VISK   veřejné informační služby knihoven
    Program Státní informační politiky
  Kontakty  ||  Aktuality  ||  Cíle programu  ||  Financování  ||  Informační politika  ||  Instituce
Koordinační centrum

VISK 2 Vzdělávání

VISK 3 ICEKNI

VISK 4 Digitální knihovna

VISK 5 RETROKON

VISK 6 Memoriae Mundi

VISK 7 Kramerius

VISK 8/A Informační zdroje

VISK 8/B Jednotná informační brána

VISK 9 Souborný katalog

Kontakty


Koordinace programu VISK

Odborní garanti podprogramů VISK


Koordinace programu VISK

Ministerstvo kultury ČR

Mgr. Blanka KOUBOVÁ
Ministerstvo kultury ČR
Odbor literatury a knihoven
Milady Horákové 139
160 41 Praha 6
Tel: 2570 85 212
Fax: 23332 2457
E-mail: koubovab@mkcr.cz

DiS. Blanka Čermáková
Tel.: 257 085 219
E-mail: cermakova@mkcr.cz

Koordinátor programu VISK

PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 338
Fax: 222 220 362
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Sekretariát Koordinačního centra VISK

Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 379
Fax: 222 220 362
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Odborní garanti podprogramů VISK

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven

Mgr. Zlata HOUŠKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 330
Fax: 222 220 362, 224 227 796
E-mail: ZLATA.HOUSKOVA@NKP.CZ

VISK 3 - Program vytváření informačních center veřejných knihoven - ICEKNI

PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 338
Fax: 222 220 362
E-mail: vit.richter@nkp.cz

VISK 4 - Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven

Mgr. Adolf KNOLL
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 274
Fax: 221 663 261
E-mail: Adolf.Knoll@nkp.cz

VISK 5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON

PhDr. Bohdana STOKLASOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 293
Fax: 224 227 796
E-mail: Bohdana.Stoklasova@nkp.cz

VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica

Mgr. Adolf KNOLL
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 222 663 274
Fax: 221 663 261
E-mail: Adolf.Knoll@nkp.cz

VISK 7 - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius

PhDr. Jiří POLIŠENSKÝ
Národní knihovna ČR - Centrální depozitář
Štěrboholská 55
102 00 Praha 15 - Hostivař
Tel.: 228 013 309
E-mail: Polisensky.Jiri@cdh.nkp.cz

VISK 8 - Elektronické informační zdroje

PhDr. Hana NOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 391, 221 663 288
Fax: 224 227 796
E-mail: Hana.Nova@nkp.cz

VISK 9 - Souborný katalog ČR: rozvoj a provoz

PhDr. Eva SVOBODOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 207
Fax: 224 227 796
E-mail: eva.svobodova@nkp.cz

 

31.10.2003 NAHORU