BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000
BMI 1999

 
             

Tiskové zprávy

WEBÍK 2003

Do druhého ročníku soutěže o nejlepší webové stránky oddělení pro děti vytvořené dítětem zaslalo návrhy 16 knihoven (Brno, Doksy, Lipník n.Bečvou, Nivnice, Nový Bydžov, Rokycany, Sedlčany, Žďár nad Sázavou, Česká Lípa, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Litomyšl, Milevsko, Nová Paka, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí). Soutěž pro děti do 15 let vyhlašují KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN SKIP a sdružení BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU. Cílem soutěže je zpopularizovat dětská oddělení veřejných knihoven a přilákat pomocí Internetu do knihoven další děti.

Deset vybraných dětí - autorů nejlepších webových stránek - se zúčastní 8. března v Praze Junior konference (www.juniorinternet.cz), kde představí svou práci a převezmou ceny.

(Zpráva ke stažení, .rtf 10 kB)

Biblioweb 2003

4. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

Od roku 2000 vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků soutěž o nejlepší internetové stránky českých knihoven. Soutěž je vyhlašována pro všechny typy knihoven. Soutěžící knihovny jsou rozděleny do třech kategorií - odborné knihovny, knihovny zřizované obcí s počtem obyvatel do 20 tisíc a nad 20 tisíc obyvatel. V letošním roce bude soutěžit 30 knihoven. Základními kritérii hodnocení webových stránek jsou šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, aktuálnost, grafické zpracování, navigace a zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem. V letošním roce budou poprvé hodnoceny webové stránky knihoven z hlediska potřeb nevidomých a slabozrakých. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové.

Vše o Bibliowebu

Kontakt:
Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna, tel. 475 200 045, brozeka@svkul.cz

(Zpráva ke stažení, .rtf 12 kB)

Noc s Andersenem

Již potřetí budou děti v České republiky, ale možná i jinde, nocovat s Andersenem.

V pátek 28. března 2003 proběhne Noc s Andersenem ve více než stovce knihoven, tedy tam, kde nápadité knihovnice, šikovné paní učitelky a vychovatelé připraví lákavý program pro nejmenší posluchače s nočním čtením pohádek. Akci pořádá Klub dětských knihoven SKIP a vyzval k ní knihovny nejen české, ale ze všech koutů světa. Byla oslovena řada knihoven a knihovnických spolků s výzvou, aby se k Noci připojily. Dopisy směřovaly například do Rakouska, Německa, Polska, Británie, Francie, Dánska, Kanady, Itálie, USA, na Trinidad - a samozřejmě na Slovensko.

Na děti čeká lákavý večerní a noční program se čtením pohádek, soutěžemi, na řadu se dostane i pokec přes internet, děti si budou moci díky internetu v průběhu noci sdělit dojmy s kamarády. Portál Atlas přislíbil zřízení MÍSTNOSTI pro chat dětí. Osloveny byly všechny elektronické časopisy pro děti, spolupráce proběhne s vydavatelstvím Mladá fronta a snad i Mateřídouškou. Pomocí společné elektronické konference v noci vznikne opět oslavná báseň, navážou se nová přátelství.

V rámci hesla "Internet bez bariér" budou nocovat s Andersenem i děti s mentálním postižením (spolupráce teplické knihovny a organizace Arkadia). Připravuje se zajímavá spolupráce při tvůrčích dílnách, předvedení muzikálu Malá mořská víla (handicapované děti předvedou svým zdravým přátelům) a také samozřejmě virtuální spojení mezi nocujícími institucemi a dětmi.

V dnešní přetechnizované době se laická i odborná veřejnost často zamýšlí nad tím, proč děti nečtou. Jak dokazují studie psychologů, nejdůležitějším faktorem by mohl být osobní příklad: v rodině, kde čtou dospělí, děti zpravidla nemají problémy se čtením. A protože víme, že v některých rodinách děti společnou četbu neznají, zkoušíme již několik let v knihovnách nabídnout jinou variantu: večerní četbu přímo v knihovně. Cílem "nocování" je vzbudit v dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab společného hlasitého předčítání. To vše v jeden kouzelný večer na mnoha místech naší planety.

Za oddělení pro děti Mirka Čápová, Hana Hanáčková, tel.572 551 250, detske@knihovnabbb.cz
Knihovna B.Beneše Buchlovana, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika

(Zpráva ke stažení, .rtf 13 kB)


SKIP

Výzva k účasti na aktivitách 6. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI)
Dotazník k účasti knihovny v BMI 2003

Přehled akcí (dokument .rtf, 242 kB)

Akce BMI v knihovnách

Knihovny pro akci Březen měsíc Internetu 2002

Biblioweb

Knihovny a Internet 2003 - na cestě ke standardu

Noc v knihovně 2003

Webík 2003