Knihovna roku 2007 Knihovna roku 2007  

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2007 v kategorii b) významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Knihovna města Hradce Králové - nominována 2x

Projekt "Šablona webu pro malé knihovny"

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Realizace kulturně vzdělávací činnosti, zejména projekty "Hudebně vzdělávací semináře pro knihovníky" a " Malé divadlo hudby"

Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna

Zápis sbírky periodik vydávaných v letech 1918-1945 ruskou, ukrajinskou a běloruskou emigrací do seznamu památek kulturního dědictví UNESCO "Paměť světa"

Městská knihovna Rosice

Projekt "Podpora čtenářských dovedností handicapovaných dětí"

Městská knihovna Rosice

Mezinárodní projekt "Podpora čtenářské dovednosti dětí a mládeže"

Národní knihovna ČR - Knihovnický institut

Vytvoření oborové informační brány pro knihovnictví a informační vědu

Městská knihovna Humpolec

Rekonstrukce podzemních prostor knihovny k využití volného času dětí a mládeže + činnost literárního klubu knihovny

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště

Významné vzdělávací a  volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé (Noc s Andersenem, Hradišťské sluníčko, zapojení do Národního programu počítačové gramotnosti, Čtenářská konference, aktivity Spolku přátel literatury a Knihovny BBB v oblasti exlibris ad.)

Místní knihovna Radotín - nominována 2x

Rekonstrukce, zvětšení prostor  a modernizace knihovny, zkvalitnění činnosti jako vzdělávacího a komunitního centra

Regionální knihovna Karviná

Knihovnicko-informační webový portál www.biblioset.cz

Knihovna CERGE-EI UK Praha - nominována 2x

V rámci sítě NEREUS: příprava digitálního repositáře publikační činnosti vědeckých pracovníků UK CERGe; příprava evropské databáze souborů ekonomických dat vzniklých z vědecké činnosti zúčastněných univerzit; účast ve výzkumném konsorciu evropského grantu ECP-2006-DILI-510001; provoz portálu statistických informací; zpřístupnění portálu Onelog

Středisko vědeckých informací PřF UK Praha

Realizace vzdělávacích aktivit: výstava o historii a současnosti knihoven PřF UK (počin v oblasti PR univerzitních knihoven UK); vydání tištěné i el. publikace Knihovny a elektronické inf zdroje na PřF UK; zpracování výukového materiálu pro předmět Služby knihoven a inf. zdroje na PřF UK v praxi

Knihovna města Ostravy

Projekt Romaňi Kereka - Romský kruh (veřejná knihovna zaměřená na romské obyvatelstvo)

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Široká spolupráce s neziskovým sektorem (mj.Rodinné a mateřské centrum Vsetín), vzdělávací aktivity - projekt MVK jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání

Obecní knihovna Halenkov

Nadstandardní aktivita obecní knihovny (četné kulturní akce, splnění všech standardů VKIS) spojená s osobním nasazením knihovnice

Městská knihovna Šumperk

Literární a filmový festival Město čte knihu

Národní knihovna ČR

e-learningový základní kurz katalogizace ve formátu MARC 21 a základní kurz katalogizace ve formátu UNIMARC (bezplatné kurzy katalogizace tištěných monografií na úrovni minimálního záznamu pro Souborný katalog ČR)

Knihovna Městské části Praha 18

Kvalitní rekonstrukce a modernizace knihovny, zkvalitnění služeb

Knihovna Jiřího Mahena Brno - Klub dětských knihoven SKIP ČR

Celostátní soutěž Kamarádka knihovna

Krajský úřad Plzeňského kraje a Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje

Přínos výsledků projektu Internetizace knihoven v Plzeňském kraji

Kolektiv pracovníků Národní knihovny ČR

Příprava mezinárodní architektonické soutěže na stavbu nové budovy Národní knihovny ČR

Knihovna města Plzně + obvodní knihovna Lochotín