VISK   veřejné informační služby knihoven
    Program Státní informační politiky
  Kontakty  ||  Aktuality  ||  Cíle programu  ||  Financování  ||  Informační politika  ||  Instituce
Koordinační centrum

VISK 2 Vzdělávání

VISK 3 ICEKNI

VISK 4 Digitální knihovna

VISK 5 RETROKON

VISK 6 Memoriae Mundi

VISK 7 Kramerius

VISK 8/A Informační zdroje

VISK 8/B Jednotná informační brána

VISK 9 Souborný katalog

Ministerstvo kultury - odbor umění a knihoven

vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2004 na poskytnutí dotací knihovnám evidovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a nformačních služeb (knihovní zákon), s výjimkou nadací a nadačních fondů na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

  1. Program:
    Veřejné informační služby knihoven - VISK
    (VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, a národní programy VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informační zdroje a Jednotná informační brána, VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR)
  2. Grant:
    Knihovna 21. století - K21
    (podpora práce s národnostními menšinami, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí)

Přihlášky a stanovené podmínky si vyzvedněte na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven
tř. Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
http://www.mkcr.cz

VISK též na:
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/VISK/VISKPrihl04.htm

Bližší informace:
Mgr. Blanka Koubová, tel.: 257 085 212
Blanka Čermáková DiS (VISK 3) tel: 257 085 219
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338
Mgr. Petra Miturová (K 21) tel: 257 085 216

!!! Uzávěrka: 10. ledna 2004 !!!

31.10.2003 NAHORU