CENA MINISTERSTVA KULTURY - KNIHOVNA ROKU 2009

Poroty pro vyhodnocení ceny Knihovna roku 2009 - 2011

Kategorie základní knihovna

PhDr. Helena Gajdušková, ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín
Jana Galášová, ředitelka MěK Český Těšín
Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR
Vendulka Valečková, Obecní knihovna v Býšti a KK Pardubice
Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín

Kategorie významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

PhDr. Květa Hartmannová, Knihovna UPM Praha
PhDr. Iva Horová, ředitelka knihovny AMU
PhDr. Zuzana Kopencová, statutární náměstek ředitele Městské knihovny v Praze
Ing. Libuše Nivnickáředitelka Knihovny J. Mahena  Brno
Mgr. Sylva Řehořová, vedoucí knihovny PF a FF ZčU
Mgr. Linda Skolková, Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK v Praze
Mgr. Eva Svobodová, ředitelka SVK Hradec Králové