Knihovna roku 2005

 

 

KNIHOVNA ROKU 2005

Slavnostní vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2005" se uskutečnilo ve čtvrtek 6. října 2005 od 11.00 v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR v Praze. -- Pozvánka.

Tisková zpráva - Cena Ministerstva kultury „Knihovna roku 2005“ byla udělena (.doc., 217 kB)

Komise pro vyhodnocení ceny Knihovna roku 2005

Kategorie základní knihovna

Mgr. M. Kodýmová, ředitelka Městské knihovny Jindřichův Hradec
Dana Wimmerová, Městská knihovna Český Krumlov
PaeDr. Vladislav Raška, ředitel Knihovny K. Dvořáčka, Vyškov
Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín
Zdeňka Daňková, ředitelka Městské knihovny Šumperk

Kategorie významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

PhDr. Milena Černá - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha RNDr. Danuše Lošťáková, ředitelka knihovny Univerzity Palackého Olomouc
Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny J. Mahena Brno
PhDr. Jaroslav Vyčichlo, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
PhDr. Karel Sosna, ředitel Parlamentní knihovny Praha
Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
Ing. Martin Svoboda, ředitel Státní technické knihovny Praha

11.10.2005