Výsledky Fotogalerie Tiskové zprávy Charakteristika ceny Nominace základní knihovna Nominace významný počin Nařízení vlády Poroty pro vyhodnocení Cena SKIP a SKANSKA: Městská knihovna roku 2012 Knihovna roku 2011 Knihovna roku 2010 Knihovna roku 2009 Knihovna roku 2008 Knihovna roku 2007 Knihovna roku 2006 Knihovna roku 2005 Knihovna roku 2004 Knihovna roku 2003

 

 

Poroty pro vyhodnocení ceny Knihovna roku 2009 - 2014

Kategorie základní knihovna:

Miroslav Bláha,  Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou
Blanka Křížová, Obecní knihovna Bory
RNDr. Lenka Prucková,  ředitelka Knihovny města Olomouce
Iva Slámová, Krajská vědecká knihovna v Liberci
Mgr. Tomáš Štefek, Městská knihovna Prostějov

Kategorie významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb:

Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
PhDr. Ivo Brožek, ředitel Univerzitní knihovny Univerzity J. E. Purkyně
Mgr. Petra Hornochová, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Odborná knihovna Jiřího Hájka
Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci
Mgr. Daniela Nová, Ústřední knihovna ČVUT
Mgr. Lucie Vavříková, Technologické centrum AV ČR; Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín, p.o.