INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES
AND DOCUMENTATION CENTRES (IAML)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES, ARCHIVES ET CENTRES
DE DOCUMENTATION MUSICAUX (AIBM)

INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER MUSIKBIBLIOTHEKEN, MUSIKARCHIVE
UND MUSIKDOKUMENTATIONZENTREN (IVMB)
 

ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ
HUDEBNÍCH KNIHOVEN, ARCHIVŮ A DOKUMENTAČNÍCH STŘEDISEK


Aktuality

O nás

Zpracování

Studie a prezentace

Adresáře
hudebních knihoven


RůznéPoslední aktualizace
29.11. 2018
Studie a prezentace

29.11.2018
Příspěvky z výročního zasedání IAML ke 100. výročí vzniku Československa, Praha, Národní knihovna ČR a Městská knihovna v Praze, 23. a 24. října 2018:
S. Hrabia: Úvodní slovo prezidenta IAML
H. Borková: Informace ke katalogizaci dokumentů s hudebním obsahem
J. Navrátilová: Československo. 100. výročí. Prezentace materiálů z fondu hudebního odd. Městské knihovny v Praze
J. Hůlek: Některé skutečnosti a zajímavosti z historie IAML v souvislosti s Českou národní skupinou IAML
A. Faladová: Autorské právo a (hudební) knihovny

B. Ellederová: IAML 2018 - Lipsko 2018

11.5.2017
Seminář Hudební provoz a repertoár na moravských kostelních kůrech v 16.-18. století ve dnech 3.-4.5.2017 v Brně - příspěvky:
Vladimír Maňas: Hudba v českých dějinách
Helena Kramářová: Chrámová hudba na Moravě, a zejména v Brně v 2. polovině 18. stol.

20. 4. 2016
Výroční zasedání ČNS IAML a hudební seminář s názvem "Hudbou západočeského regionu napříč staletími", Plzeň 21. - 22. 10. 2015
R-projekty - Katalogizace v RDA a speciální dokumenty - New York IAML konference

19.5.2015
Hudební seminář "Muzikoterapie v knihovnách" (28.-29. dubna 2015 v Brně) - příspěvky:
Iva Horová: Národní fonotéka

12.6.2013
Příspěvky z hudebního semináře Ženy v hudbě (21.-22. května 2013 - Knihovna Jiřího Mahena v Brně)
Ženy v jazzu

14.11.2012
Příspěvky z výročního zasedání ČNS IAML:
E. Bastlová: Hudební sbírka v knihovně Kinských
V. Aschenbrenner: Sbírka hudebnin Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech (bohemika 18. století)
J. Vozková: Kantorská sbírka hudebnin z Bechyně
L. Antalová: Pramene českej hudby 18. a 19. storočia v Zbierke hudobnín uršulínskeho kláštora v Bratislave
R. Škarda: Zpřístupňování a vydávání bohemikálních pramenů v hudebním nakladatelství Českého rozhlasu

24. 11. 2011
Problematika digitalizace a zpřístupnění kulturního dědictví - virtuální badatelské prostředí (7 MB)
(MgA. štěpán Černohorský)

12. 9. 2011
Prezentácia Oddelenia hudobných rukopisov Archívu literatúry a umenia SNK, Praha 20.-21.10.2010 (75 MB)
(Mgr. Martina Božeková)

17. - 18. 5. 2011
Hodnocení hudebního semináře 2011 - Hudba zemí bývalého Východního bloku (3 MB)

4. - 5. 5. 2010
Hodnocení hudebního semináře 2010 - Hudba, která bortí hranice stylů a forem (3 MB)

28. - 29. 4. 2009
Hodnocení hudebního semínáře 2009 - Putování za folklórem aneb Na lidovú notečku (3 MB)

1. 7. 2007
O italské hudební literatuře a nové italské muzikologické produkci v úseku knihovny Hudebně-historického oddělení Českého muzea hudby v Praze
(Kateřina Maýrová, Národní muzeum, České muzeum hudby)

17. 6. 2007
Muzikoterapie s dětmi
(Kristýna Košťálová, Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

6. 6. 2006
Lichtenštejnova hudební sbírka ve fondech zámeckého hudebního archivu v Kroměříži jako inspirační báze pro hudební fond Knihovny Kroměřížska (2005)
(Richard Mahel, Knihovna Kroměřížska)