BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000
BMI 1999

 
             

Výzva k účasti na aktivitách 6. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI)

Vážené kolegyně a kolegové,
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se obrací na knihovny a jejich pracovníky s výzvou k účasti na aktivitách 6. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI), kterou v roce 2003 opět vyhlašuje a organizuje sdružení BMI. Stejně jako v loňském roce využijeme motto:

"Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny"

BMI nabízí mediální podporu aktivit knihoven prostřednictvím svých mediálních partnerů a ostatních médií tiskovými zprávami na svém serveru.

Doporučujeme orientovat akce na následující témata:

  • Knihovny jako garant rovnoprávného přístupu občanů k informacím a informačním sítím
  • Nabídka informačních zdrojů z oblasti státní správy a samosprávy prostřednictvím webových stránek knihoven, zprostředkování kontaktů na představitele státní zprávy a samosprávy
  • Výsledky programu VISK - Veřejné informační služby knihoven
  • Kvalifikovaná podpora uživatelů při seznámení se s Internetem a jeho využívání v knihovnách
  • Zpřístupnění služeb knihoven prostřednictvím webových stránek
  • Služby knihoven pro různé sociální skupiny - děti, mládež, senioři, tělesně a zdravotně postižení apod.
  • Prezentace a propagace služeb knihoven na bázi elektronických informačních zdrojů různým skupinám uživatelů pro potřebu vzdělávání, výzkumu a vývoje i zájmových aktivit

Veškeré akce, které v rámci BMI budete uskutečňovat, přihlašte co nejdříve pomocí registračního formuláře na stránce: http://www.stk.cz/~svoboda/BMI/BMI_2003.html. Informace o vašich akcích se stanou součástí přehledu aktivit knihoven k BMI, který vyjde jako zvláštní příloha Hospodářských novin v únoru. Pokud máte zájem být zahrnuti do tohoto přehledu, zaregistrujte své akce nejpozději do 5. února 2003.

Na webovské stránce BMI budou postupně zveřejňovány aktuální informace a přehledy všech akcí. Pokud je pro Vás obtížné v tak krátké době vymyslet zcela originální a novou akci, využijte pro inspiraci přehled aktivit knihoven k BMI. Mějte na paměti, že BMI je především mediální akce orientovaná na nejširší veřejnost, pro knihovny proto znamená zcela mimořádnou příležitost pro obsazení nabízeného prostoru i v renomovaných médiích.

PhDr. Vít Richter
předseda SKIP

 

SKIP


Tiskové zprávy


Dotazník k účasti knihovny v BMI 2003

Akce BMI v knihovnách

Přehled akcí (dokument . rtf, 242 kB)

Knihovny pro akci Březen měsíc Internetu 2002

Biblioweb

Knihovny a Internet 2003 - na cestě ke standardu

Noc v knihovně 2003

Webík 2003