INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES
AND DOCUMENTATION CENTRES (IAML)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES, ARCHIVES ET CENTRES
DE DOCUMENTATION MUSICAUX (AIBM)

INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER MUSIKBIBLIOTHEKEN, MUSIKARCHIVE
UND MUSIKDOKUMENTATIONZENTREN (IVMB)
 

ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ
HUDEBNÍCH KNIHOVEN, ARCHIVŮ A DOKUMENTAČNÍCH STŘEDISEK


Aktuality

O nás

Zpracování

Studie a prezentace

Adresáře
hudebních knihoven


Různé

KontaktyPoslední aktualizace
29.9. 2011

Lichtenštejnova hudební sbírka ve fondech zámeckého hudebního archivu v Kroměříži jako inspirační báze pro hudební fond Knihovny Kroměřížska (2005)

Richard Mahel, Knihovna Kroměřížska

Celý článek v PDF

Resumé:

Arcibiskupský zámek v Kroměříži je nejvýznamnějším sídlem olomouckých (arci)biskupů již od pozdního středověku. Kromě toho, že byla Kroměříž sídlem vrchnostenské správy církevních statků, které mimochodem zasahovaly až na území Slezska, byla také během svého pohnutého vývoje střediskem architektury, stavitelského umění, literatury a hudby. Právě hudba proslavila kroměřížský biskupský dvůr nejvíce. Během působení biskupa Karla II. z Lichtenštejn-Kastelkornu byla soustředěna do Kroměříže biskupská kapela, tvořená nejen profesionálními hudebníky, ale i komorníky. Řada z nich, ať již individuálně či z biskupova podnětu, začala shromažďovat různé partitury domácích i vzdálenějších autorů. Pilná činnost kopistů Lichtenštejnského období vedla ke shromáždění značného množství notových materiálů, z nichž velké množství se zachovalo do dnešních časů. Zámecký hudební archiv obsahuje i řadu dalších dokladů hudební minulosti, ten z období Karla II. je však asi nejvýznamnější. V současné době probíhá jeho intenzivní výzkum, katalogizace a částečná digitalizace. Je to o to podstatnější, že požadavky na zapůjčení partitur neustále stoupají. Knihovna Kroměřížska má zájem zvýšit povědomí o existenci tohoto hudebního bohatství, a proto na základě Lichtenštejnského fondu provádí také nákup hudebních nosičů tohoto období, aby bylo možné doplnit teoretické studium hudebního pramene na zámku případným poslechem současného provedení barokních skladeb v Knihovně Kroměřížska.