Knihovna roku 2007 Knihovna roku 2007  

Ceny přidělené roku 2007: Kategorie základní knihovna

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

Obecní knihovna Bory, kraj Vysočina

knihovníci: Pavel Kříž, Blanka Křížová

Knihovna se zapojila do komunitního projektu obce, a přestože působí v příjemných a esteticky upravených prostorách už má zpracován projekt na nové a větší. Příkladně pracuje s regionální literaturou, buduje i videotéku. Kromě Klubu dobré pohody má i kroužek pro mládež a hernu pro děti. Knihovníci uspěli i s grantem Knihovna je i pro seniory, a tak sdružují v obci všechny generace. O své činnosti vedou naprosto perfektní dokumentaci.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2006

 • počet obyvatel 780
 • knihovní fond 3 600
 • výpůjčky 1 145
 • čtenáři 63
 • návštěvníci 579

Kontakt:

Fotogalerie

Zvláštní ocenění a diplom získaly:

Místní knihovna v Všechovice, Olomoucký kraj

knihovnice: Lýdie Trlifajová

Knihovna vzorně spolupracuje se samosprávou, díky tomu působí v příjemně upravených prostorách a úspěšně využívá grantů pro svůj rozvoj. Knihovnice je velmi aktivní, sama jde příkladem v propagaci celoživotního vzdělávání. Stará se o dalších 12 knihoven a svoji knihovnu zapojuje i do republikových akcí. Velmi zdařile získává nové čtenáře mezi dětmi.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2006

 • počet obyvatel 860
 • knihovní fond 11 555
 • výpůjčky 11974
 • čtenáři 237
 • návštěvníci 2 225

Kontakt:

Fotogalerie

Obecní knihovna Vidče, Zlínský kraj

knihovnice: Dagmar Karasová

Knihovna úzce spolupracuje s mateřskou i základní školou a zapojuje se do společenského i kulturního života obce. Spolupráce se samosprávou je příkladná. U knihovny pracuje čtenářský kroužek, knihovnice však pečuje i o seniory a svoji činnost pečlivě dokumentuje.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2006

 • počet obyvatel 1 618
 • knihovní fond 8 872
 • výpůjčky 15 401
 • čtenáři 191
 • návštěvníci 3 102

Kontakt:

Fotogalerie