CENA MINISTERSTVA KULTURY - KNIHOVNA ROKU 2009

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2009 v kategorii b) významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

1

Geografická knihovna PřF UK Praha, MU v Brně, UJEP v Ústí n./L.

Databáze Geografická bibliografie ČR online

2

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Dlouhodobé aktivity věnované rodině

3

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Poskytování moderních knihovnických služeb všem uživatelům, využívání benchmarkingu ke zlepšování služeb

4

Národní technická knihovna

Otevření nové budovy

5

Město Sedlčany  - Městská knihovna

Vybudování kulturního centra Lukáš

6

Regionální knihovna Karviná

Virtuální regionální knihovna Karviná v prostředí Second Life

7

Městská knihovna Ostrov

Poskytování moderních elektronických služeb, organizace exkurzí a besed, vybudování nového hudebního oddělení

8

Město Horažďovice - Městská knihovna

Projekty digitalizace a restaurování významných regionálních dokumentů; organizace vzdělávacích a kulturních pořadů zejména pro děti a mládež, nové formy práce s dětmi a mládeží (klub deskových her), spolupráce s dalšími spolky a organizacemi v místě

9

Ústřední knihovna Univerzity Palackého

Konference Knihovna a architektura

10

Městská knihovna v Praze

První knihovnický komunitní web www.knihovna4u.cz

11

Městská knihovna v Praze (spoluřešitelé Český národní korpus FF ÚK, Společnost bratří Čapků, Památník Karla Čapka ve Strži)

Webový Karel Čapek