VISK   veřejné informační služby knihoven
   Program Státní informační politiky
 Kontakty  ||  Aktuality  ||  Cíle programu  ||  Financování  ||  Informační politika  ||  Instituce
Koordinační centrum

VISK 2 Vzdělávání

VISK 3 ICEKNI

VISK 4 Digitální knihovna

VISK 5 RETROKON

VISK 6 Memoriae Mundi

VISK 7 Kramerius

VISK 8/A Informační zdroje

VISK 8/B Jednotná informační brána

VISK 9 Souborný katalog

Instituce a orgány

Dále linky na stránky jednotlivých ministerstev a institucí, které jsou nositeli dalších programů SIP, které mají vazbu na knihovny:

 

9.10.2001NAHORU