Knihovna roku 2005

 

 

Ceny přidělené roku 2005: Kategorie informační počin

Hlavní cena
Knihovna Kroměřížska
Zlínský kraj

Za projekt "Centrum celoživotního učení se zaměřením na nezaměstnané a zdravotně postižené formou akreditovaných kurzů".

Neúnavný pozitivní živel – takový lze knihovně a její ředitelce ( a jistě i celému týmu) připojit přívlastek.
S vytrvalostí a vynalézavostí se knihovna pouští do oblastí činnosti, které nejsou všude zdaleka obvyklé. A konec konců by pravděpodobně knihovna byla považována za dobrou i bez těchto aktivit. O čem tedy mluvíme? Knihovna Kroměřížska se zapojuje do společenského dění města v mnoha rovinách. Aktivit je nepřeberné množství a nelze je na jednom místě popsat. Pro ilustraci uveďme například vybudování centra pro UNESCO, centra pro NNO, je spoluzakladatelkou Česko-rakouské společnosti, podílí se na partnerských aktivitách města.
Iniciativa, za kterou získala cenu Knihovna roku 2005 v kategorii významný počin v oblasti poskytování knihovnických a informačních služeb, je spojena především s celoživotním vzděláváním. Oceněna byla také aktivní účast knihovny na společenském dění města a spolupráce s neziskovými organizacemi.
V letošním roce knihovna vybudovala Centrum celoživotního učení se zaměřením na nezaměstnané a zdravotně postižené formou akreditovaných kurzů. Knihovně se podařilo zpracovat projekt, který byl natolik kvalitní, že byl kladně posouzen a podpořen z evropských strukturálních fondů – Operační program rozvoj lidských zdrojů. Partnerem knihovny je Město Kroměříž, Úřad práce Kroměříž a Centrum pro zdravotně postižené Kroměříž.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2004

  • Počet obyvatel 29126
  • Knihovní fond 136914
  • výpůjčky 388308
  • čtenáři 8138

Webová adresa: www.knihkm.cz
E-mail: knihovna@knihkm.cz

Zvláštní ocenění
Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín
Středočeský kraj

Za projekt vybudování společenského centra pro děti; tvorba Milínského zpravodaje; pořádání kulturních akcí.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2004

  • Počet obyvatel: 2053
  • Knihovní fond: 14276
  • výpůjčky 23076:
  • čtenáři: 6089

E-mail: knihovnaebm@volny.cz

Fotografie z ocenění