Cena Ministerstva kultury - Knihovna roku 2010

CENA KNIHOVNA ROKU 2010 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Tisková zpráva

Dne 30. září 2010 byla udělena cena Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2009". Níže naleznete podrobné informace o udělených cenách. Další informace a foto jsou k dispozici na http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2010/index.htm

Knihovnou roku 2010 v kategorii "základní knihovna" se stala Obecní knihovna v Petrůvkách z kraje Vysočina vedená Ing. Janou Krejčí. Knihovna ve velmi malé obci na Vysočině je umístěna v centru, v přívětivém a útulném prostředí. Její uživatelé mají k dispozici aktuální a živý fond knih a periodik, počítače s přístupem k internetu, množství hraček pro děti. Knihovna sama je hybatelem kultury i společenského života v obci a především jejím přirozeným komunitním centrem. 70 % obyvatel je registrovanými uživateli knihovny, v níž nalézají nejen kvalitní prezenční i absenční služby ke své spokojenosti, ale také inspirativní prostředí pro rozvoj vlastních aktivit. Knihovna pořádá řadu zajímavých akcí pro děti i dospělé, při nichž se schází většinou celá obec včetně chalupářů i přespolních. Charakteristickým znakem knihovny je také výborná spolupráce se spolky v obci.

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii "základní knihovna" získala dále Vzorná lidová knihovna ve Velkých Popovicích ze Středočeského kraje a Obecní knihovna Poteč ze Zlínského kraje.

Hlavní cenu v kategorii "informační počin" získal ředitel Národní technické knihovny Ing. Martin Svoboda za realizaci výjimečného projektu Národní technické knihovny, který si vyžádal mimořádné odborné a osobnostní kvality.  Zvláštní ocenění a diplom obdržela Městská knihovna Vamberk za uživatelsky velmi ceněnou širokou škálu kulturně-vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie.

"Městskou knihovnou roku 2010" se stala Knihovna města Ostravy. Tuto zvláštní cenu uděluje SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a firma Skanska a.s.
Viz samostatná tisková zpráva.