ZÁŘÍ  2010
Archiv výstav 2010
Archiv výstav 2001 - 2009
Otevírací doba uvedena u jednotlivých výstav - sledujte mimořádná uzavření

PROPAGAĆNÍ PŘEDMĚTY


 
Pozvánka

Tisková zpráva
tisková zpráva - doc
 

Z výstavy
vernisáž výstavy


ČTYŘI PODOBY JEDNÉ KULTURY
16. 9. – 30. 10. 2010
 

Projekt REDISCOVER (září 2009 – listopad 2010) sdružuje národní knihovny čtyř zemí – Česka, Litvy, Polska a Rumunska, aby virtuálně rekonstruoval písemné a dokumentární dědictví středoevropských zemí prostřednictvím digitální knihovny Manuscriptorium a aby tím vytvořil podmínky pro sledování středoevropské kultury v její jednotě i rozmanitosti zároveň.
Tato výstava je tedy zároveň prezentací partnerů projektu REDISCOVER i pozváním k promýšlení otázek kulturní identity v nynější Evropě.
 

Výstavní chodba v přízemí, pondělí – sobota: 9 – 19 hodin

 

 

Plakát
 

Z výstavy
vernisáž výstavy
 

Z besedy
vernisáž výstavy

 

PAMĚŤ GULAGU.
Sdružení Vozvraščenije a jeho činnost (1989-2010).
1. 9. – 30. 10. 2010
 

Výstavu:pořádá Slovanská knihovna a Ústav pro studium totalitních režimů.
 

Výstavní prostory Slovanské knihovny ve 3. patře: pondělí - pátek: 9 - 19 hodin, sobota: 9 - 14 hodin

 

 

 
FREE CULTURE / SVOBODNÁ KULTURA.
Copyright a české autorské právo.
13. 7. – 8. 9. 2010


Výstava, kterou pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Občanským sdružením Archiv výtvarného umění, se zabývá problematikou ”vlastnictví” umělecké tvorby, možnostmi sdílení děl a informací v počítačovém světě - proměnou pojmů autorství a originalita; šířením zdrojů po webové síti; přímou dostupností digitalizovaných zdrojů a archivů; nárůstem kolektivní tvořivosti. Soustřeďuje se na svobodné rozhodování tvůrce o užívání díla, o způsobech jeho zveřejnění a šíření. Klade otázky po smyslu umělecké práce.

Expozice zaměřená na nárůst světového hnutí za alternativní využití autorského práva se koná
při příležitosti zpřístupnění informačního systému abART
pod licencí Creative Commons (BY-NC-SA).


Výstavu Free Culture (16 panelů 100 x 70 cm) lze zapůjčit.
Kontakt - Jiří Hůla, 731151262, hula@artarchiv.cz, www.artarchiv.cz
 

Výstavní chodba v přízemí, pondělí – pátek: 9 – 19 hod.

 

 
01.12.12