SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

KNIHOVNY PRO KAŽDÉHO, Brno, 21. - 23.6.2001

Brno

a 4. valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, Brno, 22. června 2001

  Český TelecomHlavní sponzor

Konference se koná s přispěním grantu Ministerstva kultury ČR

PROGRAM


21. června 2001


V dopoledních hodinách je možnost exkurze do brněnských knihoven: novostavba Moravské zemské knihovny, rekonstruované prostory Knihovny J. Mahena aj.

9:00 - 12:00
Registrace, ubytování účastníků konference

12:00 - 13:00

Předkonferenční seminář firem - řídí Ladislav Kurka, Městská knihovna v Praze
 • Vytváření konsorcií v ČR - Nina Suškevičová, SUWECO
 • Protokol Z39.50 a jeho využití při kooperativní katalogizaci - Naďa Andrejčíková, Cosmotron
 • Proč půjčovat PC Suite - Pavel Nemrava, Software 602

13:00

Zahájení konference: Vít Richter, předseda SKIP, a hosté
 • Petr Duchoň, primátor města Brna
 • Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje

"Informační společnost, veřejná správa a knihovny" - řídí PhDr. Michal Hora, Národní knihovna ČR, po 2. přestávce řídí Jarmila Burgetová, Knihovna Akademie věd ČR
 • Gutenberg v počítačovém věku - Jiří Zlatuška, rektor Masarykovy univerzity
 • Problematika elektronické komunikace občana s veřejnou správou na regionální úrovni - Jiří Benedikt, Okresní úřad Děčín

14:15 - 14:30 Přestávka

 • Informační služby veřejné správy ve vztahu k veřejnosti, vazby na státní informační politiku a na reformu veřejné správy - Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR
 • Portál veřejné správy - Radim Jäger - Úřad pro veřejné informační systémy
 • Portál územní samosprávy Města a obce online - Jan Savický
 • Digitální knihovna Parlamentu ČR - Renata Hamplová, Parlamentní knihovna
 • Projekt Český Internet - síť veřejných internetových a platebních terminálů - Josef Hajkr, Český internet

16:15 - 16.30 Přestávka

 • Východ a západ - změna v berlínském knihovnictví - Claudia Lux, ředitelka Ústřední zemské knihovny v Berlíně Ost und West
 • Využít nové šance - Městská knihovna v Chemnitz a reforma veřejné správy - Elke Beer, ředitelka Městské knihovny v Chemnitz

Večer

 • Večer v Hudební knihovně KJM - Jazzové kvarteto - přibližně 40 míst
 • "Komediograf" CED - Ha divadlo, Zelný trh 9, 602 00 Brno, cena 1 vstupenky 100,- Kč, začátek představení v 19,30 hod. Zadáno 20 vstupenek
 • "Cirkus" Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, 602 00 Brno, zadáno 30 vstupenek na představení, cena 1 vstupenky 110,- Kč

22. června 2001


8:30 - 13:00

Valná hromada SKIP
Valná hromada je určena členům SKIP. Může se jí zúčastnit každý člen SKIP, a to i v případě, že se nezúčastní konference. Podmínkou je registrace formou přihlášky (elektronicky nebo písemně - viz níže).

 • Zahájení, schválení programu valné hromady, volba komisí
 • Zpráva o činnosti, zprávy o činnosti odborných skupin
 • Zpráva o hospodaření, zpráva dozorčí komise, diskuse
 • Představení kandidátů na funkce předsedy, členů VV, dozorčí komise, volby
 • Přestávka
 • Návrh na změnu stanov
 • Návrh na výši a rozdělení členských příspěvků, diskuse
 • Návrh Programového prohlášení, diskuse
 • Vyhlášení výsledků voleb

Dokumenty Valné hromady

Pro nečleny SKIP exkurze do brněnských knihoven

14:00 - 17:00

"Knihovna a její uživatelé" - jednání v sekcích

 1. sekce "Knihovna jako prostor pro uživatele" - řídí doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. (koná se v novostavbě Moravské zemské knihovny)
  • Úvodní úvaha: "Knihovna podle Jiřího Wolkera a knihovna podle André Malrauxe" - Milan Uhde
  • Univerzální vědecké knihovny a jejich uživatelé očima architekta - Tomáš Adámek, Petr Benedikt, Ateliér ONEX Praha
  • Nová budova Národní technické knihovny - vítězný projekt veřejné architektonické soutěže - Roman Brychta, Adam Halíř, Václav Králíček, Petr Lešek, AK ARCHITEKTI
  • Knihovna pro město - revitalizace kulturní památky - Libuše Nivnická, Knihovna J. Mahena
  • Masarykova veřejná knihovna Vsetín - rekonstrukce a přístavba. Přístup k architektonickému řešení problematiky knihovny - Martina Hovořáková - Dimense, Vsetín
  • Cesta k výstavbě knihovny: jak na to - Josef Vlček, Státní vědecká knihovna Hradec Králové
  • Knihovna otevírá prostor pro mne i pro tebe - Věra Vohlídalová, Státní vědecká knihovna Liberec
  • Knihovna jako prostor pro děti - Jaroslav Vyčichlo, SVK Plzeň
  • Turisté v knihovně? - Jiřina Bínová, SVK Kladno
 2. sekce "Uživatel dnes a zítra" - řídí Jaroslava Štěrbová
  • Základní pojmy sekce uživatel, knihovna, .... - Miloš Kvapil, Městská knihovna Prostějov
  • Cílem snažení knihovníků budiž blaho uživatelů (Úvaha o změnách vztahů knihovník - uživatel, zpracovaná na základě 20 let praxe knihovníka a 40 let praxe uživatele.) - Ivo Brožek, Ústřední knihovna pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem
  • Hodnota proměnná nebo konstantní ??? aneb čtenáři + návštěvníci = naši uživatelé - Marie Čadková, Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze
  • Překvapení z Klementina - Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR
  • Zeptali jsme se čtenářů... (několik poznatků z dotazníkového průzkumu uživatelů Okresní knihovny v Hradci Králové) - Jan Pěta, Okresní knihovna v Hradci Králové
  • Služby veřejných knihoven zdravotně postiženým uživatelům, Ivana Štrossová, Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě
  • Informační klima školy - Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně
  • Uživatel vysokoškolské knihovny včera, dnes a zítra - Ludmila Tichá, FSIK ČVUT Praha
  • Uživatelé informací ve vědě - Ivana Kadlecová, Knihovna Akademie věd ČR
  • Výsledek průzkumu informačních potřeb uživatelů Parlamentní knihovny - Karel Sosna, Knihovna Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • Popelčino dilema - Františka Vrbenská, Národní knihovna České republiky
  • Trendy informačních služeb versus uživatelské chování - Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
  • Uživatel artefaktu a uživatel komunikátu ve virtuálním prostředí: kulturní význam technologie - Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna České republiky
  • Co jsme si řekli - Jaroslava Štěrbová, Městská knihovna v Praze

Večer

Společenský večer v novostavbě Moravské zemské knihovny s předáváním Knihovnických cen. Zahájí ministr Karel Březina.


23. června 2001


8:30 - 11.30

"Knihovny v legislativní smršti" - řídí Zlata Houšková a PhDr. Vít Richter
 • Knihovní zákon - nový prostor pro knihovny -Vit Richter, Národní knihovna ČR
 • Příprava programu financování regionálních funkcí knihoven - Ladislava Zemánková, Národní knihovna ČR
 • Návrh koncepce zajištění regionálních služeb v Moravskoslezském kraji - Lea Prchalová, Státní vědecká knihovna Ostrava
 • Nová směrnice o autorským právech EU - Martin Boháček, VŠE
 • Nový autorský zákon a jeho dopad na činnost knihoven jako poskytovatelů rozmnožovacích a informačních služeb za úplatu - Jiří Smolař, DILIA
 • Příprava nového Katalogu prací - profese knihovník - Ivan Tomší, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlata Houšková, Národní knihovna ČR
 • Zákon o ochraně osobních údajů - Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR

11:30 -

Něco příjemného pro ty, kteří nepospíchají ...


Fotografie z konference

 

17.7.2001

Zpět na Aktivity