Poroty pro vyhodnocení ceny Knihovna roku 2009 - 2014

Kategorie základní knihovna:

Miroslav Bláha,  Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou
Blanka Křížová, Obecní knihovna Bory
RNDr. Lenka Prucková,  ředitelka Knihovny města Olomouce
Iva Slámová, Krajská vědecká knihovna v Liberci
Mgr. Tomáš Štefek, Městská knihovna Prostějov

Kategorie významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb:

Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
PhDr. Ivo Brožek, ředitel Univerzitní knihovny Univerzity J. E. Purkyně
Mgr. Petra Hornochová, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.Odborná knihovna Jiřího Hájka
Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci
Mgr. Daniela Nová, Ústřední knihovna ČVUT
Mgr. Lucie Vavříková, Technologické centrum AV ČR; Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín, p.o.