Výsledky Fotogalerie Tiskové zprávy Charakteristika ceny Nominace základní knihovna Nominace významný počin Nařízení vlády Poroty pro vyhodnocení Cena SKIP a SKANSKA: Městská knihovna roku 2012 Knihovna roku 2011 Knihovna roku 2010 Knihovna roku 2009 Knihovna roku 2008 Knihovna roku 2007 Knihovna roku 2006 Knihovna roku 2005 Knihovna roku 2004 Knihovna roku 2003

 

 

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2012 v kategorii "významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb"


Městská knihovna Sedlčany 9. ročník komunitního projektu Lukášek; ocenění 130 let poskytovaných služeb
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. - knihovna Projekt „Digitalizace retrospektivní bibliografie české literární vědy 1775-1945“
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Projekt „Kohoutí kříž“
Knihovna dr. Emanuela Bořického v Milíně Otevření knihovny v zrekonstruovaných prostorách + nová služba – nízkoprahový klub pro děti a mládež
Národní knihovna ČR Projekt „Benchmarking knihoven“
Knihovna Jiřího Mahena v Brně Bezbariérový přístup knihovny k uživatelům s různými druhy handicapů
Městská knihovna Havířov Rekonstrukce nových prostor pro knihovnu
Obecní knihovna Chrášťany Využívání sociálních sítí k informovanosti o knihách, projekt Flynn „Knihovna“ Carsen
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - knihovna Kvalitní služby moderní odborné knihovny v bezbariérovém badatelském prostředí
Městská knihovna Slavičín Kvalitní služby městského klubu a knihovny v rekonstruovaných bezbariérových prostorách: pořádání městských akcí, tvorba měsíčníku Slavičínský zpravodaj, zajištění chodu městského muzea ad.
Městská knihovna Český Těšín Projekty k podpoře povědomí veřejnosti o regionálních osobnostech Těšínského Slezska, dětského čtenářství a komunitních aktivit v práci se seniory
JABOK - knihovna Úspěšná implementace software Evergreen a rozvíjení spolupráce s ostatními knihovnami
Iveta Novotná (MěK Chrudim) Přínos k organizaci odborných akcí regionálního a celostátního významu a jejich propojení s knihovnickou praxí: projekt OKNA, Setkání s loutkou, krajská soutěž My všichni jsme Východočeši a d.
PhDr. Bohdana Stoklasová Příprava a realizace projektů národního významu, které iniciovaly meziknihovní spolupráci na bázi jí zavedených standardů
o.s. ČTE! – Knihovna Průhonice Využití dobrovolníků, netradiční služby pro místní komunitu
Batelov – Obecní knihovna Rekonstrukce prostor pro knihovnu s bezbariérovým přístupem, služby pro obecní komunitu
Městská knihovna Třinec Zřízení a provozování oddělení pro mládež (13-26 let) a podpora budování obdobných oddělení v knihovnách ČR