Cena Ministerstva kultury — Knihovna roku 2011

CENA KNIHOVNA ROKU 2011 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2011 v kategorii
"Základní knihovna"

Jarošov nad Nežárkou
Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec

Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou
vedená paní Milenou Kodýmovou
Za mimořádně bohatou nabídku kulturních aktivit pro všechny věkové kategorie a promyšlené budování komunitního centra obce


Vavřinec
Jihomoravský kraj, okres Blansko

Místní veřejná knihovna Veselice
vedená paní Olgou Hájkovou
Za významný podíl při stmelování místních částí obce Vavřinec prostřednictvím bohaté knihovnické práce a při pořádání akcí pro veřejnost


Vintířov
Karlovarský kraj, okres Sokolov

Místní knihovna ve Vintířově
vedená paní Lýdií Krakovou
Za rozšíření knihovnických a informačních služeb pro čtenáře v nových prostorách


Miletín
Královéhradecký kraj, okres Trutnov

Místní knihovna v Miletíně
vedená paní Alenou Erbanovou
Za bohaté poskytování knihovnických služeb, organizování besed se spisovateli a úzkou spolupráci s místním mateřským centrem


Nová Ves nad Nisou
Liberecký kraj, okres Jablonec n. Nis.

Obecní knihovna v Nové Vsi nad Nisou
vedená paní Barborou Edwards
Za netradiční pojetí poskytování širokých knihovnických a kulturních aktivit při propojení knihovny se spolkem Novovesan


Bolatice
Moravskoslezský kraj, okres Opava

Místní knihovna v Bolaticích
vedená paní Bc. Janou Štěpaníkovou
Za širokou škálu komunitních aktivit, které jsou podporovány jak vedením obce, tak i zapojením místních firem.


Libina
Olomoucký kraj, okres Šumperk

Místní knihovna v Libině
vedená paní Miroslavou Kunešovou
Za rozsáhlou spolupráci s různými organizacemi jak v obci, tak i okolí při pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit knihovny.


Jaroměřice
Pardubický kraj, okres Svitavy

Obecní knihovna Jaroměřice
vedená paní Helenou Vykydalovou
Za rozvíjení komunitního centra obce, propagaci naučné literatury a široké spektrum akcí pořádaných pro veřejnost


Břasy
Plzeňský kraj, okres Rokycany

Středisková knihovna Břasy - Stupno
vedená paní Jaroslavou Kiršovou
Za mimořádnou podporu čtenářství u dětí všech věkových skupin, výbornou spolupráci se všemi školskými zařízeními v místě


Nové Strašecí
Středočeský kraj, okres Rakovník

Městská knihovna Nové Strašecí
vedená paní vedoucí Jitkou Tomšů
Za promyšlenou práci s dětskými čtenáři a získávání nových uživatelů mezi nově přistěhovanými obyvateli města


Vědomice
Ústecký kraj, okres Litoměřice

Místní knihovna ve Vědomicích
vedená paní Ing. Ivou Fořtovou
Za mimořádně nápaditou práci s dětskými čtenáři, ale i dalšími věkovými skupinami při budování komunitního centra obce


Velká Losenice
Kraj Vysočina, okres Žďár n. Sáz.

Místní knihovna ve Velké Losenici
vedená paní Emilií Kasalovou
Za funkční propojení veřejné knihovny a informačního centra obce a mimořádně četné kulturní a vlastivědné aktivity


Vlachova Lhota
Zlínský kraj, okres Zlín

Místní knihovna ve Vlachové Lhotě
Vedená panem Miroslavem Častulíkem
Za mimořádnou aktivitu knihovníka při organizování akcí na podporu čtenářství a za zapojení knihovny do společenského a kulturního života v obci


Mokré
Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou

Knihovna U Mokřinky
Vedená paní Dagmar Honsnejmanovou
Za osobní přístup knihovnice, velkou aktivitu a vysoký počet a kvalitu pořádaných akcí