Knihovna roku 2008  

Ceny přidělené roku 2008

Kategorie základní knihovna || Kategorie informační počin

Kategorie základní knihovna

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova, kraj Olomoucký
knihovnice : Danuše Sklenářová

Knihovna je skutečným centrem v životě obce. Plní funkci informační, vzdělávací i komunitní. Stále rozšiřuje své aktivity a služby a propojuje všechny skupiny obyvatel v celé řadě akcí.

Podporuje i  pěstování lidových tradic. Postavení v obci si zajišťuje nepřebernou řadou akcí i mimo půjčovní dobu. Věnuje se důsledně práci s dětmi a spolupracuje se všemi ostatními organizacemi v místě.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2007

 • počet obyvatel  781
 • knihovní fond  2 800
 • výpůjčky 4 257
 • čtenáři  114
 • návštěvníci  1 333

Kontakt:
http://www.pavloviceuprerova.cz/knihovna/
knihovna.pavlovice@seznam.cz

Fotogalerie

Zvláštní ocenění a diplom získaly:

Obecní knihovna Mokrá-Horákov, kraj Jihomoravský
knihovnice : Jitka Neveselá

Knihovna je přirozeným kulturním a informačním centrem obce. Vzhledem k  nápaditému využívání moderních technologií i propagaci čtenářství je široce rozvinutá práce především s dětmi a mládeží. Díky mimořádné podpoře zřizovatele má k dispozici nové, perfektně vybavené prostory.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2007

 • počet obyvatel  2 635
 • knihovní fond 10 894
 • výpůjčky  15 182
 • čtenáři 433
 • návštěvníci  6 172

Kontakty:
http://www.mkmokra.unas.cz
knihovna@mokra-horakov.cz

Fotogalerie

Obecní knihovna v Praskačce, kraj Královéhradecký
knihovník: Petr Černohlávek

Knihovna poskytuje prostor a nabízí služby všem věkovým kategoriím uživatelů. Díky nebývalému zaujetí knihovníka, kterému vydatně pomáhá manželka, se v knihovně odehrává celá řada akcí jak pro děti, tak pro dospělé. Obec dokonce zřídila a provozuje  v místní části ještě jednu knihovnu (se stejným knihovníkem).

Statistické ukazatele knihovny za rok 2007

 • počet obyvatel  684
 • knihovní fond                    
 • výpůjčky 3 615
 • čtenáři 135
 • návštěvníci 723

Kontakty:
http://www.knihovnapraskacka.wz.cz
knihovnapraskacka@seznam.cz

Fotogalerie

Kategorie informační počin

Hlavní cena  v této kategorii nebyla pro rok 2008 udělena.

Zvláštní ocenění a diplom získala:

Městská knihovna Český Těšín

za realizaci projektů k podpoře čtenářství s využíváním mezinárodní spolupráce knihoven na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Knihovna poskytuje širokou škálu služeb v národnostně dvojjazyčné oblasti. Již 12 let organizuje přeshraniční spolupráci s knihovnami euroregionu Těšínské Slezsko a též spolupracuje s knihovnami na Slovensku a v Maďarsku. Mezi významné akce lze uvést mezinárodní festival čtení nad Olzou, rozšíření akce "Noc s Andersenem" do polských knihoven, mezinárodní literární soutěž "Moje město", mezinárodní setkání spisovatelů pořádané ve spolupráci s Obcí spisovatelů, aj.

Kontakt:
http://www.knihovna.ctesin.cz/