BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000
BMI 1999

 
             

Knihovny a Internet 2003 - na cestě ke standardu

Stav připojení veřejných knihoven České republiky na konci roku 2002: k Internetu je připojeno 1300 veřejných knihoven nebo jejich poboček, další knihovny své připojení zkvalitnily. V roce 2003 se připojí ještě nejméně 350 dalších knihoven. Podle údajů shromažďovaných Národní knihovnou ČR mají stovky měst a obcí k dispozici veřejný Internet právě jen prostřednictvím místní veřejné knihovny. Je tedy jasné, že úloha veřejných knihoven jako garanta rovnosti šancí v přístupu k Internetu a informačním zdrojů a technologiím, získává v posledních letech mimořádný význam. Jedná se zejména o malé obce a města. Nejmenší obcí, kde bude připojena knihovna k Internetu je obec Borek v kraji Vysočina - s 47 obyvateli.

Je na místě připomenout jedno z ustanovení zákona 257/2001 Sb. - knihovního zákona. Ten ukládá knihovnám poskytujícím veřejné knihovnické a informační služby, aby byly do 31.12.2006 napojeny na Internet. Do konce roku 2006 zbývá tedy ještě připojit na 3000 veřejných knihoven. Pro knihovny a jejich zřizovatele je to velký závazek, zároveň je však vybavení knihovny Internetem vnímáno i v České republice stále častěji jako samozřejmost. Připojení většiny těchto knihoven zajistí po dohodě mezi ministerstvem kultury a ministerstvem informatiky Český Telecom v rámci smlouvy o komunikační struktuře veřejné správy. Všechny knihovny budou připojeny pevnou linku a budoucí komunikační náklady budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Čím české knihovny obohatily Internet a čím pomohl Internet knihovnám? Knihovny jsou prostřednictvím Internetu daleko lépe vidět nejen pro ty, kteří je tradičně využívají, ale také pro ty, kteří si cestu do "kamenné" knihovny někdy sami neuměli najít. Webovské stránky knihoven ČR mají standardní, často dynamicky se zlepšující úroveň (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně- http://www.kfbz.cz/index.htm ). Řada knihoven rozšiřuje své on-line služby, u těch největších je překvapením, pokud takové služby nenabízejí. Oproti loňskému roku se tak například on-line referenční služba dostala ze stadia pokusu do fáze rutinní služby. A tak na výsledky loňské akce "BezMezné Informace v BMI" navázala mírně pozměněná, zato již zcela standardní služba Ptejte se své knihovny (http://www.nkp.cz nebo ptejteseknihovny@nkp.cz ).
Hodnoceno i z druhé strany - i v nejmenších knihovnách obcí, kde samospráva již měla příležitost seznámit se s Internetem, je jeho zavedení do knihovny samozřejmostí. Například - do finále soutěže Vesnice roku, jejímž jedním kritériem je i úroveň knihovny, se vesnice bez připojené knihovny dnes již téměř nedostanou (knihovnou roku 2002 se tak stala místní lidová knihovna v Sepekově).

Účast českých knihoven v Březnu - měsíci internetu (BMI) se stala samozřejmostí a jistotou. Opakovaně se tak na světlo světa dostává seriózní i hravá část knihovnické práce. K faktu, že právě v knihovnách ČR je stále častěji Internet zpřístupněn nevidomým, slabozrakým, těžce pohyblivým, přistupují zvláštní propagační akce, které umožňují kontakt s Internetem i dětem všech věkových stupňů, ženám v domácnosti, seniorům nebo třeba určité profesní skupině. A tak se v knihovnách:

 • školí jak Internetem pracovat
 • informuje o tom, jak získat zaměstnání
 • radí, kde hledat informace
 • předvádí, jak se pracuje s e-mailem
 • propaguje Internet jako komunikační prostředí i zásobárna informací
 • navádí, jak na Internetu vyhledávat
 • orientuje, v bohatství informačních zdrojů
 • nabízí hodiny provozu knihovny navíc
 • přemlouvá: nebojte se Internetu
 • láká i odpouští : snižují se nebo nevybírají poplatky za připojení
 • a také spí, a to vše a ještě mnohem více - v přímém spojení s Internetem.

I letos se tak znovu děti ve více než 80 knihovnách celé republiky těší na již třetí "Noc s Andersenem", kdy nejen přespí ve své knihovně, ale ještě budou zároveň plnit celou řadu soutěžních úkolů prostřednictvím Internetu. Budou tak hned vědět, jak si vedou jejich konkurenti a soupeři, a to díky elektronické konferenci, která je navzájem propojí. Děti si v knihovnách budou opět navrhovat "vlastní" webovou stránku knihovny, tak jak by jim nejvíce vyhovovala a budou si zvykat, že je to normální, když se knížky a počítače vzájemně doplňují. S každým opakováním této akce roste přesvědčení, že spojení znalých a nadšených knihovníků, zvídavých dětí, literatury a Internetu, je spojením nejen prospěšným, ale také příjemným.

Internet má v knihovnách také svou svrchovaně seriózní tvář: i nadále je možné díky výrazné státní podpoře programu "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" využívat v řadě knihoven odborné elektronické informační zdroje - informace o obsahu předních světových vědeckých časopisů, specializované oborové databáze, plnotextové zdroje aj. Knihovny se i díky Internetu naučily efektivněji spolupracovat, a tak v poslední době zakládají konsorcia právě s cílem umožnit svým čtenářům on-line přístup k informačním zdrojům. To ovšem není nic nového, především pro uživatele knihoven ve velkých městech a při vysokých školách je využívání takto zpřístupněných databází již rutinní záležitostí.

K propagaci Internetu v rámci 6. ročníku akce Březen - měsíc internetu svou obvyklou i zcela mimořádnou aktivitou také letos přispějí více stovky veřejných knihoven http://www.stk.cz/~svoboda/BMI/BMI_2003.html.


Jaroslava Štěrbová
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
7.února 2003

 

SKIP

Tiskové zprávy
Výzva k účasti na aktivitách 6. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI)
Dotazník k účasti knihovny v BMI 2003

Přehled akcí (dokument .rtf, 242 kB)

Akce BMI v knihovnách

Knihovny pro akci Březen měsíc Internetu 2002

Biblioweb

Noc v knihovně 2003

Webík 2003