Knihovna roku 2008  

Nominace 2008 významný počin

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2008 v kategorii b) významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Knihovna P. Bezruče Opava

Opavské Slezsko v boji proti fašismu - digitalizace archivu Českého svazu bojovníků za svobodu, okresní výbor Opava
http://www.okpb.cz/webit2/kpb_index.php?
set=region~cze~false~6&doc=archiv_svazu_bojovniku

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Projekt přebírání kopií obálek a anotací

Městská knihovna v Českém Těšíně

Projekty k podpoře čtenářství s využíváním mezinárodní spolupráce knihoven na Slovensku, v Polsku a Maďarsku

Místní knihovna Radotín

Mimořádně zdařilá rekonstrukce a modernizace knihovny a významné zkvalitnění VKIS (veřejný internet, bezbariérový přístup aj.)

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Vydání publikace Karel Klostermann: Soupis díla

Městská knihovna Lipník nad Bečvou

Vybudování nového informačního centra a rozšíření informační činnosti

Městská knihovna Valašské Klobouky

Soustavné a dlouholeté úsilí o rozvoj knihovnictví ve Valašských Kloboukách a zdařilé řešení přívětivého pojetí knihovny v nových prostorách

Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových, Rožmitál pod Třemšínem

Mimořádný přínos k rozvoji služeb regionu Třemšínsko