CENA MINISTERSTVA KULTURY - KNIHOVNA ROKU 2009

Držitelé ocenění

Kategorie základní knihovna

SKIP

 • 2000 Místní knihovna Brodek u Přerova
 • 2001 Obecní knihovna Horní Lideč
 • 2002 Místní knihovna Sepekov

MINISTERSTVO KULTURY

 • 2003 Obecní knihovna v Jindřichovicích
  pod Smrkem
 • 2004 Místní lidová knihovna v Kostomlatech
  pod Milešovkou
 • 2005 Místní lidová knihovna Havlíčkova Borová
 • 2006 Obecní knihovna Býšť
 • 2007 Obecní knihovna Bory
 • 2008 Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova

Kategorie informační počin

 • 2003 Mgr. Milena Kodýmová - podpora
  knihoven v malých obcích v ČR
 • 2004 PhDr. Vojtěch Balík - podpora
  automatizace a digitalizace v ČR
 • 2005 Knihovna Kroměřížska - spolupráce
  s neziskovým sektorem podpora
  sociálně slabých skupin
 • 2006 Knihovna hospicového občanského
  sdružení Cesta domů - vybudování
  a zpřístupnění informačních zdrojů
 • 2007 Knihovna města Hradce Králové - projekt
  "Šablona webu pro malé knihovny"
 • 2008 cena nebyla udělena