Národní knihovna České republikyMetodika popisu článků ve Formátu MARC 21 (Pracovní Materiál)
4.1 Pole 0XX

Aktualizace:

20100329 -  aktualizace některých odkazů  na   Dotazy ke katalogizaci

doplnění odkazů na  Pomocný rejstřík k dotazům  (konec materiálu 4.1 Pole 0XX)

 

200909 - celková aktualizace

200907 -  pole 008, LDR a 040, 041, celková aktualizace

20071115 - doplnění odkazů k poli 080 a 072

200705 - aktualizace pole 008 a 044 - kód pro "místo vydání " pro Evropskou unii

 

Použit též materiál:

Školení školitelů MARC 21- návěští, kódované údaje, pole 0XX (květen 2004)


 

Návěští záznamu

(tučně jsou nejčastěji používané hodnoty)

0.-4. pozice - délka záznamu

číslice označují délku záznamu

 

5. pozice - nový záznam

a        doplněný záznam

c        opravený záznam

d        zrušený záznam

n        nový záznam

p        doplněný prozatímní záznam

 

6. pozice - textový dokument

a        textový dokument

Při hodnotě návěští/07 = a,c,d,m: Knihy

Při hodnotě návěští/07 = b, i,s: Pokračující zdroje (integrační zdroje a seriály)

m        počítačový soubor/elektronický zdroj viz též Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů

 

7. pozice

a - analytická monografická
(kód a označuje monografickou jednotku, která je fyzicky připojena k jiné jednotce nebo její součástí)

b – analytická seriálová

(kód a označuje seriálovou jednotku, která je fyzicky připojena k jiné jednotce nebo její součástí, např. pravidelný sloupek  v periodiku apod.)    
 

 

8. pozice – typ kontroly

#          není specifikován

a          archivní dokument

 

9. pozice – použitá znaková sada

#          MARC-8

a          UCS/Unicode

 

10. pozice – délka indikátorů

 2

 

11. pozice – délka označení podpole

 

12.-16. pozice   bázová adresa údajů

 

17. pozice    úroveň úplnosti záznamu

#          úplná úroveň

1          úplná úroveň, bez dokumentu v ruce

2          méně než úplná úroveň, bez dokumentu v ruce

3          zkrácený záznam

4          základní úroveň

5          částečně zpracovaný záznam

7          minimální úroveň

8          před vydáním dokumentu

u          není znám

z          nelze použít


(Pro minimální záznam SK ČR bez ověření údajů v národních autoritách se doporučuje v Návěští na pozici 17 (Úroveň úplnosti záznamu) hodnota 3 Zkrácený záznam. Pro minimální záznam s ověřením údajů v národních autoritách se doporučuje hodnota kódu 7)

 

18. pozice – forma katalogizačního záznamu

#          jiná než ISBD

a          AACR2R

i           ISBD

 

19. pozice propojení s jiným záznamem

#          nepožaduje se propojení

r           požaduje se propojení


20.-23. pozice – mapa adresáře

20        Počet znaků délky pole

21        Délka počáteční znakové pozice

22        Délka implementačně definované části

23        Není definován (0)

 

Př.:    MARC 21

Nejčastěji používaná forma návěští

LDR  -----naa-a22--------4500   (analytická monografická jednotka)

LDR  -----nab-a22--------4500   (analytická seriálová jednotka, např. pravidelný sloupek v dokumentu)                


 

Poznámka k 5. pozici:

 

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=247 

 

Opravu překlepů a drobných chyb, sjednocování dle rejstříků  u záznamů spolupracujících institucí není možné v praxi vždy zohledňovat v LDR, popř. v poli 040 a 910;   pokud jde ale o doplnění jmenného a věcného popisu  - viz též pole 040 a 910 4.7 Pole 9XX .

 

 

 

Př.:    MARC 21

LDR    -----aaa-a22------a-4500

040    $$a OLA001$$bcze$$dABA001$$92
910    $$a OLA001$$trs
9101  $$a ABA001$$trs

 


 

00X                 Kontrolní pole

 

001                  Kontrolní číslo (NO)

Povinné pole

Pole nemá indikátory a podpole

Obsahuje kontrolní číslo záznamu instituce, která ho vytvořila, převzala nebo distribuovala


Př.: MARC 21

001    an2004aboa0000736

001    an2004abda0000737


Doporučená struktura čísla čísla

an – první dvě písmena báze ANL

2004 – rok

ab – první dvě písmena sigly – v tomto  případě jde o ABA001

o nebo d :  o - ostatní zdrojové dokumenty, d -  deníky

sysno na 7 pozic

 


003                  Identifikátor kontrolního čísla (NO)

Povinné pole

Pole nemá indikátory a podpole

Kód agentury, jejíž systémové kontrolní číslo je v poli 001


Komentář:

Do pole se uvádějí kódy podle MARC Code List for Organizations a Symbols and Interlibrary Loan Policies in Canada. Žádosti viz: http://www.loc.gov/marc/organizations/


Př.:  MARC 21

Kód Národní knihovny

003  CZ-PrNK

 


005                  Datum posledního zpracování (NO)

Povinné pole

Pole nemá indikátory a podpole

Struktura:

RRRRMMDDHHSS.S


Př.: 19940223151047.0

 


006                  Údaje pevné délky - další charakteristiky dokumentu

Nepovinné pole

Pole nemá indikátory a podpole


Pozice 0-17 pole 006 odpovídá pozicím 18-34 pole 008

006 zatím použito experimentálně v bázi ANL v r. 2006

Používá se u popisné jednotky, jejíž vlastnosti odpovídají více než jednomu druhu dokumentu

Při popisu článků v elektronické formě  se zatím nebude užívat.

 

Poznámka: zatím se běžně  nepoužívá 

viz  též  Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů

 

Př.: MARC 21

 006 m----f---d--------

 

 

 

007                  Pole pevné délky pro fyzický popis  (O)

Nepovinné pole

Pole nemá indikátory a podpole.

Pole obsahující informace o fyzických vlastnostech popisné jednotky. Používá se u speciálních druhů dokumentů.


            Text

00                kategorie materiálu (t=text)

01                specifické označení materiálu (a=běžný tištěný materiál, z=jiné)

            Počítačový soubor

02                kategorie materiálu (c= počítačový soubor)

03                specifické označení materiálu (o=optický disk, r=vzdálený zdroj)

 

Př.:

007  ta  (pro tištěný článek normálním písmem)


viz též   Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů

 

 

Př.  MARC 21

007   co||g|       pro offline popisované články

007   cr|cn|       pro online popisované články

 

 

008                  Údaje pevné délky  (NO)

Nepovinné pole

Pole nemá indikátory a podpole.
 

(viz Manuál  MARC 21 008 - Knihy popř. další druhy dokumentů)

V tomto poli se zohledňují údaje zapsané v poli 041, (044), 300, 5XX, 655 a  773 (podpole 773g,q,9  MARC 21)

 

Poznámka:

Pole 008, pozice 18-34

pro analytickou monografickou  úroveň popisu  - návěští, pozice  007 kód "a" -  se používají kódy stanovené pro knihy;

pro seriálovou úroveň analytického popisu -  návěští, pozice  007 kód "b" - se používají v 008 kódy stanovené pro pokračující zdroje - viz MARC 21  (zatím neužíváme) 

 

Údaje v poli 008 povinné pro analytický tištěný minimální záznam: 

00-05   datum uložení do souboru +

06        typ data/publikační status (kód) ++

07-10   datum 1+++

11-14   datum 2++++

15-17  

35-37   jazyk popisné jednotky (kód, stejný jako 1. podpole pole 041)

38        modifikace záznamu (převažuje #)

39    zdroj katalogizace

 

Údaje v poli 008 povinné pro analytický  minimální záznam - elektronický zdroj: 

plus POZICE 008/23 KÓD " s " pro elektronickou formu, plus pole 007
 

 

 

Pozice v poli 008 podrobněji

 

00-05   datum uložení do souboru +

06        typ data/publikační status (kód) ++

07-10   datum 1+++

11-14   datum 2++++

 

Poznámky:

datum uložení do souboru v podobě RRMMDD 
++  kód s, má-li datum vydání podobu RRRR
kód e, má-li datum vydání podobu RRRRMMDD nebo RRRRMM

Složená data:

kód m, rozmezí dat  RRRR a RRRR

kód r datum reprintu/reedice a datum původního vydání

 

+++  datum má podobu RRRR (pro monografie 
++++  datum má podobu RRRRMMDD (noviny, tj. deníky, týdeníky a čtrnáctideníky,
kde je uvedené přesné datum i ostatní seriály)

 

 

15-17   místo vydání, produkce nebo realizace (používají se kódy na úrovni země, nikoli nižší úrovně)

Geografické kódy zemí - země a oblasti světa

Geografické kódy v rámci Česka

 

Pro Česko se používá kód xr.

 

Pro Evropskou unii kód určen není. Pokud není místo vydání zjistitelné, použijeme kód xx - viz též Katalogizační dotazy:

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=338

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=374  


 

 

Poznámka:

Pole 008, pozice 18-34

pro analytickou monografickou  úroveň popisu  - návěští, pozice  007 kód "a" -  se používají kódy stanovené pro knihy;

pro seriálovou úroveň analytického popisu -  návěští, pozice  007 kód "b" - se používají v 008 kódy stanovené pro pokračující zdroje - viz MARC 21  (zatím neužíváme) 

 

 

 

18-21 (převedeny údaje UNI 105 0-3) – ilustrace

Pole

pozice

UNIMARC

Pole

pozice

MARC 21

105 UNIMARC

00-03

Kódy ilustrací

008

MARC 21

18-21

a  ilustrace

a  ilustrace

b

b  mapy

c

c  portréty

d

d  grafické znázornění

e

e  plány 

f

f   obrazové přílohy

g

g  hudba 

h

h  faksimile

i

i   erby

j

j   genealogické tabulky

k

k  formuláře, životopisy 

l

l  ukázky, vzorky 

m

m zvukové záznamy

n

a  ilustrace

o

p  iluminace

o  fotografie 

Y

#  bez ilustrací

#

#

|

|

22 – uživatelské určení

 

100

UNIMARC

17-19

Uživatel. Určení

008

MARC 21

22

a

j děti a mládež

b

a předškolní

c

b mladší děti

d

c starší děti

e

d mladiství

k

f  specialisté (odborné texty zaměřené na širší odbornou veřejnost, např. studie, monografie, zprávy, sborníky, sborníky konferencí, odborné články a stati, pojednání)

g (kód g označuje popisnou jednotku zajímavou pro všechny uživatele (bez specifického zaměření na uživatelskou skupinu určité intelektuální úrovně). Tento kód se používá u většiny beletristických děl, pro která není vhodný žádný z uvedených kódů, dále pro slovníky, encyklopedie, jazykové slovníky a příručky, populárně-naučné publikace bez určení věku uživatele)

m

e  dospělí

u

# není znám

 

V poli 008 zapisovat zvláště u odborných článků specifický kód pro ilustrační materiál.

 

Př.: MARC 21

008     090304s2008----xr-ab--f-b----000-0-cze--
300     $$a[2] složené l. příl.$$b5 il., 1 mapa
500     $$a1 obr., 3 tabulky

 

Viz též  4.3 Pole 2XX-5XX

 

Katalogizační dotazy :

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=10

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=443

 

 

23 – forma popisné jednotky

# –  žádný z uvedených

s – elektronická podoba

24-27 povaha obsahu

105

UNIMARC

04-07

Kódy formy obsahu

008

MARC 21

24-27

a

b bibliografie

b

c katalogy

(používá se pro katalogy všech typů, soupisy)

c

i   rejstříky

(k jinému dokumentu)

d

a referáty/resumé

e

d slovníky

(používá se pro jazykové i biografické slovníky)

f

e encyklopedie

(používá se i pro tematické výkladové slovníky)

f příručky

(používá se i pro průvodce, informační publikace, populárně-naučné publikace, číselné tabulky)

n

g právní články

g

r adresáře

h

# nespecifikován

i

s statistiky

j

p programové texty

(používá se i pro učebnice, testy, učební texty)

k

j patentové dokumenty

l normy

# nespecifikován

n literární přehledy

používá se i pro soupisy děl autora

m

m disertace

(používá se i pro vysokoškolské kvalifikační práce)

n

l legislativa a zákony

(používá se pro právní dokumenty, zákony, právní předpisy)

o číselné tabulky

#

p

t technické zprávy

(používá se i pro projektovou dokumentaci)

          u standardy/specifikace

q

#

r

o recenze

(obsah popisné jednotky je  ZCELA věnován kritickým recenzím vydaných nebo předvedených děl)

          y ročenky

s

z smlouvy

          2 separáty
          5 kalendáře

t comics

6 komiks/grafické romány

z jiný

#

#

#  (používá se i pro odborné texty zaměřené na širší odbornou veřejnost, viz bod 3 u kódu „f“, pozice 22)

v právnické kauzy a poznámky ke kauzám

(používá se pro sbírky usnesení a rozhodnutí soudů)

q filmografie

w přehledy a výběry z právnických materiálů

|

|

28 – vládní publikace

|

|

100

UNIMARC

20

Oficiální publikace

008 MARC 21

28

          a autonomní nebo částečně autonomní složka

a

f  federální/národní

b

s státní, oblastní, teritoriální 

c

s

d

l lokální

e

c působící ve více lokalitách 

f

i mezinárodní mezivládní 

          m působící ve více státech

g

z jiný 

h

o vládní

u  neznámá

u není známo

y  nejedná se vládní dokument

#

z

z jiný

|

|

           

29 – publikace z konference

(pole UNI 105, pozice 8)

0  nejedená se materiál z konference

1 materiál z konference

| kód se neuvádí

30 – jubilejní sborník

(pole UNI 105, pozice 9)

0  nejedená se o jubilejní sborník

1 jubilejní sborník

| kód se neuvádí

31- rejstřík

(pole UNI 105, pozice 10)

0  není obsažen rejstřík

1 je obsažen rejstřík

| kód se neuvádí

32

# pozice nedefinována

| kód se neuvádí

 

33 literární forma

(pole UNI 105, pozice 11)

článek je literární text

105 UNIMARC

11

Kód liter. Útvaru

008

MARC 21

33

a

1 beletrie (román, novela) používá se i pro cestopisy, rozhovory

          c kreslené seriály

b

d dramata

c

e eseje (používá se i pro črty)

f romány

(používá se i pro prózy, novely, pohádky, pověsti, báje)

d

h humoristická díla

e

i dopisy

f

j povídky

(používá se i pro příběhy, fejetony)

g

p poezie

h

s projevy

          u není znám

y

0 nejedná se o beletrii

z

m smíšené formy 

(výbory – více lit. forem)

|

|

34 biografie

jedná-li se biografické dílo

105 UNIMARC

12

Kód biografie

008

MARC 21

34

a

a  autobiografie

(používá se i pro dopisy, korespondence, autobiografické vzpomínky)

b

b individuální biografie

(používá se i pro vzpomínky)

c

c skupinová bibliografie

d

d obsahuje biografické informace

 (používá se i pro vzpomínky)

y

#  nejedná se o biografii

|

|

 

Př.: MARC 21

008     000204s1998----xr-a---------u010-0dcze--
655 7  $$ajubilejní články$$2czenas
 

 

35-37   jazyk popisné jednotky (kód, stejný jako 1. podpole pole 041)

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=371

Kódy jazyků UNIMARC/MARC 21 (ke stažení ve Wordu, verze září 2008)

Kódy jazyků MARC

 

 

38        modifikace záznamu (převažuje #)

# nemodifikován

 

39

# národní bibliografická agentura

 

 

Př.:

UNI

100       $a20040226d2004^^^^u^^y0czey0103^^^^ba

101 0#  $acze

102  ## $aCZ

105  ##  $aa^^^r^^^000yy

215  ##  $c1 il.

608  ##  $arecenze

461  #0  $1011^^$a0018-6996$12001^$aHudební rozhledy$vRoč. 57, č. 2 (2004), s. 44-45

MARC 21

008       040226s2004----xr-a-----o----000-0-cze--

043 ##  $ae-xr---

300 ##  $b1 il.

655 #7 $arecenze$2czenas

773 1# $tHudební rozhledy$x0018-6996$gRoč. 57, č. 2 (2004), s. 44-45


01X-09X Identifikační čísla a kódy (NO)

 

018                  Copyright article-fee Code (NO)  ?

Nepovinné pole

Pole nemá indikátory

Podpole:

$a Copyright article-fee Code  (NO)

Komentář:

Struktura - složeno z 5 částí: ISSN/ISBN, poslední dvojčíslí roku vydání analytické části, číslo jednotky – 8 pozic, poplatek za kopii – 4 pozice, indikátor existence autorských poplatků – 1ano, 0 ne.

Př.: MARC 21

018 ## $a0884021842/02/010032-08$01.25/1


 
024                             Jiná standardní čísla  (O)

Nepovinné pole, doporučené

indikátor 1: typ standardního čísla či kódu

# nedefinován

3  mezinárodní číslo EAN

4  identifikátor seriálové jednotky a příspěvku (SICI)

7  zdroj specifikován v podpoli  $2

8  nespecifikovaný typ standardního čísla či kódu

 

indikátor 2: indikátor rozdílnosti

# - není informace


Podpole:

$a  standardní číslo nebo kód

$z zrušené/neplatné standardní číslo nebo kód

$2 zdroj čísla nebo kódu


Doporučené buď pole 024 a/nebo podpole 773$q pro propojování informací na základě údajů týkajících se zdrojového dokumentu

Hodnota pro 024$2 – zdroj čísla nebo kódu:  doi   - Digital Object Identifier.


Př.: MARC 21

024 4#  $a0862-9587(20040421)48:78<15, 23:HN20040421000081>3.0.CO;2-4

024 7#  $akla 125456$2doi


 

035                  Systémové číslo  (O)

Nepovinné pole

Pole nemá indikátory


Podpole:

$a Systémové číslo (NO)

$z Zrušené/chybné systémové číslo (O)


 

040                  Zdroj katalogizace (NO)

Povinné pole   

(údaje z pole UNI 801)

Pole nemá indikátory 

Podpole:

$a  agentura zajišťující původní katalogizaci

$b  jazyk katalogizace

$c  agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby

$d  agentura, která záznam modifikovala (pouze toto podpole je opak.)

$e  použitá pravidla popisu (jiná než AACR2)

$9 úplnost záznamu

 

Úplnost záznamu – kódovník pro 040$9

0 nestandardní   (neodpovídá minimu podle Záznamu pro soubornou databázi)

 1 minimální    (odpovídá minimu podle Záznamu pro soubornou  databázi)

 2 nadstandardní (nad rámec povinného minima podle Záznamu pro soubornou databázi


 

Př.: MARC 21

040  ## $aABA001$bcze$dABA001$91

 

Př.:  MARC 21

Vazba pole 040 a 910

LDR    -----aaa-a22------a-4500

040    $$a OLA001$$bcze$$dABA001$$92
910    $$a OLA001$$trs
9101  $$a ABA001$$trs

 

 

041                             Kód jazyka (vždy v případě opakovaných výskytů $a u vícejazyčných publikací) (NO)

Povinné pole

(Údaje z pole UNI 101)


indikátor 1: indikátor překladu

0 - popisná jednotka není/neobsahuje překlad

1 - popisná jednotka je nebo obsahuje překlad

indikátor 2: kódovník jazyků MARC

# - hodnota kódů jazyků je převzata z kódovníků MARC

7 - zdroj kódů je uveden v podpoli $2


pole se použije, nestačí-li pole 008/35-37 (tedy je-li přítomno více jazyků, jedná-li se o překlad atd.)

… kódy MARC Code List odpovídají kódům, které známe z UNIMARC


Podpole:

$a Kód jazyka textu, zvukové stopy či přítisku (O)

$b Kód jazyka resumé, abstraktu (O)

$d Kód jazyka zpívaného nebo mluveného slova (O)

$e Kód jazyka libreta (O)

$f Kód jazyka stránky či stránek obsahu (O)

$g Kód jazyka doprovodného textu jiného než libreta (O)

$h Kód jazyka originálu nebo předlohy pro překlad (O)

$j Kód jazyka titulků nebo textů k obrázkům (O)

 

Je-li popisná jednotka originálem v jednom jediném jazyce, uvádí se kód jazyka v poli 008, pozice 35-37. Pole 041 se neuvádí. V případě dokumentu ve více jazycích, překladu, s cizojazyčnými resumé apod. se všechny kódy jazyků zapisují do příslušných podpolí v poli 041 a v poli 008, pozice 35-37 se zapisuje kód dominantního jazyka.

 

Viz též

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=371

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=464

Kódy jazyků UNIMARC/MARC 21 (ke stažení ve Wordu, verze září 2008) - aktuální

Kódy jazyků MARC

 

 

Poznámka k vazbě pole 008, 041 a 5XX:

1.Pokud je text  popisné jednotky  pouze v jednom jazyce, uvede se kód tohoto jazyka pouze do 008, pole 041 se již neuvádí

 

Př.:  MARC 21

008    090303e20090303xr-a----------000-0-cze--

 

2.Pokud je v dokumentu pro text použito více jazyků, je třeba použít více jazykových kódů v 0410 , v 008 se uvádí kód dominantního jazyka

 

Př.:  MARC 21

008   090303e20090303xr-a----------000-0-rus--

0410  $arus$ager

546    $aRuský a  německý  text

 

3. Pokud nelze stanovit dominantní jazyk, v 0410 se uvedou kódy jazyků v abecedním pořadí a  v 008 kód jazyka prvního v pořadí

 

Př.:  MARC 21

008   090303e20090303xr-a----------000-0-eng--

0410  $aeng$ager$arus

546    $aAnglický, německý a ruský text

 

4. Pokud je dokument překladem, v poli 008 se uvede kód pro jazyk překladu, v poli 0411  se uvede  1. indikátor s hodnotou 1,  v podpoli 0411$a se uvede jazyk překladu,

 

v podpoli 0411$h  jazyk originálu. Pro poznámku se používá pole 500

 

Př.:  MARC 21

008   090303e20090303xr-a----------000-0-cze--

0411  $acze$hger

500    $aPřeloženo z němčiny

 

5. Pokud je uvedeno v dokumentu resumé, v poli 008 se uvede jazyk textu, v podpoli  0410$a se uvede jazyk textu, v  0410$b jazyk resumé

 

Př.:  MARC 21

008   090303e20090303xr-a----------000-0-cze--

0410  $acze$bger

546    $aNěmecké resumé

 

Př.:  MARC 21 

008   090303e20090303xr-a----------000-0-hun--

0410  $ahun$bger$bfre$brus

546    $aMaďarský text; německé, francouzské a ruské resumé

 

 

 

043                  Kód geografické oblasti (NO)

Nepovinné pole

Pole nemá indikátory


Podpole:

$a Kód geografické oblasti (O) Podpole obsahuje sedmiznakový kód geografické oblasti MARC. Opakované kódy se Zapisují do opakovaného výskytu podpole

$b Lokální kód geografické oblasti (O) Podpole obsahuje kód lokální oblasti, který se vytváří připojením místního kódu k obecnějšímu kódu geografické oblasti uvednému v podpoli $a . Podpole $b je opakovatelné pro více lokálních kódů.

$2 Zdroj lokálního kódu (O) Pole obsahuje kód identifikující zdroj lokálního kódu, používá se jen v případě výskytu podpole $a pro Česko

Pole obsahuje kódy geografických oblastí. Výběr kódů obvykle odpovídá údajům uváděným v poli 651 nebo údajům uváděným v podpoli 6XX$z.
Ke konkrétnímu kódu v podpoli $b se uvádí vždy obecný kód v podpoli $a a podpole $2 pro Česko.


Geografické kódy zemí - země a oblasti světa

Geografické kódy v rámci Česka

Pro Česko se používá kód xr.

 

Pro Evropskou unii kód určen není. Pokud není místo vydání zjistitelné, použijeme kód xx - viz též Katalogizační dotazy:

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=338

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=374  

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=321

 

Př.:    MARC 21

043 ## $ae-xr---$be-xr-jc$2czenas

 

 

Bylo by dobré, kdyby pole bylo opakovatelné

 

044                  Kód země vydání/výroby (NO)              (pole se zatím nepoužívá)

Nepovinné pole

Pole nemá indikátory

 

Podpole:

$a Kód země entity vydání/výroby dokumentu (O)

$b Formátované datum z období 9999 před n.l. až roky n.l.  (O)

$b Formátované datum pro období před rokem 9999 před. n. l.  (O)

Komentář:

pole se použije, nestačí-li pole 008/15-17 (tedy je-li více zemí vydání)

 

Př.:    MARC 21

008  031203s2003----xr-------ab---100-0-cze--

044 ## $axr$cit$afr$cfr$asp$ces

 


 

045                  Časové období obsahu dokumentu (NO)

Poznámka  dne 15.07.2008 : pole začneme používat až po dohodě v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie

Nepovinné pole

 

indikátor 1: Typ časového období

                  # Podpole $b či $c není přítomno

                 0 Jedno datum/čas

                 1 Více dat/časů

                 2  Rozmezí dat/časů

 

indikátor 2:

# Nedefinován

 

 

Podpole:

$a Kód časového období (O)

$b Formátované datum z období 9999 před n.l. až roky n.l. (O)

$c Formátované datum pro období před r.  9999 před n.l. až roky n.l. (O)

 

Podpole  $b$c se zatím nepoužívají. jejich specifikace viz MARC 21


 

Podpole:

$a Kód časového období (O)

Obsahuje čtyřznakový kód převzatý z tabulky kódů pro časového období (viz Školení školitelů MARC 21 - věcné údaje, bibliografický záznam (květen 2004). Viz též MARC 21. Bibliografický formát.

 

 

Období př. n. l.

 

a0    před 2999

b0    2999-2900

b1    2899-2800

b2    2799-2700

b3    2699-2600

b4    2599-2500

b5    2499-2400

b6    2399-2300

b7    2299-2200

b8    2199-2100

b   2099-2000

c0    1999-1900

c1    1899-1800

c   1799-1700

c3    1699-1600

c   1599-1500

c5    1499-1400

c6    1399-1300

c   1299-1200

c8    1199-1100

c   1099-1000

d   999-900

d1    899-800

d   799-700

d3    699-600

d   599-500

d5    499-400

d6    399-300

d7    299-200

d8    199-100

d9    99-1

Malá písmena reprezentují tisíciletí a číslice století.

Není-li století známo, použije se na místo číslice spojovník (-).

V případě jednoho století či období v rámci jednoho století se dvouznakový kód opakuje, aby byly zaplněny všechny požadované čtyři pozice.

 

Př.    MARC 21

Př.: ## $aa-c-    3000-1000 před. n.l.

045 ## $ab1b1    29. stol. př. Kr.

045 ## $ac0c0    20. stol. př. Kr.

045 ## $ac5c5    1479-1457 př. Kr.

045 ## $ac8c8    12. stol. př. Kr.

045 ## $ac9d0    11.-10. stol př. Kr.

045 ## $ad0d0    10. stol. př. Kr.               

045 ## $ad3d3    7. stol. př. Kr.

045 ## $ad9d9    1. stol. př. Kr.

 

↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕
045 ## $ad8h-    2. stol. př. Kr.- 4. stol. po Kr.

045 ## $ad9e3    42  př. Kr.- 37 po Kr.

045 ## $ac2p1    1740 - 1118  po Kr.

 

Období našeho letopočtu

e   1-99                                        

f    100-199

   200-299

   300-399

    400-499

j     500-599

k    600-699

l     700-799

  800-899

n    900-999

o   1000-1099

  1100-1199

q   1200-1299

r    1300-1399

s   1400-1499

t    1500-1599

u   1600-1699

v   1700-1799

w  1800-1899

  1900-1999

  2000-2099  


 

V případě našeho letopočtu malé písmeno reprezentuje století. Doplňte 0, 1, 2 …. ke každému abecednímu znaku pro označení dekády. Není-li dekáda známa, použije se na místo  číslice spojovník (-).

 

Př.    MARC 21

045 ## $ae-e-    1. stol.

045 ## $aj-j-       6. stol.

045 ## $av-v-     18. stol.

045 ## $aq5r0    1251-1300

045 ## $ax6x7    1961-1970

045 ## $ao6s8    1066-1485

045 ## $ax8x8    1987

045 ## $ax8x8    1989

 

Př.    MARC 21

 

045   |a u-v-
648 4   |a 17.-18. stol.
65007   |a hudba |y 17.-18. stol. |2 czenas
65007   |a barokní hudba |2 czenas

 

Př.    MARC 21

045   |a x6x6
648 7   |a 1968 |2 czenas
65007   |a Pražské jaro, 1968 |2 czenas
65007   |a Srpen, 1968 |2 czenas
65007   |a zpravodajské služby |z Československo |y 1968 |2 czenas
65007   |a zpravodajské služby |z Evropa střední a východní |y 1968 |2 czenas
65007   |a komunistická propaganda |z Československo |y 1968 |2 czenas
65007   |a komunistická propaganda |z Evropa střední a východní |y 1968 |2 czenas

 

 

Př.    MARC 21

045   |a d3y0
648 4   |a 7. stol. př. Kr.-21. stol. po Kr.
65007   |a vědci |y 7. stol. př. Kr.-21. stol. po Kr. |2 czenas

 

Vazba pole 045, 648 a obecně 6XX  u složitějších případů je blíže  specifikována v materiálu  

Chronologické údaje ve věcném popisu ANL  - http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_chron_ANL_2011.htm

 

 

072                  Kód předmětové kategorie (O)

Nepovinné, doporučené pole

indikátor 1 : nedefinován

indikátor 2 : kód zdroje

7 - zdroj specifikován v podpoli $2

 

Podpole:

$a  klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu

$x  slovní označení skupiny Konspektu

$2  kód zdroje - Konspekt 

Př.:

UNI

615 ## $n821.162.3-1$aČeská poezie

 

Konspekt viz Katalogizační dotazy :

 

 

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=319   dvě skupiny konspektu, viz též  4.4 Pole 6XX

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=263

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=244

MARC 21

072 #7 $a821.162.3-1$xČeská poezie$2Konspekt$9pořadové číslo

072 #7 $a791$xFilm. Cirkus. Lidová zábava$2Konspekt$9pořadové číslo


080      Mezinárodní desetinné třídění (MDT) (O)

Nepovinné, doporučené pole

indikátor 1: nedefinován

indikátor 2: nedefinován

 

Podpole:

$a  klasifikační znak MDT

$2  vydání

 

Podpole 2 obsahuje text/kód označující vydání MDT:

kód MRF označuje znaky MDT v rozsahu MRF (Master Reference File)

kód MRF-sel označuje Vybrané znaky MDT

 

Př.:    MARC 21

080 ##  $a061.4$2MRF

080 ##  $a(070.447)$2MRF

080 ##  $a(437.317)$2MRF

080 ##  $a75$2MRF

080 ##  $a76$2MRF

080 ##  $a75.071.1$2MRF

080 ##  $a76.071.1$2MRF

 

MDT viz Katalogizační dotazy:

 

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=314

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=289

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=174

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=125

 

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=319   dvě skupiny konspektu, viz též  4.4 Pole 6XX

 

 

K polím 0XX celkově viz Pomocný rejstřík k dotazům  - hesla:

Kódované údaje  -

   jazyky

   země

Převzaté záznamy

    

 

4. 2 Pole 1XX

Zpět na obsah

01.12.12