VISK   veřejné informační služby knihoven
   Program Státní informační politiky
 Kontakty  ||  Aktuality  ||  Cíle programu  ||  Financování  ||  Informační politika  ||  Instituce
Koordinační centrum

VISK 2 Vzdělávání

VISK 3 ICEKNI

VISK 4 Digitální knihovna

VISK 5 RETROKON

VISK 6 Memoriae Mundi

VISK 7 Kramerius

VISK 8/A Informační zdroje

VISK 8/B Jednotná informační brána

VISK 9 Souborný katalog

Plánované financování programu VISK v letech 2000 - 2003

Předpokládá se, že náklady na financování programu by mohly v období let 2000 až 2003 dosáhnout celkové částky 521 mil. Kč v následující struktuře:

CELKEM

2000

2001

2002

2003

2000 až 2003
Investice

8

31

41

42

137

Neinvestice

22

89

120

120

384

Celkem

30

120

161

162

521

Skutečné financování programu v jednotlivých letech však bude závislé na celkovém objemu financování Akčního plánu státní informační politiky, o kterém bude rozhodováno každoroční v procesu přípravy a schválení státního rozpočtu. Rozpočet jednotlivých programů bude každý rok upřesňován ve vztahu k celkovému objemu finančních prostředků, ale také ve vztahu k určení pořadí priorit programů v rámci Akčního plánu.

 

9.10.2001NAHORU