VISK   veřejné informační služby knihoven
    Program Státní informační politiky
  Kontakty  ||  Aktuality  ||  Cíle programu  ||  Financování  ||  Informační politika  ||  Instituce
Koordinační centrum

VISK 2 Vzdělávání

VISK 3 ICEKNI

VISK 4 Digitální knihovna

VISK 5 RETROKON

VISK 6 Memoriae Mundi

VISK 7 Kramerius

VISK 8/A Informační zdroje

VISK 8/B Jednotná informační brána

VISK 9 Souborný katalog

VISK 8
Informační zdroje


Ministerstvo kultury - odbor umění a knihoven
vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2002

na poskytnutí dotací občanským sdružením (dle zákona 83/1990 Sb.), právnickým osobám a fyzickým osobám (se živnostenským oprávněním v oblasti kultury), s výjimkou nadací a nadačních fondů na nekomerční projekty z oblasti knihoven

Program:
Veřejné informační služby knihoven
Podprogram VISK 8 - Informační zdroje je vyhlášen v těchto částech:

A. Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí - určeno jako výzva pro Národní knihovnu ČR - Uzávěrka: 22. července 2002

B1. Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku a zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky - určeno jako výzva pro Národní knihovnu ČR - Uzávěrka: 8. července 2002

B2. Zpřístupnění zdrojů největších českých knihoven a souborných katalogů prostřednictvím Jednotné informační brány

!!! Uzávěrka: 8. července 2002 !!!

Adresáti ad B2: Krajské knihovny a ústřední odborné knihovny, Knihovna Akademie věd ČR, Knihovna Národního muzea, provozovatelé velkých souborných katalogů, provozovatelé velkých bází dat zachycujících novou česku knižní produkci (Nové knihy, Knižní novinky)

Projekty zpracované podle výše uvedených podmínek musí být: zaslány na adresu:

Ministerstvo kultury, odbor literatury a knihoven, PB 214, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6 - Hradčany k rukám mgr. Koubové nebo osobně doručeny prostřednictvím podatelny MK s tím, že podatelna přijímá podání do 15 hodin příslušného dne.


Bližší informace:

PhDr. Bohdana Stoklasová, tel.: 02/21 663 293
Email: bohdana.stoklasova@nkp.cz

 

07.06.2002 NAHORU