiny
6060# $ahudební nahrávky$yBrazílie$zr. 1985-2001
660## $as-bl---
675## $a78$9n
675## $a(81}$9n
675## $a(047.53)$9n
700#1 $aGreen$bDerick Leon$4460
702#1 $aZoubek$bFilip$4470
801#0 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gMuzikus$hISSN 1210-1443$sRoč. 11$zč. 4$d2001$ls. 54-55
STZ $asa20010615$badru
VAH 18

8. P, A
Akce jako předmět, recenze této akce, osoba jako předmět (výstava této osoby),
souborné předmětové heslo pro výstavy
SYSID 662246
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abde001568
100## $a20010615j20010613u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###100yy
2001# $aKřehká i temná Adriena Šimotová$erecenze a glosy$fJan H. Vitvar
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Kultura
330## $aNárodní galerie její retrospektivě vyhradila polovinu prvního patra Veletržního
paláce a spolu s Galerií Pecka jí vydala obsáhlou monografii
461#0 $1011##$a1210-1168$12001#$aMladá fronta Dnes$vRoč. 12, č. 137 (20010613),
s. 19$1210##$aPraha
5451# $aKultura
600#1 $aŠimotová$bAdriena$f1926-
60102 $aVeletržní palác
60112 $aRetrospektiva$ePraha$fr. 2001
6060# $avýtvarné umění$yČesko$zstol. 20., pol. 2.
6060# $avýtvarnice$yČesko$zstol. 20., pol. 2.
6060# $avýstavy$yČesko$zr. 2001, červen-září
608## $arecenze
615#9 $avýtvarné umění
660## $ae-xr---
660## $ae-xr-pg
675## $a72/76
675## $a72/767.071.1$9n
675## $a 061.4$9n
675## $a(070.447) $9n
675## $a(437.3)$9n
675## $a(437.311)$9n

700#1 $aH. Vitvar$bJan
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010615
801#2 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fMF20010613030080$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gMladá fronta Dnes$hISSN 1210-1168$sRoč. 12$zč. 137$d20010613$ls.
19$mPraha
STZ $asa20010615$bkopp
VAH 16
014## $9MF20010613030080

9. P
Recenze knihy, stručně v poli 605##, záznam z oblasti literatury
SYSID 662212
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdc0001471
100## $a20010615j20010615#9u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aIva Pekárková nejen o Thajsku$fHana Hrzalová
330## $aTřicet dva chwanů (v Thajsku tak nazývají "hodné duchy, bivakující 'porůznu v
živém lidském těle-) je - jak už to u Pekárkové (a v literatuře vůbec) bývá - "tak trochu
pravda", ale zároveň i -tak trochu výmysl"
461#0 $1011##$a1210-1494$12001#$aHaló noviny$vRoč. 11, č. 139
(20010615)
461#0 $12001#$aObrys kmen$vs. 2
600#1 $aPekárková$bIva
605## $aTřicet dva chwanů$nkniha$k2000
6060# $ačeská próza$zstol. 20.
608## $arecenze
6100# $avzpomínková literatura
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
660## $ae-xr---
675## $a821.162.3-94$9n
675## $a(070.447) $9n
700#1 $aHrzalová$bHana
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010615
801#2 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fHA20010615010004$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gHaló noviny$hISSN 1210-1494$sRoč. 11$zč. 139$d20010615$m[Praha]
ZAZ0# $gObrys kmen$e[příloha]$ls. 2
STZ $asa20010615$bjima
VAH 16
014## $9HA20010615010004

10. P, B
Akce jako předmět, sjezd strany
SYSID 662218
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001#abdc00014##77
100## $a20010615j20010615#9u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###100yy
2001# $aTurečtí komunisté řekli ne Evropské unii$fHassan Charfo
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Publicistika
330## $aStrana socialistické moci (SIP) velmi ostře odsoudila odpověď prezidenta Bushe
a jeho vměšování do vnitřních záležitostí Turecka
461#0 $1011##$a1210-1494$12001#$aHaló noviny$vRoč. 11, č. 139 (20010615), s.
4
5451# $aPublicistika
60102 $aStrana socialistické moci$bSjezd$d5.$eAnkara, Turecko$f2001
6060# $apolitická scéna$yTurecko$zr. 2001
6060# $apolitické strany$yTurecko$zr. 2001
615#9 $apolitika$xvnitřní politika
660## $aa-tu---
675## $a 323$9n
675## $a 061.3$9n
675## $a(560)$9n
700#1 $aCharfo$bHassan
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010615
801#2 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fHA20010615000030$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gHaló noviny$hISSN 1210-1494$sRoč. 11$zč. 139$d20010615$ls. 4
STZ $asa20010615$bjima
VAH 16
014## $9HA20010615000030

11. P, A
Záznam z oblasti politiky a práva
SYSID 662242
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abde0001564
100## $a20010615j20010609u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aKissinger před soudem?$fJaroslav Jírů
304## $aRubrika: Názory
330## $aHenry Kissinger bude zřejmě muset citelně omezit svá přednášková turné, jimiž
se živí
461#0 $1011##$a1210-1168$12001#$aMladá fronta Dnes$vRoč. 12, č. 134 (20010609),
s. 8$1210##$aPraha
5451# $aNázory
600#1 $aKissinger$bHenry$f1923-
6060# $amezinárodní trestní právo$zstol. 20./21.
6060# $azločiny proti lidskosti$yChile$zstol. 20., léta 70.
6060# $apolitici$ySpojené státy americké$zstol. 20., pol. 2.
608## $anázory
615#9 $aprávo$xmezinárodní právo
615#9 $apolitika$xmezinárodní politika
660## $an-us---
660## $as-cl---
675## $a341.14$9n
675## $a343$9n
675## $a327$9n
675## $a32-051$9n
675## $a(73)$9n
675## $a(83)
700#1 $aJírů$bJaroslav
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010615
801#2 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fMF20010609030030$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gMladá fronta Dnes$hISSN 1210-1168$sRoč. 12$zč. 134$d20010609$ls.
8$mPraha
STZ $asa20010615$bkopp
VAH 16
014## $9MF20010609030030

12. P, A, B
Korporace jako předmět, politická strana, Vláda
SYSID 662133
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboa0001628
100## $a20010615j20010604u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aJasné nebe nad Londýnem$fIvan Kytka
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Zahraničí
461#0 $1011##$a0862-6545$12001#$aRespekt$vRoč. 12, č. 23 (20010604), s. 14
5451# $aZahraničí
60101 $aVelká Británie$bVláda
60102 $aLabouristická strana
6060# $apolitické strany$yVelká Británie$zr. 2001, květen

6060# $avnitropolitický vývoj$yVelká Británie$zr. 1997-2001
6060# $avolební programy$yVelká Británie$zr. 2001
608## $aanalýzy
615#9 $apolitika$xvnitřní politika
6060# $avolební kampaň$yVelká Británie$zr. 2001
660## $ae-uk---
675## $a323$9n
675## $a328$9n
675## $a329.1/.6$9n
675## $a323.22/.28$9n
675## $a(410)$9n
700#1 $aKytka$bIvan$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gRespekt$hISSN 0862-6545$sRoč. 12$zč. 23$d20010604$ls. 14
STZ $asa20010615$badru
VAH 18

13. P, A
Záznam z oblasti kinematografie
SYSID 662772
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abor0001626
100## $a20010620d20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aIgor Blaževič$fAndrej Bán
215## $c2 il.
304## $aRubrika: Jak se vidí
330## $aUběhlo bezmála deset let, válka v Bosně dávno skončila a IGOR BLAŽEVIC (38)
je ředitelem filmového festivalu Jeden svět, který již potřetí pořádá společnost Člověk v tísni
461#0 $1011##$a0862-6634$12001#$aReflex$vRoč. 12, č. 22 (20010531), s. 32,
33
5451# $aJak se vidí
600#1 $aBlaževič$bIgor
6060# $afilmaři$yČesko$zr. 2001
6100# $abosenští filmaři
615#9 $akinematografie$xbosenská kinematografie
615#9 $akinematografie$xčeská kinematografie
660## $ae-xr---
675## $a791.44.071.1$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aBán$bAndrej
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fRX2001053100002200$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gReflex$hISSN 0862-6634$sRoč. 12$zč. 22$d20010531$ls. 32, 33
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9RX2001053100002200

14. P, A, B
Záznam z oblasti sdělovacích prostředků
SYSID 662774
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abor0001628
100## $a20010620d20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aKlídek, nebo bouře?$fJan Čulík
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Reflexe
330## $aPoslanecká sněmovna zvolila koncem minulého týdne všech patnáct členů Rady
České televize
461#0 $1011##$a0862-6634$12001#$aReflex$vRoč. 12, č. 22 (20010531), s.
13
5451# $aReflexe
60102 $aČeská televize
60102 $aRada České televize
6060# $atelevize$yČesko$zr. 2001
6100# $aveřejnoprávní televize
615#9 $ahromadné sdělovací prostředky$xmasmédia
660## $ae-xr---
675## $a070$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aČulík$bJan
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fRX2001053100000800$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gReflex$hISSN 0862-6634$sRoč. 12$zč. 22$d20010531$ls. 13
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9RX2001053100000800

15. P, A, B
Záznam z oblasti práva a kulturní politiky, rozhodnutí Ústavního soudu - popis pod
korporativním autorem (zde se popis ještě bude vyvíjet a zpřesňovat), korporace jako
předmět popsána pod jurisdikcí
SYSID 662782
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdr0001636
100## $a20010620j20010620u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aNa Walderodeho se Benešovy dekrety plně vztahují$fPavel
Dostál$gFrantišek Cinger
215## $c1 il.
330## $aRozhodnutí Ústavního soudu, týkající se restitucí Karla de Fours
Walderodeho, může otevřít cestu k navrácení majetku tohoto rodu, tedy i zámku
Rohozec
461#0 $1011##$a1211-2119$12001#$aPrávo$vRoč. 11, č. 143 (20010620), s. 1,
7$1210##$aPraha
60101 $aČesko$bMinisterstvo kultury
6060# $akulturní politika$yČesko$zr. 2001
608## $arozhovory
6060# $akulturní památky
660## $ae-xr---
615#9 $akultura$xčeská kultura
675## $a008$9n
675## $a(047.53) $9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aDostál$bPavel
702#1 $aCinger$bFrantišek$4470
71101 $aČesko$bÚstavní soud$4070
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fPR20010620000010$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gPrávo$hISSN 1211-2119$sRoč. 11$zč. 143$d20010620$ls. 1, 7$mPraha
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9PR20010620000010

17. P, A, B
Dílo jako předmět
SYSID 662775
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abor0001629
100## $a20010620d20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aPíseň o Nibelunzích$fZdeněk Hojda
215## $c7 il.
304## $aRubrika: Historie
330## $aV letech německých osvobozeneckých válek proti napoleonské armádě sehrál
poprvé epos o Nibelunzích významnou roli v německém "obrození"
461#0 $1011##$a0862-6634$12001#$aReflex$vRoč. 12, č. 22 (20010531), s. 60-
62
5451# $aHistorie
605## $aPíseň o Nibelunzích
6060# $aněmecká poezie$zstol. 13.
6060# $aeposy$yNěmecko$zstol. 13.
6100# $aněmecké eposy
6100# $akult Nibelungů
6100# $astol. 18.-20.
615#9 $aliteratura$xněmecká literatura
675## $a821.112.2$9n
700#1 $aHojda$bZdeněk
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fRX2001053100005300$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gReflex$hISSN 0862-6634$sRoč. 12$zč. 22$d20010531$ls. 60-62
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9RX2001053100005300

18. P, A
Akce jako předmět, recenze, souborné předmětové heslo pro akce
SYSID 662776
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001#abor0001630
100## $a20010620d20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###100yy
2001# $aSmutek v Cannes$fRadovan Holub
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Labyrint kultury
330## $aZastánci nezávislého filmu budou toho názoru, že byl málo nezávislý, a milovníci
mainstreamu si postesknou, že letos bylo málo velkých hvězd
461#0 $1011##$a0862-6634$12001#$aReflex$vRoč. 12, č. 22 (20010531), s.
51
5451# $aLabyrint kultury
60112 $aMezinárodní filmový festival$eCannes, Francie$f2001
6060# $afilmové festivaly$yCannes (Francie)$zr. 2001
608## $arecenze
615#9 $akinematografie$xsvětová kinematografie
660## $ae-fr---
675## $a791.43
675## $a061.4$9n
675## $a(44)$9n
675## $a(070.447) $9n
700#1 $aHolub$bRadovan
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fRX2001053100005000$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gReflex$hISSN 0862-6634$sRoč. 12$zč. 22$d20010531$ls. 51
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9RX2001053100005000

19. P, A
Recenze filmu v poli 605##
SYSID 662771
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abor0001625
100## $a20010620j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aHarrisonovy květy$fJan Jaroš
215## $c2 il.
304## $aRubrika: Do černého
330## $aFrancouzský režisér Elie Chouraqui zasadil svůj nejnovější film Harrisonovy květy
do první fáze občanské války, vrcholící zničením Vukovaru
461#0 $1011##$a0862-6634$12001#$aReflex$vRoč. 12, č. 22 (20010531), s.
49
5451# $aDo černého
600#1 $aChouraqui$bElie$f1950-
605## $aHarrisonovy květy$nfilm$k2001
6060# $ahrané filmy$yFrancie$zr. 2001
608## $arecenze
615#9 $akinematografie$xfrancouzská kinematografie
615#9 $afilmy$xfrancouzské hrané filmy
660## $ae-fr---
675## $a791.43$9n
675## $a(44)$9n
675## $a(070.447) $9n
700#1 $aJaroš$bJan$9n
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fRX2001053100004300$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gReflex$hISSN 0862-6634$sRoč. 12$zč. 22$d20010531$ls. 49
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9RX2001053100004300

20. P
Záznam z oblasti výtvarného umění
SYSID 662777
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abor0001631
100## $a20010620j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aÚžasná barva máků$fMarie Jirásková$gVladimír Fanta
215## $c2 il.
304## $aRubrika: Portrét
330## $aZjistili jsme, že se jich v Čechách vyráběla veliká spousta a dohromady se jim
nikdo nevěnuje, bere se to spíš jako takový loutkářský odpad
461#0 $1011##$a0862-6634$12001#$aReflex$vRoč. 12, č. 22 (20010531), s. 46-
47
5451# $aPortrét
600#1 $aJirásková$bMarie
6060# $avýtvarnice$yČesko$zr. 2001
608## $arozhovory
6100# $ačeské výtvarnice
615#9 $avýtvarné umění$xčeské výtvarné umění
660## $ae-xr---
675## $a72/76.071.1$9n
675## $a(047.53) $9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aJirásková$bMarie
702#1 $aFanta$bVladimír$4470
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fRX2001053100004200$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gReflex$hISSN 0862-6634$sRoč. 12$zč. 22$d20010531$ls. 46-47
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9RX2001053100004200

21. P, A, B
Záznam z oblasti politiky, korporace jako předmět
SYSID 662780
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdr0001634
100## $a20010620j20010620u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aEvropa, či Amerika$fAlexandr Mitrofanov
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Publicistika
330## $aTéma Česko a EU v minulých dnech ožilo novými událostmi a novými argumenty
jak pro zastánce, tak pro odpůrce vstupu České republiky do evropských struktur
461#0 $1011##$a1211-2119$12001#$aPrávo$vRoč. 11, č. 143 (20010620), s.
7$1210##$aPraha
5451# $aPublicistika
60102 $aEvropská unie
607## $aEvropa$xintegrace$zr. 2001
607## $aČesko$xintegrace$yzemě Evropské unie$zr. 2001
6060# $aevropská integrace
6100# $avstup ČR do EU
615#9 $apolitika$xmezinárodní politika
615#9 $aorganizace$xmezinárodní organizace
660## $ae-xr---
675## $a327.7$9n
675## $a323$9n
675## $a061$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aMitrofanov$bAlexandr
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fPR20010620000040$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gPrávo$hISSN 1211-2119$sRoč. 11$zč. 143$d20010620$ls. 7
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9PR20010620000040

22. P
Záznam z oblasti literatury
SYSID 662783
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdr0001637
100## $a20010620j20010620u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aPohon krví je metaforou moderní civilizace$fJosef Nesvadba$gFrantišek Cinger
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Kultura
330## $aJuraj Herz ho chtěl přesto stále točit, takže jsem pro něho napsal po dvaceti letech
novou verzi povídky
461#0 $1011##$a1211-2119$12001#$aPrávo$vRoč. 11, č. 143 (20010620), s.
12$1210##$aPraha
5451# $aKultura
600#1 $aNesvadba$bJosef$f1926-
6060# $aspisovatelé$yČesko$zr. 2001
608## $arozhovory
6100# $ačeští spisovatelé
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
660## $ae-xr---
675## $a821.162.3-051$9n
675## $a(047.53) $9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aNesvadba$bJosef
702#1 $aCinger$bFrantišek$4470
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fPR20010620000072$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gPrávo$hISSN 1211-2119$sRoč. 11$zč. 143$d20010620$ls. 12$mPraha
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9PR20010620000072

23. P, B
Záznam z oblasti politiky, korporace jako předmět
SYSID 662773
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abor0001627
100## $a20010620j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aKDU-ČSL: Spor nevyřešen, jen odložen$fBohumil Pečinka
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Reflexe
330## $aNejdříve Jiří Lobkowicz prohlásil, že pokud bude zvolen předsedou Cyril Svoboda,
tak jím připravovaná strana středu nevznikne
461#0 $1011##$a0862-6634$12001#$aReflex$vRoč. 12, č. 22 (20010531), s.
12
5451# $aReflexe
60102 $aKřesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
6060# $apolitické strany$yČesko$zr. 2001
615#9 $apolitika$xvnitřní politika
660## $ae-xr---
675## $a329.1/.6$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aPečinka$bBohumil
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fRX2001053100000700$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gReflex$hISSN 0862-6634$sRoč. 12$zč. 22$d20010531$ls. 12
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9RX2001053100000700

24. P
Záznam z oblasti historie
SYSID 662778
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abor0001632
100## $a20010620j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aVlak svobody$fBohumil Pečinka
215## $c6 il.
304## $aRubrika: Causa
330## $aChebský historik Jiřík, který jako první o Vlaku svobody napsal souvislejší text,
citoval z krajanských Newyorských listů, kde bylo napsáno: "Strojvůdce Vlaku svobody
Jaroslav Konvalinka a jeho přítel Karel Truksa jsou již ve Spojených státech...
461#0 $1011##$a0862-6634$12001#$aReflex$vRoč. 12, č. 22 (20010531), s. 52-
54
5451# $aCausa
600#1 $aRuml$bKarel
6060# $aprotikomunistický odboj$yČeskoslovensko$zstol. 20., léta 50.
607## $aČeskoslovensko$xdějiny$zstol. 20., léta 50.
615#9 $adějiny$xčeskoslovenské dějiny
660## $ae-cs---
675## $a94(437) $9n
700#1 $aPečinka$bBohumil
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fRX2001053100005100$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gReflex$hISSN 0862-6634$sRoč. 12$zč. 22$d20010531$ls. 52-54
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9RX2001053100005100

25. P
Záznam z oblasti hudby
SYSID 662781
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdr0001635
100## $a20010620j20010620u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aJazzová sekce připomíná kapelníka Gustava Broma$fVladimír Říha
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Kultura
330## $aJen několik let totiž chybělo Gustavu Bromovi (1921-1995), aby svými 55 lety v
čele kapely překonal americký rekord 58 let (Lombardi Band) - evropský mu ale zcela jistě
patří
461#0 $1011##$a1211-2119$12001#$aPrávo$vRoč. 11, č. 143 (20010620), s.
12$1210##$aPraha
5451# $aKultura
600#1 $aBrom$bGustav$f1921-1995
6060# $ahudebníci$yČesko$zstol. 20.
6060# $ajazzová hudba$yČesko$zstol. 20.
6100# $ačeští hudebníci
615#9 $ahudba$xčeská jazzová hudba
660## $ae-xr---
675## $a(437.3)$9n
675## $a78$9n
675## $a78.071.1$9n
700#1 $aŘíha$bVladimír
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fPR20010620000079$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gPrávo$hISSN 1211-2119$sRoč. 11$zč. 143$d20010620$ls. 12$mPraha
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9PR20010620000079

26. P
Záznam z oblasti divadla a kinematografie
SYSID 662770
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abor0001624
100## $a20010620j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aExtremista$fMichal Suchánek$gPetr Volf
215## $c2 il.
304## $aRubrika: Rozhovor
330## $aSuchánek si v něm dělá legraci více méně ze všeho, najmě však z televize, která
jeho "TELE" vysílá
461#0 $1011##$a0862-6634$12001#$aReflex$vRoč. 12, č. 22 (20010531), s. 18-
20
5451# $aRozhovor
600#1 $aSuchánek$bMichal$f1965-
6060# $adivadelní herci$yČesko$zr. 2001
6060# $afilmoví herci$yČesko$zr. 2001
608## $arozhovory
6100# $ačeští herci
615#9 $adivadlo$xčeské divadlo
615#9 $akinematografie$xčeská kinematografie
660## $ae-xr---
675## $a792.071.1$9n
675## $a791.44.071.1$9n
675## $a(047.53)$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aSuchánek$bMichal
702#1 $aVolf$bPetr$4470
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fRX2001053100001900$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gReflex$hISSN 0862-6634$sRoč. 12$zč. 22$d20010531$ls. 18-20
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9RX2001053100001900

27. P, A
Akce jako předmět - výstava, souborné předmětové heslo
SYSID 662779
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdr0001633
100## $a20010620j20010620u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###100yy
2001# $aČínská malba na Zbraslavi$fPavel Urban
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Praha - Střední Čechy
330## $aŠest předních čínských výtvarníků na ní představuje směr z přelomu
devadesátých let 20. století nazvaný Nová literátská malba
461#0 $1011##$a1211-2119$12001#$aPrávo$vRoč. 11, č. 143 (20010620), s.
15$1210##$aPraha
5451# $aPraha - Střední Čechy
60112 $aNová literátská malba$eZbraslav, Česko$f2001
6060# $avýstavy$yZbraslav (Česko)$zr. 2001
6060# $amalířství$yČína$zstol. 20., léta 90.
608## $arecenze
6100# $ačínští malíři
6100# $atušová malba
615#9 $avýtvarné umění$xčínské malířství
660## $aa-cc---
660## $ae-xr-pg
675## $a75$9n
675## $a75.071.1$9n
675## $a061.4$9n
675## $a(070.447) $9n
675## $a(510)$9n
675## $a(437.10)$9n
700#1 $aUrban$bPavel
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fPR20010620000103$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gPrávo$hISSN 1211-2119$sRoč. 11$zč. 143$d20010620$ls. 15$mPraha
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9PR20010620000103

28. P, A
Záznam z oblasti filmu, dějin, vojenství
SYSID 662769
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abor0001623
100## $a20010620j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aČeši v RAF$f
215## $c2 il.
304## $aRubrika: Otazník
330## $aSvěrákův velkofilm Tmavomodrý svět vyvolal nebývalý zájem o osudy
československých letců ve službách britského Královského letectva
461#0 $1011##$a0862-6634$12001#$aReflex$vRoč. 12, č. 22 (20010531), s. 10,
11
5451# $aOtazník
605## $aTmavomodrý svět$nfilm$k2001
6060# $asvětová válka 2., 1939-1945$xletecké operace$yVelká Británie
6100# $abritské letectvo
6100# $ačeskoslovenští letci
6100# $aRAF
615#9 $adějiny
615#9 $avojenství$xvojenské dějiny
660## $ae-uk---
675## $a94(100)"1939/1945"$9n
675## $a791.43$9n
675## $a(410)$9n
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fRX2001053100000500$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gReflex$hISSN 0862-6634$sRoč. 12$zč. 22$d20010531$ls. 10, 11
STZ $asa20010620$bjich
VAH 16
014## $9RX2001053100000500

29. P, A
Záznam z oblasti politiky, práva
SYSID 662809
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001388
100## $a20010620j20010618u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aZpráva o chodu božích mlýnů$eProkurátor Vaš dostal za justiční vraždu generála
Píky sedm let vězení$fTomáš Čechtický
215## $cil.
304## $aRubrika: Reportáž
330## $a"Vystupoval v jedné kauze jako operativec, vyšetřující soudce i prokurátor,"
prohlásil o Vašovi Vladimír Janoušek, jenž v roce 1968 generála Píku rehabilitoval
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 25 (20010618), s. 40-
42$
5451# $aReportáž
600#1 $aPíka$bHeliodor$f1897-1949
600#1 $aVaš$bKarel
6060# $azločiny komunismu$xjustiční vraždy$yČeskoslovensko$zr. 1949
6060# $atrestní řízení$yČesko$zr. 2001
6100# $akomunistické zločiny
6100# $akauza Vaš
615#9 $apolitika$xvnitřní politika
615#9 $aprávo$xtrestní právo
660## $ae-cs---
660## $ae-xr---
675## $a323$9n
675## $a343$9n
675## $a(437)$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aČechtický$bTomáš
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY20010618000036$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 25$d20010618$ls. 40-42
STZ $asa20010620$bevho
VAH 16
014## $9TY20010618000036

30. P, A
Záznam z oblasti politiky
SYSID 662799
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001378
100## $a20010620j20010618u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aAhoj, já jsem Evropan$eNázory$fMartin Fendrych
215## $cil.
304## $aRubrika: Názory
330## $aTak nás nevzali do Evropské unie, oznámí za několik let paní Müllerová, budoucí
česká ministryně zahraničních věcí, zkoprnělému dobrému českému občanovi
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 25 (20010618), s.
70
5451# $aNázory
60102 $aEvropská unie$xrozšiřování$zr. 2001
607## $aEvropa$xintegrace$zr. 2001
607## $aČesko$xintegrace$yzemě Evropské unie$zr. 2001
608## $akomentáře
6100# $aevropská integrace
6100# $aintegrace Evropy
6100# $avstup ČR do EU
615#9 $apolitika$xmezinárodní politika
615#9 $aorganizace$xmezinárodní organizace
660## $ae-xr---
660## $ae------
675## $a327$9n
675## $a327.7$9n
675## $a061$9n
675## $a(437.3)$9n
675## $a(4)
700#1 $aFendrych$bMartin
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY20010618010001$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 25$d20010618$ls. 70
STZ $asa20010620$bevho
VAH 16
014## $9TY20010618010001

31. P, A
Záznam z oblasti práva a politiky
SYSID 662802
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001381
100## $a20010620j20010618u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aÉra New Labour pokračuje$eFórum$fMichal Klíma
215## $cil.
304## $aRubrika: Názory
330## $aVítězní labouristé obdrželi 42 procent hlasů, zatímco na hlavu poražení
konzervativci 33 procent
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 25 (20010618), s.
71
5451# $aNázory
6060# $aparlamentní volby$yVelká Británie$zr. 2001
6060# $avolební systém$yVelká Británie$zr. 2001
615#9 $apolitika$xvolby
615#9 $aprávo$xústavní právo
660## $ae-uk---
675## $a324$9n
675## $a342(410)$9n
700#1 $aKlíma$bMichal
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY20010618010002$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 25$d20010618$ls. 71
STZ $asa20010620$bevho
VAH 16
014## $9TY20010618010002

32. P, A
Záznam z oblasti politiky
SYSID 662806
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001385
100## $a20010620j20010618u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aKomu zvoní hrana?$eV Bělorusku určitě ne Lukašenkovi. Zato "špionům"
ano$fPetr Nový
215## $cil.
304## $aRubrika: Svět
330## $aStačí už slova šéfa tajné policie KGB Leonida Jeryna, že bude "verbování
běloruských občanů tajnými službami"
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 25 (20010618), s.
54
5451# $aSvět
6060# $apolitická opozice$yBělorusko$zr. 2001
6060# $azpravodajské služby$yBělorusko$zr. 2001
607## $aBělorusko$xpolitika a vláda$zr. 2001
615#9 $apolitika$xvnitřní politika
615#9 $aveřejná správa$xveřejná bezpečnost
660## $ae-bw---
675## $a323$9n
675## $a351.74$9n
675## $a(476)$9n
700#1 $aNový$bPetr
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY20010618000042$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 25$d20010618$ls. 54
STZ $asa20010620$bevho
VAH 16
014## $9TY20010618000042

33. P, A
Záznam z oblasti archeologie
SYSID 662808
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001387
100## $a20010620j20010618u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aZa branou do Egypta$eMořské hlubiny vydaly města známá dosud jen z
knih$fMichal Petrov
215## $cil.
304## $aRubrika: Moderní život
330## $aJe tomu právě rok, co zvěstoval světu, že našel v Abúkírském zálivu
pravděpodobně ruiny tří lokalit: Hérákleia, Kanóbu a jeho předměstí Menúthis
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 25 (20010618), s. 82-
83
5451# $aModerní život
6060# $aarcheologické výzkumy$yEgypt$zr. 1996-2001
6060# $apodmořská archeologie$yEgypt$zr. 1996-2001
607## $aAbúkírský záliv$xarcheologické nálezy
615#9 $aarcheologie$xklasická archeologie
675## $a902$9n
660## $af-ua---
675## $a902.034$9n
675## $a(620)$9n
700#1 $aPetrov$bMichal
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY20010618010017$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 25$d20010618$ls. 82-83
STZ $asa20010620$bevho
VAH 16
014## $9TY20010618010017

34. P
Záznam z oblasti ekonomiky, telekomunikací
SYSID 662807
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001386
100## $a20010620j20010618u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aNeprodejný Telecom$eTermín prodeje se posouvá o další čtyři měsíce$fRobert
Zelenka
215## $cil.
304## $aRubrika: Ekonomika
330## $aČeský Telecom je podle ratingových agentur jednou z nejlepších
telekomunikačních společností Evropy
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 25 (20010618), s. 58-
60
5451# $aEkonomika
60102 $aČeský telecom
6060# $atelekomunikační podniky$xprivatizace$yČesko$zr. 2001
615#9 $atelekomunikace$xorganizace telekomunikací
615#9 $aekonomika$xpodnikání
660## $ae-xr---
675## $a654.0$9n
675## $a654.1$9n
675## $a334.72$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aZelenka$bRobert
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY20010618000045$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 25$d20010618$ls. 58-60
STZ $asa20010620$bevho
VAH 16
014## $9TY20010618000045

35. P, A
Záznam z oblasti lingvistiky
SYSID 658214
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001#aboh0001213
100## $a20010528d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###a###000yy
2001# $aKonfrontace vlastních jmen osobních v češtině a arabštině$fJihan Abou el-Seoud
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0027-8203$12001#$aNaše řeč$vRoč. 84, č. 1 (2001), s. 31-37
615#9 $alingvistika$xlexikologie
6060# $ačeština$xvlastní jména osobní
6060# $aarabština$xvlastní jména osobní
6100# $aantroponyma
6100# $aarabský jazyk
6100# $ačeský jazyk
675## $a81`373$9n
675## $a811.162.3$9n
675## $a811.411.21$9n
700#1 $aAbou el-Seoud$bJihan$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010528$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gNaše řeč$hISSN 0027-8203$sRoč. 84$zč. 1$d2001$ls. 31-37
STZ $asa20010528$bevho
VAH 18

36. P, A
Recenze knihy v poli 470 z oblasti dějin, politiky, vojenství
SYSID 658131
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001207
100## $a20010525d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###ar##000yy
2001# $a[Soviet Military Intervention in Hungary 1956]$f[autor recenze] Jan Adamec
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0037-6922$12001#$aSlovanský přehled$vRoč. 87, č. 1 (2001), s. 100-
104
470#0 $12001#$aSoviet Military Intervention in Hungary
1956$bkniha$1210##$aBudapest$cCentral European University
Press$d1999$1215##$a318 s.
615#9 $adějiny$xmaďarské dějiny
615#9 $apolitika
615#9 $avojenství
608## $arecenze
607## $aMaďarsko$xdějiny$zr. 1956
607## $aMaďarsko$xvztahy$ySovětský svaz$zr. 1956
607## $aSovětský svaz$xvztahy$yMaďarsko$zr. 1956
6100# $avojenská intervence
6100# $aSvaz sovětských socialistických republik
660## $ae-hu---
660## $ae-ur---
675## $a94(439)$9n
675## $a355$9n
675## $a32$9n
675## $a(070.447)$9n
675## $a(45+47)$9n
700#1 $aAdamec$bJan$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010525$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rSoviet Military Intervention in Hungary
1956$hkniha$mBudapest$nCentral European University Press$d1999
ZAZ0# $gSlovanský přehled$hISSN 0037-6922$sRoč. 87$zč. 1$d2001$ls. 100-104
STZ $asa20010525$bevho
VAH 18

37. P, A, B
Literární text, poměrně podrobný věcný popis, není nutný
SYSID 658645
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001#aboh0001236
100## $a20010531d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aMrtvola$f[literární text] Ivan Adamovič
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Česká SF
461#0 $1011##$a1210-6798$12001#$aIkarie$vRoč. 18, č. 5 (2001), s. 27-30
5451# $aČeská SF
608## $apovídky
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
6060# $ačeská próza$zstol. 20., léta 90.
6060# $avědecko-fantastická literatura$yČesko$zstol. 20., léta 90.
6100# $asci-fi
675## $a821.162.3-32$9n
700#1 $aAdamovič$bIvan$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010531$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gIkarie$hISSN 1210-6798$sRoč. 18$zč. 5$d2001$ls. 27-30
STZ $asa20010531$bevho
VAH 18

38. P, A, B
Recenze z oblasti literatury
SYSID 658674
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001244
100## $a20010531d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $a(Ne)Moc je virus$f[autor recenze] Ivan Adamovič
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Vivisektor
461#0 $1011##$a1210-6798$12001#$aIkarie$vRoč. 18, č. 5 (2001), s. 51
470#0 $12001#$aDěti noci$bkniha$fDan Simmons$1210##$aPlzeň$cPerseus$d2001$1215##$a199 s.$1700#1$aSimmons$bDan$4070
5451# $aVivisektor
608## $arecenze
615#9 $aliteratura$xanglicky psaná literatura
6060# $aanglicky psaná próza$ySpojené státy americké$zstol. 20., léta 90.
6060# $avědecko-fantastická literatura$ySpojené státy americké$zstol. 20., léta 90.
6100# $asci-fi
660## $an-us---
675## $a821.111(73)-32$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aAdamovič$bIvan$4675##
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0531$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rDěti noci$hkniha$kDan$pSimmons$mPlzeň$nPerseus$d2001
ZAZ0# $gIkarie$hISSN 1210-6798$sRoč. 18$zč. 5$d2001$ls. 51
STZ $asa2001#0531$bevho
VAH 18

39. P, A
Záznam z oblasti politiky
SYSID 656757
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001059
100## $a20010515d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aSoukromá firma sestavila mexickou vládu$fThomas F. Allgäuer
215## $c2 il.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 17 (2001), s. 71
608## $anázory
6060# $avláda$yMexiko$zr. 2000
607## $aMexiko$xpolitika a vláda$zr. 2000-2001
6100# $asestavování vlády
615#9 $apolitika$xvnitřní politika
660## $an-mx---
675## $a323$9n
675## $a328$9n
675## $a(72)$9n
700#1 $aAllgäuer$bThomas F.$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010515$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY2001042301000200$zCP 1250$9htm
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 17$d2001$ls. 71
STZ $asa2001#0515$bevho
VAH 18

40. P, A, B
Záznam z oblasti dějin, státní správy, velmi pěkný věcný popis
SYSID 658126
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001206
100## $a20010525d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $a[Origins of the GULAG. The Soviet Prison Camp System 1917-1934]$f[autor
recenze] Lukáš Babka
461#0 $1011##$a0037-6922$12001#$aSlovanský přehled$vRoč. 87, č. 1 (2001), s. 98-
100
470#0 $12001#$aOrigins of the GULAG. The Soviet Prison Camp System 1917-
1934$bkniha$fMichael Jakobson$1210##$aLexington$cThe University Press of
Kentucky$d1993$1215##$a176 s.$1700#1$aJakobson$bMichael$4070
608## $arecenze
6060# $astátní správa$yRusko$zr. 1917-1934
6060# $astátní správa$ySovětský svaz$zr. 1917-1934
607## $aRusko$xdějiny$zr. 1917-1934
607## $aSovětský svaz$xdějiny$zr. 1917-1934
6100# $asovětské dějiny
6100# $abolševická státní správa
6100# $apracovní tábory
615#9 $adějiny$xruské dějiny
615#9 $aveřejná správa
660## $ae-ru---
660## $ae-ur---
675## $a94(470+571)$9n
675## $a35.07$9n
675## $a(45+47)$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aBabka$bLukáš$4675##
801#0 $aCZ$bABA001$c20010525$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rOrigins of the GULAG. The Soviet Prison Camp System 1917-
1934$hkniha$kMichael$pJakobson$mLexington$nThe University Press of Kentucky$d1993
ZAZ0# $gSlovanský přehled$hISSN 0037-6922$sRoč. 87$zč. 1$d2001$ls. 98-100
STZ $asa2001#0525$bevho
VAH 18

41. P
Záznam z oblasti muzejnictví
SYSID 656476
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001#aboh0001033
100## $a2001#0514d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $a[Muzeum umění v digitální době]$f[autorka recenze] Milena Bartlová
461#0 $1011##$a0418-5129$12001#$aDějiny a současnost$vRoč. 23, č. 2 (2001), s. 63
470#0 $12001#$aMuzeum umění v digitální době$bkniha$fLadislav
Kesner$1210##$aPraha$cArgo & Národní galerie$d2000$1215##$a258
s.$1700#1$aKesner$bLadislav$4070
6060# $amuzea$yČesko$zstol. 20., léta 90.
6100# $ačeská muzea
6100# $ačeské galerie
608## $arecenze
660## $ae-xr---
615#9 $aorganizace
675## $a069$9n
675## $a(070.447)$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aBartlová$bMilena$4675##
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0514$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rMuzeum umění v digitální době$hkniha$kLadislav$pKesner$mPraha$nArgo &
Národní galerie$d2000
ZAZ0# $gDějiny a současnost$hISSN 0418-5129$sRoč. 23$zč. 2$d2001$ls. 63
STZ $asa20010514$bevho
VAH 18

42. P, B
Záznam z ročenky (sborníku), jednotlivé svazky mají číslo ISBN - popsáno v poli 461),
záznam z oblasti školství
SYSID 656945
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001#aboh0001085
100## $a2001#0517d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$dger
102## $aCZ
105## $aa###ad##000yy
2001# $aBarokní školní humor 17. a 18. století v českých zemích$fVáclav Bartůšek
215## $cil.
302## $aNěmecké resumé
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a80-85475-67-7$12001#$aPaginae historiae$v[Sv. 8], s. 6-
25$1210##$aPraha$cStátní ústřední archiv v Praze$d2000
6060# $agymnázia$yČesko$zstol. 17.-18.
6060# $astudentský život
6100# $aškolní humor
615#9 $aškolství$xstřední školy
660## $ae-xr---
675## $a373.5$9n
675## $a371.8$9n
675## $a(437.3)
700#1 $aBartůšek$bVáclav$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0517$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ1 $nPaginae historiae$mPraha$eStátní ústřední archiv v Praze$hISBN 80-85475-67-
7$s[Sv. 8]$d2000$ls. 6-25
STZ $asa20010517$bevho
VAH 18

43. P, B
Záznam z oblasti práva, předmětová hesla týkající se zákonů se bude ještě vyvíjet,
zákon popsán zatím v 606 - které ovšem predikuje zápis unifikovaný v 500. Lze ho
zapsat také do pole 605##

SYSID 657668
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001148
100## $a20010523d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aOchrana tuzemského trhu$fAlexander J. Bělohlávek
215## $cil.
304## $aRubrika: Právo a daně
461#0 $1011##$a1210-0714$12001#$aEkonom$vRoč.
45, č. 17 (20010426), s. 52-53
5451# $aPrávo a daně
6060# $acla$xprávní úpravy$yČesko$zr. 2001
6060# $azákon$xo některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o
licenčním řízení$xč. 62/2000 Sb.$yČesko
615#9 $aekonomika$xcelní poplatky
615#9 $aprávo$xhospodářské právo
660## $ae-xr---
675## $a336.24$9n
675## $a346.58$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aBělohlávek$bAlexander$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0523$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gEkonom$hISSN 1210-0714$sRoč. 45$zč.
17$d20010426$ls. 52-53
STZ $asa20010523$bevho
VAH 18

44. P, A
Záznam z oblasti literatury, lingvistiky - pozornost na MDT podle aktuializované verze
MDT/MRF
SYSID 658212
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001212
100## $a20010528d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###a###000yy
2001# $aStřídání kódů či míšení jazykových prostředků?$ek popisu dialogu v české
beletrii$fNeil Bermel
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0027-8203$12001#$aNaše řeč$vRoč. 84, č. 1 (2001), s. 16-30
6060# $ačeština$xjazyková čistota
6060# $ačeština$xdialog
6060# $ačeská próza
6100# $adialog v beletrii
6100# $ačeský jazyk
615#9 $alingvistika$xsociolingvistika
615#9 $aliteratura$xčeská literatura

675## $a81`27$9n
675## $a81`271.2$9n
675## $a811.162.3$9n
675## $a821.162.3$9n
700#1 $aBermel$bNeil$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0528$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gNaše řeč$hISSN 0027-8203$sRoč. 84$zč. 1$d2001$ls. 16-30
STZ $asa2001#0528$bevho
VAH 18

45. P
Záznam s umělým hlavním v názvem v poli 200, v tomto případě jde o název
recenzovaného díla)
SYSID 654245
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001014##
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $a[Polskie Lotnictwo Wojskowe w latach 1945-1962. Organizacja, szkolenie i
problemy kadrowe]$f[autor recenze] Jiří Bílek
461#0 $1011##$a0018-2583$12001#$aHistorie a vojenství$vRoč. 50, č. 1 (2001), s. 214-
218
470#0 $12001#$aPolskie Lotnictwo Wojskowe w latach 1945-1962. Organizacja,
szkolenie i problemy kadrowe$bkniha$fTadeus
Kmiecik$1210##$aVaršava$d1999$1215##$a496 s.$1700#1$aKmiecik$bTadeus$4070
608## $arecenze
6060# $aarmáda$yPolsko$zr. 1945-1962
6060# $avojenské letectvo$yPolsko$zr. 1945-1962
615#9 $adějiny$xpolské dějiny
615#9 $avojenství$xvojenské dějiny
660## $ae-pl---
675## $a94(438)$9n
675## $a355.48$9n
675## $a358.4$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aBílek$bJiří$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rPolskie Lotnictwo Wojskowe w latach 1945-1962. Organizacja, szkolenie i
problemy kadrowe$hkniha$kTadeus$pKmiecik$mVaršava$d1999
ZAZ0# $gHistorie a vojenství$hISSN 0018-2583$sRoč. 50$zč. 1$d2001$ls. 214-218
STZ $asa20010503$bevho
VAH 18

46. P
Záznam z oblasti dějin
SYSID 654250
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001015
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###ar##000yy
2001# $a[Soumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě KSČ k
moci)$f[autor recenze] Jiří Bílek
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0018-2583$12001#$aHistorie a vojenství$vRoč. 50, č. 1 (2001), s. 218-
221
470#0 $12001#$aSoumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě
KSČ k moci$bkniha$fFrantišek Hanzlík, Jaroslav
Pospíšil$1210##$aVizovice$cNakladatelství "LÍPA" - A.J. Rychlík$d2000$1215##$a207
s.$1700#1$aHanzlík$bFrantišek$4070$1701#1$aPospíšil$bJaroslav$4070
608## $arecenze
6060# $avojenská zpravodajská služba$yČeskoslovensko$zr.1945-1948
607## $aČeskoslovensko$xdějiny$zr.1945-1948
60102 $aObranné zpravodajství
615#9 $adějiny$xčeskoslovenské dějiny
615#9 $avojenství$xvojenské dějiny

660## $ae-cs---
675## $a94(437)$9n
675## $a355.48$9n
675## $a355.40$9n
675## $a(070.447)$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aBílek$bJiří$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rSoumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě KSČ k
moci$hkniha$kFrantišek$pHanzlík$kJaroslav$pPospíšil$mVizovice$nNakladatelství "LÍPA" -
A.J. Rychlík$d2000
ZAZ0# $gHistorie a vojenství$hISSN 0018-2583$sRoč. 50$zč. 1$d2001$ls. 218-221
STZ $asa20010503$bevho
VAH 18

47. P, A
Jubilejní článek
SYSID 654154
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0000995
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yd
2001# $aHelmut Preidel$fJan Blažek
461#0 $1011##$a0323-1267$12001#$aArcheologické rozhledy$vRoč. 52, č. 2 (2000), s.
373-375
600#1 $aPreidel$bHelmut$f1900-1980
608## $ajubilejní články
6060# $aarcheologové$yČesko$yNěmecko$zstol. 20.
6100# $aněmečtí archeologové
615#9 $aarcheologie$xněmecká archeologie
660## $ae-xr---
660## $ae-gx---
675## $a902$9n
675## $a902-051$9n
675## $a(437.3)$9n
675## $a(430)$9n
700#1 $aBlažek$bJan$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gArcheologické rozhledy$hISSN 0323-1267$sRoč. 52$zč. 2$d2000$ls. 373-375
STZ $asa20010503$bevho
VAH 18

48. P, B
Kláštěr v předmětovém hesle
SYSID 657482
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001131
100## $a20010522d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aZnojmo vidí klášter dvojmo$fVladimíra Bohatová, Jiří Kučera
215## $cil.
304## $aRubrika: Sonda
461#0 $1011##$a1210-0714$12001#$aEkonom$vRoč. 45,
č. 17 (20010426), s. 12-16
5451# $aSonda
6060# $akláštery$xkomerční využití$yČesko$zr. 2001
60102 $aklášter Louky (Znojmo, Česko)
6060# $ainvestice$yČesko$zr. 2001
615#9 $aarchitektura$xcírkevní architektura
615#9 $aveřejná správa$xspráva památek
660## $ae-xr-jm
675## $a(437.22)$9n
675## $a726$9n
675## $a351.853$9n
700#1 $aBohatová$bVladimíra$4070
701#1 $aKučera$bJiří$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0522$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gEkonom$hISSN 1210-0714$sRoč. 45$zč.
17$d20010426$ls. 12-16
STZ $asa20010522$bevho
VAH 18

49. P
Akce jako předmět v 601, záznam z oblasti hudby
SYSID 657727
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001162
100## $a20010523d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###100yy
2001# $aPopelka ve víru peněz$fVladimíra Bohatová
215## $cil.
304## $aRubrika: Sonda
461#0 $1011##$a1210-0714$12001#$aEkonom$vRoč. 45,
č. 19 (20010510), s. 10-12, 14
5451# $aSonda
60112 $aPražské jaro$cmezinárodní hudební festival$d56.$ePraha, Česko$f2001
6060# $afestivaly$yPraha (Česko)$zr. 2001
6100# $ahudební festivaly
660## $ae-xr-pg
615#9 $ahudba$xvážná hudba
675## $a782/785$9n
675## $a785.1$9n
675## $a(437.311)$9n
700#1 $aBohatová$bVladimíra$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0523$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gEkonom$hISSN 1210-0714$sRoč. 45$zč.
19$d20010510$ls. 10-12, 14
STZ $asa20010523$bevho
VAH 18

50. P
Zdrojový dokument sborník
SYSID 656549
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001041
100## $a20010514d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$dger
102## $aCZ
105## $aa###ad##000yy
2001# $aPočítačové zpracování univerzitních matrik - program paradox a prosopografie
pražské právnické univerzity$fJana Borovičková
215## $cil.
302## $aNěmecké resumé
307## $aTabulky
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a80-7286-010-0$12001#$aMediaevalia historica Bohemica$v[Sv. 7], s. 201-231$1210##$aPraha$cHistorický ústav$d2000
60102 $aUniverzita Karlova
608## $astudie
6060# $auniverzity$yČesko$zstol. 14.-20.
6100# $auniverzitní matriky
6100# $aprosopografický projekt
6100# $apočítačové zpracování
615#9 $aškolství$xvysoké školy
660## $ae-xr---
675## $a378$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aBorovičková$bJana$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0514$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ1 $nStředočeský vlastivědný sborník$mPraha$eHistorický ústav$hISBN 80-7286-010-
0$s[Sv. 7]$d2000$ls. 201-231
STZ $asa20010514$bevho
VAH 18

51. P, A
Záznam z oblasti dějin
SYSID 658033
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001189
100## $a20010525d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$deng
102## $aCZ
105## $ay###ad##000yy
2001# $aSovětský svaz v publicistice Jana Slavíka$fJaroslav Bouček
302## $aAnglické resumé
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0037-6922$12001#$aSlovanský přehled$vRoč. 87, č. 1 (2001), s. 1-13
608## $astudie
600#1 $aSlavík$bJan$c1885-1978
6060# $ahistoriografie$yČeskoslovensko$zstol. 20.
6060# $ahistorici$yČeskoslovensko$zstol. 20.
607## $aSovětský svaz$xdějiny
6100# $arusistika
6100# $ačeští historici
6100# $ačeští rusisté
615#9 $adějiny$xhistorická věda

660## $ae-cs---
660## $ae-xr---
660## $ae-ur--
675## $a930$9n
675## $a930-051$9n
675## $a94(470+571)$9n
675## $a(437.3)$9n
675## $a(437)$9n

700#1 $aBouček$bJaroslav$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010525$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gSlovanský přehled$hISSN 0037-6922$sRoč. 87$zč. 1$d2001$ls. 1-13
STZ $asa20010525$bevho
VAH 18

52. P, A, B
Literární text - zohledněn v poli 105##, kód a
SYSID 658649
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001240
100## $a20010531d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000ay
2001# $aDveře tam dole$f[literární text] Hugh B. Cave
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Světová SF
461#0 $1011##$a1210-6798$12001#$aIkarie$vRoč. 18, č. 5 (2001), s. 22-26
5451# $aSvětová SF
6060# $aanglicky psaná literatura$ySpojené státy americké$zstol. 20., léta 90.
6060# $aamerická próza$zstol. 20., léta 90.
6060# $avědecko-fantastická literatura$ySpojené státy americké$zstol. 20., léta 90.
608## $apovídky
6100# $asci-fi
615#9 $aliteratura$xamerická literatura
660## $an-us---
675## $a821.111.(73)-32$9n
700#1 $aCave$bHugh B.$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010531$gAACR2
ZAZ0# $gIkarie$hISSN 1210-6798$sRoč. 18$zč. 5$d2001$ls. 22-26
STZ $asa20010531$bevho
VAH 18

53. P, A, B
Záznam o článku, který obsahuje bibliografické citace, resumé - zohledněno v poli
105## - kód ad, záznam z oblasti archeologie, kód pro Moravskoslezský kraj jako
nadřazená jednotka v 660
ke geografickému pojmu v 606 a 607##
SYSID 654001
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0000978
100## $a20010502d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$deng
102## $aCZ
105## $aa###ad##000yy
2001# $aŽelezité horniny a minerální barviva z paleolitického sídliště v Petřkovicích u
Ostravy$fVáclav Cílek, Lenka Jarošová
215## $c11 il.
302## $aAnglické resumé
307## $a1 obrázek, 5 fot., 5 tabulek
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0323-1267$12001#$aArcheologické rozhledy$vRoč. 52, č. 1 (2000), s.
85-100
6060# $aarcheologické výzkumy$yPetřkovice (Ostrava, Česko)$zr. 1952-1953
607## $aPetřkovice (Ostrava, Česko)$xarcheologické nálezy
6060# $apaleolit$yČesko
6100# $apaleolitická sídliště
6100# $aželezité horniny
6100# $aminerální barviva
615#9 $aarcheologie$xprehistorická archeologie
615#9 $ageologické vědy$xpetrografický výzkum
660## $ae-xr-mo
675## $a903$9n
675## $a550.86$9n
675## $a94(437.26/.3)$9n
700#1 $aCílek$bVáclav$4070
701#1 $aJarošová$bLenka$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010502$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gArcheologické rozhledy$hISSN 0323-1267$sRoč. 52$zč. 1$d2000$ls. 85-100
STZ $asa20010502$bevho
VAH 18

54. P
Záznam z oblasti lingvistiky, pěkný věcný popis
SYSID 658263
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001219
100## $a20010528d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###az##000yy
2001# $aMultietnická komunikace, zvláště ve škole$fMarie Čechová, Ludmila Zimová
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0027-8203$12001#$aNaše řeč$vRoč. 84, č. 2 (2001), s. 57-61
6060# $ačeština$xjazyková kultura
6060# $ačeština$xvýuka$xcizinci
6060# $acizinci$xjazyková komunikace$yČesko$zr. 1999
6060# $aškoly$xvýuka cizinců$yČesko$zr. 1999
6100# $amultietnická komunikace
6100# $ajazyková výuka
6100# $ačeský jazyk
6100# $aprojekty
615#9 $alingvistika$xjazyky
615#9 $apolitika$xnárodnostní menšiny
615#9 $aškolství$xzákladní školy

660## $ae-xr---
675## $a81`24$9n
675## $a81`276$9n
675## $a811.162.3$9n
675## $a323.15$9n
675## $a373.3$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aČechová$bMarie$4070
701#1 $aZimová$bLudmila$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010528$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gNaše řeč$hISSN 0027-8203$sRoč. 84$zč. 1$d2002$ls. 57-61
STZ $asa20010528$bevho
VAH 18

55. P, A
Záznam z oblasti literatury
SYSID 656667
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001049
100## $a20010515d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aSlastný pera hrot$eerotika v díle českých klasiků$fTomáš Čechtický
215## $cil.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 17 (2001), s. 36-41
6060# $ačeská literatura$zstol. 19.
6100# $aerotické motivy
6100# $aerotická literatura
6100# $apornografická literatura
615#9 $aliteratura

675## $a821.162.3$9n
700#1 $aČechtický$bTomáš$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010515$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY2001042300003500$zCP 1250$9htm
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 17$d2001$ls. 36-41
STZ $asa20010515$bevho
VAH 18

56. P
Záznam z oboru výpočetní techniky, lingvistiky
SYSID 658268
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001220
100## $a20010528d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###a###000yy
2001# $aE-maily v jazykové poradně. Co víme o tazatelích?$fAnna Černá
215## $c7 il.
307## $a7 tabulek
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0027-8203$12001#$aNaše řeč$vRoč. 84, č. 2 (2001), s. 62-73
6060# $ačeština$xjazyková čistota
6060# $ačeština$xjazykové poradenství
6060# $ainternet$yČesko$zr. 1999-2001
6100# $ainternetové jazykové poradny
6100# $atazatelé
6100# $ačeský jazyk
615#9 $alingvistika
615#9 $avýpočetní technika$xpočítačové sítě

660## $ae-xr---
675## $a81`371.2$9n
675## $a811.162.3$9n
675## $a004.7$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aČerná$bAnna$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010528$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gNaše řeč$hISSN 0027-8203$sRoč. 84$zč. 1$d2002$ls. 62-73
STZ $asa20010528$bevho
VAH 18

57. P, A, B
Záznam z oblasti přírody, archeologie
SYSID 654147
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0000992
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$deng
102## $aCZ
105## $aa###ad##000yy
2001# $aLes jako součást pravěké kulturní krajiny$fDagmar Dreslerová, Jiří Sádlo
215## $c3 il.
302## $aAnglické resumé
307## $a1 obrázek, 2 fot.
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0323-1267$12001#$aArcheologické rozhledy$vRoč. 52, č. 2 (2000), s.
330-346
6060# $apravěk$xkrajina$yEvropa střední
6100# $apravěký les
608## $astudie
615#9 $aarcheologie$xprehistorická archeologie
615#9 $apříroda$xpřírodní rovnováha
660## $ae------
675## $a903$9n
675## $a502.5$9n
675## $a(4)$9n
700#1 $aDreslerová$bDagmar$4070
701#1 $aSádlo$bJiří$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gArcheologické rozhledy$hISSN 0323-1267$sRoč. 52$zč. 2$d2000$ls. 330-346
STZ $asa20010503$bevho
VAH 18

58. P
Komentář
SYSID 657359
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001124
100## $a20010521d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aHrobař armády odešel. A co dál?$fMartin Fendrych
215## $c1 il.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 19 (2001), s. 70
6060# $aarmáda$yČesko$zr. 2001
60101 $aČesko$bArmáda
60102 $aMinisterstvo obrany ČR
6060# $aministři$yČesko$zr. 2001
600#1 $aVetchý$bVladimír$f1949-
608## $akomentáře
6100# $abudování armády
6100# $ačeští ministři
615#9 $avojenství
615#9 $aveřejná správa$xministerstva
660## $ae-xr---
675## $a355.311.1$9n
675## $a355.2$9n
675## $a354$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aFendrych$bMartin$4210

801#0 $aCZ$bABA001$c20010521$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 19$d2001$ls. 70
STZ $asa20010521$bevho
VAH 18

60. P
Záznam z oblasti vojenství
SYSID 654230
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh000100##8
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $a[Avantgarde des Widerstandes Modellfälle militärischer Auflehnung im 19. und
20. Jahrhundert]$f[autor recenze] Jan Galandauer
461#0 $1011##$a0018-2583$12001#$aHistorie a vojenství$vRoč. 50, č. 1 (2001), s. 195-
201
470#0 $12001#$aAvantgarde des Widerstandes Modellfälle militärischer Auflehnung im
19. und 20. Jahrhundert$bkniha$fRichard Plaschka$1210##$aWien - Köln - Graz$cBöhlau
Verlag$d2000$1700#1$aPlaschka$bRichard$4070
6060# $avojenské vzpoury$zstol. 19.-20.
608## $arecenze
615#9 $avojenství$xvojenské dějiny
675## $a355.48$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aGalandauer$bJan$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rAvantgarde des Widerstandes Modellfälle militärischer Auflehnung im 19. und 20.
Jahrhundert$hkniha$kRichard$pPlaschka$mWien - Köln - Graz$nBöhlau Verlag$d2000
ZAZ0# $gHistorie a vojenství$hISSN 0018-2583$sRoč. 50$zč. 1$d2001$ls. 195-201
STZ $asa20010503$bevho
VAH 18

61. P, A
Záznam z oblasti dějin
SYSID 654233
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001009
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###ar##000yy
2001# $a[Ferdinand I. Poslední Habsburk na Pražském hradě. Spravedlnost pro
císaře]$f[autor recenze] Jan Galandauer
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0018-2583$12001#$aHistorie a vojenství$vRoč. 50, č. 1 (2001), s. 201-
204
470#0 $12001#$aFerdinand I. Poslední Habsburk na Pražském hradě. Spravedlnost pro
císaře$bkniha$fGerd Holler$1210##$aPraha$cNakladatelství Brána$d1998$1215##$a200
s.$1700#1$aHoller$bGerd$4070
600#0 $aFerdinand$dI. Dobrotivý$crakouský císař$f1793-1875
6060# $apanovníci$yRakousko$zstol. 19.
607## $aRakousko$xdějiny$zstol. 19.
607## $aČesko$xdějiny$zstol. 19.
608## $arecenze
6100# $ačeské dějiny
6100# $arakouští panovníci
6100# $aHabsburkové
6100# $ačeské země
615#9 $adějiny$xrakouské dějiny
615#9 $abiografické studie$xpanovníci

660## $ae-xr---
660## $ae-au---
675## $a94(436)$9n
675## $a94(437.1/.3)$9n
675## $a929.7$9n
675## $a(049.32)$9n
700#1 $aGalandauer$bJan$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rFerdinand I. Poslední Habsburk na Pražském hradě. Spravedlnost pro
císaře$hkniha$kGerd$pHoller$mPraha$nNakladatelství Brána$d1998
ZAZ0# $gHistorie a vojenství$hISSN 0018-2583$sRoč. 50$zč. 1$d2001$ls. 201-204
STZ $asa20010503$bevho
VAH 18

62. P
Záznam z oblasti ekonomiky
SYSID 657708
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001156
100## $a20010523d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aTichá nedohoda$fMilena Geussová
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Komentáře
461#0 $1011##$a1210-0714$12001#$aEkonom$vRoč.
45, č. 17 (20010426), s. 74
5451# $aKomentáře
60102 $aVítkovice, a.s.$cOstrava
6060# $ahutě$yČesko$zr. 2001
6060# $amanagement$yČesko$zr. 2001
608## $akomentáře
6100# $akrizový management
6100# $akrizoví manažeři
615#9 $aekonomika$xhutnický průmysl
615#9 $amanagement$xpodnikový management

660## $ae-xr-mo
675## $a669$9n
675## $a65.01$9n
675## $a(437.26/.3)$9n
700#1 $aGeussová$bMilena$4210
801#0 $aCZ$bABA001$c20010523$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gEkonom$hISSN 1210-0714$sRoč. 45$zč.
17$d20010426$ls. 74
STZ $asa20010523$bevho
VAH 18

63. P, A
Záznam z oblasti dějin, rod jako předmět v poli 602##
SYSID 656953
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001087
100## $a20010517d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$dger
102## $aCZ
105## $aa###ad##000yy
2001# $aRodinný archiv toskánských Habsburků vydává svědectví: prameny k Ludvíku
Salvátoru Toskánskému$fEva Gregorovičová
215## $cil.
302## $aNěmecké resumé
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
463#0 $1011##$a80-85475-67-7$12001#$aPaginae historiae$v[Sv. 8], s. 38-
61$1210##$aPraha$cStátní ústřední archiv v Praze$d2000
600#1 $aToskánský$bLudvík Salvátor$f1847-1915
602## $aHabsburkové (rod)
6060# $ašlechta$yRakousko$zstol. 19.
6060# $aarchivní fondy$yPraha (Česko)
6060# $aRodinný archiv toskánských Habsburků
615#9 $adějiny$xstudium dějiny
615#9 $abiografické studie
660## $ae-xr---
660## $ae-au---
675## $a930.2$9n
675## $a930.25$9n
675## $a929.7$9n
675## $a(437.3)$9n
675## $a(436)$9n
700#1 $aGregorovičová$bEva$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010517$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ1 $nPaginae historiae$mPraha$eStátní ústřední archiv v Praze$hISBN 80-85475-67-
7$s[Sv. 8]$d2000$ls. 38-61
STZ $asa20010517$bevho
VAH 18

64. P
Záznam z oblasti dějin
SYSID 657029
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001099
100## $a20010517d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###a###000yy
2001# $aZa Jaroslavem Puršem (1922-1997)$fJ. Hájek
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
463#0 $1010##$a80-7286-014-3$12001#$aHospodářské dějiny$v[Sv. 22], s. 283-
286$1210##$aPraha$cHistorický ústav AV ČR$d1999
600#1 $aPurš$bJaroslav$f1922-1997
6060# $ahistoriografie$yČesko$zstol. 20.
6060# $ahistorici$yČesko$zstol. 20.
608## $anekrology
6100# $ačeští historici
615#9 $adějiny$xhistorická věda
660## $ae-xr---
675## $a930$9n
675## $a930-051$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aHájek$bJ.$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010517$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ1 $nHospodářské dějiny$mPraha$eHistorický ústav AV ČR$hISBN 80-7286-014-
3$s[Sv. 22]$d1999$ls. 283-286
STZ $asa20010517$bevho
VAH 18

65. P
Nekrolog
SYSID 654352
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001023
100## $a20010504d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yd
2001# $aJosef Polišenský zemřel$fJan Havránek
215## $c4 il.
461#0 $1011##$a0418-5129$12001#$aDějiny a současnost$vRoč. 23, č. 2 (2001), s. 31-
33
600#1 $aPolišenský$bJosef$f1915-2001
6060# $ahistoriografie$yČesko$zstol. 20.
6060# $ahistorici$yČesko$zstol. 20.
608## $anekrology
6100# $ačeští historici
615#9 $adějiny$xhistorická věda
660## $ae-xr---
675## $a930$9n
675## $a930-051$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aHavránek$bJan$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010504$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gDějiny a současnost$hISSN 0418-5129$sRoč. 23$zč. 2$d2001$ls. 31-33
STZ $asa20010504$bevho
VAH 18

66. P
Záznam z oblasti lékařství
SYSID 656763
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001061
100## $a20010515d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aNení AU! jako AU!$fFrantišek Houdek
215## $cil.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 17 (2001), s. 82-83
6060# $abolest$xterapie
615#9 $alékařství$xneurologie
615#9 $aterapie
6100# $aměření bolesti
675## $a616.8-009.7$zcze$9n
675## $a615.8$zcze$9n
700#1 $aHoudek$bFrantišek$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010515$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY2001042301001600$zCP 1250$9htm
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 17$d2001$ls. 82-83
STZ $asa20010515$bevho
VAH 18

67. P
Rozhovor o filmu
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001070
100## $a20010516d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aZlá, zlá$e"Situace je beznadějná," říká režisérka Věra Chytilová$fVěra
Chytilová$g[zapsala] Kamila Klausová
215## $c6 il.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 18 (2001), s. 44-47
6060# $afilmy$yČesko$zr. 2001
6060# $arežisérky$yČesko$zr. 2001
600#1 $aChytilová$bVěra$f1929-
608## $arozhovory
6100# $ačeské režisérky
615#9 $akinematografie$xčeská kinematografie

660## $ae-xr---
675## $a791.43$9n
675## $a791.44.071.1$9n
675## $a(047.53)$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aChytilová$bVěra$4460
702#1 $aKlausová$bKamila$4470
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0516$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY2001043000003800$zCP 1250$9htm
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 18$d2001$ls. 44-47
STZ $asa20010516$bevho
VAH 18

68. P
Záznam o 2. světové válce
SYSID 654333
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh000102##0
100## $a20010504d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###a###000yy
2001# $aKonec skupiny armád "Střed"$fTomáš Jakl
215## $c4 il.
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0418-5129$12001#$aDějiny a současnost$vRoč. 23, č. 2 (2001), s. 16-
21
60102 $aWermacht
6060# $asvětová válka 2., 1939-1945$yČesko
607## $aČesko$xdějiny$zr. 1945, květen
6100# $aněmecká armáda
6100# $askupina armád Střed
6100# $akapitulace
615#9 $adějiny$xčeské dějiny
660## $ae-xr---
675## $a94(437.1/.3)$9n
675## $a94(100)"1939/1945"$9n
675## $a355.311.1$9n
675## $a355.4$9n
700#1 $aJakl$bTomáš$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010504$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gDějiny a současnost$hISSN 0418-5129$sRoč. 23$zč. 2$d2001$ls. 16-21
STZ $asa20010504$bevho
VAH 18

69. P, A
Záznam z oblasti lingvistiky
SYSID 658399
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001226
100## $a20010529d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###ar##000yy
2001# $aNová práce o jménech rostlin$f[autor recenze] Jan Jančák
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0027-8203$12001#$aNaše řeč$vRoč. 84, č. 1 (2001), s. 101-104
470#0 $12001#$aPřenesená pojmenování rostlin v českých
dialektech$bkniha$fZdeňka Hladká$1210##$aBrno$cMasarykova
univerzita$d2000$1215##$a243 s.$1700#1$aHladká$bZdeňka$4070
6060# $ačeština$xdialektologie
6060# $ačeština$xjména rostlin
608## $arecenze
6100# $apojmenování rostlin
6100# $ačeské dialekty
6100# $ačeský jazyk
615#9 $alingvistika$xlexikologie
675## $a81`373$9n
675## $a81`28$9n
675## $a811.162.3$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aJančák$bJan$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010529$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rPřenesená pojmenování rostlin v českých
dialektech$hkniha$kZdeňka$pHladká$mBrno$nMasarykova univerzita$d2000
ZAZ0# $gNaše řeč$hISSN 0027-8203$sRoč. 84$zč. 1$d2001$ls. 101-104
STZ $asa20010529$bevho
VAH 18

70. P, B
Akce jako předmět - výstava
SYSID 656867
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001080
100## $a20010516d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###100yy
2001# $aBarokní růže květ$fPavel Kalina
215## $cil.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 18 (2001), s. 72-75
60112 $aSláva barokní Čechie$ePraha, Česko$f2001
6060# $avýstavy$yPraha (Česko)$zr. 2001
6060# $abaroko$yČesko$zstol. 17.-18
6060# $abarokní umění$yČesko$zstol. 17.-18.
615#9 $aumění$xumělecké slohy

660## $ae-xr--
675## $a7.03$9n
675## $a061.4$9n
675## $a(437.3)
700#1 $aKalina$bPavel$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010516$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY200104300100##0400$zCP 1250$9htm
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 18$d2001$ls. 72-75
STZ $asa20010516$bevho
VAH 18

71. P
Záznam z oblasti dejin
SYSID 656518
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001036
100## $a20010514d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$dger
102## $aCZ
105## $aa###ad##000yy
2001# $aKdo byl otcem Jindřicha z Lipé$fRichard Klos, Miloslav Sovadina
215## $c3 il., 1 mapa
302## $aNěmecké resumé
307## $a3 tabulky
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
463#0 $1010##$a80-7286-010-0$12001#$aMediaevalia historica Bohemica$v[Sv. 7], s. 91-
108$1210##$aPraha$cHistorický ústav$d2000
600#0 $aJindřich z Lipé$fzemř. 1329
6060# $ašlechtici$yČesko$ystol. 13./14.
602## $aRonovci (rod)
608## $astudie
6100# $ačeská šlechta
6100# $agenealogie
6100# $ačeské země
615#9 $adějiny$xčeské dějiny
615#9 $abiografické studie$xšlechta
660## $ae-xr---
675## $a94(437.1/.3)$9n
675## $a929.7$9n
700#1 $aKlos$bRichard$4070
701#1 $aSovadina$bMiloslav$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0514$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ1 $nStředočeský vlastivědný sborník$mPraha$eHistorický ústav$hISBN 80-7286-010-
0$s[Sv. 7]$d2000$ls. 91-108
STZ $asa20010514$bevho
VAH 18
ale např. 600#1 $a<<z  >>Valdštejna$bAlbrecht$cvévoda$f1583-1634

72. P, A
Záznam z oblasti archeologie
SYSID 654109
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0000990
100## $a20010502d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$deng
102## $aCZ
105## $aa###ad##000yy
2001# $aFotografická dokumentace textilních otisků z lokality Pavlov I.$fVladimír Kovačič,
Vladimír Moravec, Jiří Svoboda
215## $c19 il.
302## $aAnglické resumé
307## $a9 obrázků, 9 fot., 1 tabulka
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0323-1267$12001#$aArcheologické rozhledy$vRoč. 52, č. 2 (2000), s.
303-315
607## $aMorava jižní (Česko)$xarcheologické nálezy
6100# $apaleolit
6100# $apavlovien
6100# $ajižní Morava
6100# $atextilní otisky
6100# $afotografická dokumentace
615#9 $aarcheologie$xprehistorická archeologie

660## $ae-xr-mr
675## $a903$9n
675## $a77$9n
675## $a(437.2)
700#1 $aKovačič$bVladimír$4070
701#1 $aMoravec$bVladimír$4070
701#1 $aSvoboda$bJiří$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010502$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gArcheologické rozhledy$hISSN 0323-1267$sRoč. 52$zč. 2$d2000$ls. 303-315
STZ $asa20010502$bevho
VAH 18

73. P, A
Záznam z oblasti dějin
SYSID 658638
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001233
100## $a20010531d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###a###000yy
2001# $aRobert Walpole - ministr i vůdce opozice$fMartin Kovář
215## $c6 il.
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a1210-6097$12001#$aHistorický obzor$vRoč. 12, č. 5-6 (2001), s. 119-
127
6060# $ašlechtici$yVelká Británie$zr. 1714-1727
600#1 $aWalpole$bRobert$cSir
607## $aVelká Británie$xdějiny$zr. 1714-1727
6100# $abritské dějiny
6100# $apolitické dějiny
6100# $aanglická šlechta
615#9 $adějiny$xanglické dějiny
615#9 $apolitika
615#9 $abiografické studie$xšlechta
660## $ae-uk---
675## $a94(410)$9n
675## $a929.7$9n
675## $a323$9n
700#1 $aKovář$bMartin$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010531$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gHistorický obzor$hISSN 1210-6097$sRoč. 12$zč. 5-6$d2001$ls. 119-127
STZ $asa20010531$bevho
VAH 18

74. P, A
Záznam z oblasti politiky, prezident jako předmět
SYSID 657811
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001167
100## $a20010523d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aSyn hvězdných válek$fOskar Krejčí
215## $cil.
304## $aRubrika: Hospodářství a společnost
461#0 $1011##$a1210-0714$12001#$aEkonom$vRoč. 45,
č. 19 (20010510), s. 26
5451# $aHospodářství a společnost
600#1 $aBush$bGeorge Walker$f1946-
6060# $aprezidenti$ySpojené státy americké$zr. 2001
607## $aSpojené státy americké$xobranná politika$zr. 2001
6100# $aNárodní protiraketová obrana
6100# $aameričtí prezidenti
615#9 $apolitika$xzahraniční politika
615#9 $avojenství$xbezpečnostní politika
66033 $an-us--- 675## $a327$9n
675## $a355.02$9n
675## $a32-051$9n
675## $a(73)$9n
700#1 $aKrejčí$bOskar$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010523$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gEkonom$hISSN 1210-0714$sRoč. 45$zč.
19$d20010510$ls. 26
STZ $asa20010523$bevho
VAH 18

75. P
Záznam z oblasti bankovnictví, dějin, korporace jako předmět
SYSID 656979
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001093
100## $a20010517d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$deng
102## $aCZ
105## $ay###ad##000yy
2001# $aPříspěvek k problematice vzniku Městské spořitelny Pražské$fVladimír Kristen
302## $aAnglické resumé
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
463#0 $1010##$a80-7286-014-3$12001#$aHospodářské dějiny$v[Sv. 22], s. 65-
82$1210##$aPraha$cHistorický ústav AV ČR$d1999
608## $astudie
60102 $aMěstská spořitelna Česká
6060# $abanky$yPraha (Česko)$zr. 1871-1875
6060# $aspořitelny$yPraha (Česko)$zr. 1871-1875
6100# $ahospodářské dějiny
6100# $azaložení spořitelny
6100# $ačeské země
615#9 $adějiny$xčeské dějiny
615#9 $aekonomika$xbankovnictví

660## $ae-xr---
675## $a94(437.1/.3)$9n
675## $a336.71$9n
675## $a336.722$9n
700#1 $aKristen$bVladimír$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0517$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ1 $nHospodářské dějiny$mPraha$eHistorický ústav AV ČR$hISBN 80-7286-014-
3$s[Sv. 22]$d1999$ls. 65-82
STZ $asa2001#0517$bevho
VAH 18

76. P
Záznam z oblasti sdělovacích prostředků, korporace jako předmět
SYSID 657407
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001129
100## $a20010521d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aJak přišly telenovely do Čech$fMilan Kruml
215## $cil.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 19 (2001), s. 91
60102 $aTV Nova
6060# $atelevizní seriály$zstol. 20., léta 90.
6100# $alatinskoamerické telenovely
6100# $asoukromé televize
6100# $ačeští diváci
615#9 $ahromadné sdělovací prostředky$xtelevize

660## $ae-xr---
675## $a070$9n
675## $a(437.1/.3)
700#1 $aKruml$bMilan$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010521$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 19$d2001$ls. 91
STZ $asa20010521$bevho
VAH 18

77. P, A
Akce jako předmět, záznam z oblasti archeologie
SYSID 654076
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0000983
100## $a20010502d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $a24. kongres European Geophysical Society (EGS)$fR. Křivánek
461#0 $1011##$a0323-1267$12001#$aArcheologické rozhledy$vRoč. 52, č. 1 (2000), s.
136-138
6060# $aarcheologie$xgeofyzikální metody
608## $ainformace
60102 $aEuropean Geophysical Society$ckongres$d24$eHaag, Nizozemí$fr. 1999
615#9 $aarcheologie$xterénní archeologie
615#9 $ageologické vědy$xgeofyzika
660## $ae-ne---
675## $a902$9n
675## $a902.2$9n
675## $a550.3$9n
675## $a061.3$9n
675## $a(492)$9n
700#1 $aKřivánek$bR.$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010502$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gArcheologické rozhledy$hISSN 0323-1267$sRoč. 52$zč. 1$d2000$ls. 136-138
STZ $asa20010502$bevho
VAH 18

78. P, B
Záznam z oblasti archeologie, geografické předmětové heslo
SYSID 653999
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0000977
100## $a20010502d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$deng
102## $aCZ
105## $aa###ad##000yy
2001# $aZvířecí kosti ze Strunkovic (12. století)$fRené Kyselý
215## $c3 il.
302## $aAnglické resumé
307## $a2 obrázky, 1 tabulka
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0323-1267$12001#$aArcheologické rozhledy$vRoč. 52, č. 1 (2000), s.
79-84
607## $aStrunkovice nad Blanicí (Prachatice, Česko)
6060# $akosti$xarcheologické nálezy$yČesko$zstol. 12.
615#9 $aarcheologie$xarcheologie středověku

660## $ae-xr-jc
675## $a902$9n
675## $a(437.319)$9n
700#1 $aKyselý$bRené$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010502$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gArcheologické rozhledy$hISSN 0323-1267$sRoč. 52$zč. 1$d2000$ls. 79-84
STZ $asa20010502$bevho
VAH 18

79. P, A
Záznam z oblasti bankovnictví, korporace jako předmět
SYSID 656995
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001096
100## $a20010517d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###a###000yy
2001# $aČeská eskomptní banka a úvěrní ústav v hospodářství meziválečné republiky a za
okupace (1918-1845)$fVlastimil Lacina
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
463#0 $1010##$a80-7286-014-3$12001#$aHospodářské dějiny$v[Sv. 22], s. 149-
162$1210##$aPraha$cHistorický ústav AV ČR$d1999
60102 $aČeská eskomptní banka
6060# $abanky$yČeskoslovensko$zr. 1918-1945
608## $astudie
6100# $ahospodářské dějiny
6100# $aobchodní banky
615#9 $adějiny$xčeskoslovenské dějiny
615#9 $aekonomika$xbankovnictví

660## $ae-cs---
675## $a94(437)$9n
675## $a336.71$9n
700#1 $aLacina$bVlastimil$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0517$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ1 $nHospodářské dějiny$mPraha$eHistorický ústav AV ČR$hISBN 80-7286-014-
3$s[Sv. 22]$d1999$ls. 149-162
STZ $asa20010517$bevho
VAH 18

80. P
Akce jako předmět, záznam z oblasti dějin, vědy obecně
SYSID 655447
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001027
100## $a20010504d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###100yy
2001# $aKonference "Česká věda a Pražské jaro (1963-1970)"$fVlasta Mádlová, Jaroslav
Pažout
461#0 $1011##$a0418-5129$12001#$aDějiny a současnost$vRoč. 23, č. 2 (2001), s. 56-
57
60112 $aČeská věda a Pražské jaro (1963-1970)$ePraha, Česko$f2000
6060# $avěda$yČeskoslovensko$zr. 1963-1970
6060# $akonference$yČesko$zr. 2000
607## $aČeskoslovensko$xdějiny$zr. 1963-1970
608## $ainformace
6100# $astol. 20., léta 60.
615#9 $adějiny$xčeské dějiny
615#9 $avěda$xčeská věda

660## $ae-cs---
660## $ae-xr---
675## $a94(437)$9n
675## $a001$9n
675## $a061.3$9n
700#1 $aMádlová$bVlasta$4070
701#1 $aPažout$bJaroslav$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010504$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gDějiny a současnost$hISSN 0418-5129$sRoč. 23$zč. 2$d2001$ls. 56-57
STZ $asa20010504$bevho
VAH 18

81. P, A
Dílo jako předmět, záznam z oblasti lingvistiky, literatury
SYSID 658370
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001221
100## $a20010529d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###a###000yy
2001# $aNové uplatnění obecné češtiny v literatuře$fConcetta Maglione
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0027-8203$12001#$aNaše řeč$vRoč. 84, č. 2 (2001), s. 74-80
615#9 $alingvistika$xsociolingvistika
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
6060# $ačeština$xjazyková kultura
6060# $ačeština$xobecná čeština
6060# $ačeská próza$zstol. 20., léta 90.
605## $aŠakalí léta$nkniha
6100# $amluvený projev v beletrii
6100# $ačeský jazyk
675## $a81`27$9n
675## $a81`276$9n
675## $a811.162.3$9n
675## $a821.162.3$9n
700#1 $aMaglione$bConcetta$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0529$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gNaše řeč$hISSN 0027-8203$sRoč. 84$zč. 1$d2002$ls. 74-80
STZ $asa20010529$bevho
VAH 18

82. P, A
Záznam z oblasti dějin, o 2. světové válce
SYSID 654240
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001011
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $a[Dějiny druhé světové války]$f[autor recenze] Zdenko Maršálek
461#0 $1011##$a0018-2583$12001#$aHistorie a vojenství$vRoč. 50, č. 1 (2001), s. 206-
208
470#0 $12001#$aDějiny druhé světové války$bkniha$fBasil Liddell
Hart$1210##$aBrno$cJota$d2000$1215##$a784 s.$1700#1$aLiddell Hart$bBasil$4070
6060# $asvětová válka 2., 1939-1945
608## $arecenze
615#9 $adějiny
615#9 $avojenství$xvojenské dějiny
675## $a94(100)"1939/1945"$9n
675## $a355.48$9n
675## $a(049.32)$9n
700#1 $aMaršálek$bZdenko$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rDějiny druhé světové války$hkniha$kBasil$pLiddell Hart$mBrno$nJota$d2000
ZAZ0# $gHistorie a vojenství$hISSN 0018-2583$sRoč. 50$zč. 1$d2001$ls. 206-208
STZ $asa20010503$bevho
VAH 18

83. P
Jubilejní článek, záznam z oblasti fotografie
SYSID 654152
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0000994
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yd
2001# $aFotograf Alois Kleibl - 85 let$fB. Nechvátal
461#0 $1011##$a0323-1267$12001#$aArcheologické rozhledy$vRoč. 52, č. 2 (2000), s.
372-373
600#1 $aKleibl$bAlois$f1915-
6060# $afotografové$yČesko$zstol. 20.
608## $ajubilejní články
6100# $ačeští fotografové
615#9 $afotografie$xčeská fotografie
660## $ae-xr---
675## $a77$9n
675## $a77.071.1$9n
675## $a(437.1/.3)
700#1 $aNechvátal$bB.$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gArcheologické rozhledy$hISSN 0323-1267$sRoč. 52$zč. 2$d2000$ls. 372-373
STZ $asa20010503$bevho
VAH 18

84. P
Záznam z oblasti dějin, literatury,
SYSID 658538
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001231
100## $a20010530d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###a###000yy
2001# $aHistorie o Meluzíně$ečást druhá - "Zjev se, krásná vílo"$fMartin Nejedlý
215## $c10 il.
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a1210-6097$12001#$aHistorický obzor$vRoč. 12, č. 5-6 (2001), s. 102-
114
600#0 $aJan z Berry$fnar. 1340
602## $a<<z  >>Valois (rod)
6060# $ašlechtici$yFrancie$zstol. 14., pol. 2.
6060# $astředověká literatura$zstol. 12.-13.
6060# $afrancouzská literatura$zstol. 12.-13.
607## $aFrancie$xdějiny$zstol. 14., pol. 2.
6100# $afrancouzští šlechtici
6100# $afrancouzské šlechtické rody
6100# $apověsti o vílách
6100# $apověst o víle Meluzíně
615#9 $adějiny$xfrancouzské dějiny
615#9 $abiografické studie$xšlechta
615#9 $literatura

660## $ae-fr---
675## $a94(44)$9n
675## $a821.133.1$9n
675 $a82-34$9a
675## $a929.7$9n
700#1 $aNejedlý$bMartin$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010530$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gHistorický obzor$hISSN 1210-6097$sRoč. 12$zč. 5-6$d2001$ls. 102-114
STZ $asa20010530$bevho
VAH 18

85. P
Záznam z oblasti práva, hlavni autor je šifra
SYSID 657895
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001176
100## $a20010524d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aPodstatně nižší riziko$fnes
215## $cil.
304## $aRubrika: Právo a daně
461#0 $1011##$a1210-0714$12001#$aEkonom$vRoč. 45,
č. 19 (20010510), s. 49
5451# $aPrávo a daně
6060# $acestovní smlouva$xprávní úpravy$yČesko$zr. 2001
6100# $acestovní kanceláře
6100# $azájezdy
615#9 $aprávo$xobčanské právo
675## $a347$9n
675## $a347.4$9n
660## $ae-xr---
700#0 $anes$4070
675## $a(437.3)
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0524$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gEkonom$hISSN 1210-0714$sRoč. 45$zč.
19$d20010510$ls. 49
STZ $asa20010524$bevho
VAH 18

86. P, A
Záznam z oblasti náboženství, papežská mise, zde popsáno přímo pod Janem Pavlem
II. V poli 600 - osoba jako předmět, katolická, římskokatolická, řeckokatolická církev v
poli 606; popis se bude ještě vyvíjet
pravidla AACR2R popisují papeže pod katolickou církví v 601,
pravidla AACR2R doporučují popsat misi pod Katolickou církví 601
pravidla AACR2R doporučují popsat Katolickou církev v 601
Výše uvedené varianty jsou v záznamu kurzívou
SYSID 657307
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001119
100## $a20010521d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aMise číslo 94$epapež se vydal mezi křesťany, kteří ho nemilují$fPavel Novotný,
Soňa Dorňáková
215## $cil.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 19 (2001), s. 52-53
600#0 $aJan Pavel$cpapež$dII.$f1920-
6060# $akatolická církev (zatím v ANL)
6060# $ařímskokatolická církev$xřeckokatolická církev$xspory (zatím v ANL)
6060# $ařeckokatolická církev$xřímskokatolická církev$xspory (zatím v ANL)
60102 $aKatolická církev$bPapež$c 1920 - : Jan Pavel II: (dle AACR2R)
60102 $aKatolická církev$bPapežská mise$d94.$eŘecko$f2001 (dle AACR2R)
60102 $aKatolická církev (dle AACR2R)
60102 $aŘeckokatolická církev (dle a AACR2R)
615#9 $anáboženství$xkřesťanství

6100# $akřesťanské církve
6100# $apapežové
6100# $anáboženské poutě
6100# $apapežské návštěvy
6100# $aŘecko
6100# $ar. 2001
675## $a28$9n
700#1 $aNovotný$bPavel$4070
701#1 $aDorňáková$bSoňa$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0521$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 19$d2001$ls. 52-53
STZ $asa20010521$bevho
VAH 18

87. P
Záznam z oblasti školství,dějin, fakulta v korporaci jako předmět
SYSID 654345
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001022
100## $a20010504d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###a###000yy
2001# $aPřijímací zkoušky z dějepisu dnes: pokrok ve znalostech nebo
úpadek?$fFrantišek Parkan, Kateřina Charvátová
215## $c4 il.
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0418-5129$12001#$aDějiny a současnost$vRoč. 23, č. 2 (2001), s. 27-
30
60102 $aUniverzita Karlova$bPedagogická fakulta$bKatedra dějin
6060# $avysoké školy$xpřijímací zkoušky$yČesko$zr. 1995-2000
6100# $astudium historie
6100# $apřijímací řízení
6100# $aúroveň uchazečů
615#9 $adějiny$xhistorická věda
615#9 $aškolství$xvysoké školy
660## $ae-xr---
675## $a930$9n
675## $a378.4$9n
675## $a(437.3)
700#1 $aParkan$bFrantišek$4070
701#1 $aCharvátová$bKateřina$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010504$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gDějiny a současnost$hISSN 0418-5129$sRoč. 23$zč. 2$d2001$ls. 27-30
STZ $asa20010504$bevho
VAH 18

88. P
Akce jako předmět, záznam z oblasti dějin
SYSID 654219
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001005
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###100yy
2001# $aInter arma ... scientia (První světová válka a věda)$fDavid Pazdera
461#0 $1011##$a0018-2583$12001#$aHistorie a vojenství$vRoč. 50, č. 1 (2001), s. 226-
229
60112 $aInter arma ... scientia (První světová válka a věda)$ePraha, Česko$f2000
608## $ainformace
6060# $avěda$yČesko$zr. 1914-1918
6060# $asvětová válka 1., 1914-1918$yČesko
6060# $akonference$yČesko$zr. 2001
615#9 $adějiny$xčeské dějiny
615#9 $avěda$xčeská věda
660## $ae-xr---
675## $a94(437.1/.3)$9n
675## $a001$9n
675## $a061.3$9n
700#1 $aPazdera$bDavid$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gHistorie a vojenství$hISSN 0018-2583$sRoč. 50$zč. 1$d2001$ls. 226-229
STZ $asa2001#0503$bevho
VAH 18

89. P, A
Zdrojový dokument sborník, záznam z oblasti dějin
SYSID 656963
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001090
100## $a20010517d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$dger
102## $aCZ
105## $aa###ad##000yy
2001# $aDvě kapitoly z dějin bývalého Archivu země České$fAlena Pazderová
215## $cil.
302## $aNěmecké resumé
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
4631#0 $1010##$a80-85475-67-7$12001#$aPaginae historiae$v[Sv. 8], s. 154-
167$1210##$aPraha$cStátní ústřední archiv v Praze$d2000
6060# $aarchivnictví$yČeskoslovensko$zstol. 20., léta 30.-40.
6060# $aarchivy$yČeskoslovensko$zstol. 20., léta 30.-40.
60102 $aArchiv země České
60102 $aStátní archiv Praha
6100# $abudova archivu
6100# $asochařská výzdoba
615#9 $adějiny
660## $ae-cs---
675## $a930.25$9n
675## $a730$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aPazderová$bAlena$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010517$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ1 $nPaginae historiae$mPraha$eStátní ústřední archiv v Praze$hISBN 80-85475-67-
7$s[Sv. 8]$d2000$ls. 154-167
STZ $asa20010517$bevho
VAH 18

90. P
Recenze filmu v poli 470
SYSID 656874
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001081
100## $a20010516d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aSvůdce a svedení$fJiří Peňás
215## $c2 il.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 18 (2001), s. 79
470#0 $12001#$aVyhnání z ráje$bfilm$frežisérka Věra Chytilová$1700#1$aChytilová$bVěra$4300
6060# $ahrané filmy$yČesko$zstol. 20.
608## $arecenze
615#9 $akinematografie$xčeská kinematografie
615#9 $afilmy$xčeské hrané filmy
675## $a791.43$9n
660## $ae-xr---
675## $a(070.447)$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aPeňás$bJiří$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010516$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY2001043001001000$zCP 1250$9htm
910## $aABA001$trs
ZAR11 $rVyhnání z ráje$hfilm$brežisérka$kVěra$pChytilová
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 18$d2001$ls. 79
STZ $asa20010516$bevho
VAH 18

91. P, A
Záznam z oblasti ekonomiky
SYSID 656825
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001075
100## $a20010516d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aOd Aljašky po Patagonii$ezápadní polokoule se má změnit v největší zónu
volného obchodu$fMichal Petrov
215## $c5 il.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 18 (2001), s. 62-63
6060# $adohoda o volném obchodu$yAmerika$zr. 2001-2005
607## $aAmerika$xzahraniční obchod$zr. 2001-2005
6100# $asvobodný obchodní prostor obou Amerik
615#9 $aekonomika$xmezinárodní obchod
660## $an------
660## $as------
675## $a339.5$9n
675## $a(7)$9n
675## $a(8)$9n
700#1 $aPetrov$bMichal$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010516$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY2001043000005000$zCP 1250$9htm
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 18$d2001$ls. 62-63
STZ $asa20010516$bevho
VAH 18

92. P
Dílo jako předmět v poli 605##
SYSID 654254
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001016
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###ar##000yy
2001# $aZamyšlení nad prvním ročníkem nového odborného periodika$fVladimír Pilát
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0018-2583$12001#$aHistorie a vojenství$vRoč. 50, č. 1 (2001), s. 221-
225
605## $aCzech Defence and Aviation Industry Review$nčasopis
6060# $ačasopisy$yČesko$zr. 2000
6060# $azbrojní průmysl$yČesko$zr. 2000
607## $aČesko$xbezpečnostní politika$zr. 2000
608## $arecenze
6100# $aodborné časopisy
6100# $avojenské časopisy
6100# $ačesko-anglické časopisy
615#9 $atisk
615#9 $avojenství
615#9 $avojenská technika
660## $ae-xr---
675## $a070$9n
675## $a355.02$9n
675## $a623$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aPilát$bVladimír$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gHistorie a vojenství$hISSN 0018-2583$sRoč. 50$zč. 1$d2001$ls. 221-225
STZ $asa20010503$bevho
VAH 18

93. P, A
Korporace - kancléřství jako předmět v 601
SYSID 657299
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001118
100## $a20010521d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aHrad pro kancléře$eNěmecká má nové centrum moci$fPetr Podaný
215## $cil.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 19 (2001), s. 48-49
60101$aBerlín (Německo)$bKancléřství
6100# $aněmecké kancléřství
6100# $aKanzleramt
660## $ae-gx---
615#9 $aarchitektura$xveřejné budovy
675## $a725.1$9n
675## $a(430)$9n
700#1 $aPodaný$bPetr$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010521$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 19$d2001$ls. 48-49
STZ $asa20010521$bevho
VAH 18

94. P, A
Osoby jako předmět, záznam z oblasti politiky, vědy, ekonomiky, osoby jako předmět
SYSID 657280
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001115
100## $a20010521d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aTovárna na elity$fPetr Skočdopole
215## $cil.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 19 (2001), s. 32-37
60102 $aPrognostický ústav Československé akademie věd$cPraha
600#1 $aKomárek$bValtr$f1930-
600#1 $aKlaus$bVáclav$f1941-
600#1 $aDlouhý$bVladimír$f1953-
6060# $apolitici$yČeskoslovensko$yČesko$zr. 1989-2001
6060# $aekonomové$yČeskoslovensko$yČesko$zr. 1989-2001
6100# $ačeští ekonomové
6100# $ačeští prognostici
6100# $ačeští politici
615#9 $avěda$xvědecký výzkum
615#9 $apolitika$xvnitřní politika
615#9 $aekonomika

660## $ae-cs---
660## $ae-xr---
675## $a001.89$9n
675## $a323$9n
675## $a32-051$9n
675## $a330-051$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aSkočdopole$bPetr$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010521$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 19$d2001$ls. 32-37
STZ $asa20010521$bevho
VAH 18

95. P
Geografické předmětové heslo, nadřazená správní jednotka v 660##, k ním MDT,
záznam z oblasti archeologie (967 se již neužívá)
SYSID 653985
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0000974
100## $a20010502d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$dger
102## $aCZ
105## $aa###ad##000yy
2001# $aOdlévací forma ze Žichlic, okr. Plzeň - sever$epříspěvek ke genezi jednoho typu
antropomorfních závěsků$fLubor Smejtek
215## $c4 il.
302## $aNěmecké resumé
307## $a4 obrázky
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0323-1267$12001#$aArcheologické rozhledy$vRoč. 52, č. 1 (2000), s. 7-
24
607## $aŽichlice (Plzeň-sever, Česko)$xarcheologické nálezy
6100# $adoba bronzová
6100# $abronzová odlévací forma
6100# $abronzové závěsky
608## $astudie
615#9 $aarcheologie$xprehistorická archeologie
660## $ae-xr-pl
675## $a903$9n
675## $a903.05$9n
675## $a94(437.17)$9n
700#1 $aSmejtek$bLubor$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010502$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gArcheologické rozhledy$hISSN 0323-1267$sRoč. 52$zč. 1$d2000$ls. 7-24
STZ $asa20010502$bevho
VAH 18

96. P
Akce jako předmět v pli 601
SYSID 657286
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001116
100## $a20010521d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###100yy
2001# $aPrvní máj, pivo a revoluce$fLucie Tvarůžková, Karel Vrána
215## $cil.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 19 (2001), s. 38-40
60112 $a1. máj$ePraha, Česko$f2001
6060# $apolitická hnutí$yČesko$zr. 2001
6100# $aultrapravice
6100# $aanarchisté
608## $areportáže
615#9 $apolitika$xvnitropolitické akce
660## $ae-xr---
675## $a323.2$9n
675## $a323.233$9n
675## $a329.7$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aTvarůžková$bLucie$4070
701#1 $aVrána$bKarel$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010521$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 19$d2001$ls. 38-40
STZ $asa20010521$bevho
VAH 18

97. P
Korporace jako předmět v 601
SYSID 658066
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001197
100## $a20010525d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aO studiu ruských dějin v České republice - zrušení Semináře východoevropských
dějin na Filozofické fakultě v Praze$fVáclav Veber
461#0 $1011##$a0037-6922$12001#$aSlovanský přehled$vRoč. 87, č. 1 (2001), s. 69-70
60102 $aUniverzita Karlova$bFakulta filozofická$bÚstav světových dějin
6060# $auniverzity$yČesko$zr. 1993-2000
607## $aEvropa východní$xdějiny
6100# $avýchodoevropské dějiny
6100# $aSeminář východoevropských dějin
6100# $azrušení
615#9 $adějiny$xevropské dějiny
615#9 $aškolství$xvysoké školy
660## $ae-xr---
675## $a94(4)$9n
675## $a378$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aVeber$bVáclav$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0525$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gSlovanský přehled$hISSN 0037-6922$sRoč. 87$zč. 1$d2001$ls. 69-70
STZ $asa20010525$bevho
VAH 18

98. P, A
Geografická předmětová hesla, záznam z oblasti dějin, politiky, vojenství
SYSID 658052
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001192
100## $a20010525d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###a###000yy
2001# $aInstrukce sovětské vojenské delegaci pro jednání s britskou a francouzskou
vojenskou misí v létě 1939$fEmil Voráček
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0037-6922$12001#$aSlovanský přehled$vRoč. 87, č. 1 (2001), s. 43-46
600#1 $aVoráček$bEmil$4070
607## $aSovětský svaz$xvztahy$yFrancie$zr. 1939
607## $aSovětský svaz$xvztahy$yVelká Británie$zr. 1939
607## $aFrancie$xvztahy$ySovětský svaz$zr. 1939
607## $aVelká Británie$xvztahy$ySovětský svaz$zr. 1939
607## $aSovětský svaz$xdějiny$zr. 1939
6100# $asovětské dějiny
6100# $aspojenecké vztahy
6100# $aSvaz sovětských socialistických republik
615#9 $adějiny$xruské dějiny
615#9 $avojenství$xvojenské dějiny
615#9 $apolitika$xzahraniční politika
660## $ae-ur---
660## $ae-fr---
660## $ae-uk---
675## $a94(470+571)$9n
675## $a355.48$9n
675## $a327$9n
675## $a(44)$9n
675## $a(410)$9n
801#0 $aCZ$bABA001$c20010525$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gSlovanský přehled$hISSN 0037-6922$sRoč. 87$zč. 1$d2001$ls. 43-46
STZ $asa20010525$bevho
VAH 18

99. P
Záznam z oblastí školství, lékařství
SYSID 656767
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0001062
100## $a20010515d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aDyslexie: Opomíjený problém$fKrystyna Wanatowiczová
215## $cil.
461#0 $1011##$a1210-9940$12001#$aTýden$vRoč. 8, č. 17 (2001), s. 88-90
6060# $adyslexie
6060# $aučení$xporuchy$xdiagnostika
6100# $aspecifické poruchy učení
615#9 $aškolství$xpočáteční výchova
615#9 $alékařství$xpsychiatrie
675## $a372.41$zcze$9n
675## $a159.97$zcze$9n
675## $a376$zcze$9n
675## $a616.89$zcze$9n
700#1 $aWanatowiczová$bKrystyna$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010515$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fTY2001042301002400$zCP 1250$9htm
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTýden$hISSN 1210-9940$sRoč. 8$zč. 17$d2001$ls. 88-90
STZ $asa20010515$bevho
VAH 18

100. P, A
Záznam z oblasti dějin, vojenství
SYSID 654217
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh000100##4
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###a###000yy
2001# $aAdmirál Satan$ePierre-André de Suffren de Saint-Tropez (1729-1788). Legenda a
skutečnost$fMichal Wanner
215## $a3 il.
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1011##$a0018-2583$12001#$aHistorie a vojenství$vRoč. 50, č. 1 (2001), s. 176-
194
600#1 $aSuffren de Saint-Tropez$bPierre-André de$f1729-1788
6060# $aadmirálové$yFrancie$zstol. 18.
607## $aFrancie$xdějiny$zstol. 18., pol. 2.
6100# $anámořní války
6100# $afrancouzští admirálové
615#9 $adějiny$xfrancouzské dějiny
615#9 $avojenství$xvojenské dějiny
660## $ae-fr---
675## $a94(44)$9n
675## $a355.48$9n
675## $a355.11$9n
700#1 $aWanner$bMichal$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gHistorie a vojenství$hISSN 0018-2583$sRoč. 50$zč. 1$d2001$ls. 176-194
STZ $asa2001#0503$bevho
VAH 18

101. P, A
Akce jako předmět v 601, záznam z oblasti archeologie
SYSID 654086
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboh0000985
100## $a20010502d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###100yy
2001# $aSymposium "Cernova III - Boleráz"$fM. Zápotocký
215## $c1 il.
307## $a1 obrázek
461#0 $1011##$a0323-1267$12001#$aArcheologické rozhledy$vRoč. 52, č. 1 (2000), s.
140-141
60112 $aCernova III - Boleráz$eMangália, Rumunsko$f1999
6060# $akonference$yRumunsko$zr. 1999
6060# $aeneolit$yEvropa
608## $ainformace
6100# $apravěk
615#9 $aarcheologie$xprehistorická archeologie
660## $ae-rm---
660## $ae------
675## $a903$9n
675## $a061.3$9n
675## $(498)$9n
675## $(4)$9n
700#1 $aZápotocký$bM.$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0502$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gArcheologické rozhledy$hISSN 0323-1267$sRoč. 52$zč. 1$d2000$ls. 140-141
STZ $asa20010502$bevho
VAH 18

102. P, A
Záznam z oblasti literatury, recenze v poli 470
SYSID 661977
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001176
100## $a20010613j20010221u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aV betonu$fZuzana Augustová
215## $cil.
304## $aRubrika: Literatura
461#0 $1011##$aISSN 1210-0021$12001#$aLiterární noviny$vRoč. 12, č. 8 (2001#0221),
s. 8
470#0 $12001#$aBeton$bkniha$fThomas Bernhard$gpřeklad Radovan
Charvát$a210##$cProstor$1215##$a160
s.$1700#1$aBernhard$bThomas$1702#1$aRadovan$bCharvát
5451# $aLiteratura
6060# $arakouská próza$zstol. 20., pol. 2.
6060# $aněmecky psaná literatura$yRakousko$zstol. 20., pol. 2.
608## $arecenze
6100# $aromány
615#9 $aliteratura$xrakouská literatura
660## $ae-au---
675## $a821.112(436)-31$zcze$9n
700#1 $aAugustová$bZuzana$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010613$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00
$rBeton$hkniha$kThomas$pBernhard$bpřeklad$kRadovan$pCharvát$mPraha$nProstor$d2
001$s160 s.
ZAZ0# $gLiterární noviny$hISSN 1210-0021$sRoč. 12$zč. 8$d20010221$ls. 8
STZ $asa20010613$bdemo
VAH 18

103. P, A
Záznam z oblasti dopravy
SYSID 661521
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001134
100## $a20010607j20010503u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aKonec otroctví, nebo ztráta jistot?$edistribuce automobilů$fLibuše Bautzová
215## $c4 il.
304## $aRubrika: Sonda
330## $abloková výjimka EK umožňující producentům aut v Evropě neobvyklá zvýhodnění
461#0 $1011##$a1210-0714$12001#$aEkonom$vRoč. 45, č. 18 (20010503), s. 12-
16$1210##$a[Praha]
5451# $aSonda
6060# $aautomobily$xprodej$yEvropa$zr. 2002
6100# $abloková výjimka
6100# $ahospodářská soutěž
6100# $adealeři automobilů
6100# $aautomobilový průmysl
615#9 $aekonomika$xhospodářská politika
615#9 $adopravní prostředky$xpozemní vozidla
660## $ae------
675## $a338.1$9n
675## $a629.11$9n
675## $a(4)$9n
700#1 $aBautzová$bLibuše
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010607
801#2 $aCZ$bABA001$c20010607$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fEK2001050300001600$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gEkonom$hISSN 1210-0714$sRoč. 45$zč. 18$d20010503$ls. 12-16$m[Praha]
STZ $asa20010607$bdemo
VAH 16
014## $9EK2001#050300##001600

104. P
Akce jako předmět, filmový festival, v 660## kód pro Prahu
DB ANL01
SYSID 661827
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001163
100## $a20010612j20010214u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###100yy
2001# $aFebiofest $fHelena Bendová
215## $cil.
307## $a1 obrázek
461#0 $1011##$aISSN 1210-0021$12001#$aLiterární noviny$vRoč. 12, č. 7 (20010214),
s. 13
60112 $aFebiofest 2001$ePraha, Česko
6060# $afilmové festivaly$yPraha (Česko)$zr. 2001
608## $arecenze
6100# $ahrané filmy
6100# $amezinárodní festivaly
615#9 $akinematografie$xsvětová kinematografie
660## $ae-xr-pg
675## $a791.43$9n
675## $a061.3$9n
675## $a(070.447)$9n
675## $a(437.10)$9n
700#1 $aBendová$bHelena$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010612$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gLiterární noviny$hISSN 1210-0021$sRoč. 12$zč. 7$d20010214$ls. 13
STZ $asa20010612$bdemo
VAH 18

105. P
Korporace jako předmět, nadřazená správní jednotka - kód kraje v 660##, záznam z oblasti náboženství
SYSID 661445
FMT RD
LDR -----naa--22--------4500
001 an2001abog0001126
100## $a20010607d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aAspiranát a přednoviciát v Sebranicích$fPetr Boštík, Jiří Hlinák, Libor Všetula
215## $cil.
307## $a4 obrázky
461#0 $1011##$a0862-917X$12001#$aSalesiánská rodina$vRoč. 11, č. 2 (2001), s. 12-13
60102 $aKatolická církev
60102 $aSalesiáni
6060# $ařeholní kongregace$ySebranice (Česko)$zr. 2001
660## $ae-xr-pa
608## $arozhovory
615#9 $akřesťanství$xkřesťanská církev

6100# $aSalesiáni Dona Bosca
6100# $ařímskokatolická církev
6100# $asalesiánská střediska mládeže
6100# $asalesiánské oratoře
6100# $avýchova kněží
6100# $aaspiranát
6100# $apřednoviciát
6100# $anoviciát
675## $a271$9n
675## $a(437.14)$9n
700#1 $aBoštík$bPetr$4460
701#1 $aHlinák$bJiří$4460
701#1 $aVšetula$bLibor$4460
801#0 $aCZ$bABA001$c20010607$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gSalesiánská rodina$hISSN 0862-917X$sRoč. 11$zč. 2$d2001$ls. 12-13
STZ $asa20010607$bdemo
VAH 18

106. P, A
Záznam z oblasti náboženství, pro problematiku církví obecně užita pole 606
SYSID 662713
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001237
100## $a20010620d20010204u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aSjednocení nebo smíření?$eo katolictví a pravoslaví$fRichard
Čemus$grozmlouvali Milan Badal a Ondřej Ptáček
215## $cil.
307## $a1 fot.
461#0 $1011##$a0862-5557$12001#$aKatolický týdeník$vRoč. 12, č. 5 (20010204), s. 5
6060# $apravoslavná církev$xvztah$xkatolická církev$yČesko$zr. 2001
6060# $akatolická církev$xvztah$xpravoslavná církev$yČesko$zr. 2001

608## $arozhovory
6100# $akřesťanské církve
6100# $ařímskokatolická církev
6100# $apravoslavná církev
6100# $asmíření
6100# $asjednocení
6100# $airenika
6100# $anáboženská snášenlivost
6100# $aekumenické hnutí
615#9 $akřesťanství$xkřesťanská církev
660## $ae-xr---
675## $a261$zcze$9n
675## $a282$zcze$9n
675## $a281$zcze$9n
675## $a(437.1/.3)$9n
700#1 $aČemus$bRichard$cSJ$4460
702#1 $aBadal$bNorbert Milan$cOP$4470
702#1 $aPtáček$bOndřej$4470
801#0 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gKatolický týdeník$hISSN 0862-5557$sRoč. 12$zč. 5$d20010204$ls. 5
STZ $asa20010620$bdemo
VAH 18

107. P, A
Recenze koprodukčního filmu
SYSID 662346
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001205
100## $a20010618d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aDigitální smažení mozku$fStanislav Čermák
215## $cil.
304## $aRubrika: Filmfaroniáda
461#0 $1011##$aISSN 1210-6798$12001#$aIkarie$vRoč. 12, č. 6 (2001), s. 58-59
470#0 $12001#$aAbsolutní agent$bfilm$frežie Colin
Budds$1210##$d2000$1700#1$aBudds$bColin$4300
5451# $aFilmfaroniáda
6060# $akoprodukční hrané filmy$ySpojené státy americké$yAustrálie$zr. 2000
608## $arecenze

6100# $avědeckofantastické filmy
6100# $ascience fiction
6100# $asci-fi
6100# $akoprodukce
615#9 $akinematografie$xamerická kinematografie
615#9 $akinematografie$xaustralská kinematografie
615#9 $afilmy$xamerické hrané filmy
615#9 $afilmy$xaustralské hrané filmy

660## $an-us---
660## $au-at---
675## $a791.43$9n
675## $a(73)$9n
675## $a(94)$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aČermák$bStanislav$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010618$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR11 $rAbsolutní agent$hfilm$kColin$pBudds$d2000
ZAZ0# $gIkarie$hISSN 1210-6798$sRoč. 12$zč. 6$d2001$ls. 58-59
STZ $asa20010618$bdemo
VAH 18

108. P
Akce jako předmět, záznam z oblasti náboženství, nadřazená správní jednotka v 660##
SYSID 662725
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001240
100## $a20010620j20010204u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###100##yy
2001# $aBiskupové hodnotili i plánovali$fčbk
215## $cil.
461#0 $1011##$a0862-5557$12001#$aKatolický týdeník$vRoč. 12, č. 5 (20010204), s. 7
60101 $aKatolická církev
60102 $aČeská biskupská konference$czasedání$ePraha$f2001
6060# $acírkevní politika$yČesko$zr. 2000-2001
6100# $ařímskokatolická církev
615#9 $akřesťanství$xkřesťanské církve
660## $ae-xr-pg
675## $a282$zcze$9n
675## $a261$zcze$9n
675## $a(437.10)$9n
7100#2 $aČeská biskupská konference$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gKatolický týdeník$hISSN 0862-5557$sRoč. 12$zč. 5$d20010204$ls. 7
STZ $asa20010620$bdemo
VAH 18

109. P
Záznam z oblasti náboženství
SYSID 662489
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001216
100## $a20010619j20010128u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aBlahodárnost dní exercičních$fJosef Čunek
215## $c1 portrét
300## $aObsahuje dobový portrét Ignáce z Loyoly
304## $aRubrika: Duchovní strana
461#0 $1011##$a0862-5557$12001#$aKatolický týdeník$vRoč. 12, č. 4 (20010128), s. 3
5451# $aDuchovní strana
6060# $akatolická teologie$xduchovní cvičení
6100# $ařímskokatolická církev
6100# $akřesťanská spiritualita
6100# $arozjímání
6100# $aexercicie
615#9 $akřesťanství$xteologie
675## $a24$zcze$9n
675## $a28$zcze$9n
700#1 $aČunek$bJosef$cSJ$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010619$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gKatolický týdeník$hISSN 0862-5557$sRoč. 12$zč. 4$d20010128$ls. 3
STZ $asa20010619$bdemo
VAH 18

110. P, A
Recenze dokumentárního filmu, dílo jako předmět
SYSID 661882
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001172
100## $a20010612j20010221u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aIslandská paměť$fNaďa Dvorská
215## $cil.
304## $aRubrika: Civilizace
307## $a1 obrázek
461#0 $1011##$a1210-0021$12001#$aLiterární noviny$vRoč. 12, č. 8 (20010221), s. 4
470#0 $12001#$aSeverskou cestou$bfilm$frežisér Pavel
Koutecký$d2000$1700#1$aKoutecký$bPavel$4300
5451# $aCivilizace
604## $150001$aKameny mluví$1700#1$aThórdarson$bThórbergur
6060# $adokumentární filmy$yČesko$zr. 2000
607## $aIsland$xdokumentární filmy$zr. 2000
608## $arecenze
6100# $acestopisné reportáže
6100# $aislandská kultura
6100# $avztah k přírodě
615#9 $akinematografie$xčeská kinematografie
615#9 $afilmy$xčeské dokumentární filmy
615#9 $ageografie$xcestování
660## $ae-xr---
660## $ae-ic---
675## $a791.43$9n
675## $a(437.1/.2)$9n
675## $a910.3/.4(491.1)$9n
675## $a911.3$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aDvorská$bNaďa$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010612$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rSeverskou cestou$hfilm$brežisér$kPavel$pKoutecký$d2000
ZAZ0# $gLiterární noviny$hISSN 1210-0021$sRoč. 12$zč. 8$d20010221$ls. 4
STZ $asa20010612$bdemo
VAH 18

111. P, A
Záznam z oblasti náboženství, lélařství
SYSID 662520
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001221
100## $a20010619d20010128u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aS deseti dolary začal boj proti lepře$fZuzana Dvořáková
215## $cil.
307## $a1 obrázek
461#0 $1011##$a0862-5557$12001#$aKatolický týdeník$vRoč. 12, č. 4 (20010128), s. 6
600#1 $aRose$bEliazar T.$fca 1960-
60102 $aHOINA$cIndie
6060# $amalomocenství$xléčba$yOrissa (Indie)$zstol. 20., léta 90.
6100# $alepra
6100# $amalomocní
6100# $aneziskové organizace
6100# $aleprosária
6100# $azdravotnická péče
6100# $azdravotnická osvěta
615#9 $alékařství$xinfekční nemoci
615#9 $anáboženství$xkřesťanství
660## $aa-ii---
675## $a616.9$zcze$9n
675## $a061.2$zcze$9n
675## $a(540)$9n
700#1 $aDvořáková$bZuzana$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010619$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gKatolický týdeník$hISSN 0862-5557$sRoč. 12$zč. 4$d20010128$ls. 6
STZ $asa20010619$bdemo
VAH 18

112. P
Akce jako předmět
SYSID 662054
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001182
100## $a20010614j20010221###y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###100yy
2001# $aMapy krajin, měst i duší$fJan Foll
215## $cil.
307## $a1 obrázek
461#0 $1011##$aISSN 1210-0021$12001#$aLiterární noviny$vRoč. 12, č. 8 (20010221),
s. 12
60112 $aFebiofest 2001$ePraha, Česko
6060# $afilmové festivaly$yPraha (Česko)$zr. 2001
608## $arecenze
6100# $ahrané filmy
6100# $amezinárodní festivaly
615#9 $akinematografie$xsvětová kinematografie
660## $ae-xr-pg
675## $a791.43$9n
675## $a061.3$9n
675## $a(049.32)$9n
675## $a(437.10)$9n
700#1 $aFoll$bJan$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010614$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gLiterární noviny$hISSN 1210-0021$sRoč. 12$zč. 8$d20010221$ls. 12
STZ $asa20010614$bdemo
VAH 18

113. P, A
Polemika v poznámce s interpunkcí ISBD, záznam z oblasti nábožentsví
SYSID 662691
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001233
100## $a20010620j20010128u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aPředevším jde o různé polohy sporu$fMichaela Freiová
311 $aPolemika s: Především jde o vyjádření bohatství katolické víry-- / Pavel Majerák // Katolický týdeník. Roč. 11. , č. 44 (2000)
461#0 $1011##$a0862-5557$12001#$aKatolický týdeník$vRoč. 12, č. 4 (20010128)
461#0 $12001#$aPerspektivy$e[příloha]$vČ. 1, s. 8
6060# $akatolická liturgie$yČesko$zstol. 20., pol. 2.
608## $apolemiky
6100# $ařímskokatolická církev
6100# $ařímskokatolická liturgie
6100# $apředkoncilní mše
6100# $alatinská mše
6100# $apokoncilní mše
6100# $ařímskokatoličtí křesťané
6100# $akatoličtí křesťané
6100# $akatolíci
6100# $akřesťanský život
615#9 $akřesťanství$xkřesťanská církev
660## $ae-xr---
675## $a262$zcze$9n
675## $a28$zcze$9n
675## $a(437.1/.3)$9n
700#1 $aFreiová$bMichaela$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gKatolický týdeník$hISSN 0862-5557$sRoč. 12$zč. 4$d20010128
ZAZ0# $gPerspektivy$zČ. 1$ls. 8$y[příloha]
STZ $asa20010620$bdemo
VAH 18

114. P, A
Jméno kmene jako předmět v 602##
SYSID 658818
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001096
100## $a20010601j20010124u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aTalamanca na křižovatce$fMarek Halbich
215## $cil.
304## $aRubrika: Zahraničí
307## $a1 obrázek
461#0 $1011##$a1210-0021$12001#$aLiterární noviny$vRoč. 12, č. 4 (20010124), s. 6
5451# $aZahraničí
602## $aBribriové (indiánský kmen)
6060# $aindiáni$yStřední Amerika$zstol. 20.
607## $aTalamanca (Kostarika)$xindiáni$zstol. 18.-20.
6100# $aindiánské obyvatelstvo
6100# $asociální situace
615#9 $apolitika$xnárodnostní menšiny
660## $anc-----
660## $anccr---
675## $a323.1(728.6)$9n
675## $a304$9n
675## $a39(=87)$9n
700#1 $aHalbich$bMarek$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010601$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gLiterární noviny$hISSN 1210-0021$sRoč. 12$zč. 4$d20010124$ls. 6
STZ $asa20010601$bdemo
VAH 18

115. P, A
Dílo jako předmět
SYSID 661234
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001107
100## $a20010605j20010124u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aOd "dobrého čtení špatného textu" k "novým" seriálům$fPetra Hanáková
215## $cil.
304## $aRubrika: Televize
307## $a1 obrázek
461#0 $1011##$aISSN 1210-0021$12001#$aLiterární noviny$vRoč. 12, č. 4 (20010124), s. 13
5451# $aTelevize
605## $aSex ve městě
605## $aAlly McBealová
6060# $atelevizní seriály$xsociologické studie$ySpojené státy americké$zstol. 20., léta 90.
615#9 $akinematografie$xamerická kinematografie
6100# $atelevizní tvorba
6100# $amasová kultura
6100# $aamerické seriály
6100# $asociální problémy
6100# $agender
615#9 $afeminismus$xženy
660## $an-us---
675## $a791.43$9n
675## $a396$9n
675## $a(713)$9n
700#1 $aHanáková$bPetra$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010605$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gLiterární noviny$hISSN 1210-0021$sRoč. 12$zč. 4$d20010124$ls. 13
STZ $asa20010605$bdemo
VAH 18

116. P, A
Záznam z oblasti literatury, sociologie
SYSID 661043
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001101
100## $a20010604j20010124u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aJak odstranit feminismus?$fLenka Jungmannová
215## $cil.
304## $aRubrika: Literární kritika
307## $a1 obrázek
461#0 $1011##$aISSN 1210-0021$12001#$aLiterární noviny$vRoč. 12, č. 4 (20010124), s. 9
470#0 $12001#$aTři guineje$aVlastní pokoj$bkniha$fVirginia Woolfová$gz angličtiny
přeložili Stanislava Pošustová a Martin Pokorný$1210##$aPraha$cOne Woman
Press$d2000$1700#1$aWoolf$bVirginia$4070$1702#1$aPošustová$bStanislava$4730$
1702#1$aPokorný$bMartin$4730
5451# $aLiterární kritika
6060# $aženy$xspolečenské postavení$yEvropa$zstol. 20., pol. 1.
608## $arecenze
6100# $abritská literatura
6100# $aeseje
6100# $agender
6100# $aválka
6100# $aemancipace
615#9 $afeminismus$xženy
615#9 $asociologie$xsociální stratifikace
615#9 $aliteratura$xanglická literatura
660## $ae------
675## $a396$9n
675## $a316.3$9n
675## $a821.111-4$9n
675## $a355.01$9n
675## $a(4)$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aJungmannová$bLenka$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010604$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rTři guineje ; Vlastní
pokoj$hkniha$kVirginia$pWoolf$bpřeklad$kStanislava$pPošustová$kMartin$pPokorný$mPr
aha$nOne Woman Press$d2000
ZAZ0# $gLiterární noviny$hISSN 1210-0021$sRoč. 12$zč. 4$d20010124$ls. 9
STZ $asa20010604$bdemo
VAH 18

117. P
Recenze filmu v 470
SYSID 662012
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001180
100## $a20010614j20010221u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aÚvahy posttelevizní$eo lidech s podhoubím$fVladimír Just
304## $aRubrika: Film, televize, divadlo
461#0 $1011##$a1210-0021$12001#$aLiterární noviny$vRoč. 12, č. 8 (20010221), s. 12
470#0 $12001#$aHouba$bfilm$frežisér Vít
Janeček$d2000$1700#1$aJaneček$bVít$4300
470#0 $12001#$aOdmítání a přijetí$bfilm$fTomáš
Škrdlant$1700#1$aŠkrdlant$bTomáš
5451# $aFilm, televize, divadlo
6060# $adokumentární filmy$yČesko$zr. 2001
608## $arecenze
615#9 $akinematografie$xčeská kinematografie
615#9 $afilmy$xčeské dokumentární filmy

660## $ae-xr---
675## $a791.43$9n
675## $a(070.447)$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aJust$bVladimír$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010614$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rHouba$hfilm$brežisér$kVít$pJaneček$d2000
ZAR10 $rOdmítání a přijetí$hfilm$kTomáš$pŠkrdlant
ZAZ0# $gLiterární noviny$hISSN 1210-0021$sRoč. 12$zč. 8$d20010221$ls. 12
STZ $asa20010614$bdemo
VAH 18

118. P
Záznam z oblasti dopravních prostředků, ekonomiky
SYSID 661573
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001140
100## $a20010608j20010503u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aJak obejít Komisi$edistribuce automobilů$fLuboš Kopecký
215## $cil.
304## $aRubrika: Sonda
307## $a1 obrázek, 1 fot.
461#0 $1011##$a1210-0714$12001#$aEkonom$vRoč. 45, č. 18 (20010503), s. 12-14
5451# $aSonda
60102 $aŠkoda Auto, a.s.$cMladá Boleslav, Česko
6060# $aautomobily$xprodej$yČesko$zr. 2001
608## $arozhovory
60102 $aŠkoda Auto, a.s.$cMladá Boleslav, Česko
6100# $abloková výjimka
6100# $ahospodářská soutěž
6100# $adealeři automobilů
6100# $aautomobilový průmysl
615#9 $aekonomika$xhospodářská politika
615#9 $adopravní prostředky$xpozemní vozidla
660## $ae-xr-st
675## $a338.1
675## $a629.11
675## $a(437.11)$9n
700#1 $aKopecký$bLuboš
801#0 $aCZ$bABA001$c20010608$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fEK2001050300001600$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gEkonom$hISSN 1210-0714$sRoč. 45$zč. 18$d20010503$ls. 12-14
STZ $asa20010608$bdemo
VAH 16
014## $9EK2001050300001600

119. P, A
Dílo jako předmět v 605##
SYSID 661404
FMT RD
LDR -----naa--22--------4500
001 an2001abog0001122
100## $a20010606d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aDesátý rok Nezbedy$f[Vítězslav Koutník ... et al.]
215## $cil.
307## $a3 fot.
461#0 $1011##$a0862-917X$12001#$aSalesiánská rodina$vRoč. 11, č. 1 (2001), s. 10-11
605## $aNezbeda
6060# $akřesťanské časopisy$yZlín (Česko)$zr. 1992-2001#
608## $arozhovory
615#9 $ačasopisy$xčeské časopisy
615#9 $akřesťanství$xkřesťanská církev
6100# $ačasopisy pro děti
660## $ae-xr-zl
675## $a050$9n
675## $a82-93$9n
675## $a23/25$9n
675## $a(437.23)$9n
700#1 $aKoutník$bVítězslav$4460
801#0 $aCZ$bABA001$c20010606$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gSalesiánská rodina$hISSN 0862-917X$sRoč. 11$zč. 1$d2001$ls. 10-11
STZ $asa20010606$bdemo
VAH 18

120. P
Korporace jako předmět v 601, oblast architektury
SYSID 661567
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001139
100## $a20010608j20010503u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aSkandinávské UFO$ekancelářské a obchodní centrum$fJiří Kučera
215## $cil.
304## $aRubrika: Podnikání a trhy
307## $a1 obrázek, 1 fot.
461#0 $1011##$a1210-0714$12001#$aEkonom$vRoč.
45, č. 18 (20010503), s. 44
5451# $aPodnikání a trhy
60102 $aIKANO
60102 $aStará celnice$cPraha (Česko)
6060# $aobchodní budovy$yČesko$zr. 2001
615#9 $aarchitektura$xčeská architektura
6100# $akancelářské prostory
6100# $aprodejní plochy
675## $a725.2$9n
6060# $aobchodní centra$yPraha (Česko)$zr. 2001
660## $ae-xr-pg
675## $a(437.10)$9n
700#1 $aKučera$bJiří$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010608$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fEK2001050300003300$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gEkonom$hISSN 1210-0714$sRoč. 45$zč.
18$d20010607$ls. 44
STZ $asa20010608$bdemo
VAH 18

121. P, A
Korporace jako předmět v poli 601
SYSID 661973
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001173
100## $a20010613j20010221u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aTři střety s mocí aneb$echirurgie, psychiatrie a interna$fKarel Kuna
215## $cil.
304## $aRubrika: Civilizace
307## $a1 obrázek
461#0 $1011##$aISSN 1210-0021$12001#$aLiterární noviny$vRoč. 12, č. 8 (20010221),
s. 5
5451# $aCivilizace
60101 $aČesko$bPolicie
60101 $aPraha (Česko)$bMěstský úřad
6060# $aveřejné informace$xutajování$yPraha (Česko)$zr. 2000
6060# $apolicejní akce$xvyšetřování$yPraha (Česko)$zr. 2000-2001
6100# $apolicejní brutalita
6100# $apsychiatrická péče
6100# $anedobrovolní pacienti
6100# $ahospitalizace
6100# $apřístup k informacím
6100# $aprávo na informace
615#9 $aveřejná správa$xbezpečnostní orgány
615#9 $aveřejná správa$xmístní samospráva
615#9 $aprávo$xsprávní právo
660## $ae-xr-pg
675## $a351.74$9n
675## $a352$9n
675## $a342.9$9n
675## $a(437.10)$9n
700#1 $aKuna$bKarel$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010613$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gLiterární noviny$hISSN 1210-0021$sRoč. 12$zč. 8$d20010221$ls. 5
STZ $asa20010613$bdemo
VAH 18

122. P, A
Kostel v korporaci jako předmět v 601
SYSID 661408
FMT RD
LDR -----naa--22--------4500
001 an2001abog0001124
100## $a20010606d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aNáš rozhovor$fEmil Matušů$g[zapsala] Dagmar Vedrová
215## $cil.
307## $a5 obrázků
461#0 $1011##$a0862-917X$12001#$aSalesiánská rodina$vRoč. 11, č. 2 (2001), s. 8-9
60102 $aKostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše$cPraha, Česko
60102 $aSalesiáni
6060# $acírkevní architektura$xkostely$yPraha (Česko)$zstol. 20.
6060# $ařeholní kongregace$yČesko$zstol. 20.
608## $arozhovory
615#9 $aarchitektura$xčeská architektura
6100# $ařímskokatolická církev
6100# $aSalesiáni Dona Bosca
6100# $acírkevní stavby
6100# $aarchitektonická rekonstrukce
615#9 $akřesťanství$xkřesťanská církev
660## $ae-xr-pg
675## $a726$9n
675## $a271$9n
675## $a(437.10)$9n
700#1 $aMatušů$bEmil$cSDB$4470
702#1 $aVedrová$bDagmar$cFMA$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010606$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gSalesiánská rodina$hISSN 0862-917X$sRoč. 11$zč. 2$d2001$ls. 8-9
STZ $asa20010606$bdemo
VAH 18

123. P
Záznam z oblasti divadla
SYSID 662050
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001181
100## $a20010614j20010221u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aPředčasné zveřejnění$fPetr Pavlovský
215## $cil.
304## $aRubrika:
307## $a1 obrázek
461#0 $1011##$aISSN 1210-0021$12001#$aLiterární noviny$vRoč. 12, č. 8 (20010221),
s. 12
470#0 $12001#$aAlternativní divadlo$bkniha$eslovník českého alternativního
divadla$fJan Dvořák$1210##$aPraha$cPražská scéna$d2000$1215##$a253
s.$1700#1$aDvořák$bJan$4070
6060# $aalternativní divadlo$yČesko$zstol. 20.
608## $arecenze
6100# $aexperimentální divadlo
6100# $aalternativní scény
6100# $ačeské divadelnictví
6100# $aslovníky
615#9 $adivadlo$xčeské divadlo

660## $ae-xr---
675## $a792.07$9n
675## $a(070.447)$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aPavlovský$bPetr$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010614$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rAlternativní divadlo$hkniha$fslovník českého alternativního
divadla$kJan$pDvořák$mPraha$nPražská scéna$d2000$s253 s.
ZAZ0# $gLiterární noviny$hISSN 1210-0021$sRoč. 12$zč. 8$d20010221$ls. 12
STZ $asa20010614$bdemo
VAH 18

124. P
Záznam z oblasti literatury, literární text, nadstandardní autoři pro vyhledávání
uvedeni v 975, pro zobrazení je možno je zapsat v poznámce 304## (u systémů, kde
se 975 nezobrazuje)
SYSID 662718
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001594
100## $a20010620j20010503u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aPět švarných$fJiří Batolec...[et al.]
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 9 (20010503)
461#0 $12001#$aEdice TVARy$vSv. 9, (20010503), s. 1-32
608## $abásně
608## $aliterární texty
675## $a821.162.3-1$zcze$9n
675## $a821.162.3-4$zcze$9n
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
701#1 $aBatolec$bJiří$f1976-$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0620$gAACR2
910## $aABA001$trs
975#1 $aDanaus$bKarel$f1980-
975#1 $aLišaj$bKarel$f1977-
975#1 $aMartináč$bMichal$f1978-
975#1 $aŠvec$bŠtefan$f1978-
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 9$d20010503
ZAZ0# $gEdice TVARy$sSv. 9$d20010503$ls. 1-32
STZ $asa20010620$blivr
VAH 18


125. P, A
Záznam z oblasti literatury
SYSID 662848
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001599
100## $a20010621j20010517u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aPokusy o oficiální vydávání knih Jana Zahradníčka v nakladatelství
Československý spisovatel ve 2. polovině 60. let$fMichal Bauer
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 10 (20010517), s. 5
600#1 $aZahradníček$bJan$f1905-1960
60102 $aČeskoslovenský spisovatel
6060# $ačeská literatura$zstol. 20., léta 60.$xdějiny
6060# $anakladatelství$xediční činnost$yČeskoslovensko
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
615#9 $aliteratura$xliterární historie$sdějiny literatury$9KSANK
615#9 $apolygrafický průmysl
6100# $aediční politika
660## $ae-cs---
675## $a821.162.3.09$zcze$9n
675## $a655$zcze$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aBauer$bMichal$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010621$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 10$d20010517$ls. 5
STZ $asa20010621$blivr
VAH 18

126. P
Recenze zborníku z konference, akce jako předmět, záznam z oblasti psychologie
SYSID 660674
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001438
100## $a20010604d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###100yy
2001# $a[Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti]$fB. Binka
461#0 $1011##$a0009-062X$12001#$aČeskoslovenská psychologie$vRoč. 45, č. 2
(2001), s. 188
470#0 $12001#$aPsychologické a medicínské aspekty
nezaměstnanosti$bkniha$esborník referátů z konference "Psychologické a
medicínské aspekty nezaměstnanosti" konané 16. listopadu 2000 v Brně$feditor B.
Buchtová$1210##$aBrno$cEkonomicko-správní fakulta MU$d2000$a79
s.$1702#1$aBuchtová$bB.$4340
60112 $aPsychologické a zdravotní problémy nezaměstnanosti$eBrno, Česko$f2000
608## $arecenze
6060# $anezaměstnanost$xzdravotní aspekty
6060# $anezaměstnanost$xpsychologické aspekty
615#9 $aekonomika
615#9 $apsychologie
615#9 $alékařství$xzdraví
660## $ae-xr-jm
675## $a331.56$zcze$9n
675## $a159.9$zcze$9n
675## $a613.8$zcze$9n
675## $a(437.22)$9n
700#1 $aBinka$bB.$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010604$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rPsychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti$hkniha$fsborník referátů z
konference "Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti" konané 16. listopadu
2000 v Brně$beditor$kB.$pBuchtová$mBrno$nEkonomicko-správní fakulta MU$d2000$s79
s.
ZAZ0# $gČeskoslovenská psychologie$hISSN 0009-062X$sRoč. 45$zč. 2$d2001$ls. 188
STZ $asa20010604$blivr
VAH 18

127. P
Recenze z oblasti literatury
SYSID 661606
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001522
100## $a20010608j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aZe čtenářského deníku Aloise Burdy$ePetr Placák: Cestou za
dobrodružstvím$eMiloš Urban: Hastrman (Zelený román)
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 11 (20010531), s. 7
470#0 $12001#$aCestou za dobrodružstvím$bkniha$fPetr
Placák$1210##$aPraha$cBabylon$d2001$1700#1$aPlacák$bPetr$4070
470#0 $12001#$aHastrman. Zelený román$bkniha$e[román]$fMiloš
Urban$1210##$aPraha$cArgo$d2001$1700#1$aUrban$bMiloš$4070
608## $aliterárněkritické fejetony
6060# $ačeská próza$zr. 2001
615#9 $aliteratura$xčeská literatura

675## $a821.162.3-3$zcze$9n
700#1 $aBurda$bAlois$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010608$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rCestou za dobrodružstvím$hkniha$kPetr$pPlacák$mPraha$nBabylon$d2001
ZAR00 $rHastrman. Zelený
román$hkniha$f[román]$bnapsal$kMiloš$pUrban$mPraha$nArgo$d2001$u400 s.
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 11$d20010531$ls. 7
STZ $asa20010608$blivr
VAH 18

128. P, A
Akce jako předmět, záznam z oblasti fotografie
SYSID 662483
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001561
100## $a20010619j20010503u##y0czey0103####ba
1010# $aslo
102## $aCZ
105## $ay###z###100yy
2001# $aSlovenské drobnice$h(88)$fVojtech Čelko
300## $aCyklus
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 9 (20010503), s. 3
600#1 $aKállay$bKarol$f1926-
60112 $aZ reportáží pre svetové magazíny Stern, GEO Hamburg, Focus a
Spiegel$ePraha, Česko$f2001#
60112 $aNejkrásnější knihy Slovenska let 1992-1999$ePraha, Česko$f2001
6060# $afotografové$ySlovensko$zstol. 20.
6060# $aknihy$ySlovensko$zstol. 20., léta 90.
6060# $avýstavy$yPraha (Česko)$zr. 2001
6100# $aslovenští fotografové
615#9 $afotografie
660## $ae-xr-pg
660## $ae-xo---
675## $a77-051$zcze$9n
675## $a002$zcze$9n
675## $a061.4$zcze$9n
675## $a(437.10)$9n
675## $a(437.6)$9n
700#1 $aČelko$bVojtech$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010619$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 9$d20010503$ls. 3
STZ $asa20010619$blivr
VAH 18

129. P
Dílo jako předmět v poli 605##
SYSID 661587
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001519
100## $a20010608j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $aslo
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aSlovenské drobnice$h(90)$fVojtech Čelko
300## $aCyklus
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 11 (20010531), s. 3
605## $aMosty$nčasopis
605## $aKafka$nčasopis
6060# $aSlováci$xkulturní život$yČesko$zr. 2001
6100# $aslovenské časopisy
6100# $aslovenská kultura
615#9 $akultura
615#9 $atisk$xčasopisy
675## $a070$zcze$9n
675## $a008$zcze$9n
660## $ae-xr---
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aČelko$bVojtech$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010608$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 11$d20010531$ls. 3
STZ $asa20010608$blivr
VAH 18

130. P, A
Záznam z oblasti literatury
SYSID 661406
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001499
100## $a20010606j20010530u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aVariace na lidskou osamělost$f(dit)
461#0 $1011##$a0322-922X$12001#$aNové knihy$vRoč. 41, č. 22 (20010530), s. 27
470#0 $12001#$aMarkétin zvěřinec$bkniha$fIvan Klíma$1210##$aPraha$cAlbatros$d[2001]$1700#1$aKlíma$bIvan
608## $arecenze
6060# $ačeská próza$zstol. 20., pol. 2.
6060# $aliteratura pro děti a mládež
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
675## $a821.162.3-3$zcze$9n
675## $a821.162.3-93$zcze$9n
700#0 $a(dit)$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010606$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rMarkétin zvěřinec$hkniha$kIvan$pKlíma$mPraha$nAlbatros$d[2001]
ZAZ0# $gNové knihy$hISSN 0322-922X$sRoč. 41$zč. 22$d20010530$ls. 27
STZ $asa20010606$blivr
VAH 18

131. P, A
Záznam z oblasti literatury
SYSID 662853
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001600
100## $a20010621j20010517u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aStavitelé věží$eliterární život na Moravě 1945-1948$fBlahoslav Dokoupil
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 10 (20010517), s. 6-7
6060# $ačeská literatura$yMorava (Česko)$zr. 1945-1948
6060# $aspisovatelé$yMorava (Česko)$zr. 1945-
607## $aMorava (Česko)$xliterární život$zr. 1945-
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
660## $ae-xr-mr
675## $a821.162.3.09$zcze$9n
675## $a(437.2)$zcze$9n
700#1 $aDokoupil$bBlahoslav$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010621$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 10$d20010517$ls. 6-7
STZ $asa20010621$blivr
VAH 18

132. P
Alterantivní název
SYSID 662690
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001585
100## $a20010620j20010503u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aŽivý mrtvý, aneb, Co je a co není vidět$fAlena Dvořáková
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 9 (20010503), s. 21-22
470#0 $12001#$aVypadám božsky$bkniha$fChristopher Coe$g[přeložil] Josef
Moník$1210##$aPraha$aLitomyšl$cPaseka$d2001$1700#1$aCoe$bChristopher$4070$170
2#1$aMoník$bJosef$4730
608## $arecenze
675## $a821.111.(73)-31$9n
675## $a(070.447)$9n
6060# $anglicky psaná próza$ySpojené státy americké$zstol. 20., léta 80.
615#9 $aliteratura$xamerická literatura
700#1 $aDvořáková$bAlena$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rVypadám božsky$hkniha$kChristopher$pCoe$bpřeložil$kJosef$pMoník$mPraha,
Litomyšl$nPaseka$d2001
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 9$d20010503$ls. 21-22
STZ $asa20010620$blivr
VAH 18

133. P, A
Záznam z oblasti výtvarného umění
SYSID 662859
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001602
100## $a20010621j20010517u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aBýt tak daleko, až krajina ti odpustí$erozhovor s Romanem Erbenem$fpřipravil
Radim Kopáč
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 10 (20010517), s. 8-9
600#1 $aErben$bRoman$f1940-
608## $arozhovory
605## $aHumus$nčasopis
6060# $avýtvarní umělci$yČesko$yNěmecko$zstol. 20.
6060# $aspisovatelé$yČesko$yNěmecko$zstol. 20.
6060# $aliterární časopisy$yČesko$zstol. 20., léta 90.
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
615#9 $avýtvarné umění$xčeské výtvarné umění
660## $ae-xr---
660## $ae-gx---
675## $a821.162.3-051$zcze$9n
675## $a72/76.071.1$zcze$9n
675## $a(437.1/.3)$9n
675## $a(430)$9n
700#1 $aErben$bRoman$4070
702#1 $aKopáč$bRadim$4470
801#0 $aCZ$bABA001$c20010621$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 10$d20010517$ls. 8-9
STZ $asa20010621$blivr
VAH 18

134. P, A
Záznam z oblasti managementu
SYSID 661026
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001453
100## $a20010604j200106##u##y0czey0103####ba
1011 $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aBoj na život a na smrt$fJohn Gorham
461#0 $1011##$a1211-748X$12001$aKapitál$vč. 6 (200106), s. 34-35
600#1 $aGoldberg$bArthur
60102 $aPark Place
60102 $aHilton Hotels
6060# $azábavní průmysl
6060# $ahotelový průmysl
6060# $amanažeři$ySpojené státy americké
615#9 $adomácí hospodářství
615#9 $amanagement
660## $an-us--r
675## $a640.4$zcze$9n
675## $a79$zcze$9n
675## $a658-051$zcze$9n
675## $a(73)$9n
700#1 $aGorham$bJohn$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0604##$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gKapitál$hISSN 1211-748X$zč. 6$d200106$ls. 34-35
STZ $asa20010604$blivr
VAH 18

135. P, A
Záznam z oblasti náboženství
SYSID 661510
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001509
100## $a20010607d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $a[Lehrbuch der Religionswissenschaft]$fVlastimil Hála
461#0 $1011##$a0015-1831$12001#$aFilosofický časopis$vRoč. 49, č. 2 (2001), s. 344-
348
470#0 $12001#$aLehrbuch der Religionswissenschaft. Dritter Teil: §§ 1-
109$bkniha$fBernard Bolzano$g[editor] Jaromír Loužil$1210##$aStuttgart$aBad
Cannstatt$cFriedrich Frommann Verlag$cGünter
Holzboog$1700#1$aBolzano$bBernard$1702#1$aLoužil$bJaromír$4340
600#1 $aBolzano$bBernard$f1781-1848$xdílo
6060# $akatolická teologie$yČesko$zstol. 19., pol. 1.
608## $arecenze
6100# $anáboženská věda
615#9 $anáboženství
615#9 $afilozofie
615#9 $akřesťanství$xteologie
660## $ae-xr---
675## a215$zcze$9n
675## $a23$zcze$9n
675## $a14$zcze$9n
675## $a(437.1/.3)$9n

700#1 $aHála$bVlastimil$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010607$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rLehrbuch der Religionswissenschaft. Dritter Teil: §§ 1-
109$hkniha$kBernard$pBolzano$beditor$kJaromír$pLoužil$mStuttgart, Bad
Cannstatt$nFriedrich Frommann Verlag, Günter Holzboog
ZAZ0# $gFilosofický časopis$hISSN 0015-1831$sRoč. 49$zč. 2$d2001$ls. 344-348
STZ $asa20010607$blivr
VAH 18

136. P
Záznam z oblasti knihovnictví, práva, popis zákona v poli 606 predikuji zápis
unifikovaného názvu pro zákon v poli 500, zákon lze také zapsat v poli 605##, popis se
bude ještě vyvíjet
SYSID 661333
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod00014##85
100## $a20010606j20010530u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aNárodní knihovna ČR a povinné výtisky, aneb, Zákon č. 37/1995 o neperiodických
publikacích v praxi$fVlasta Havelková$gpřipravila Jana Křehlová
461#0 $1011##$a0322-922X$12001#$aNové knihy$vRoč. 41, č. 22 (20010530), s. 4
675## $a342.9$zcze$9n
675## $a021.84$zcze$9n
675## $a655.4/.5$zcze$9n
60102 $aNárodní knihovna České republiky
6060# $azákon$xo neperiodických publikacích$xč. 37/1995$yČesko
6060# $apovinné výtisky
615#9 $aprávo$xsprávní právo
615#9 $aknihovnictví$xknihovny a veřejná správa
660## $ae-xr---
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aHavelková$bVlasta$4070
702#1 $aKřehlová$bJana
801#0 $aCZ$bABA001$c20010606$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gNové knihy$hISSN 0322-922X$sRoč. 41$zč. 22$d20010530$ls. 4
STZ $asa20010606$blivr
VAH 18

137. P
Recenze časopisu
SYSID 662667
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001577
100## $a20010620j20010503u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aČaso-piso-- Ondřeje Horáka$ehlavní chod: Souvislosti 3-4/45-46/2000$edezerty
300## $aCyklus
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 9 (20010503), s. 17
470#0 $12001#$aSouvislosti$bčasopis$vČ. 3/4/45-46 (2000)
470#0 $12001#$aProglas$bčasopis$vČ. 2 (2001)
470#0 $12001#$aBabylon$bčasopis
6060# $aliterární časopisy$yČesko$zstol. 20., léta 90.
608## $arecenze
6100# $ačeské literární časopisy
615#9 $atisk$xliterární časopisy$9KSANK
660## $ae-xr---
675## $a070.488$zcze$9n
675## $a050$zcze$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aHorák$bOndřej$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rSouvislosti$hčasopis$uč. 3/4/45-46 (2000)
ZAR00 $rProglas$hčasopis$uč. 2 (2001)
ZAR00 $rBabylon$hčasopis
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 9$d20010503$ls. 17
STZ $asa20010620$blivr
VAH 18

138. P, A
Záznam z oblasti literatury
SYSID 662352
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001553
100## $a20010618j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aStudivá Bernhardova paranoia$fPetr Hrbáč
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 11 (20010531), s. 23
470#0 $12001#$aTři novely$bkniha$eUngenach, Amras, Moušlování$fThomas
Bernhard$gpřeklad Miroslav Petříček, Michaela
Jacobsenová$a210##$aPraha$cProstor$d2000$1215##$a256
s$1700#1$aBernhard$bThomas$1702#1$aPetříček$bMiroslav$1702#1$aJacobsenová$bMi
chaela
6060# $aněmecky psaná próza$yRakousko$zstol. 20., pol. 2.
608## $arecenze
615#9 $aliteratura$xrakouská literatura
660## $ae-au---
675## $a821.112(436)-32$zcze$9n
700#1 $aHrbáč$bPetr$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010618$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rTři novely$hkniha$fUngenach, Amras,
Moušlování$kThomas$pBernhard$bpřeklad$kMiroslav$pPetříček$kMichaela$pJacobsenová
$mPraha$nProstor$d2000$s256 s
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 11$d20010531$ls. 23
STZ $asa20010618$blivr
VAH 18

139. P, A
Záznam z oblasti hudby
SYSID 661349
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001488
100## $a20010606j20010530u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aNěkteří Brouci nepatří do entomologie--$fMartin Jakub
461#0 $1011##$a0322-922X$12001#$aNové knihy$vRoč. 41, č. 22 (20010530), s. 8
470#0 $12001#$aPo mnoha letech$bkniha$fBarry Miles, Paul McCartney$gpřeložil
Ladislav Šenkyřík$1210##$aPraha$cVolvox
Globator$d2001$1700#1$aMiles$bBarry$1701#1$aMcCartney$bPaul$1702#1$aŠenkyřík$b
Ladislav
600#1 $aMcCartney$bPaul$f1942-
60102 $aBeatles$chudební skupina
6060# $ahudební skupiny$yAnglie
6060# $ahudebníci$yAnglie$zstol. 20.
6100# $abeatové skupiny
608## $arecenze
615#9 $ahudba
660## $ae-uk---
675## $a78.071/.2$zcze$9n
675## $a929$zcze$9n
675## $a785.16.071$zcze$9n
675## $a(410)$9n
700#1 $aJakub$bMartin$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010606$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rPo mnoha letech$hkniha$kBarry$pMiles
$kPaul$pMcCartney$bpřeklad$kLadislav$pŠenkyřík$mPraha$
nVolvox Globator$d2001
ZAZ0# $gNové knihy$hISSN 0322-922X$sRoč. 41$zč. 22$d20010530$ls. 8
STZ $asa20010606$blivr
VAH 18

140. P, A
Záznam z oblasti filozofie
SYSID 661397
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001496
100## $a20010606j20010530u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aProměnit filozofii v záležitost rozhovoru$fMichal Janata
461#0 $1011##$a0322-922X$12001#$aNové knihy$vRoč. 41, č. 22 (20010530), s. 25
470#0 $12001#$aFenomén jako filosofický problém$bkniha$esborník prací k filosofii Jana
Patočky a Eugena Finka$1210##$aPraha$cOikúmené$d[2001]
600#1 $aPatočka$bJan$f1907-1977
600#1 $aFink$bEugen$f1905-1975
608## $arecenze
6060# $afenomenologie
6060# $afilozofové$yČesko$zstol. 20.
6060# $afilozofové$yNěmecko$zstol. 20.
615#9 $afilozofie
615#9 $ateorie poznání
660## $ae-xr---
660## $ae-gx---
675## $a101-051$zcze$9n
675## $a165.62$zcze$9n
675## $a(437.1/.3)$zcze$9n
675## $a(430)$zcze$9n
700#1 $aJanata$bMichal$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010606$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rFenomén jako filosofický problém$hkniha$fsborník prací k filosofii Jana Patočky a
Eugena Finka$mPraha$nOikúmené$d[2001]
ZAZ0# $gNové knihy$hISSN 0322-922X$sRoč. 41$zč. 22$d20010530$ls. 25
STZ $asa20010606$blivr
VAH 18

141. P, A
Záznam literárního textu
SYSID 661615
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001531
100## $a20010608j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000gy
2001# $a[Básně]$fVít Janota
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 11 (20010531), s. 12
608## $abásně
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
675## $a821.162.3-1$zcze$9n
700#1 $aJanota$bVít$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010608$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 11$d20010531$ls. 12
STZ $asa20010608$blivr
VAH 18

142. P, A
Popis článku, který nemá souborný název, pouze jednotlivá díla. Pro ty systémy, kde
je 2. a další podpole 200a nevyhledatelné, je nutný zápis do 423

SYSID 661607
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001523
100## $a20010608j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000gy
2001# $aZemě mluví$aPíseň noci 29. října$fViktor Dyk
42390 $12001#Píseň noci 29. října
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 11 (20010531), s. 6
608## $abásně
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
675## $a821.162.3-1$zcze$9n
700#1 $aDyk$bViktor$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010608$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 11$d20010531$ls. 6
STZ $asa20010608$blivr
VAH 18

143. P, A
Dílo jako předmět v 604##/605##
SYSID 662665
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001576
100## $a20010620j20010503u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aLadění$ecitace z dobových recenzí$fpřipravil Michal Jareš
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 9 (20010503), s. 17
604## $150010$aŽena v trojím skupenství$1700#1$aBrožová$bZdena
604## $150010$aPrasklá struna$1700#1$aSyrovátka$bJiří
604## $150010$aKoncerto grosso$1700#1$aTyplt$bJaromír
nebo pouze název bez autora v 605##
605## $aŽena v trojím skupenství
605## $aPrasklá struna
605## $aKoncerto grosso
608## $arecenze
608## $aúryvky
6060# $aliterární kritika$yČeskoslovensko$zstol. 20., léta 90.
6060# $ačeská próza$zstol. 20., léta 90.
6100# $ačeská literární kritika
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
660## $ae-cs---
660## $ae-xr---
675## $a82.09$zcze$9n
675## $a821.162.3-3$zcze$9n
675## $a(437)$9n
700#1 $aJareš$bMichal$4220
801#0 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 9$d20010503$ls. 17
STZ $asa20010620$blivr
VAH 18

144. P, A
Záznam z oblasti kinematografie
SYSID 661609
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001525
100## $a20010608j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aJedním okem tam, druhým ven$eHannibal$fMartina Kaprová
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 11 (20010531), s. 9
470#0 $12001#$aHannibal$bfilm$frežisér Ridley Scott$1700#1$aScott$bRidley$4300
6060# $ahrané filmy$ySpojené státy americké$zr. 2001
608## $arecenze
615#9 $akinematografie$xamerická kinematografie
615#9 $afilmy$xamerické hrané filmy
660## $an-us---
675## $a791.43$9n
675## $a(070.447)$9n
675## $a(73)$9n
700#1 $aKaprová$bMartina$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010608$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR11 $rHannibal$hfilm$brežie$kRidley$pScott$d2001
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 11$d20010531$ls. 9
STZ $asa20010608$blivr
VAH 18

145. P
Záznam z oblasti literatury
Záznam článku se souborným názven - článek obsahuje jednotlivé básně
od jednoho autora , zápis do 300## s interpunkcí ISBD jen pro zobrazení, nebo zápis
do pole 327 (nebo do pole 423), generuje se návěští Obsahuje též: pro zobrazení i
vyhledávání
SYSID 662885
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001609
100## $a20010621j20010517u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aBásně a kalendář Karla Erbana$enad poezií a knihou vzpomínek jednoho ze
"zapomenutých, opomíjených a opovrhovaných"$fRadim Kopáč$g[literární text] Karel Erban
300## $aProsba ; Cestou z hor ; Sen ; Meluzína / K. Erban
nebo
32719 $aProsba$aCestou z hor$aSen$aMeluzína
nebo
42391 $aProsba
42391 $aCestou z hor
42391 $aSen
42391 $aMeluzína
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 10 (20010517), s. 15
600#1 $aErban$bKarel$f1901-1982$xtvorba
6060# $abásníci$yČesko$zstol. 20.
615#9 $aliteratura$xčeská literatura
660## $ae-xr---
675## $a821.162.3-051$zcze$9n
675## $a821.162.3-1$zcze$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aKopáč$bRadim$4070
701#1 $aErban$bKarel$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010621$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 10$d20010517$ls. 15
STZ $asa20010621$blivr
VAH 18

146. P
Záznam z oblasti psychologie
SYSID 658842
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001430
100## $a20010601d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###100##yy
2001# $aPsychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti$fJ. Křivohlavý
304## $aRubrika: Zprávy
461#0 $1011##$a0009-062X$12001#$aČeskoslovenská psychologie$vRoč. 45, č. 2
(2001), s. 179-180
5451# $aZprávy
60112 $aPsychologické a zdravotní problémy nezaměstnanosti$eBrno, Česko$f2000
6060# $akonference$yČesko$zr. 2000
6060# $anezaměstnanost$xzdravotní aspekty
6060# $anezaměstnanost$xpsychologické aspekty
660## $ae-xr---
615#9 $aekonomika
615#9 $apsychologie
615#9 $alékařství$xzdraví
675## $a331.56$zcze$9n
675## $a159.9$zcze$9n
675## $a613.8$zcze$9n
675## $a061.3$zcze$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aKřivohlavý$bJ.$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010601$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gČeskoslovenská psychologie$hISSN 0009-062X$sRoč. 45$zč. 2$d2001$ls. 179-
180
STZ $asa20010601$blivr
VAH 18

147. P, A
Záznam z oblasti fyziky
SYSID 661483
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001504
100## $a20010607d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $aslo$deng$dger
102## $aCZ
105## $ay###d###000yy
2001# $aDescartovská fyzika vo svetle Husserlovej fenomenológie$fLadislav Kvasz
302## $aAnglické a německé resumé
461#0 $1011##$a0015-1831$12001#$aFilosofický časopis$vRoč. 49, č. 2 (2001), s. 213-
240
600#1 $aDescartes$bRené$f1596-1650
600#1 $aHusserl$bEdmund$f1859-1938
6060# $afyzici$yFrancie$zstol. 17.
6060# $afilozofové$yFrancie$zstol. 17.
6100# $aDescartova fyzika
6100# $amoderní věda
615#9 $afyzika
615#9 $afilozofie
615#9 $avěda
660## $ae-fr---
675## $a001$zcze$9n
675## $a14$zcze$9n
675## $a53-051$zcze$9n
675## $a101-051$zcze$9n
675## $a(44)$9n

700#1 $aKvasz$bLadislav$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010607$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gFilosofický časopis$hISSN 0015-1831$sRoč. 49$zč. 2$d2001$ls. 213-240
STZ $asa20010607$blivr
VAH 18

148. P
Záznam z oblasti managementu, účetnict ví
SYSID 661181
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod00014##70
100## $a20010605j200106u##y0czey0103####ba
1011 $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aByl ten názor auditora opravdu nezávislý?$fElizabeth MacDonaldová
461#0 $1011##$a1211-748X$12001#$aKapitál$vč. 6 (200106), s. 62-63
6060# $aúčetnictví
6060# $aaudit
6060# $aporadenství
6100# $anezávislost auditu
615#9 $aúčetnictví
615#9 $amanagement$xpodnikový management
675## $a657.6$zcze$9n
675## $a658.1$zcze$9n
700#1 $aMacDonaldová$bElizabeth$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010605$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gKapitál$hISSN 1211-748X$zč. 6$d200106$ls. 62-63
STZ $asa20010605$blivr
VAH 18

149. P
Záznam z oblasti psychologie
SYSID 658832
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001423
100## $a20010601d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$deng
102## $aCZ
105## $ay###ad##000yy
2001# $aPozitivní psychologie: důvod k zamyšlení i výzva$fJiří Mareš
302## $aAnglické a české resumé
307## $a4 tabulky
320## $aObsahuje bibliografii
461#0 $1011##$a0009-062X$12001#$aČeskoslovenská psychologie$vRoč. 45, č. 2
(2001), s. 97-117
6060# $ahumanistická psychologie
6060# $apozitivní psychologie
608## $apřehledové studie
6100# $anegativní paradigma
6100# $azdraví
6100# $asubjektivní pohoda
6100# $aštěstí
615#9 $apsychologie
675## $a159.9.01$zcze$9n
700#1 $aMareš$bJiří$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010601$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gČeskoslovenská psychologie$hISSN 0009-062X$sRoč. 45$zč. 2$d2001$ls. 97-
117
STZ $asa20010601$blivr
VAH 18

150. P, A
Záznam z oblasti filozofie, matematiky
SYSID 661465
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001502
100## $a20010607d2001#####u##y0czey0103####ba
1011 $acze$dfre$deng
102## $aCZ
105## $ay###d###000yy
2001# $aCournot, filosof pravděpodobnosti$fThierry Martin$g[překlad] Ivana Holzbachová
302## $aFrancouzské a anglické resumé
461#0 $1011##$a0015-1831$12001#$aFilosofický časopis$vRoč. 49, č. 2 (2001), s. 181-
195
600#1 $aCournot$bAntoine Augustin$f1801-1877
6060# $afilozofové$yFrancie$zstol. 19.
6060# $amatematici$yFrancie$zstol. 19.
6060# $apravděpodobnost
6060# $aprobabilismus
6060# $afrancouzská filozofie$zstol. 19.
6100# $apravděpodobnostní počet
615#9 $ateorie poznání
615#9 $amatematika$xteorie pravděpodobnosti
615#9 $ateorie poznání
615#9 $amatematika$xteorie pravděpodobnosti
660## $ae-fr---
675## $a165.413$zcze$9n
675## $a519.21$zcze$9n
675## $a14$zcze$9n
675## $a101-051$zcze$9n
675## $a51-051$zcze$9n
675## $a(44)$9n
700#1 $aMartin$bThierry$4070
702#1 $aHolzbachová$bIvana$4730
801#0 $aCZ$bABA001$c20010607$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gFilosofický časopis$hISSN 0015-1831$sRoč. 49$zč. 2$d2001$ls. 181-195
STZ $asa20010607$blivr
VAH 18

151. P
Záznam z oblasti literatury, recenze článku v 470
SYSID 661577
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001511
100## $a20010608d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aPoznámky k recenzi Lubomíra Valenty Humovská monografie Zdeňka
Novotného$fZdeněk Novotný
461#0 $1011##$a0015-1831$12001#$aFilosofický časopis$vRoč. 49, č. 2 (2001), s. 355-
356
470#0 $12001#$aHumovská monografie Zdeňka Novotného$bčlánek$fLubomír
Valenta$1700#1$aNovotný$bZdeněk$vFilosofický časopis. - Roč. 49, č. 2 (2001), s.
349-354
600#1 $aHume$bDavid$f1711-1776
6060# $afilozofové$yAnglie$zstol. 18.
6060# $ateorie poznání$zstol. 18.
6060# $abritská filozofie$zstol. 18.
608## $adiskuse
6100# $ateorie vědění
6100# $aepistemologie
615#9 $afilozofie
675## $a14$zcze$9n
675## $a165$zcze$9n
675## $a101-051$zcze$9n
700#1 $aNovotný$bZdeněk$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010608$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rHumovská monografie Zdeňka
Novotného$hčlánek$kLubomír$pValenta$zFilosofický časopis. - Roč. 49, č. 2 (2001), s. 349-
354
ZAZ0# $gFilosofický časopis$hISSN 0015-1831$sRoč. 49$zč. 2$d2001$ls. 355-356
STZ $asa20010608$blivr
VAH 18

152. P, A
Záznam z oblasti výtvarného umění, akce jako předmět - výstava v 601
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001610
100## $a20010621j20010517u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $aZ vernisážníku Patrika Šimona
300## $aCyklus
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 10 (20010517), s. 15
600#1 $aPicasso$bPablo$f1881-1973
600#1 $aSignac$bPaul
60112 $aPicasso érotique$ePaříž, Francie$f2001
60112 $aItalští krajináři (1780-1830)$ePaříž, Francie$f2001
60102 $aJeu de Paume
60102 $aGrand Palais
6060# $avýtvarní umělci$zstol. 19.-20.
6060# $avýstavy$yPaříž (Francie)$zr. 2001
608## $arecenze
615#9 $avýtvarné umění$xsvětové výtvarné umění
660## $ae-fr---
675## $a72/76$zcze$9n
675## $a061.4$zcze$9n
675## $a72/76.071.1$zcze$9n
675## $a(44)$9n
700#1 $aŠimon$bPatrik$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0621$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 10$d20010517$ls. 15
STZ $asa20010621$blivr
VAH 18

153. P, A
Záznam z oblasti výtvarného umění, akce jako předmět v 601
SYSID 662275
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001534
100## $a20010618j20010531u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###100yy
2001# $aZ vernisážníku Patrika Šimona
300## $aCyklus
461#0 $1011##$a0862-657X$12001#$aTvar$vRoč. 12, č. 11 (20010531), s. 13
60112 $aSláva barokní Čechie$ePraha, Česko$f2001
6060# $avýstavy$yPraha (Česko)$zr. 2001
6060# $abaroko$yČesko$zstol. 17.-18.
608## $arecenze
615#9 $aumění$xvýtvarné umění
615#9 $aumění$xumělecké slohy
660## $ae-xr---
675## $a72/76$9n
675## $a7.03$9n
675## $a061.4$9n
675## $a(437.3)$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aŠimon$bPatrik$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0618$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 12$zč. 11$d20010531$ls. 13
STZ $asa20010618$blivr
VAH 18

154. P, A
Záznam z oblasti astronomie
SYSID 661495
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abod0001505
100## $a20010607d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$deng$dger
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aLegenda jménem Koperník$fDaniel Špelda
302## $aAnglické a německé resumé
461#0 $1011##$a0015-1831$12001#$aFilosofický časopis$vRoč. 49, č. 2 (2001), s. 241-
272
600#1 $aKoperník$bMikuláš$f1473-1543$xživot a dílo
600#1 $aOsiander$bAndreas$f1498-1552
6060# $aastronomové$yPolsko$zstol. 15.-16.
6060# $aastronomie$xdějiny
6100# $akosmologie
6100# $aheliocentrický systém
615#9 $aastronomie
660## $ae-pl---
675## $a52-051$zcze$9n
675## $a52(091)$zcze$9n
675## $a(438)$9n
700#1 $aŠpelda$bDaniel$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010607$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gFilosofický časopis$hISSN 0015-1831$sRoč. 49$zč. 2$d2001$ls. 241-272
STZ $asa20010607$blivr
VAH 18

155. P
Záznam z oblasti biologických věd a akvaristiky
SYSID 661700
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abom0000878
100## $a20010611d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aJak odchovat akvarijní raky$fDavid Bittner
461#0 $1011##$a0002-3930$12001#$aAkvárium terárium$vRoč. 44, č. 4 (2001), s. 30
6060# $araci$xakvarijní chov
6100# $ačlenovci
6100# $aArthropoda
6100# $aakvarijní raci
6100# $azásady chovu
6100# $aodchov mláďat
615#9 $azemědělství$xakvaristika
615#9 $abiologické vědy$xzoologie
675## $a636.0$9n$zcze
675## $a595.2/.7$9n$zcze
700#1 $aBittner$bDavid$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0611$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gAkvárium terárium$hISSN 0002-3930$sRoč. 44$zč. 4$d2001$ls. 30
STZ $asa20010611$balko
VAH 18

156. P
Záznam z oblasti biologických věd, akvaristiky
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abom0000901
100## $a20010613d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aPseudepiplatys annulatus (Boulenger, 1915)$eštikovec prstencový$fVladko
Bydžovský
215## $c2 il.
304## $aRubrika: Album akva
307## $a2 obrázky
461#0 $1011##$a0002-3930$12001#$aAkvárium terárium$vRoč. 44, č. 5 (2001), s. 35
5451# $aAlbum akva
6060# $aštikovec prstencový$xakvarijní chov
6100# $aryby
6100# $aPisces
6100# $aakvarijní ryby
6100# $ahalančíkovci
6100# $aCyprinodontiformes
6100# $ahalančíkovití
6100# $aAplocheilidae
6100# $aPseudepiplatys annulatus
6100# $avýskyt
6100# $avelikost
6100# $apohlavní rozdíly
6100# $achov a odchov
615#9 $abiologické vědy$xzoologie
615#9 $azemědělství$xakvaristika
675## $a636.0$9n$zcze
675## $a597$9n$zcze
700#1 $aBydžovský$bVladko$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010613$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gAkvárium terárium$hISSN 0002-3930$sRoč. 44$zč. 5$d2001$ls. 35
STZ $asa20010613$balko
VAH 18

157. P, A
Záznam z oblasti přírody, lesnictví
SYSID 661034
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abom0000817
100## $a20010604d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aTlak na omezování nepůvodních dřevin v lesích$fRepublikový výbor České
lesnické společnosti
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Ochrana přírody
307## $a1 fot.
461#0 $1011##$a0322-9254$12001#$aLesnická práce$vRoč. 80, č. 4 (2001), s. 168-169
5451# $aOchrana přírody
6060# $akulturní krajina$xekologická stabilita$yČesko
6060# $alesy$xekologická stabilita$yČesko
6100# $alesní ekosystémy
6100# $apřirozený vývoj
6100# $aintrodukované dřeviny
6100# $aekologická kontrola
615#9 $apříroda$xekologie krajiny
615#9 $alesnictví$xochrana lesa
660## $ae-xr---
675## $a630.4$9n$zcze
675## $a504.5$zcze$9n
675## $a(437.3)$zcze$9n
71202 $aČeská lesnickáspolečnost$bRepublikový výbor$4470
801#0 $aCZ$bABA001$c20010604$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gLesnická práce$hISSN 0322-9254$sRoč. 80$zč. 4$d2001$ls. 168-169
STZ $asa20010604$balko
VAH 18

158. P
Akce jako předmět v 601, kód nadřazené správní jednotky v 660##, záznam z oblasti
přírody, lesnictví
SYSID 660327
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001bom0000807
100## $a20010604d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###100yy
2001# $aLesní hospodářství a ochrana přírody$f[autor recenze] Jan Kozel
304## $aRubrika: Reportáž
461#0 $1011##$a0322-9254$12001#$aLesnická práce$vRoč. 80, č. 3 (2001), s. 132-133
5451# $aReportáž
60112 $aLesní hospodářství a ochrana přírody$eHradec Králové, Česko$f2001
6060# $asemináře$xlesnictví$yHradec Králové (Česko)$zr. 2001
6060# $asemináře$xochrana přírody$yHradec Králové (Česko)$zr. 2001
608## $arezence
6100# $alesy
6100# $ahospodaření
6100# $achráněné krajinné oblasti
6100# $aochrana krajiny
6100# $alesníci
6100# $aochránci přírody
6100# $aspolupráce
615#9 $alesnictví$xlesní hospodářství
615#9 $apříroda$xochrana přírody
660## $ae-xr-kr
675## $a630$9n$zcze
675## $a502.34$9n$zcze
675## $a(437.313)$9n
700#1 $aKozel$bJan$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010604$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gLesnická práce$hISSN 0322-9254$sRoč. 80$zč. 3$d2001$ls. 132-133
STZ $asa20010604$balko
VAH 18

159. P
Záznam z oblasti biologických věd
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abom0000954
100## $a20010619d2000####u##y0czey0103####ba
1010# $aeng
102## $aCZ
105## $aa###a###000yy
2001# $aSome tryptophan pathways in the phytopathogen Xanthomonas oryzae pv.
oryzae$fM.M. Ansari, R. Sridhar
215## $c8 il.
307## $a2 obrázky, 6 tabulky
320## $aaObsahuje bibliografii.
461#0 $1011##$a0015-5632$12001#$aFolia Microbiologica$vVol. 45, nr. 6 (2000), s. 531-
537
6060# $abakterie$xmetabolismus
6100# $afytopatogenní bakterie
6100# $aXanthomonas oryzae
6100# $afytohormony
6100# $aprodukce fytohormonů
6100# $aaminokyseliny
6100# $atryptofan
6100# $ametabolismus tryptofanu
6100# $avztahy
615#9 $abiologické vědy$xmikrobiologie
675## $a579.24$9n
675## $a577.1$9n
700#1 $aAnsari$bM.M.$4070
701#1 $aSridhar$bR.$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010619$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gFolia Microbiologica$hISSN 0015-5632$sVol. 45$znr. 6$d2000$ls. 531-537
STZ $asa20010619$balko
VAH 18

160. P
Záznam z oblasti lékařství
SYSID 662699
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abom0000976
100## $a20010620d2000####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###d###000yy
2001# $aUžití antidepresiv v těhotenství a v laktaci$fMartin Bareš
215## $c5 il.
302## $aAnglické resumé
307## $a5 tabulek
320## $aLiteratura
461#0 $1011##$a1211-7579$12001#$aPsychiatrie$vRoč. 4, č. 3 (2000), s. 172-178
6060# $adeprese$xléčba
6060# $atěhotenství$xdeprese$xléčba
6060# $alaktace$xdeprese$xléčba
6100# $atěhotné ženy
6100# $akojící ženy
6100# $adepresivní poruchy
6100# $aantidepresiva
6100# $ateratogenní účinky
6100# $aneonatální komplikace
615#9 $alékařství$xpsychiatrie
615#9 $alékařství$xporodnictví
675## $a616.89$9n$zcze
675## $a618.2/.7$9n$zcze
675## $a615.03$9n$zcze
700#1 $aBareš$bMartin$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gPsychiatrie$hISSN 1211-7579$sRoč. 4$zč. 3$d2000$ls. 172-178
STZ $asa20010620$balko
VAH 18

161. P, A
Záznam z oblasti lékařství
SYSID 662650
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abom0000972
100## $a20010620d2000####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###100yy
2001# $aJeseník 2000 - pohled z hlediště$f[autor recenze] Ahmed Bourbaki
215## $a3 il.
307## $a3 fot.
461#0 $1011##$a1211-7579$12001#$aPsychiatrie$vRoč. 4, č. 1 (2000), s. 60-62
60112 $aČesko-slovenská psychofarmakologická konference$d42.$eLázně Jeseník,
Česko$f2000
6060# $akonference$xpsychofarmakologie$yLázně Jeseník (Česko)$zr. 2000
608## $arecenze
6100# $aduševní nemoci
6100# $aléčba
6100# $aléky
6100# $apsychofarmaka
615#9 $alékařství$xpsychiatrie
615#9 $alékařství$xfarmakologie
660## $ae-xr---
675## $a616.89$9n$zcze
675## $a615.03$9n$zcze
675## $a061.3$9n$zcze
675## $a(437.3)$9n

700#1 $aBourbaki$bAhmed$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gPsychiatrie$hISSN 1211-7579$sRoč. 4$zč. 1$d2000$ls. 57-60
STZ $asa20010620$balko
VAH 18

162. P
Záznam z oblasti biologie. Zdrojový dokument je supplementem k seriálu (2. výskyt
Zdrojového dokumentu), jeho název obsahuje název konference. Další možností je
uvést název konference jako korporativního autora a název supplementu již neuvádět
ve zdrojovém dokumentu (viz následující případ). Další autoři rozepsáni v 975 pro
vyhledání.
SYSID 642077
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abom0000393
100## $a20010215d2000####u##y0czey0103####ba
1010# $aeng
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aClonal nature of gynogens induced from spontaneous diploid eggs in the loach,
Misgurnus anguillicaudatus$fKatsutoshi Arai ... [et al.]
215## $a3 il.
307## $a2 obrázky, 1 tabulky
461#0 $1011##$a0139-7893$12001#$aFolia Zoologica$vVol. 49, Nr. 1 (2000)
461#0 $12001#$aLoaches of the Genus Cobitis and Related
Genera$e[supplements]$vS. 31-36
6060# $aCobitis$xpolyploidie
6100# $aryby
6100# $aPisces
6100# $aTeleostei
6100# $aCobitidae
6100# $aMisgurnus anguillicaudatus
6100# $adiploidie
6100# $atriploidie
6100# $avývoj polyploidie
6100# $aDNA fingerprinting
615#9 $abiologické vědy$xzoologie
675## $a597$9n$zcze
675## $a591.1$9n$zcze
701#1 $aArai$bKatsutoshi$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010215$gAACR2
910## $aABA001$trs
975#1 $aMorishima$bKagayaki
975#1 $aMomotani$bShu-ichi
975#1 $aKudo$bNoriko
975#1 $aZhang$bQuanqi
ZAZ0# $gFolia Zoologica$hISSN 0139-7893$sVol. 49$zNr. 1$d2000
ZAZ0# $gLoaches of the Genus Cobitis and Related Genera$y[supplements]$lS. 31-36
STZ $asa20010215$balko
VAH 18

163. P, A
Tentýž zdrojový dokument (jako v předešlém případě), supplement je popsán pod
korporativním autorem, v názvu zdrojového dokumentu se již neuvádí
SYSID 642410
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abom0000420
100## $a20010219d2000####u##y0czey0103####ba
1010# $aeng
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aMorphological differences in some Cobitis populations from Croatia$fDaniela
Schneider ... [et al.]
215## $a8 il.
307## $a6 obrázků, 2 tabulky
320## $aLiteratura
461#0 $1011##$a0139-7893$12001#$aFolia Zoologica$vVol. 49, Nr. 1 (2000), s. 227-234.
6060# $aCobitis$xmorfologie$yChorvatsko
6100# $aryby
6100# $aPisces
6100# $aTeleostei
6100# $aCobitidae
6100# $amorfologická variabilita
6100# $afenotyp
6100# $ameristická data
615#9 $abiologické vědy$xzoologie
660## $ae-ci---
660## $ae-xr-jm
675## $a597$9n$zcze
675## $a591.4$9n$zcze
675## $a(497.5)$9n
675## $a(437.3)$9n
701#1 $aBohlen$bJörg$4070
71212 $aLoaches of the Genus Cobitis and Related Genera$bMezinárodní konference$eBrno, Česko$f1999$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010219$gAACR2
910## $aABA001$trs
975#1 $aMrakovčić$bMilorad
975#1 $aMustafić$bPerica
975#1 $aKerovec$bMladen
ZAZ0# $gFolia Zoologica$hISSN 0139-7893$sVol. 49$zNr. 1$d2000
ZAZ0# $gLoaches of the Genus Cobitis and Related Genera$y[supplements]$lS. 227-234
STZ $asa20010219$balko
VAH 18

164. P
Případ, kdy název konference je v názvu článku, v názvu přílohy ke zdrojovému
dokumentu a je zároveň korporativním autorem. Zde doporučujeme nepopisovat již
konferenci pod korporativním autorem, jako korportativní autor zde uvedena
pořádající organizace.

SYSID 641805
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abom0000370
100## $a20010213d2000####u##y0czey0103####ba
1010# $aeng
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aTwenty-eight annual conference on yeasts$eSmolenice (Slovakia), may 15-17, 2000$fCommission on Yeasts of the Czechoslovak Society for Microbiology
461#0 $1011##$a0015-5632$12001#$aFolia Microbiologica$vVol. 45, nr. 1 (2000)
461#0 $12001#$aTwenty-eight Annual Conference on Yeasts$vS. 65-96
6060# $akvasinky$xvýzkum
608## $aabstrakta
6100# $akvasinky
6100# $abiotechnologie
6100# $amolekulární biologie
6100# $agenetika
6100# $acytologie
6100# $aimunologie
6100# $apatogenita
615#9 $abiologické vědy$xmikrobiologie
675## $a579$9n
675## $a577$9n
71002 $aCommission on Yeasts of the Czechoslovak Society for Microbiology$4220
71212 $aTwenty-eight annual conference on yeasts$bConference$eSmolenice,
Slovensko$f2000 #.. již neuvádíme
801#0 $aCZ$bABA001$c20010213$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gFolia Microbiologica$hISSN 0015-5632$sVol. 45$znr. 1$d2000
ZAZ0# $gTwenty-eight Annual Conference on Yeasts$y[příloha]$lS. 65-96
STZ $asa20010213$balko
VAH 18

165. P
Záznam z oblasti chemie, biologie
SYSID 641884
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abom0000372
100## $a20010213d2000####u##y0czey0103####ba
1010# $aeng
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aPhysiological activity of some organophosphorus compounds and their effects on
the physico-chemical properties of model membranes$fH. Kleszczynska ... [et al.]
215## $c1 il.
307## $a1 tabulka
320## $aLiteratura
461#0 $1011##$a0015-5632$12001#$aFolia Microbiologica$vVol. 45, nr. 3 (2000), s. 204-
206
6060# $aorganofosfáty$xfyziologická toxicita
6100# $adibutyl 2-oktylamino-2-propanfosforitan
6100# $aDBOP
6100# $afyziologické aktivity
6100# $abiologické membrány
6100# $amodelové membrány
6100# $afyzikálně-chemické vlastnosti
615#9 $achemie$xorganická chemie
615#9 $abiologické vědy$xbiochemie
675## $a577$9n
675## $a547$9n
701#1 $aKleszczynska$bH.$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010213$gAACR2
910## $aABA001$trs
975#1 $aSarapuk$bJ.
975#1 $aBielecki$bK.
975#1 $aGrzys$bE.
975#1 $aWitek$bS.
ZAZ0# $gFolia Microbiologica$hISSN 0015-5632$sVol. 45$znr. 3$d2000$ls. 204-206
STZ $asa2001#0213$balko
VAH 18

166. P
Záznam kdy zdrojovým dokumentem je seriálový dokument s jednotlivými řadami a podřadami, se souběžným názvem, jednotlivé svazky mají ISBN. Za analytickým záznamem následují dva záznamy z báze NKC tohoto zdrojového dokumentu - jednak na seriálové úrovni, jednak na úrovni monografické
SYSID 461005
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an97olo106533
005 19971027
100## $a19971027d1996####u##u0czey0103####ba
1010# $acze$dcze$deng
102## $aCZ
105## $aa###ad##000yy
2001# $aPočítačová korekce a modelování grafických souborů při užití jejich statistických
charakteristik$d= Computer-aided correction and modeling of the graphic files by use of their
statistical characteristics$fLuděk Bartoněk, Jiří Keprt, Jaroslav Pospíšil
215## $cil.
302## $aČeské, anglické resumé
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1010##$a80-7067-690-6$12001#$aActa Universitatis Palackianae
Olomucensis $d=Collected Reports of the Natural Science Faculty of the Palacký
University Olomouc, Czech Republic$iFacultas Rerum Naturalium$i Physica$v[Vol.]
35, s. 285-294$12051#$a1. ed.$1210##$aOlomouc$cUniverzita Palackého$d1996
5101# $aComputer-aided correction and modeling of the graphic files by use of their
statistical characteristics
6100# $aoptika
6100# $agrafické soubory
6100# $ajasové složky
6100# $aholografické obrazy
6100# $apneumatiky
615#9 $afyzika$xoptika
675## $a535$zcze
700#1 $aBartoněk$bLuděk$4070
701#1 $aKeprt$bJiří$4070
701#1 $aPospíšil$bJaroslav$4070
801#0 $aCZ$bOLA001$c19971027
801#2 $aCZ$bABA001$c19990803
910## $aola 001
ZAZ1 $nActa Universitatis Palackianae Olomucensis$jFacultas Rerum Naturalium$j
Physica$v1. ed.$mOlomouc$eUniverzita Palackého$hISBN 80-7067-690-6$s[Vol.]
35$r1996$ls. 285-294
PST $bip
VAH 14

167. P
Zdrojový dokument - seriál s řadou a podřadou
SYSID 460965
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an97olo106493
005 19971027
100## $a1997102##7d1997####u##u0czey0103####ba
1010# $aeng
102## $aCZ
105## $ay###a###000yy
2001# $aOn the Method of Esclangon$fJan Andres, Tomáš Turský
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
461#0 $1010##$a80-7067-715-5$12001#$aActa Universitatis Palackianae Olomucensis. $d=Collected Reports of the Natural Science Faculty of the Palacký University Olomouc, Czech Republic$iFacultas Rerum Naturalium $iMathematica$v[Vol.] 35 (1997), s. 7-20
6100# $aEsclangonova metoda
6100# $anehomogenní rovnice
615#9 $amatematika$xEsclangonova metoda
675## $a51$zcze
700#1 $aAndres$bJan$4070
701#1 $aTurský$bTomáš$4070
801#0 $aCZ$bOLA001$c199710207
801#2 $aCZ$bABA001$c19990803
910## $aola 001
ZAZ1 $nActa Universitatis Palackianae Olomucensis$jFacultas Rerum Naturalium$j
Mathematica$v1. ed.$mOlomouc$eUniverzita Palackého$hISBN 80-7067-715-5$s[Vol.]
35$d1997$ls. 7-20
VAH 14


168. P
Zdrojový dokument tzv. monografická edice

SYSID 841613
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2004aboh0001049
005 20040114154430.0
100## $a20040413d2000####u##y0czey0103####ba
1010# $acze$deng
102## $aCZ
105## $aa####d##000yy
2001# $aaNejrozšířenější peněžní ústav v našich zemích Poštovní spořitelna 1883-1945$fJan Hájek
215## $a5 il.
307## $a4 tabulky
320## $aObsahuje bibliografické odkazy
463#0 $1010##$a80-246-0077-3$1011##$a0567-8293$12001#$aZ dějin českého bankovnictví v 19. a 20. století
$vS. 78-92$1210##$a[Praha]$cKarolinum$d2000

461#0$1010##$a80-246-0077-3$1011##$a0567-8293$12001#$aActa Universitatis Carolinae $iPhilosophica et historica$iStudia historica$v[Sv.] 47 (2000), s. 78-92

60102$aPoštovní spořitelna
6060# banky$yČesko$z19.-20. stol.
6060# $abanky$yČeskoslovensko$z1918-1945
608## $astudie
615#9 $aekonomika
675## $a336.71
675## $a(437.3)
675## $a(437)
700#1 $aHájek$bJan$f1954-$3jn20000401$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20040413$gAACR2
STZ $asa20040413$bevho
VAH 18

Pozn.: vynecháno pole ZAZ

169. P, A
Záznam z oblasti sociální péče

SYSID 662875
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abok0001526
100## $a20010621d2001####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aSociální síť pro ohrožené druhy člověka$fOtto Bachmann, Pavel Pěnkava
461#0 $1011##$a0027-8009$12001#$aVeřejná správa$vRoč. 12, č. 22 (2001), s. 27-28
6060# $asociální péče$yČesko
6100# $asociální kurátoři
6100# $asociální práce
6100# $adospělí
6100# $asociálně slabé vrstvy
6100# $apenitenciární péče
6100# $apostpenitenciární péče
6100# $ar. 2001
615#9 $aveřejná správa
615#9 $asociální péče
660## $ae-xr---
675## $a351.84$zcze$9n
675## $a364.4$zcze$9n
675## $a(437.3)$9n

700#1 $aBachmann$bOtto$4070
701#1 $aPěnkava$bPavel$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010621$gAACR2
8564# $awww.mvcr.cz$d/casopisy/s/2001/0022$f22tema.html$zzobrazit$9htm
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gVeřejná správa$hISSN 0027-8009$sRoč. 12$zč. 22$d2001$ls. 27-28
STZ $asa20010621$bdaki
VAH 18

170. P, A
Záznam z oblasti práva, žurnalisitky, sdělovacích prostředků
SYSID 662557
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abok0001493
100## $a20010619d2001####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aPrávo novináře utajit zdroj informace$fMichal Bartoň
461#0 $1011##$a1210-4817$12001#$aPrávní rádce$vRoč. 8, č. 6 (2001), s. 28-29
6060# $ažurnalistika$xetické aspekty$yČesko
6060# $ažurnalistika$xetické aspekty$ySpojené státy americké
607## $aEvropa
6060# $ažurnalistika$xetické aspekty$yEvropa
607## $aEvropa
6100# $asvoboda projevu
6100# $atiskový zákon
6100# $azdroje informací
6100# $autajení zdroje
615#9 $aprávo$xústavní právo
615#9 $ahromadné sdělovací prostředky$xnovináři
615#9 $aveřejná správa$xobčanská práva
660## $ae-xr---
660## $an-us---
660## $ae------
675## $a070$zcze$9n
675## $a342.727$zcze$9n
675## $a351.751$zcze$9n
675## $a(437.3)$9n
675## $a(73)$9n
675## $a(4)$9n
700#1 $aBartoň$bMichal$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0619$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gPrávní rádce$hISSN 1210-4817$sRoč. 8$zč. 6$d2001$ls. 28-29
STZ $asa20010619$bdaki
VAH 18

171. P, A
Záznam z oblasti práva
SYSID 662884
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abok0001530
100## $a20010621j20010430u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aK možnosti zlepšení důvěryhodnosti ůdajů katastru nemovitostí$fPetr Baudyš
461#0 $1011##$aISSN 1211-0558$12001#$aAd notam$vRoč. 7, č. 2 (20010430), s. 28-
32
6060# $aevidence pozemků$xprávní úpravy$yČesko
6060# $apozemky$xprávní úpravy$yČesko
6100# $aevidence
6100# $adržba
6100# $akatastr nemovitostí
615#9 $aprávo$xpozemkové právo
660## $ae-xr---
675## $a349.4 $zcze$9n
675## $a(437.3)$zcze$9n
700#1 $aBaudyš$bPetr$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010621$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gAd notam$h1211-0558$zč. 2$d20010430$ls. 28-32$sRoč. 7
STZ $asa20010621$bdaki
VAH 18

172. P, A
Záznam z oblasti práva, popis zákona zatím v poli 605##, 606, měl by být ještě
unifikovaný název v 500
SYSID 661048
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abok0001375
100## $a20010604d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aRelativní platnost smlouvy$fPetr Baudyš
461#0 $1011##$a1210-6348$12001#$aBulletin advokacie$vČ. 5 (2001), s. 52-53
605## $azákon o ochraně osobních údajů$xč. 26/2000 Sb$yČesko
6060# $adražby$xprávní aspekty$yČesko
6060# $azákon$xo veřejných dražbách$xč. 26/2000 Sb.$yČesko
6100# $asmlouvy
6100# $aneplatnost úkonů
6100# $aodkládací podmínky
615#9 $aprávo$xobčanské právo
660## $ae-xr---
675## $a347.238.8$zcze$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aBaudyš$bPetr$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010604$gAACR2
8564# $awww.sagit.cz/$d_texty$fsb00026.htm$zzakon c. 26/2000 Sb.$9htm
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gBulletin advokacie$hISSN 1210-6348$zČ. 5$d2001$ls. 52-53
STZ $asa20010604$bdaki
VAH 18

173. P, A
Záznam z oblasti práva, popis pod korporativním záhlavím - judikát
SYSID 662903
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abok0001540
100## $a20010621d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $az###y###000yy
2001# $aVolný pohyb pracovníků nařízení 1612/69 rady a článek 48 Smlouvy o ES$ez
rozhodnutí Evropského soudního dvora C-344/87 ze dne 31. 5. 1989 Bettray o předběžné
otázce, položené nařízením Raad van State v Holandsku na základě článku 177
Smlouvy$fEvropský soudní dvůr$gPetr Běhan
304## $aupraveno pro publikační účely
461#0 $1011##$a1210-8278$12001#$aObchodní právo$vRoč. 10, č. 4 (2001), s. 32-36
60102$aEvropské společenství
60102 $aEvropská unie
6060# $ajudikáty$xvolný pohyb pracovníků$yEvropa
6100# $ačlenské státy EU
615#9 $aprávo$xjudikáty
660## $ae------
675## $a341$zcze$9n
675## $a340$zcze$9n
675## $a(4)$9n
702#1 $aBěhan$bPetr
71002 $aEvropský soudní dvůr
801#0 $aCZ$bABA001$c200100621$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gObchodní právo$hISSN 1210-8278$sRoč. 10$zč. 4$d2001$ls. 32-36
STZ $asa20010621$bdaki
VAH 18

174. P, A
Záznam z oblasti práva, usnesení nejvyššího soudu pod korporativním autorem v 710
SYSID 661053
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abok0001378
100## $a20010604d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aK náležitostem doručování poštovních zásilek určených advokátovi$eusnesení
Nejvyššího soudu z 20. 2. 2001, č. j. Cdo 2943/99-119$fNejvyšší soud ČR
461#0 $1011##$a1210-6348$12001#$aBulletin advokacie$vČ. 5 (2001), s. 58-60
6060# $aadvokáti$xdoručování pošty$yČesko
6100# $apoštovní zásilky
6100# $aoznačení
6100# $aodvolání
6100# $aodvolací lhůte
6100# $apromeškání
615#9 $aprávo$xjudikáty
615#9 $aprávo$xadvokacie
615#9 $apošta$xpoštovní provoz
660## $ae-xr---
675## $a340$zcze$9n
675## $a347.965$zcze$9n
675## $a656.83$zcze$9n
675## $a(437.3)$9n
71001 $aČesko$bNejvyšší soud$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010604$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gBulletin advokacie$hISSN 1210-6348$zČ. 5$d2001$ls. 58-60
STZ $asa20010604$bdaki
VAH 18

175. P, A
Záznam z oblasti dějin. politiky
SYSID 661382
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abok0001443
100## $a20010606d2001####u##y0czey0103####ba
1010# $aeng
102## $aCZ
105## $ay###r###000yy
2001# $a[Gelvin, James .: Divided loyalties : nationalism and mass politics in Syria at the
close of Empire]$fEduard Gombár
461#0 $1011##$a0044-8699$12001#$aArchív orientální$vRoč. 69, č. 1 (2001), s. 108-110
470#0 $12001#$aDivided loyalties$enationalism and mass politics in Syria at the close of
Empire$1210##$aBerkeley ; London$cUniversity of California
Press$d1998$1700#1$aGelvin$bJames .
6060# $amandáty$ySýrie
6060# $aelity (společenské vědy)$ySýrie
6060# $anacionalismus$ySýrie
607## $aSýrie$xdějiny$zstol. 20.
607## $aSýrie$xpolitika a vláda$zstol. 20.
608## $arecenze
6100# $asyrský nacionalismus
615#9 $adějiny$xsyrské dějiny
615#9 $asociologie$xnárodnostní menšiny
615#9 $apolitika$xvnitřní politika
660## $aa-sy---
675## $a94(569.1)$zcze$9n
675## $a172.15$zcze$9n
675## $a323.1$zcze$9n
675## $a(569.1)$a9n
700#1 $aGombár$bEduard$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010606$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rDivided loyalties$fnationalism and mass politics in Syria at the close of
Empire$hkniha$kJames .$pGelvin$mBerkeley ; London$nUniversity of California
Press$d1998
ZAZ0# $gArchív orientální$hISSN 0044-8699$sRoč. 69$zč. 1$d2001$ls. 108-110
STZ $asa20010606$bdaki
VAH 18

176. P, A
Záznam z oblasti práva, koporativní autor
SYSID 661241
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001#abok00014##18
100## $a20010605d2001####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aK totožnosti skutku. K posuzováná eventuálního úmyslu pachatele ve vztahu
kesmrtelnému následku týrání dítěte$erozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne
21. 9. 1999 sp. zn. 8 Tz 119/99$fNejvyšší soud ČR$gKarel Hasch
461#0 $1011##$a1211-4405$12001#$aSoudní rozhledy$vRoč. 7, č. 3 (2001), s. 91-95
6060# $ajudikáty$xtýrání dětí$yČesko
6100# $atrestné činy
6100# $aposuzování
6100# $aúmysl pachatele
6100# $akritéria
6100# $ahodnocení
6100# $apachatelé
6100# $atýrání dětí
6100# $aděti
6100# $asmrt
615#9 $aprávo$xjudikáty
615#9 $aprávo$xtrestní právo
660## $ae-xr---
675## $a340$zcze$9n
675## $a343$zcze$9n
675## $a(437.3)$9n
71001 $aČesko$bNejvyšší soud$4070
702#1 $aHasch$bKarel
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0605##$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gSoudní rozhledy$hISSN 1211-4405$sRoč. 7$zč. 3$d2001$ls. 91-95
STZ $asa20010605bdaki
VAH 18

177. P
Záznam z oblasti práva, unifikovaný název v 500, korporativní autor v 710
(hypotetický záznam)
2001# $aKomentovaný Zákon o cestovních náhradách s komentářem$fKarel Steklý
#
50010 $aZákon o cestovních náhradách$k1992, novela 2000
675## $a331.2$9n
701#1 $aSteklý$bKarel$4210
71001 $aČesko
#

178. P
Záznam z oblasti náboženství, Bible jako předmět v 605##
SYSID 656998
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0000985
100## $a20010517j20010321u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aProrok a prorok$fSlavomil Daněk$h1. část
304## $aRubrika: Učitelé a svědkové
461#0 $1011##$a0139-505X$12001#$aEvangelický týdeník$eKostnické jiskry$vRoč. 86, č.
11 (20010321), s. 2
5451# $aUčitelé a svědkové
600#0 $aJeremiáš
600#0 $aUriáš
605## $aBible$iS.Z$iJeremiáš
6060# $abiblická teologie$xproroci
6100# $aPísmo svaté
6100# $aStarý zákon
6100# $astarozákonní proroci
6100# $aosudy
6100# $asrovnání
615#9 $anáboženství$xBible
675## $a22$9n
700#1 $aDaněk$bSlavomil$f1885-1946$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010517$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gEvangelický týdeník$yKostnické jiskry$hISSN 0139-505X$sRoč. 86$zč.
11$d20010321$ls. 2
STZ $asa2001#0517$bdemo
VAH 18

179. P
Záznam z oblasti literatury
SYSID 657233
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abog0001008
100## $a20010519j20010411u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aVelikonoce$ea třetího dne--$fTadeáš Haager
300## $aObsahuje ukázku z knihy A třetího dne.../ P. P. Read
461#0 $1011##$a0139-505X$12001#$aEvangelický týdeník$eKostnické jiskry$vRoč. 86, č.
14 (20010411), s. 4
470#0 $12001#$aA třetího dne--$bkniha$fPiers Paul Read$gDušan
Zbavitel$1210##$aPraha$cAcademia$d1996$1700#1$aRead$bPiers
Paul$1702#1$aZbavitel$bDušan$4730
600#0 $aJežíš Kristus
605## $aBible$iN.Z.$ievangelia
6060# $aanglická próza$zstol. 20., léta 90.
608## $arecenze
615#9 $aliteratura$xanglická literatura
615#9 $anáboženství$xkřesťanství
675## $a232$zcze$9n
675## $a821.111-3$zcze
700#1 $aHaager$bTadeáš$4675##
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0519$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR00 $rA třetího dne--$hkniha$kPiers
Paul$pRead$bpřeklad$kDušan$pZbavitel$mPraha$nAcademia$d1996
ZAZ0# $gEvangelický týdeník$yKostnické jiskry$hISSN 0139-505X$sRoč. 86$zč.
14$d20010411$ls. 4
STZ $asa20010519$bdemo
VAH 18

180. P, A
Záznam z oblasti hudby, akce jako předmět v 601
SYSID 654234
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboa0001193
100## $a20010503d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $ay###r###100##yy
2001# $aJubilejní Hudební současnost$f-dis-
461#0 $1011##$a0018-6996$12001#$aHudební rozhledy$vRoč. 54, č. 3 (2001), s. 18
60112 $aHudební současnost$d25.$eOstrava, Česko$z2001
6060# $afestivaly$yOstrava (Česko)$zr. 2001
608## $arecenze
608## $apřehledy
6100# $asoudobá hudba
6100# $ahudební festivaly
615#9 $ahudba$xvážná hudba
660## $ae-xr-mo
675## $a78.09$9n
675## $a782/785$9n
675## $a(437.326)$9n
675## $a(070.447)$9n
700#0 $a-dis-$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010503$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gHudební rozhledy$hISSN 0018-6996$sRoč. 54$zč. 3$d2001$ls. 18
STZ $asa20010503$badru
VAH 18

181. P, A
Záznam z oblasti hudby, divadelní inscenace v poli 605## a 606
SYSID 652330
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001#aboa0000994
100## $a20010413d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aChénier na Salome nestačil$fJindra Bártová
215## $c1 il.
461#0 $1011##$a0018-6996$12001#$aHudební rozhledy$vRoč. 54, č. 2 (2001), s. 20
600#1 $aGiordano$bUmberto$f1867-1948
600#1 $aMoša$bStanislav$f1956-
600#1 $aKyzlink$bJaroslav
60102 $aJanáčkovo divadlo
605## $aAndrea Chénier
6060# $aopery$xdivadelní inscenace$yBrno (Česko)$zr. 2000
6060# $adivadelní hudba
608## $arecenze
6100# $aitalské opery
6100# $aitalská divadelní hudba
615#9 $adivadlo$xčeské divadlo
615#9 $ahudba
660## $ae-xr-jm
675## $a792.54$9n
675## $a782$9n
675## $a(437.322)$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aBártová$bJindra$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010413$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gHudební rozhledy$hISSN 0018-6996$sRoč. 54$zč. 2$d2001$ls. 20
STZ $asa20010413$badru
VAH 18

182. P, A
Záznam z oblasti hudby, hudební festival v 601 a 606
SYSID 662443
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboa0001673
100## $a20010619d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###100##yy
2001# $aSmetanovské dny v Plzni$fVlasta Bokůvková, JaD
215## $c1 il.
461#0 $1011##$a0018-6996$12001#$aHudební rozhledy$vRoč. 54, č. 5 (2001), s. 16-17
60112 $aSmetanovské dny$chudební festival$d21.$ePlzeň, Česko$z2001
6060# $afestivaly$yPlzeň (Česko)$zr. 2001

608## $arecenze
615#9 $ahudba$xvážná hudba
6100# $ahudební festivaly
660## $ae-xr-pl
675## $a78.09$9n
675## $a782/785$9n
675## $a(437.317)$9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aBokůvková$bVlasta$4675
701 0 $aJaD$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0619$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gHudební rozhledy$hISSN 0018-6996$sRoč. 54$zč. 5$d2001$ls. 16-17
STZ $asa20010619$badru
VAH 18

183. P
Záznam z oblasti hudby, rozhovor
SYSID 652381
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboa0001003
100## $a20010413d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $a"Klavír je nekonečná alchymie" říká Jitka Čechová$fJitka Čechová$gJitka
Slavíková
215## $c2 il.
304## $aRubrika: Gramorevue
461#0 $1011##$a0018-6996$12001#$aHudební rozhledy$vRoč. 54, č. 2 (2001), s. 40-42
5451# $aGramorevue
600#1 $aČechová$bJitka
6060# $aklavíristky$yČesko$zstol. 20./21.
6060# $ahudba pro klavír
608## $arozhovory
6100# $ačeské klavíristky
615#9 $ahudba$xvážná hudba
660## $ae-xr---
675## $a782/785$9n
675## $a786/789$9n
675## $a78.071.1$9n
675## $a(437.3)$9n
675## $a929$9n
700#1 $aČechová$bJitka$4460
702#1 $aSlavíková$bJitka$4470
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0413$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gHudební rozhledy$hISSN 0018-6996$sRoč. 54$zč. 2$d2001$ls. 40-42
STZ $asa20010413$badru
VAH 18

184. P, A
Záznam z oblasti divadla, muzikál
SYSID 651966
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboa0000955
100## $a20010410d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aMonte Cristo jako muzikál$fLibor Dřevikovský
215## $c1 il.
461#0 $1011##$a0018-6996$12001#$aHudební rozhledy$vRoč. 54, č. 2 (2001), s. 16
600#1 $aSvoboda$bKarel
600#1 $aBednárik$bJozef$f1947-
600#1 $aBorovec$bZdeněk
60102 $aKongresové centrum
605## $aMonte Cristo
6060# $amuzikály$xdivadelní inscenace$yPraha (Česko)$zr. 2000
6060# $adivadelní hudba
608## $arecenze
6100# $ačeské muzikály
6100# $ačeská divadelní hudba
615#9 $adivadlo$xčeské divadlo
615#9 $ahudba
6100# $ačeské muzikály
6100# $ačeská divadelní hudba
660## $ae-xr-pg
675## $a792.57$9n
675## $a782$9n
675## $a(070.447)$9n
675## $a(437.311)$9n
700#1 $aDřevikovský$bLibor$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010410$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gHudební rozhledy$hISSN 0018-6996$sRoč. 54$zč. 2$d2001$ls. 16
STZ $aja20010529$bjich
STZ $asa20010410$badru
VAH 18

185. P
Záznam z oblasti hudby, recenze kompaktního disku
SYSID 661387
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboa0001550
100## $a20010606d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aÚvaha nad italskou nahrávkou Smetanova Dalibora$fGuy Erismann
215## $c1 il.
461#0 $1011##$a0018-6996$12001#$aHudební rozhledy$vRoč. 54, č. 4 (2001), s. 31
470#0 $12001#$aDalibor$bzvukový záznam$fBedřich
Smetana$1210##$cDynamic$1700#1$aSmetana$bBedřich$4230
600#1 $aSmetana$bBedřich$f1824-1884
600#1 $aDavid$bYoram
600#1 $aPopov$bValerij
600#1 $aUrbanová$bEva$f1961-
6060# $adivadelní hudba
6060# $aopery
6060# $askladatelé$yČesko$zstol. 19.
6060# $apěvkyně$yČesko$zstol. 20./21.
608## $arecenze
6100# $ačeská vážná hudba
6100# $ačeská divadelní hudba
6100# $ačeské opery
6100# $ačeští skladatelé
6100# $ačeské pěvkyně
6100# $akompaktní disky
6100# $alive nahrávka
6100# $ar. 1999
615#9 $ahudba$xvážná hudba

660## $ae-xr---
675## $a782/785$9n
675## $a782$9n
675## $a792.54$9n
675## $a78.071.1$9n
675## $a(070.447)$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aErismann$bGuy$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010606$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR11 $rDalibor$hzvukový záznam$bskladatel$kBedřich$pSmetana$nDynamic$u2 CD
ZAZ0# $gHudební rozhledy$hISSN 0018-6996$sRoč. 54$zč. 4$d2001$ls. 31
STZ $asa20010606$badru
VAH 18

186. P, A
Záznam z oblasti hudby, recenze kompaktního disku
SYSID 658845
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboa0001478
100## $a20010601d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aMazurky (souborné provedení)$fVěroslav Němec
215## $c1 il.
461#0 $1011##$a1210-8081$12001#$aHarmonie$vRoč. 9, č. 4 (2001), s. 46
470#0 $12001#$aMazurky$bzvukový záznam$fFryderyk Chopin$1210##$cHarmonia
Mundi USA/Classic$d[ca 2000]$1700#1$aChopin$bFryderyk$4230
600#1 $aChopin$bFryderyk$f1810-1849
600#1 $aChiu$bFrederic$f1964-
6060# $ahudba pro klavír
6060# $asouborná díla
6060# $askladatelé$yPolsko$zstol. 19., pol. 1.
6060# $aklavíristé$ySpojené státy americké$zstol. 20./21.
608## $arecenze
6100# $apolská vážná hudba
6100# $asouborná díla
6100# $apolští skladatelé
6100# $aameričtí klavíristé
6100# $akompaktní disky
6100# $anahrávky
6100# $ar. 1999
615#9 $ahudba$xvážná hudba
660## $ae-pl---
660## $n-us---
675## $a782/785$9n
675## $a786/789$9n
675## $a78.071.1$9n
675## $a08$9n
675## $a(438)$9n
675## $a$(73)9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aNěmec$bVěroslav$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010601$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR11 $rMazurky$hzvukový záznam$bskladatel$kFryderyk$pChopin$nHarmonia Mundi
USA/Classic$d[ca 2000]$u2 CD
ZAZ0# $gHarmonie$hISSN 1210-8081$sRoč. 9$zč. 4$d2001$ls. 46
STZ $asa20010601$badru
VAH 18

187. P, A
Záznam z oblasti hudby
SYSID 662830
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboa0001711
100## $a20010621d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aJohann & Josef Strauss$fZdeněk Pachovský
215## $c1 il.
461#0 $1011##$a0018-6996$12001#$aHudební rozhledy$vRoč. 54, č. 5 (2001), s. 47-48
470#0 $12001#$aGeschichten aus dem Wienerwald$bzvukový záznam$fJohann
Strauss jr.$1210##$cArte Nova Classics/BMG Ariola$d[ca 2001]$1700#1$aStrauss
jr.$bJohann$4230
600#1 $aStrauss jr.$bJohann$f1825-1899
600#1 $aSieghart$bMartin
60102 $aWiener Johann Strauss-Orchester
6060# $asymfonická hudba
6060# $aorchestrální hudba
6060# $askladatelé$yRakousko$zstol. 19.
608## $arecenze
6100# $arakouská vážná hudba
6100# $arakouští skladatelé
6100# $akompaktní disky
615#9 $ahudba$xvážná hudba
660## $ae-au---
675## $a782/785$9n
675## $a785.1$9n
675## $a785.11$9n
675## $a78.071.1$9n
675## $a(436)$a9n
675## $a(070.447)$9n
700#1 $aPachovský$bZdeněk$4675
801#0 $aCZ$bABA001$c20010621$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAR11 $rGeschichten aus dem Wienerwald$hzvukový
záznam$bskladatel$kJohann$pStrauss jr.$nArte Nova Classics/BMG Ariola$d[ca 2001]
ZAZ0# $gHudební rozhledy$hISSN 0018-6996$sRoč. 54$zč. 5$d2001$ls. 47-48
STZ $asa2001#0621$badru
VAH 18

188. P
Záznam z oblasti divadla, balet
SYSID 662768
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdc0001529
100## $a20010620j20010620u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aSvětoznámý choreograf Jurij Grigorovič nastudoval hodnotné baletní
představení$fTomáš Hejzlar
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Kultura
330## $aZatímco Kyliánovy choreografie respektují taneční rukopis druhé půle 20. století,
světoznámý ruský choreograf Jurij Grigorovič (působil dlouhá léta na šéfovském postu
baletního ansámblu slavného moskevského Velkého divadla) je mistrem baletního
tradicionalismu
461#0 $1011##$a1210-1494$12001#$aHaló noviny$vRoč. 11, č. 143 (20010620), s.
10
5451# $aKultura
600#1 $aGlazunov$bAlexandr
600#1 $aGrigorovič$bJurij
60102 $aNárodní divadlo
605## $aRajmonda
6060# $abalet$xdivadelní inscenace$yPraha (Česko)$zr. 2001
6060# $adivadelní hudba
6060# $aruský balet
608## $arecenze
615#9 $adivadlo$xčeské divadlo
660## $ae-xr-pg
675## $a792.82
675## $a(070.447)
675## $a(437.311)
700#1 $aHejzlar$bTomáš
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c2001#0620
801#2 $aCZ$bABA001$c20010620$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fHA2001#0620000082$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gHaló noviny$hISSN 1210-1494$sRoč. 11$zč. 143$d20010620$ls. 10
STZ $asa20010620$bjima
VAH 16
014## $9HA20010620000082

189. P
Záznam z oblasti divadla, činohra
SYSID 662573
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdc0001502
100## $a20010619j20010619u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###000yy
2001# $aSkapinova šibalství pojata mistrovsky$fTomáš Hejzlar
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Kultura
330## $aZejména regionální scény se často blíží k variantě druhé, zatímco větší scény
nejednou dílo tohoto klasika zbavily jeho vitální bezprostřednosti
461#0 $1011##$a1210-1494$12001#$aHaló noviny$vRoč. 11, č. 142 (20010619), s.
9
5451# $aKultura
600#0 $aMoliére
600#1 $aLipus$bRadovan
60102 $aNárodní divadlo moravskoslezské
605## $aSkapinova šibalství
6060# $ačinohry$xdivadelní inscenace$yOstrava (Česko)$zr. 2001
6060# $afrancouzské drama
608## $arecenze
615#9 $adivadlo$xčeské divadlo
660## $ae-xr-mo
675## $a792.2
675## $a(070.447)
675## $a(437.326)
700#1 $aHejzlar$bTomáš
801#1 $aCZ$bANOPRESS$c20010619
801#2 $aCZ$bABA001$c20010619$gAACR2
8564# $afull.nkp.cz$d/nkdb/mkdoc.php?p1=$fHA20010619000075$zCP 1250$9HTM
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gHaló noviny$hISSN 1210-1494$sRoč. 11$zč. 142$d20010619$ls. 9
STZ $asa20010619$bjima
VAH 16
014## $9HA20010619000075

190. P
Záznam z oblasti architektury
SYSID 661850
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abon0000983
100## $a20010612d2001#####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aDvě demolice památek$eKlenby Hergetovy cihelny. Část hotelu Juliš$fRichard
Biegel
215## $c6 il.
461#0 $1011##$a2862-7010$12001#$aArchitekt$vRoč. 46, č. 4(2001), s. 53
6060# $aarchitektura$yČesko$zstol. 20., léta 90.
6060# $aarchitektonické památky$yČesko$zstol. 20., léta 90.
6100# $ahistorické klenby
6100# $ahotely
615#9 $aarchitektura$xčeská architektura
615#9 $aochrana památek$xpamátková péče
6100# $ademolice památek
675## $a72$9n
660## $ae-xr---
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aBiegel$bRichard$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010612$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gArchitekt$hISSN 2862-7010$sRoč. 46$zč. 4$d2001$ls. 53
STZ $asa20010612$bhest
VAH 18

191. P, A
Záznam z oblasti výtvarného umení, malířství
SYSID 663049
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abon0001082
100## $a20010622d2000####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aVelké koupající se ženy - 1906
215## $cil.
461#0 $1011##$a1212-8872$12001#$aNejvětší malíři$vRoč. 1, č. 7(2000), s. 26-27
6060# $amalířství$yFrancie$zr. 1906
6060# $amalíři$yFrancie$zstol. 19.-20.
6100# $afrancouzští malíři
6100# $aolejomalby
6100# $aVelké koupající se ženy (obraz)
615#9 $avýtvarné umění$xfrancouzské malířství
600#1 $aCézanne$bPaul$f1839-1906
660## $ae-fr---
675## $a75$9n
675## $a75.071.1$9n
675## $a(44)$9n
801#0 $aCZ$bABA001$c20010622$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gNejvětší malíři$hISSN 1212-8872$sRoč. 1$zč. 7$d2000$ls. 26-27
STZ $asa20010622$bhest
VAH 18

192. P, A
Záznam z oblasti výtvarného umení, sochařství
SYSID 662056
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abon0000997
100## $a20010614d2000####u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aIntegrovaná krajina$fPetr Kovář
215## $cil.
461#0 $1011##$a1210-7395$12001#$aFórum architektury a stavitelství$vRoč. 8 č.
9/10(2000), s. 58-59
6060# $asochaři$yČesko$zstol. 20., léta 90.
6060# $asochařské projekty$yTerezín (Česko)$zstol. 20., léta 90.
6100# $ačeští sochaři
6100# $akrajinné sochařské enviromenty
6100# $amonumentální krajinné skulptury
615#9 $avýtvarné umění$xčeské sochařství
660## $ae-xr---
660## $ae-ne---
675## $a730$9n
675## $a730.071.1$9n
675## $a(437.3)$9n
700#1 $aKovář$bPetr$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010614$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gFórum architektury a stavitelství$hISSN 1210-7395$sRoč. 8$zč. 9/10$d2000$ls.
58-59
STZ $asa20010614$bhest
VAH 18

193. P, A
Záznam z oblasti výtvarného umění, grafika
SYSID 656579
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abon0000815
100## $a20010514d2000####u##u0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###a###000yy
2001# $aBoris Bělský$evíc než jen technika$fJelizaveta Plavinská$g[přeložila] Olga
Frídlová
215## $cil.
320## $aBibliografie
461#0 $1011##$a1211-6890$12001#$aGrapheion$vČ. 2 (2000), s. 29-34
600#1 $aBělský$bBoris$f1960
6060# $asítotisk$yRusko$zstol. 20.
6060# $agrafici$yRusko$zstol. 20.
6100# $aruští grafici
6100# $agrafické techniky
6100# $atechnika sítotisku
615#9 $avýtvarné umění$xruská grafika
660## $ae-ur-ru
675## $a76$9v
675## $a76.071.1$9v
675## $a(470+571)$9n
700#1 $aBělský$bBoris$4070
702#1 $aFrídlová$bOlga$4730
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0514
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gGrapheion$hISSN 1211-6890$zČ. 2$d2000$ls. 29-34
STZ $asa20010514$bhest
VAH 18

194. P
Záznam z oblasti výtvarného umení, výstava v 601
SYSID 656340
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abon0000802
100## $a20010511d2000####u##u0czey0103####ba
1010# $aslo
102## $aCZ
105## $aa###r###100yy
2001# $aMatrix$fChris Will$g[autorka recenze] Giuliana Carbi$g[přeložila] Helena
Giordanová
215## $cil.
461#0 $1011##$a1211-6890$12001#$aGrapheion$vČ. 1 (2000), s. 48-49
60112 $aMatrix$bVýstava$eTerst, Itálie$f2000
6060# $avýstavy$yTerst (Itálie)$zr. 2000
6060# $agrafika$zstol. 20.
6100# $asoučasná grafika
615#9 $avýtvarné umění$xgrafika
660## $ae-it---
675## $a76$9v
675## $a061.4$9v
675## $a(450)$9n
608## $arecenze
700#1 $aCarbi$bGiuliana$4070
702#1 $aGiordanová$bHelena$4730
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0511
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gGrapheion$hISSN 1211-6890$zČ. 1$d2000$ls. 48-49
STZ $asa20010511$bhest
VAH 18

195. P, A
Záznam z oblasti výtvarného umení, udílení cen
SYSID 656706
FMT RS
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abon0000819
100## $a20010515d2000####u##u0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###r###100yy
2001# $aCena Alberta J. Trabucca za grafiku 2000$f[autorka recenze] Alicia
Gandiani$g[přeložila] Marina Santosová
215## $cil.
320## $aPoznámky
461#0 $1011##$a1211-6890$12001#$aGrapheion$vČ. 2 (2000), s. 50-51
60112 $aCena Alberta J. Trabucca za grafiku 2000$bCeny za grafiku$eBuenos Aires,
Argentina$f2000
6060# $agrafika$yArgentina$zstol. 20.
6100# $abrazilští grafici
6100# $aprestižní ceny
615#9 $avýtvarné umění$xbrazilská grafika
660## $as-bl--
675## $a76$9v
675## $a(81)$9n
675## $a061.3$9v
700#1 $aGandiani$bAlicia$4070
702#1 $aSantosová$bMarina$4730
801#0 $aCZ$bABA001$c2001#0515
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gGrapheion$hISSN 1211-6890$zČ. 2$d2000$ls. 50-51
STZ $asa20010515$bhest
VAH 18

196. P
Záznam z oblasti matematiky
SYSID 658811
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001aboe0001432
100## $a20010601d2001####u##y0czey0103####ba
1010# $aeng
102## $aCZ
105## $ay###z###000yy
2001# $aGeometrical aspects of the complex eikonal equations associated to the
generalized Weierstrass representation$fP. Bracken, A.M. Grundland
461#0 $1011##$a0011-4626$12001#$aCzechoslovak Journal of Physics$vVol. 51, Nr. 4
(2001), s. 293-300
6060# $aLaplace-Beltramiho rovnice$xgeometrické aspekty$zstol. 20., léta 90.
675## $a517$9n
615#9 $amatematika$xmatematická analýza
700#1 $aBracken$bP.$4070
701#1 $aGrundland$bA.M.$4070
801#0 $aCZ$bABA001$c20010601$gAACR2
910## $aABA001$trs
ZAZ0# $gCzechoslovak Journal of Physics$hISSN 0011-4626$sVol. 51$zNr. 4$d2001$ls.
293-300
STZ $asa20010601$bkopp
VAH 18

197. P, A
Záznam z oblasti hudby
SYSID 662200
FMT RD
LDR -----naa##22-----###450#
001 an2001abdf0001231
100## $a20010615j20010614u##y0czey0103####ba
1010# $acze
102## $aCZ
105## $aa###z###000yy
2001# $aChci vyzkoušet své nové písně$fJohn Cale$g[zapsal] Josef Vlček
215## $c1 il.
304## $aRubrika: Hudba
461#0 $1011##$a0862-5921$12001#$aLidové noviny$vRoč. 14, č. 138
(20010614)
461#0 $12001#$aKultura specialvS. 19
5451# $aHudba
600#1 $aCale$bJohn$f1940-
6060# $ahudebníci$ySpojené státy americké$zstol. 20.
608## $arozhovory
6100# $aamerická populární hudba
6100# $aameričtí skladatelé
6100# $aameričtí kytaristé
615#9 $ahudba$xpopulární hudba
660## $an-us---
675## $a78$9n
675## $a78.071.1$9n
675## $a(73)$9n
700#1 $aCale$bJohn$4460
702#1 $aVlček$bJosef$4470
801#0 $aCZ$bABA001$c20010615$gAACR2
910## $aABA001$trd
ZAZ0# $gLidové noviny$mPraha$hISSN 0862-5921$sRoč. 14$zč. 138$d20010614
ZAZ0# $gKultura special$y[příloha]$lS. 19
STZ $asa20010615$bjale
VAH 18

5.1. 2005 Ivana Anděrová

01.12.12