ČERVENEC  2010
Archiv výstav 2010
Archiv výstav 2001 - 2009
Otevírací doba uvedena u jednotlivých výstav - sledujte mimořádná uzavření

PROPAGAĆNÍ PŘEDMĚTY


 
Pozvánka


O výstavě
tisková zpráva - doc


Z výstavy

vernisáž výstavy


Z vernisáže

vernisáž výstavy

 


SETKÁNÍ
17. 6. – 22. 8.
2010
 

Výstava představuje výběr z celoživotní tvorby malířky Bedřišky Znojemské a autora dřevořezeb Bořivoje Krejčího.

“Život člověka v dnešním světě, jeho bolesti a naděje. Víra, společnost, vše, čím člověk žije a život po životě.” To jsou témata výstavy celoživotního díla Bedřišky Znojemské. Malířky, která ve svých obrazech otevírá divákovi bránu do jiného světa. Na jedné straně je její tvorba zneklidňující, plná bolesti, smutku, necitelnosti a krutosti světa, na druhé straně nalezneme jemné lyrické podtóny, básnickou obraznost a symboliku znovuzrození, života a naděje.

Její tvorba je prodchnuta hlubokou vírou, jíž se nevzdala ani v letech totality a tuhé normalizace. Do české malby vnesla mystickou krásu, poetičnost a oduševnělost. Obrazy, malované v duchu romantického symbolismu, vyprávějí hluboké příběhy. V dnešním přetechnizovaném světě působí díla Bedřišky Znojemské jako pohlazení na duši.

Malby, kresby, dřevořezby, vitráže a fotografie Bedřišky Znojemské budou vystaveny společně s dílem jejího manžela,
sochaře a řezbáře Bořivoje Krejčího (1932 – 1991) a malbami jejího otce, Bohumila Fritze (1898 – 1959).
 

Vstupné:
dospělí 60 Kč; senioři, studenti a děti 10-15 let 40 Kč;
skupina 10ti a více osob 1 osoba 40 Kč; děti do 10 let zdarma

Galerie Klementinum, přízemí,  úterý – neděle: 10.30 - 18 hod.
 

 

Pozvánka
Vzácné předměty klementinských historických prostor
do 22. 8. 2010
 

Klenoty barokní architektury – jezuitský knihovní sál, Zrcadlová kaple, Astronomická věž - jsou v současné době pro veřejnost, z důvodu revitalizace objektu, uzavřeny.
Výběr předmětů z těchto historických prostor naleznete v klementinské galerii.


Vstupné:
dospělí 60 Kč; senioři, studenti a děti 10-15 let 40 Kč;
skupina 10ti a více osob 1 osoba 40 Kč; děti do 10 let zdarma

Galerie Klementinum, 1.patro,  úterý – neděle: 10.30 - 18 hod.
 

 

Z výstavy
 
vernisáž výstavy

Z RUSKA DO RUSKA. Dlouhá cesta domů
29. 4. - 24. 7. 2010


Výstava přibližuje činnost nakladatelství Posev v éře svobody po roce 1989.
Pořádá Slovanská knihovna a Ruská tradice, o. s. Vernisáž 28. 4. v 17 hodin.

 

Výstavní prostory Slovanské knihovny ve 3. patře, pondělí - pátek: 9 - 19 hod.

 

 

 
FREE CULTURE / SVOBODNÁ KULTURA.
Copyright a české autorské právo
13. 7. – 8. 9. 2010
(mimo uzavření NK ČR ve dnech 24. 7. - 8. 8. 2010)Výstava, kterou pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Občanským sdružením Archiv výtvarného umění, se zabývá problematikou ”vlastnictví” umělecké tvorby, možnostmi sdílení děl a informací v počítačovém světě - proměnou pojmů autorství a originalita; šířením zdrojů po webové síti; přímou dostupností digitalizovaných zdrojů a archivů; nárůstem kolektivní tvořivosti. Soustřeďuje se na svobodné rozhodování tvůrce o užívání díla, o způsobech jeho zveřejnění a šíření. Klade otázky po smyslu umělecké práce.

Expozice zaměřená na nárůst světového hnutí za alternativní využití autorského práva se koná
při příležitosti zpřístupnění informačního systému abART
pod licencí Creative Commons (BY-NC-SA).


Výstavu Free Culture (16 panelů 100 x 70 cm) lze zapůjčit.
Kontakt - Jiří Hůla, 731151262, hula@artarchiv.cz, www.artarchiv.cz
 

Výstavní chodba v přízemí, pondělí – pátek: 9 – 19 hod.

 

 

Pozvánka

Tisková zpráva
tisková zpráva - doc

Z výstavy

vernisáž výstavy


Z vernisáže
vernisáž výstavy

 
ZÁZRAK JMÉNEM MÁCHA
“Dalekáť cesta má! – Marné volání!” Máchův Máj v proměnách času.
7. 5. – 3. 7. 2010


Výstava Obce spisovatelů představuje různá vydání Máchova Máje od rukopisu a prvního vydání až po ta současná. Vystaveny jsou i ukázky jazykových mutací. Zajímavá je rovněž možnost porovnat, jak se s výtvarným ztvárněním Máje vypořádali naši přední umělci např. M. Aleš, K. Svolinský, Toyen, J. Konopek, A. Strnadel, L. Jiřincová, C. Bouda, F. Komárek, J. Šerých, J. Zrzavý, V. Sivko, J. Velčovský, J. Souček, K. Štech, V. Oliva aj. Exponáty pocházejí převážně z fondu Národní knihovny ČR.


Výstavní chodba v přízemí, pondělí – sobota: 9 – 19 hod.

 

 
01.12.12