Pokyny pro využívání Internetu a elektronických informačních zdrojů v Národní knihovně ČR

Písemná instrukce


Pro využívání Internetu a elektronických informačních zdrojů platí obecné Pokyny pro využívání výpočetní techniky Národní knihovny ČR

  • Volný přístup na Internet prostřednictvím pevného spojení je k dispozici pouze registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem NK ČR.

  • Při využívání uživatelských stanic NK mají přednost registrovaní uživatelé, kteří využívají elektronické služby včetně Internetu v souladu se specializací jednotlivých studoven.

  • Registrovaní uživatelé mohou ukládat výsledky vyhledávání přímo na povolené nosiče dat. Pravidla pro využívání nosičů dat si stanovuje každá studovna zvlášť a jsou součástí pravidel jednotlivých studoven.

  • Používání uživatelských stanic k jiným účelům než k využívání informačních zdrojů (např. k odesílání e-mailových zpráv) je možné pouze na vyhrazených PC Referenčního centra NK.

  • Konkrétní pravidla organizace práce s jednotlivými stanicemi stanoví vedoucí dotyčných studoven.

  • Ve studovnách NK ČR je pro její uživatele k dispozici rovněž služba bezdrátového připojení k Internetu. Instrukce pro její využívání jsou obsaženy v Pokynech pro poskytování služby bezdrátového připojení k Internetu (Wi-Fi) ve studovnách Národní knihovny ČR.

  • Uživatelé jsou povinni dodržovat všeobecná ustanovení Knihovního řádu NK ČR a využívat informační prameny na Internetu v souladu s právními a morálními normami.


Referenční centrum Národní knihovny
Studovna společenských a přírodních věd
Knihovna knihovnické literatury
Studovna periodik
Slovanská knihovna

Jana Huňová

01.12.12