Cena Ministerstva kultury — Knihovna roku 2011

CENA KNIHOVNA ROKU 2011 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2011
v kategorii "Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb"

Regionální knihovna Karviná
za přestavbu ústřední budovy Regionální knihovny Karviná na společensko-kulturní centrum, jehož služby daleko přesahují klasické pojetí veřejné knihovny


Městská knihovna Horažďovice
za ochotu pomáhat vychovávat z dětí z dětských domovů a mladých lidí čtenáře


Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
a poskytování funkcí špičkového knihovnického-informačního centra, sídlícího ve zrekonstruovaných historických prostorách


Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
za systematickou péči v oblasti p ráce s klienty s různými druhy handicapů


Městská knihovna v Kralovicích
za zpřístupnění rekonstruovaných prostor Městské knihovny


Městská knihovna v Blovicích
za zpřístupnění rekonstruovaných prostor Městské knihovny


Dagmar Honsnejmanová
vedoucí Knihovny U Mokřinky v obci Mokré
za zásluhy o zrekonstruování místní knihovny, která se stala centrem společenského života v obci a velkou rozmanitost pořádaných aktivit,


Moravská zemská knihovna v Brně
za online zpřístupnění Mollovy sbírky a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map


Městská knihovna Ostrov
za rekonstrukci barokní památky Palác princů za účelem provozování veřejné knihovny s moderními službami


Obec Ratíškovice - Obecní knihovna Ratíškovice
za estetickou zdařilou rekonstrukci interiéru knihovny, dovybavení centra veřejného internetu a kreativní činnost knihovny, především při práci s dětmi