INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES
AND DOCUMENTATION CENTRES (IAML)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES, ARCHIVES ET CENTRES
DE DOCUMENTATION MUSICAUX (AIBM)

INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER MUSIKBIBLIOTHEKEN, MUSIKARCHIVE
UND MUSIKDOKUMENTATIONZENTREN (IVMB)
 

ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ
HUDEBNÍCH KNIHOVEN, ARCHIVŮ A DOKUMENTAČNÍCH STŘEDISEK


Aktuality

O nás

Zpracování

Studie a prezentace

Adresáře
hudebních knihoven


Různé
 


Poslední aktualizace
29.9. 2011

Seznam hudebních knihoven ČR
  • Seznam hudebních knihoven ČR na stránkách hudebního oddělení Knihovny města Hradce Králové.
     
  • Seznam hudebních muzeí a malých hudebních expozic v ČR i v zahraničí na stránkách hudebního oddělení Knihovny města Hradce Králové.
     

  • Hudební knihovna Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Stav fondu (červenec 2006): 24 513 CD všech žánrů (vážná, jazzová, populární, filmová, lidová hudba i mluvené slovo), 1 115 audiokazet, 6 823 gramodesek, 7 406 kusů hudebnin všech žánrů, 3 402 knih o hudbě, 14 titulů hudebních časopisů. Hudební knihovna pořádá známé vzdělávací semináře, Malé divadlo hudby (popularizační pořady a komorní koncerty), besedy pro školy ad. Více na stránkách: www.kjm.cz/hk.