SKANSKA - Městská knihovna roku 2010

 

Výsledky

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily pro rok 2010 poprvé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2010. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Vítěz soutěže získává částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost Skanska a.s. Do soutěže se přihlásilo 38 městských knihoven. Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo hodnoceno patnáct výkonových indikátorů (například počet nových přírůstků knihovního fondu na 1000 obyvatel, plocha knihovny v m2 na 1000 obyvatel, počet registrovaných uživatelů apod.). Hodnocení proběhlo ve čtyřech velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel. Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily:

 • Městská knihovna Sedlčany - kategorie měst 5 000 až 10 000 obyvatel
 • Městská knihovna Litomyšl - kategorie měst 10 000 až 20 000 obyvatel
 • Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti - kategorie měst 20 000 - 40 000 obyvatel
 • Knihovna města Ostravy - kategorie měst nad 40 000 obyvatel

Tyto knihovny byly navštíveny a hodnoceny odbornou komisí. Předmětem hodnocení místě byly především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny (exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.).

Městskou knihovnou roku 2010 se stala Knihovna města Ostravy.

Knihovna města Ostravy je tvořena ústřední knihovnou a sítí 26 poboček v městských částech, které garantují dobrou dostupnost obyvatelům Ostravy. Knihovna prošla v posledním desetiletí rozsáhlou proměnou. Ústřední knihovna i jednotlivé pobočky procházejí postupně rozsáhlou obnovou. Většina z nich nabízí svým návštěvníkům příjemné, moderně vybavené prostředí, které vytváří prostor pro studium i trávení volného času. Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům. Mimořádně inspirativní je práce s romskou komunitou v projektu Romaňi kereka - Romský kruh. Vedle klasických knihovnických služeb je veřejnosti k dispozici široká nabídka kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit, výstav, soutěží, hudebních pořadů, besed, informačních lekcí pro školy, školení pro seniory, nezaměstnané apod. Knihovna má přes 40 000 registrovaných čtenářů, kteří si roční půjčí 1,7 mil. knih a dalších dokumentů. Během roku je evidováno více než 400 tisíc návštěvníků, kteří mohou využívat širokou paletu knihovnických a informačních služeb, jakými jsou:

 • výpůjčky knih a časopisů
 • výpůjčky hudebnin
 • výpůjčky CD nosičů
 • poslech klasické a populární hudby
 • zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké
 • meziknihovní výpůjční služba
 • informační a konzultační služby v rozsahu našich fondů a databází
 • velký výběr novin a časopisů v čítárně
 • donášku knih do bytu imobilním občanům
 • kopírování z fondů KMO
 • klub sci - fi literatury
 • fond regionální literatury
 • přístup k síti Internet a elektronickým informačním zdrojům