Cena Ministerstva kultury - Knihovna roku 2010

CENA KNIHOVNA ROKU 2010 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2010 v kategorii a) základní knihovna

Bernartice
Jihočeský kraj, okres Písek

Obecní knihovna v Bernarticích
vedená paní Jaroslavou Sušerovou

Za velmi širokou nabídku knihovnických služeb, kvalitní práci infocentra a pestrou nabídku kulturních aktivit

Dolní Dunajovice
Jihomoravský kraj, okres Břeclav

Místní knihovna Dolní Dunajovice
vedená paní Miroslavou Lačíkovou

Za mimořádně přívětivé prostředí, bohaté informační služby pro veřejnost s využitím elektronických zdrojů

Hranice
Karlovarský kraj, okres Cheb

Městská knihovna v Hranicích u Aše
vedená paní Miloslavou Machovou

Za příkladnou knihovnickou práci s dětmi a mládeží v rámci dlouhodobé spolupráce s MŠ a ZŠ

Batňovice
Královéhradecký kraj, okres Trutnov

Obecní knihovna Batňovice
vedená paní Markétou Tučkovou

Za velmi aktivní práci mladé knihovnice se zaměřením na práci pro děti v rámci aktivního čtení

Osečná
Liberecký kraj, okres Liberec

Městská knihovna Osečná
vedená paní Mgr. Libuší Prokopovou

Za mimořádný rozsah poskytovaných knihovnických služeb poskytovaných ve třech samostatných odděleních - odd. pro dospělé, pro děti a pobočka Druzcov

Řepiště
Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek

Místní knihovna Řepiště
vedená paní Marikou Zajíčkovou

Za zapojení knihovny do komunitních aktivit obce a široký rozsah elektronických služeb

Skorošice
Olomoucký kraj, okres Jeseník

Obecní knihovna Skorošice
vedená paní Marcelou Kolomarovou

Za mimořádnou práci s dětským čtenářem a zapojování knihovny do mnoha kulturních a ekologických aktivit obce

Koclířov
Pardubický kraj, okres Svitavy

Obecní knihovna Koclířov
vedená paní Gabrielou Sodomkovou

Za esteticky promyšleně pojaté prostředí knihovny a bohatou práci s dětským čtenářem

Milínov
Plzeňský kraj, okres Plzeň-jih

Obecní knihovna Milínov
vedená paní Václavou Poláčkovou

Za vynikající spolupráci s obcí při umístění knihovny do rekonstruovaných prostorů a bohatou práci se čtenáři všech věkových kategorií

Velké Popovice
Středočeský kraj, okres Praha-východ

Vzorná lidová knihovna ve Velkých Popovicích
vedená paní Helenou Papírnikovou

Za velmi pěkně řešený interiér knihovny a nově upravený pro imobilní občany

Košťany
Ústecký kraj, okres Teplice

Městská knihovna v Košťanech
vedená panem Rudolfem Patrikem

Za širokou nabídku služeb pro všechny věkové kategorie čtenářů a bohatou kulturní činnost v malém městě

Petrůvky
Kraj Vysočina, okres Třebíč

Obecní knihovna v Petrůvkách
Vedená paní Ing. Janou Krejčí

Za mimořádně aktivní plnění funkce komunitního centra v obci s velmi malým počtem obyvatel

Poteč
Zlínský kraj, okres Zlín

Obecní knihovna Poteč
Vedené paní Marií Manovou

Za aktivní činnost, zapojení knihovny do společenského a kulturního života v obci a poskytování mimořádných služeb starším a nemocným občanům.

Mokré
Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou

Knihovna u Mokřinky
Vedená paní Dagmar Honsnejmanovou

Za široké spektrum informačních, knihovnických, kulturních a komunitních služeb všem skupinám obyvatel obce, včetně zahraniční spolupráce.