Knihovna roku 2005

 

 

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2005 v kategorii B – významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Obecní knihovna Břest

Provozovatel obec Břest

Rekonstrukce prostor pro knihovnu v památkovém objektu – obecním domě (stylové řešení interiéru).

Knihovna Kroměřížska

(nominována 2x)

Aktivní účast na společenském dění města; vybudování Centra celoživotního učení, zaměřeného na nezaměstnané a zdravotně postižené; vybudování centra pro NNO, centra pro UNESCO, spoluzakladatelka Česko-rakouské společnosti a Sdružení přátel Slováků; podílí se na partnerských (mezinárodních) aktivitách města; byla národní koordinátorkou projektu CALIMERA pro ČR (2004/05); zapojení do aktivit Zdravého města a bezpečné komunity; pořádá akce na podporu environmentálního vzdělávání pro děti; organizace Akademie III. Věku.

Místní knihovna Kbely

 

Zahájení provozu nové knihovny; pořádání akcí s literární tematikou pro mateřské školy, ZŠ i veřejnost; na vnitřní vybavení získala knihovna příspěvek z fondů EU v rámci JPD 2.

Knihovna dr. E. Bořického, Milín

Vybudování dětského koutku, výtvarného koutku (společenské centrum pro děti); tvorba Milínského zpravodaje; pořádání kulturních akcí.

Městská knihovna Tišnov

Otevření nové knihovny automatizované, s bezbariérovým přístupem.

Regionální knihovna Teplice

Rekonstrukce sídla v kulturní památce, modernizace vybavení, rozmanitost programů a akcí – zapojení do celostátních aktivit; vlastní aktivity – besedy, literární výlety …(Teplický literární podzim, jsem profesionál a kdo je víc?, Besedy pro dětské kolektivy).

06.10.2005