Knihovna roku 2008  

Nominace 2008 základní knihovna

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2008
v kategorii "základní knihovna"

HAMR  NA  JEZEŘE  (Liberecký kraj -
okres Česká Lípa)
knihovna sídlí v místní části Břevniště

Místní knihovna v Břevništi

knihovnice : Irena Hývlová

Kromě klasické činnosti působí knihovna také jako komunitní centrum - knihovnice vede v knihovně výtvarné kroužky pro děti i dospělé. Pečlivě zpracovává  dokumentaci z velkého množství akcí, které pro své spoluobčany organizuje. I přesto, že prostorové podmínky nejsou ideální, služby knihovny na úrovni doby jsou. Knihovnice pracuje v plně automatizovaném provozu a samostatně tvoří i webové stránky. Dobře umí využívat  možností grantů.

HORNÍ  ŘEDICE (Pardubický kraj - okres Pardubice)

Obecní knihovna Horní Ředice

knihovnice: Miloslava Polednová

Knihovna patří mezi první neprofesionální plně automatizované v kraji a slouží  i jako veřejná stanice internetu. Příkladná je systematická snaha knihovnice o podporu čtenářství, výborně spolupracuje se školou.
Je členkou kulturní a letopisecké komise, vzorně vede knihovnickou agendu

HOSTIŠOVÁ   (Zlínský kraj -
okres Zlín)

Místní knihovna Hostišová

knihovnice: Alena Pakostová

Díky péči samosprávy má knihovna velmi dobré umístění a poskytuje veřejnosti širokou škálu  zajímavých služeb . Garantem kvality služeb je osobnost knihovnice, která  plně využívá svých mnoholetých zkušeností. Knihovnu zapojuje do společenského a kulturního života obce a celé řady akcí - od sjezdu rodáků po soutěž mužů v přebalování miminek. V zimě vaří pro návštěvníky čaj zdarma a pořádá setkávání žen

JINAČOVICE (Jihomoravský kraj - okres Brno-venkov)

Obecní knihovna Jinačovice

knihovnice : Šárka Ondrušková
( a zastupující knihovník Břetislav Bém)

Díky mimořádné aktivitě a všestrannosti knihovnice má knihovna širokou škálu aktivit, které prezentuje na vlastních webových stránkách. Ty se umístily na předních místech v soutěži Biblioweb. Vydává časopis pro děti s názvem Knihovníček s řadou zajímavých rubrik. Kromě zapojení knihovny do všech celostátně pořádaných akcí připravuje i velmi oblíbené kreativní dílničky pro děti.

LOMNICE (Karlovarský kraj -
okres Sokolov)

Obecní knihovna Lomnice

knihovnice: Jiřina Němečková

Samospráva vytvořila knihovně výborné podmínky v nově rekonstruovaných a vybavených prostorách a počítá s jejich dalším rozšířením. Knihovnice se zapojuje do všech aktivit iniciovaných SKIPem. Pracuje v plně automatizovaném provozu a nabízí řadu akcí pro děti i služeb pro dospělé
a nabízí svým uživatelům výhodnou provozní dobu

MATĚJOV  (Kraj Vysočina -
okres Žďár nad Sázavou)

Obecní knihovna Matějov

knihovnice: Hana Najmanová

Knihovna je  plně automatizovaná v příjemných prostorách s novým vybavením, přestože působí ve velmi malé obci ( 205 obyvatel ). Dobře spolupracuje s pověřenou knihovnou a využívá výměnné soubory.

MCELY  (Středočeský kraj -
okres Nymburk)

Obecní lidová knihovna ve Mcelích, základní knihovna

knihovnice: Marie Holbová

Knihovnice dobře spolupracuje s obecním úřadem a mateřskou školou. Je nově vybavena a nabízí celou řadu akcí pro děti i dospělé a stala se místem setkávání občanů obce všech generací

MOKRÁ-HORÁKOV  (Jihomoravský kraj - okres Brno-venkov)

Obecní knihovna Mokrá-Horákov

knihovnice : Jitka Neveselá

Knihovna díky smělým plánům obce získala nové prostory  velmi ojedinělou přestavbou uhelné kotelny. Šťastnou ruku měla obec i při výběru knihovnice, která svým velkým nadšením a rozsáhlými aktivitami vytvořila z knihovny vskutku komunitní centrum. Pravidelně se zde setkávají maminky na mateřské dovolené i děti na knihovnickém kroužku, kde děti mohou díky nakoupeným loutkám pohádky nejen číst, ale  i si je zahrát. Knihovna slouží i jako minigalerie.
Do svých reportáží si knihovnu vybrala  i     Česká televize a televize RTA do pořadu  Minuty z regionu.

NADĚJKOV  (Jihočeský kraj -
okres Tábor)

Místní lidová knihovna Nadějkov

knihovnice: Olga Černá

Knihovna je plně automatizovaná. Svoje aktivity zaměřuje převážně na děti - sama napsala a vydala pro děti dvě knihy.
Pečuje však i o starší občany - donáškou knih.

 

PAVLOVICE  U  PŘEROVA 
(Olomoucký kraj - okres Přerov)

Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova

knihovnice: Danuše Sklenářová

Knihovna je informačním a komunitním centrem obce, štědře podporována finančně i personálně - jak zaměstnankyně úřadu tak zastupitelstva pomáhají s řadou aktivit  - od práce s dětskými čtenáři přes jazykové kurzy, kurzy ručních prací k pořádání zájezdů a zapojení knihovny do celoobecních akcí
( například hodů či pravidelných pobytů dětí z dětského domova).

 

PRASKAČKA  (Královéhradecký kraj - okres Hradec Králové)

Obecní knihovna v Praskačce
(Obecní knihovna v Sedlicích)

V obou je
knihovník: Petr Černohlávek

Obec zřizuje dvě knihovny, v obou je knihovníkem Petr Černohlávek. Ve spolupráci s manželkou vedou v knihovnách pro dospělé Klub Pohoda, pro děti organizují čtenářskou ligu a připravují výtvarné dílny.

 

ŘEPIŠTĚ  (Moravskoslezský kraj -
okres Ostrava)

Místní knihovna Řepiště

knihovnice: Marika Zajíčková

Knihovna díky vzorné péči samosprávy netrpí nedostatkem prostoru ani jí nechybí vybavení. Nabízí řadu zajímavých akcí. Knihovnice je velmi aktivní, úspěšně se zapojuje do republikových akcí k propagaci čtenářství. Výborně spolupracuje s mateřskou i základní školou.

STAŇKOVICE  (Ústecký kraj -
okres Louny)

Obecní knihovna Staňkovice

knihovnice: Sylvie Jahelková

Knihovna dobře spolupracuje se samosprávou i využívá grantů. Je plně automatizovaná a nabízí návštěvníkům příznivou půjčovní dobu. Zapojuje se do všech celostátních knihovnických akcí.