Kategorie „významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ – nominace

Městská knihovna Dobříš

Výstavba nového oddělení pro děti a mládež + projekt Knihovna – místo pro každého

Vědecká knihovna UJEP

Zpřístupnění novostavby

Knihovna Chrášťany

rekonstrukce a revitalizace knihovny s širokou nabídkou služeb na internetu

Městská knihovna Havířov

Zpřístupnění nových zrekonstruovaných prostor knihovna a nabídky nových služeb

Městská knihovna Český Těšín

Projekty k podpoře čtenářství dospívající mládeže a posilování občanské vzájemnosti a mezinárodních vztahů zejména v kulturní a společenské oblasti

Městská knihovna Litvínov

Obnovení provozu ve zrekonstruované a rozšířené budově knihovny s novými službami (hernou pro děti a rozšířeným zájmovým vzděláváním pro veřejnost)

Slezské zemské muzeum - knihovna

Rekonstrukce Janottovy vily a její přeměna v moderní knihovnu

Regionální knihovna Karviná

Kulturní a vzdělávací aktivity RKK

Městská knihovna v Praze

Úplná prostupnost služeb: služba „všude vracení a půjčování“

Pí. Šárka Ondrušková, knihovnice, obec Jinačovice

příprava, organizace a vedení pěších výletů, tzv. naučných stezek, za poznáváním pamětihodností v okolí obce Jinačovice