Knihovna roku 2008  

KNIHOVNA ROKU 2008

Slavnostní vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2008" se uskutečnilo ve čtvrtek 9. října 2008 od 11.00 v Zrcadlové kapli Klementina (Národní knihovna ČR).

Program

  1. Umělecký přednes - Radek Holub
  2. Úvodní slovo ministra kultury Václava Jehličky
  3. Předání ceny "Knihovna roku 2008" v kategorii informační počin
  4. Hudební vystoupení - Märchenbilder fűr Klavier und Viola" (Lebhaft) Roberta Schumanna - viola Matěj Kroupa, klavír Miroslav Sekera
  5. Předání ceny "Knihovna roku 2007" v kategorii základní knihovna