Publikační činnost Slovanské kni


Publikační činnost Slovanské knihovny


Nejnovější publikace | Charakteristika publikační činnosti | Přírůstky odborné literatury | Soupisy vydaných publikací | Prodej publikací


Elektronické kopie periodik ruské a ukrajinské emigrace vydávaných v ČSR v letech 1918-1945

 

Periodika ruské a ukrajinské emigrace vydávaná v ČSR v letech 1918-1945. Ruská a ukrajinská řada. - Praha, Národní knihovna ČR, 2000.

Soubor 14 CD-R (ukrajinská řada - 7 CD-R, ruská řada - 7 CD-R).

Vydáno v rámci programu Mikrofilmování a digitalizace periodik ruské a ukrajinské emigrace v Československu, který byl realizován na základě finančního daru Senátu Parlamentu ČR

Celý soubor CD-R je neprodejný. V souladu s autorským zákonem (Zákon č. 121/2001 Sb. O právu autorském ...) lze z celkového počtu 180 titulů volně šířit pouze 64 z nich. Zájemcům zhotovíme CD-R podle jejich výběru.

Cena 1 CD-R: 15,- Kč + 8,00 Kč za každou stranu kopie. K ceně se připočítává výše poštovného.

Nutné vybavení PC: prohlížeč Netscape 4.0 či vyšší.


Tituly volně prodejné

 

 

01.12.12